• BIST 2.394,83
 • Altın 926.118
 • Dolar 15.8258
 • Euro 16.6868
 • Lefkoşa 28 °C
 • Mağusa 28 °C
 • Girne 24 °C
 • Güzelyurt 25 °C
 • İskele 28 °C
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 23 °C

Artık Oy Yok Genne!

Cenk DİLER

Özkan Yorgancıoğlu o müthiş açıklamalarına devam ediyor. Ne diyor? “Sözünü tutmayan siyasiyi seçmeyin” Kısacası: “Beni asla ve asla bir kez daha seçmeyin” diyor. Kendi kalesine doksandan gol atıyor. Koskoca KKTC Başbakanı’nın yalan söyleyecek hali yok ya! Geliniz neler söyleyip de yapmadığına bakalım. Hem de HÜKÜMET PROGRAMI içerisinden. Hükümet programı ne zaman okundu? 6 Eylül 2013 tarihinde. Nerede? KKTC Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde. Kim okudu? Yarısını Denktaş, yarısını Yorgancıoğlu. Kim onayladı? KKTC Cumhuriyet Meclisi Üyeleri. Yani bu belge resmi bir belge. SÖZLERİN EN BÜYÜĞÜ. Üzerinden ne kadar geçti? 16 ay. 16 aylık zaman 1 yıllık zamandan fazla mı? Fazla. 6 aydan? Çok fazla. 6 ay, 1 yıl içerisinde yapılacaklar nelerdi? Acil, hemen, derhal, kısa sürede, ivedi olarak yapılacaklar nelerdi? İşte ACİL vaat listesi:

 1. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.
 2. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.
 3. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecektir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecektir.
 4. Toplumumuzda ciddi bir sağlık tehdidi haline gelen kanser hastalığının tedavisinde, kamu sağlık servislerimizde şu an için radyoterapi hizmetleri verilememektedir. Mevcut çocuk ve yetişkin onkoloji servislerinin fiziki altyapı koşulları ise günümüz şartlarında yetersizdir. Bu nedenle kanser tedavisinde gerekli tüm sağlık hizmetlerinin hastalara kamu sağlık servislerinde sunulabilmesi, ayrıca hastaların kendi ülkelerinde, konforlu bir şekilde gerekli tedavilerinin yapılabilmesi ve hastaların yurtdışı tedavi masraflarının en aza indirgenmesi için Onkoloji Hastanesi yapılacaktır. Toplam 5900 m2 alan, 56 normal, 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere 62 yatak kapasiteli hastane için Ekim’13 ayında ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, Onkoloji Hastanesi Projesi tamamlanacaktır. Kanserle savaş konusunda sürekliliği sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir (ÇOK GEÇ ÇIKILDI).

İVEDİLİKLE: Hükümetimiz, kamunun etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla aşağıdaki çalışmaları ivedilikle hayata geçirecektir:

 1. Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan “İstatistik” başlığının gereği yerine getirilecektir.
 2. Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.
 3. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.
 4. Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecektir.
 5. Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecektir.
 6. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.
 7. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. Uzun süreden beridir geçici statüsünde çalışanların durumları gözden geçirilerek gereken tedbirler alınacaktır.
 8. Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için özel bir çalışma komitesi kurulacaktır.
 9. Merkezi Cezaevi’nin yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların kaldırılmasında en büyük çıkış noktası olacak olan yeni ve çağdaş bir cezaevi yapılması çalışmalarına ivedilikle hız verilecektir.
 10. Adrese dayalı nüfus tespiti için KKTC (E-Nüfus) Elektronik Nüfus Kayıt Sistemi’ne ivedi olarak geçilmesi hedeflenmektedir.
 11. Ülkenin genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde ve nüfus hareketlerine bağlı olarak ekonomik gelişmeye, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlara yön verecek Ülkesel Fiziki Plan taslağının ivedilikle son şeklini alması sağlanacaktır.
 12. Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
 13. Şehirlerarası otoyol projelerinin ivedilikle ihale edilip yapılması ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilecektir.
 14. E-devlet Projesi ivedilikle tamamlanıp hayata geçirilecek ve kamu reformunun bir parçası olacaktır.
 15. Halk sağlığını ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektrik santrallerinin bacalarına filtre takılması ve akaryakıt kalitesinin iyileştirilmesi için başlatılmış olan çalışmanın ivedilikle tamamlanması için kurumlar arası işbirliği sağlanacaktır.
 16. 2014 yılının sonbaharında ülkemize ulaşması beklenen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme ve kullanma dışında kalanının tarım sektöründe kullanılması düşünülmüş olmasına ve yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen henüz daha hangi üreticilerin hangi ürünleri üreteceği ve bu ürünleri nasıl pazarlayacağı yönünde çalışmalar tamamlanamamıştır. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz, KKTC’de acilen “Su Master Planı”, “Su Yönetimi” ve “Toprak Kullanım” yasalarını Meclis’e sevk edecektir. “Toprak Etüt ve Haritalama” verileri, tarım sektörünün gelişim projeksiyonları ve nüfus artış trendleri baz alınarak ciddi bir planlamaya gidilmesi için gerekenler yapılacaktır.
 17. Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.
 18. Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır.
 19. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir.
 20. Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.
 21. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.
 22. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.
 23. İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.
 24. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.
 25. Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 26. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.
 27. Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.
 28. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.
 29. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.
 30. Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktır.

HEMEN:

 1. Turizm Örgütü Kurulması hedeflerimiz arasındadır. Mevcut yapı dikkate alındığında bu hedefin aşamalı olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Sektörün katılımcılığına açık uygulamalara hemen geçilecek ve Örgüt’ün yasal altyapısı hazırlanacaktır.
 2. Teknecik ve Kalecik Aksa elektrik santrallerinin filtrelerinin hemen takılması yanında kaliteli mazot alımı için gereken çalışmalar başlatılacaktır.
 3. Ülkemizde büyük bir çevre felaketi olarak görülen taş ocakları işletmeleri denetim ve kontrol altına alınarak, tahrip edilen yerlerin süratlerestorasyonunun yapılması sağlanacaktır.

EN KISA SÜREDE:

 1. Hasta Hakları Yasa taslağı en kısa sürede Meclis’ten geçirilerek, sağlık sisteminin hasta merkezli olarak yeniden organize edilmesinin zemini hazırlanacaktır.
 2. Büyük ve küçükbaş hayvancılığı yok olma sürecinden çıkarıp kâr getiren işletmeler haline gelmeleri için en kısa sürede girişimlerde bulunulacaktır.

Karar sizin! Koskoca Başbakanı kırmak olmaz ama. Yukarıdaki sözleri tutmadı. Yoksa 16 ay geçmiş olması uzun bir süre sayılmaz mı? Acil, hemen, ivedilikle, derhal Değiştirmediğiniz bir zaman mevhumu kalmıştı hayatımızda nasıl olmasa…

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları