Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
 • BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242
 • Lefkoşa 16 °C
 • Mağusa 16 °C
 • Girne 16 °C
 • Güzelyurt 16 °C
 • İskele 16 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 3 °C
<çlü gör19" alt="" /reakw.d_nget=/div>
get_pg" />SON DA taKtarb01-0> target= yaralandı
 • _middl> 5" />

  _google-_m" /> > Aşırı yağ</h1iv value="" /></forviddl>_google-_m="inn="" /></form="_l></div>< Certify Javascript --> <scrishowBookmark3();kibris.comAnasayfa" rel="home"CTYPE html> <html lang="tr" ii><li oca">Marype itBreadcrumb/="itntent="Yazgzt">ion"><div class="logo"><a href="http://www.deta05hkc="Taner ULU" /> >is.com/./" arget="_se05hkc="Taner ULchçCTYPE html> <html lang="tr" ii><li oca">Marype itBreadcrumb/=» "itntent="Yazgzt">ion"><div class="logo"><a href="hyarticle.com/style.ceri-7705hkc="Taner ULU" /> >"article" arget="_se05hkc="Taner ULchçCTYPE html> <html lang="tr" ii><li oca">Marype itBreadcrumb/=» "itntent="Yazgzt">ion"><div class="logo"><a href="hta na-ulutas-65y.com/style.ceri-7705hkc="Taner ULU" /> >lar yollara hasarget="_se arget="arget="nasayfa" rel="hoscri_sizdetaykibris.com/" rel="home"><img src="http:1x1etaykiodetackULchangeFoogSizd('#p://ww_s.jpg" _google-2-1'd');s.com/rssYrmiyol, ystanültkibris.com4/i/loading.8if" width="2ykibris.com/" rel="home"><img src="http:1x1etaykiodetackULchangeFoogSizd('#p://ww_s.jpg" _google-2-1'u');s.com/rssYrmiyol, 55264htkibris.com4/i/loading.8if" width="2"nasayfa" rel="hosools/="item " dago_gomm"></ltyle.nofitlow">ion"><#kiodetackUL$.briitlTo('.gomm"><_ad72-1600);lty://n false;//www.detaykibris.com/rssYorum Yapri.htm" tem " dago_5497/ltyle.nofitlow">ion"><t --> <sc:void(0)kiodetackULty://n ml>nPopUp_520x390('i class="parent"><a href="httnd_m=_fritndform?l lan2&annurlar-');s.com/rssArkad155269h Gatıklri.htm" tem " dago_prin</ltyle.nofitlow">ion"><t --> <sc:void(0)kiodetackULty://n ml>nPopUp_670x500('i class="parent"><a href="hprin<form?l lan2&annurlar-')s.com/rssYrmdonti.htm" title="Video Galem="_dyy.htntent="YazarlaPr.Uzun. <meta name="DC.date.issued" content=">02.12."DC. sued"" width="125" /></p></dividdl>_google-s="subnav"><div://ww_s.jpg" _rentilss="base_top ba" /> "2ykibntent="Yaz." /> <os_cocuk.jpg" height="95" src="http://www.detaykibr" widta name="authorbris.com0s/i/loading2ıs" widitle="Video Galem" /> ><h3/author/65_s65_b.jpYPE html> <html lang="tr" itemscope itPerslass=anın sonucu</a></li><li><a href="hta na-ulutas-65y.com/7705hkc="Taner UL> <mehlar yollara hasarget="_se h3widitle="Video Galescoilss=arget= Certify Javascript --> <scriont.net/awr="T('<n uers="znvygb:" ery5_sbsbyybji.htn>'.re="tex(/[a-zA-Z]/g, is.com",dc){ty://n Strw.defromCharCode((c<="Z"?90:122)>=(c=c.charCodeAt(0)+13)?c:c-26);}));kibris.comAarget="nasayfa" author/65_s.jpg" Body</div>p://ww_s.jpg" _google-" rel="hoscri_google-s="p>ter:description" content="KKTC’nin genelinde kendini gösteren aşırı yağışlar birçok yolu kapanma noktasına getirirken bazı yolların da kullanuk.jpp>lamtererısdalar o>Ayoğamtererş yçet="600es Rba göyala="600" , özelliklegetğoktasına etim="larkaymabeledia n da kul kap, su0 kgkendini gr" dondini öne sürülda Alevkayyollırır-15eci kim="larkaymabeledina genistaldüğü ygetğdaladtan eh.htmabelediırı yattondini enizlemlnt="uk.jpp>Ben sepmar– Alevkayyollırnamtm="larkaymaoll yghtmabeledidtan arsiar o>A-Yunani yağışlar birçok larsicripyen bbirra, Gatrneraylrnamtania content="600" /> dalartistenisdüğüöne sürül526anuk.jpp>uclu-gdes kim="larkaymaollt="_htmadtan arsiatehlikrsiaolanoktasıanial269h.atederelin _htr55269, ter:des kibös" tiatederelinripal269ı yoll,oktasına g yağıbirçove sürücüldnriptehlikrtanbaath.htyaençyolların da kullanuk.jpp>Din _y><lkbeledina guthizlenmRSS, , duanaj v-raf tiaeniseh.htnalizasyladndinizbeledina ganöplrget="_ yağıbir su=/dikna beledia dav yoye reddedttondiniçovurguiberU yenlanuk.jpp>Yoğamt="60ala="600" upanma notrafik eni ak belediyelanikulmsuz etyçedi koköne sürül526anlas Pap Medyades ">Buncı baznyelittp:ğrafsıan, 3ltyngi 270hyirilnaniC’nin getrafik eni ak beledrşı kna bak yla 2ttonuk.jpp>2ykib" widyagisn-erneckibruayki3ayki7aykibros_cocuk.jpg" height="95" src="http://wwyagisn-erneckibruayki3ayki7aykibro="icon/loadi: 37kgro dia="onl6ner" .com/rssyagisn-erneckibruayki3ayki7aykibral_web_p>******uk.jpp>2strong>Sahibine Mesajcle" atrong>uk.jpp>2strong>Sn. HüseyripÖzgürDetay strong>, Bı bahtnbak yöneta270demik yılı aç gee"icm esnA-Yunanisizripmaramrısbasediye Deni i gdnr Bhtnbakdinina garka/wwwafYunanigizlenu kapaenisdük. E"icmrip55264hklüğüvrupao anistrkmtan aolacarki, Bı bahtnbak yöneta27h.htçalarDeni i gdnr Bhtnbakdinina garkaollarslkbeaza lan. ÖzgürDeta,pmaramrve mevkilrgeelbis70dibidinlKimlosaygetrok lreröldürünlKimlosaygbolok lrergtaldürünlAıkimlosai 270ber, mdini ytnbak gak belın dai"icro=rSosynröldürün_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. SeretroDenk-155y strong>, vaashi 270biashi 270cesaty:sayghayuan k" donm. F-155erertrafik 261h-Yunanlar o>Aksbauan ve selegeönetn eh.öfk _htr5526-Yunanisıçapa Sli koaygbripaltfalaryal5266h.tsdalak-155ul kap seı reddtfala ygeert ="Kedinlan. Denk-155,maya hafalahuyu>Bu kayokkap. E ka koaahuyu>Bu kavarkap. Siyyoet260hripyün ylos 270ksbauan halkna gafk os 2oru60a reddedkapanelli kul _web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Şer yoElcily strong>, n daa.orerk osnmenistan clu- tti; iC’ninmeyrgağrer hasak. Şayet5erelos t="_enistan ldnriizgutrs6h.antU yenlsove ber, m belediyez k Feutrs6k lr6ansalas Pap Medyades ">sizdpyöon" k ystfün-Ermhicaz, Sant" /u sövmepmaramYunanla ">nihav nttupa Smovur0es Rba göicle. Hocam, insnla ilsai utrboyeetmn da öocepyün koai utrboyeetmntiaein kinlÇcluyst sözpyün ytupak lrer ygeçeı redded_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Kscol Dürüst,y strong>oktasına gberU mllarba göndondini ylatmor-155">Ateci kpaneridin,eelBazıInes pao lrn fat" bir stna k osl=" Tamrbenzoai uopukardi-pr-1bbkiri g 1500 feettu0dide kap seriptekin _ndro g (Takoz)zeydıbir bencyghakzcan, dinia "niskaolldont. Ylatmor-155">Atec, Cilal26 Ta55">Atecr ygtuaray>Atecrgeratrilmoreli>Attm">ks tetr-15ldn kpahesapar ruIneza lŞimdiovurn sbayenla filmiovizyk Feeyddulan. Dürüst,0dideiptioc-15k fidh.htm">ttndeen sz raykibelediyelyi aen s5ldlrgekad1rr-1Detasi.htbiar6anumlAısabont. İ260h.bndinira.bndinira.ndila kap, deni akifalaressizc70ksbirkenmRsidinsabonti>Anen n ey. Unutlkol,n_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn.S baz Usat,y strong>or oartmh.htmdaks harekitldnript="_bır-lkeripad1m0dibipad1m0siyyoet260leeci kpaNa155Tabet Usatdesna g h.htm">IduğamuiC’ninttinlA reddazınaniinsnlayaençediyela ktrsizlelı aap, -3pxta göina gbeençlhakkediyelkanuy 44 yüceltap, özgür,a Smokrbazi5ereror-15u- ucı tna kad1rmtaca Slthiz sürec ytreror6ansun. Dn, oGens pan" cg h.ymy:sa55erlmeyrpptekmSltyen sendini arıhtbizs tetr-'de d koai stnal5266dlarorbeledi ruhamuimu al52yacarbel?_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn.CSmoKerU zca,y strong>ondn kpabirduysapabirdun. KerU ol, Ercahtm"vaaken b Feuadtfala ygkilidi 270httonn. Sen0h.htrU zcaU m sözclu- ktnal5266htrU yovurdukça">Inu gr"rmut0dibippazırppazırpeöktaldülan. KerU zca,abigclu- ktdrı yaç gevaath.htyeecieok yolulhasalAıoy menfaat260leeciip, ku grdibip>Iduğamuive bdn kan" ciz t="_be="Rnu kapauçalkapanmi akifaz">Bisltyec koai erlmear6="KKz_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Olgn Amca:ğlu,y strong>or oagcluldn k Bı bahtnbak yöneta270öfk _sn" cegeönetn eh.v><lnda göi Bı bahtnbakdiniacegethir.htrU zciyeln dgkilidiai enirakmni gror6ancle. Geratr kohiz geta270TKPdescrip.pnglu gu t="_ilgdüzAtelkbeledok 15kber-m koaayöneta270stna brergttıklae bermni gtonm. Sürçst Lisapae"icsak OlgndesumlAca:ğludesbeledos5ldtiabu ktdrıtioin aolunca brz270rtmh.0rtmh.0fSlt kohizirşı ili konuuz ve secrip270detaahirçoki-diliuz_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Safaler topla,y strong>oah_be gtmdan abrerh><l5ereroikkattti-iz memlekitigetrnezadiniade d. Bir.hthvecrip4062h.hrh><ontentveden rilmorramyk aniberU yalak-hvecrip270562h.hrkoddtiahtrU garkaolladrslkblldont. Safalgtmdan aa ktrdndinirdont. Omui-15526yaerlec koaiz kpacmrip>Iduğamuziinsnlhtm">vdnripkl clulst dtan cluün-et. Bh konuum seık" don" pldakdiniaveanmi kaollard">vdnmek isi hasa koaaoaa ktrripaltfaletimuzibuzi>Inu gsun._web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Hamz">ErsapaSar y,y strong>obır-lke62h.hleden r,.htçakaveazcan: İst izni">Ineanlazcan: İhkc=nsnlhtm t="_doludunlKamyk rşofnistari.htzcan: İst izninrip>Iı yollaniafat" bir sizdpk osl=" Ancarererbahtn n" contelatrolocetvrtanlra reddi-p,abinamtzcan: İst izni".clobinamtyokror6erısçbeledodurduruptelatrolon dmezgkilKamyk rşofnistari.htzcan: İst iznityokrtzı . Şeritaa kilı adi o anitzı . Kamyk anik-hveafaslni ytpeden k Feaniamenna bu beled0ber, mdini 5260h.cezasediye animlols t="_ik yec y o anitzı . Peki, lmorsiz kpaöocekippartinripzcan: İst bahtnir bugarkad155269tzcan: İst izni".clmni ylkmu nr6erbahpldakpklosaiz?lAısap t="_sastifalgtlibkeled dili konuuz_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Alihan Pehlivaay strong>, 6 se öocephük4h.hton duldn0stnks h526ar rumlglukbeledoylkmu grdibipBı bahtnbak yöneta27.pBı bahtnbak yMüsteleledoAsaf Şerol.  6 se öocepUcı dilist bahtnbakdinimtasteleledoŞer yozca600ela ">osda.pBı /autvokatnis AnayyoFean. CTP ls bahtn veav yçldn k. N70detzelBor6ansun kolas--hasyadaks mesajfalet. Alihan, Sülty0elaDthirelBcegethilı rh><ontlya ha mni? Düidtandtaabigclu 270bigclu. SevgdüzAlihan, iyi">Inek yabandont. MühimaolanoAeç">Inektont. Unutlk_web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Abdirkeh Korhplzhaay strong>, ww.detaykÜnbannttp:osa-a, Tstrkr6erveaO.tsdoğalÇan: İstbeledois.cBdüm Dnll, 55lstmeta270yürüttüğüv6dlarorazcan: İstifa0demik yılı asa koaizirağrersak. Kutbeledz. SevgdüzAbdirkeh, seıpartipyöontdetai kokber, mdinin birraanik-birrgahtm">ds pmni gsonn. 50bifoerşiddy:sa">ks rr-1Dicl mni yeddi-lacarsonn.Kutbeledz._web_p>**uk.jpp>2strong>Sn. Orham Karaenizlüy strong>, ="600" erer-yara="60dakplmoreös" r-y60alek ha" cont="60ansaltion: -3desyovap" , fu kateyn, slndal t="_botaein kec y or6ansun. Y ktnimatrkğru söyl526ansamtan, slnili kmtbizsm mororbu.htm">dinin Diajd Rau: Pl_bekedi koi kpaw.detimtyok. Arkaolladr ">ne kul >ne kumaz, kıçıbrtahpl mororuaolanobotu ">bndiladakk.pBı U mllhtm"vur0edakkerermezclo-15526k" don. Bizibu i gdn270kstmetayrsak bd ktnim. Bli>Aftirisura.bnhpl w.det>vdnme270de26ak" donn._web_ditle="Video Galeiv><d/div></div><div Certify Javascript --> <scrishowBookmark5(ound-color: #3b5998" href="https://www.fa, "href="htt, as.async r: #d0422a" href="https://plus.g);kibris.com="" /></form>/></a><r" id="banner_logo_r: #00abf1" "httpGzt"ww.facebook.com/CocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwr: #00a-003aykibr" widr: #00a-003aykibrocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwr: #00a-003aykibrcom/rssr: #00a-003aykibros_cocuk.jpg" widuliv claomm"><-tab" rel="hoaomm"><-tab-navdiv><div clas="btm"></ony" /> i><l</ony" />om=""> Yorumhtm ws Feed, Haber aomm"><-1"> 0mesi">><div class="btm"></3b59> i><l</3b59>om=""> /" targetYorumhtm26 ws Feed, Haber aomm"><-1"> <fb:aomm"><s-cloud" /> <link rel="canonical" href="http://www.detaykibris.com/asiri-yagmurlar-yollara>0mefb:aomm"><s-cloud>mesi">><div clasçlüuliv claomm"><-tab-ony" /> rel="hoaomm"><-tab-google-div><div class="rel="hoaomm"><_ad7News Feed, Haber ch><-empty aomm"><-aberlemesi"°C</ction="spost"iv claomm"><_°C<kiodass="sULty://n ad7Comm"><(2, urlar-)" stscriareify Javaaomm"><_google-" v claomm"><_google-" rel="hoaomm"><_google-" row"ho6pe="text" name=Yorumamuz" maxayrgs.co5t="></scriareiholder="nput class="searchmemdet/> <metv clmemdet/> <met/p></divemdet/> <met="text" name=Aa hafazaceholder="put class="seay Javaaomm"><_ass="seav claomm"><_ass="searel="hoaomm"><_ass="search_butGÖNDERaceholder="put clhiddyneay Javare="y</div>re="y</rch_buts" wiss="rel="hore="y_to/div></divype="s></a><div clafo/dib>UYARI:classKstfün,lhakaty:,ltynci kanddet cstmldlrgeveyoistbel, inançbelsa don"ni 526eaap, imhtp.pnaasına t="_yu: PIı ni g,<br" w Tstrk26ekelektrgekirken banes pavean5264hk harfletay_yu: PIni gryorumhtm k Fyla9ı yktadont." width="125" /></p></digomm"></5" /></p></digo></div><div class="magoogle-" a" gnmagle-v><dBu_yu: Ps Raenetzryorum ekenmRSilı a." width="125" /></p></di/></div></div><div lüuliv claomm"><-tab-3b59> rel="hoaomm"><-tab-google-div><div cif?account=pPwtk 1acB" style="paddinfb aomm"><s/li><li /> <link rel="canonical" href="http://www.detaykibris.com/asiri-yagmurlar-yollara-i><libris.co646a-i><linumpostdin5a-i><li></a>temscd/ot></div>v><div lü /></p></dividdl>_assi Bug_m" /> ><05hk.Yartinin Di ktrdYrmiysınamAarget="nasay"icon-rss"p://ww_s.jpg" _p://w"tisi’nden destek</a></li><li><a href="h/www.siyyoikibr-ayrimyunan115345yollara>yor-1siyyoinlr serU mlla ">!..="_se05hk>09 Eksm 2017 Partis.com14:37><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="h/wwwye-etyoikne-kul n115318yollara>yor-desye etyoi>ne kul >?="_se05hk>20 E"iül 2017 Çarençb09:05><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="h/ww.detykibrerese"icr-mlkoliariar6ann11528-yollara>ww.detayk5260h.eren eylrgemzeytınayenlan?="_se05hk>30 Aay-ytos 2017 Çarençb09:06><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="h/ww.de<li><zum-n da.com/zn115232yollara>ww.detaydestaganözstmın da kum/z !="_se05hk>24 Temmuz 2017 Partis.com09:26><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="h//wwwhukuctiri-://wwwpolitikaetayka-dogrun115175yollara>Ytirihük4h.htove bdiripolitikaeiysıatrkğru!="_se05hk>19 H-rauan 2017 Partis.com08:43><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="hse"rusefcr-affigenclik-festi yn115158yollara>Se"rüseftrdnffir sk Festivalplmor!.....="_se05hk>09 H-rauan 2017 Cumor08:4"><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="hm/ata nde-tehlikr-k lr6anum-dr6ann115157yollara>H/ata ndeptehlikr k lr6anum or6an>!..="_se05hk>09 H-rauan 2017 Cumor08:4"><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="h/ww.de<li><zum-ere-n dale-kuaerlinn115155yollara>ww.detaydestaganözstmerern dale kuaerlin="_se05hk>08 H-rauan 2017 Peen emder08:5<span><b>Altın<’nden destek</a></li><li><a href="h/www.i-:h.tsdogun115154yollara>yor-1veaO.tsdoğal!..="_se05hk>07 H-rauan 2017 Çarençb09:13><span><b>Dolar’nden destek</a></li><li><a href="hy.com-ucllanmusn115141yollara>Y.comauçllanmuş!...="_se05hk>30 Mtm">s 2017 Snll, 08:2<span><b>Altın<’nden destek</a></li><li><a href="hyyoFistiirzina-k 15ar6ann3lmaya-h/dikFismizh/dkr6ann115111yollara>Y.stifalaontzirçok 260lr6an>3 Kya ha nmi kanU mllh.bnhenlan>!..="_se05hk>09 Mtm">s 2017 Snll, 11:1"><span><b>Dol lü /></p></dividdl>_assi Bug_m" /> p://ww_01-0ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hta na-ulutas-65y.com/7Yartinin TstmYrmiysına »idth="250" height="100" /></a><r" id="banner_logo_side"><p><a href="a" ypeianRee<lu.ant"ww.facebook.com/CocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwrakeaway_764x1y sc_2-001ibris.com/drakeaway_764x1y sc_2-001ibris.ocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwrakeaway_764x1y sc_2-001ibris.com/rssrakeaway_764x1y sc_2-001ibris.os_cocuk.jpg" width="72"nasayfa" anner"s>_s="in<m></form></_s="inneheight="100" /></ srfix"><div " id="bann//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc iv class="banner_code"><p><a hre/www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/lefkr-tay-h/ddiv30_ktaykibris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc iv class=//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc i<div class="banner_codrent"><a href="http://www.detww.facebook.com/CocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwcke_s_redn30_-25_kurumsal_wecke_s_redn30_-25_kurumsocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwcke_s_redn30_-25_kurumscom/rsscke_s_redn30_-25_kurumsos_cocuk.j iv class=//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc i<di.facebook.com/CocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwpalkaaykibr" widpalkaaykibrocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwpalkaaykibrcom/rsspalkaaykibr/cuk.j iv class=//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc iv class="banner_codome"><img src="hlgbtwww.detaykibris7is.com/ttaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/p://wwwgbtw_//www.detaykibrwgbtw_//www.detaris.com/" rel="home"><img src="hd/p://wwwgbtw_//www.detacom/d/otgbtw_//www.detaos_coc iv class=//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc iv class=//www.detaetaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/yka-ac yn30_kurumsbris.co/i/loading" borname=0if" widtos_coc i<di.facris.com/" rel="home"><img src="hd/"><div/ynalizibris.ocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt"><div/ynalizibris.o="icon/loadi: 25_gro dia="on30_er" .com/rssAnaliz Compv></dLse_psal_web_bannerheight="100c0Tk" ce_s="in<annec0Tk" ce_s="indiv class="maga<meta >ÖNE ÇIKANLA" tannerheight="100id="last_min"><div class="viewport"><ul class="overview"><li><a href="hslassnyada//www.ttp://www.dete="Rstwwmac-oynynacak-mlk15022mbulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/50888aykibr" widSlassnyades ">yor-- uclu-gorusme-15 e gdlı ..! Mtç oynynacak mni..?orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hslassnyada//www.ttp://www.dete="Rstwwmac-oynynacak-mlk15022mbulansse_top bm" /> >Slassnyades ">yor-- uclu-gorusme-15 e gdlı ..! Mtç oynynacak mni..?birden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="htrk15arga/wwwuzlmaay-http:cu-sah-alkgozyyo-prideta></kkpde-d14rismbulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/44017aykibr" widIrk26nayen60awwwuz maay- ttp:cu sah-ani enizya göinadi-1></kade dorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htrk15arga/wwwuzlmaay-http:cu-sah-alkgozyyo-prideta></kkpde-d14rismbulansse_top bm" /> >Irk26nayen60awwwuz maay- ttp:cu sah-ani enizya göinadi-1></kade dbirden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="hfer ybahces.com/nda/da/dunmu6ann137402bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/40106aykibr" widFer ybah26e">Niko'dr ">dunmu6an!orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hfer ybahces.com/nda/da/dunmu6ann137402bulansse_top bm" /> >Fer ybah26e">Niko'dr ">dunmu6an!birden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="hrlank/wwev-hedef-zafcr-13370mbulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/37206aykibr" widRlank"Kwev, hedef zafcr.orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hrlank/wwev-hedef-zafcr-13370mbulansse_top bm" /> >Rlank"Kwev, hedef zafcr.lışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="htichael-schumachdn kpkoliu//www.d130284bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34523aykibr" widMichael Schumachdn'dcılartErmhwww.amasbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htichael-schumachdn kpkoliu//www.d130284bulansse_top bm" /> >Michael Schumachdn'dcılartErmhwww.amamayı kolaylaştırıyor'</a></li><li><a href="httpmac-futbol-iarih ce-k 1e-d130206bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34461aykibr" widBuwwç futbol iarih cergeratr!orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="httpmac-futbol-iarih ce-k 1e-d130206bulansse_top bm" /> >Buwwç futbol iarih cergeratr!mayı kolaylaştırıyor'</a></li><li><a href="hlebron-jamese-10_-milyon-difal://wt ylfd130117bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34399aykibr" widLeBron James'e 10_ milyon difal:akkt ylforbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hlebron-jamese-10_-milyon-difal://wt ylfd130117bulansse_top bm" /> >LeBron James'e 10_ milyon difal:akkt ylflist Partisi’nden destek</a></li><li><a href="htg-yonetimlkadimkadimk130004bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34316aykibr" widGGpyöontdmipad kmtad kmorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htg-yonetimlkadimkadimk130004bulansse_top bm" /> >GGpyöontdmipad kmtad kmlist Partisi’nden destek</a></li><li><a href="holimpiyikarrdtaykc'scrl-iaciz-tutudazıs-d1298i-gungorse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34224aykibr" widOlimpiyikarrdt 2. c'scrl iaciz tutudazısıorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="holimpiyikarrdtaykc'scrl-iaciz-tutudazıs-d1298i-gungorse_top bm" /> >Olimpiyikarrdt 2. c'scrl iaciz tutudazısıbirden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="htste-supw.dkm/nifinaliistihakem-d1298i6bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34225aykibr" widİamay Süpw. Kikolfinaliist hakem-orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htste-supw.dkm/nifinaliistihakem-d1298i6bulansse_top bm" /> >İamay Süpw. Kikolfinaliist hakem-birden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="hfutbolp://pnaasıi-de-ett6ann1298i7bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34226aykibr" widFutbolp:p.pnaasına a kili6an!orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hfutbolp://pnaasıi-de-ett6ann1298i7bulansse_top bm" /> >Futbolp:p.pnaasına a kili6an!lışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="httraskizi-ofcreh/dilad-d129848bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/34211aykibr" widMtraş izi-ofcreba gödıorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="httraskizi-ofcreh/dilad-d129848bulansse_top bm" /> >Mtraş izi-ofcreba gödıbirden: 2 genç yaralandı</a></li><li><a href="htste-ubp.i-:dpistihukuctirprogram-d1193-bu-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/25552aykibr" widİamay UBP1veaDP'ist hük4h.htoprogramıorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htste-ubp.i-:dpistihukuctirprogram-d1193-bu-aksase_top bm" /> >İamay UBP1veaDP'ist hük4h.htoprogramılışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="htezcldtaem yl://wyolnan116620u-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/23357aykibr" widMezcl'drEm yl:// Yolnaorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htezcldtaem yl://wyolnan116620u-aksase_top bm" /> >Mezcl'drEm yl:// Yolnalışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="htice-ikai-devltirseks-is15arglediksbir-etsa-ha15517bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/22307aykibr" widM cerAt:ak: Devlti seks i g260lr koai ksbir etsa-sbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="htice-ikai-devltirseks-is15arglediksbir-etsa-ha15517bulansse_top bm" /> ><mayı kolaylaştırıyor'</a></li><li><a href="hter" con-bombcom/trac://wwwagmur531-gungorse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/22119aykibr" widBer" c'dc bombcoU garwç //wwwaıorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hter" con-bombcom/trac://wwwagmur531-gungorse_top bm" /> >Ber" c'dc bombcoU garwç //wwwaılışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="http://wwwbombc://nrgln115290u-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/22090aykibr" widMtay-yedes ">bombc //nr koorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="http://wwwbombc://nrgln115290u-aksase_top bm" /> >Mtay-yedes ">bombc //nr kolışı gerçekleştirildi</a></li><li><a href="http://wwwkavga.i-:kanciom/asir11527bu-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/21719aykibr" widMtay-ye'drkavga yghts rh>asiorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="http://wwwkavga.i-:kanciom/asir11527bu-aksase_top bm" /> ><mayı kolaylaştırıyor'</a></li><li><a href="http://wetayskykiberelrgle-yFistwwwbombc:suphesln115249u-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/20958aykibr" widna-eriyo'dc yskyki erelr koaaytifal ">bombc n clphesl!orbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="http://wetayskykiberelrgle-yFistwwwbombc:suphesln115249u-aksase_top bm" /> >Ga-eriyo'dc yskyki erelr koaaytifal ">bombc n clphesl!<mayı kolaylaştırıyor'</a></li><li><a href="hcFismizhoris.coemantir115230u-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http:1x1etaykii><liocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get/22042aykibr" widCanU mllh.oris.c emantiorbris.com9s/i/loading21r/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="hcFismizhoris.coemantir115230u-aksase_top bm" /> >CanU mllh.oris.c emantiasında üçlü görheight="100"uttonsoprevykibriswebyki"ü görheight="100 Bugr2">1/20 görheight="100"uttonsonass="ibrisweİlyki"ü görüşme</a></li></ulrfixga<meta lrfixga<meta_3ss=anın sonucu</a></li><li><a href="http:-galykicom/ttFOTO GALERİ tth="250" height="100lrfixgoogle-s="n"><div clgallyky_s="in<annegallyky_s="in></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hgirce-kordonboyuunaninlu-sa" -sttp:de-d528gcom/ttaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/gallyky/528_saykibr" widnirce-Kordonboyu'ianistulst sa" rşı ilittonorbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >Girce-Kordonboyu'ianistulst sa" rşı ilitton target="_se class="btm"></div></div></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="htste-unlu-9h.hleeci-yyo-prid527gcom/ttaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/gallyky/527_saykibr" widİamay stulst 9h.hleeci ya göina…orbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >İamay stulst 9h.hleeci ya göina… target="_se class="btm"></ass=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hlefkorya-cok-ttp:/dokunusd526gcom/ttaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/gallyky/526_saykibr" widtion: -3desyon aşözel dokunuşorbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >tion: -3desyon aşözel dokunuş target="_se class="btm"></div></div></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hflaticgifalom/apifae-dziyaty:kpde-d525gcom/ttaykibris.com/" rel="home"><img src="hd/gallyky/525_saykibr" widFlaticgifal H/apifae'U gziyaty:ade d.masbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >Flaticgifal H/apifae'U gziyaty:ade d.ma target="_se clas lü /></p></dilrfixgoogle-i Bugr gallyky_s="ii Bugr"rheight="100 Bugr/7705hkci><li class=1">1=<span><05hkcp"></li><li c">2=<span><05hkcp"></li><li 3ss3=<span><05hkcp"></li><li 4">4=<span><05hkcp"></li><li 5">5=<span><05hkcp"></li><li 6">6=<span><05hkcp"></li><li 7">7=<span><05hkcp"></li><li 8">8mAarget="nasay görüşme</a></li></ulrfixgoogle-ibottom"ü görheight="100lrfixga<metass=anın sot --> <sc:;kiodetackULty://n changeMostlyPBug(1, 1)" sÇOK OKUNANLA" tth="250" height="100lrfixgoogle-s=" /></p></divostly_read. <mv clmostly_read. _1s="n"gerçekleştirildi</a></li><li><a href="http://wwwfecdiksza-am">Mans-kuay-yeeci ki-ac26mbulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get_t/54415aykibr" widMtay-ye'drfecd 261h: Am">Mans kuay yeeci ksbris.co15s/i/loading.12/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="http://wwwfecdiksza-am">Mans-kuay-yeeci ki-ac26mbulansse_top bm" /> >Mtay-ye'drfecd 261h: Am">Mans kuay yeeci k="_se class="btm"></div></div></lcu<ul class="overview"><li><a href="httcmenkoy-yyotyn30-yyostwwwhay><lkgozleecii-yumdui-ac249u-aksase_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get_t/47126aykibr" widGa-çmenköy yyotyon30 ya gfal ">hay><l enizleecii yumdu.masbris.co15s/i/loading.12/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="httcmenkoy-yyotyn30-yyostwwwhay><lkgozleecii-yumdui-ac249u-aksase_top bm" /> >Ga-çmenköy yyotyon30 ya gfal ">hay><l enizleecii yumdu.ma="_se class="btm"></div></div></lcu<ul class="overview"><li><a href="http://www.detan-zombiom/pi-acidazıs-d1ac25mbulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get_t/54411aykibr" widGalu-gorusme-15'ıbr"zombi>hapı" a reddazısıorbris.co15s/i/loading.12/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="http://www.detan-zombiom/pi-acidazıs-d1ac25mbulansse_top bm" /> >Galu-gorusme-15'ıbr"zombi>hapı" a reddazısı="_se class="btm"></div></div></lcu<ul class="overview"><li><a href="h1--yar/tradeta2iksza-bin kpk2-tioc-la 2önd-d1ac2i7bulansse_top ba" /> "2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="htt>get_t/32923aykibr" wid1r-yaratradet 2 261h bin kp: 2 tiorayla 2öndıorbris.co15s/i/loading.12/sos_cocu<ul class="overview"><li><a href="h1--yar/tradeta2iksza-bin kpk2-tioc-la 2önd-d1ac2i7bulansse_top bm" /> >1r-yaratradet 2 261h bin kp: 2 tiorayla 2öndı="_se class="btm"></div></div><çlülf"><span>SPOR_01-0ss=anın sot --> <sc:;kiodetackULty://n changeMostlyPBug(1, 4)" sBU AY="_s|=anın sot --> <sc:;kiodetackULty://n changeMostlyPBug(1, 3)" sBU HAFTA="_s|=anın sot --> <sc:;kiodetackULty://n changeMostlyPBug(1, 2)" sDÜNlış></div><div value="" /></forlrfixgoogle-ibottom"ü görheight="100" /></ srfix"><div " <div class="banner_codrent"><a href="http://www.detww.facebook.com/CocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwcke_s_redn30_-25_kurumsal_wecke_s_redn30_-25_kurumsocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://wwcke_s_redn30_-25_kurumscom/rsscke_s_redn30_-25_kurumsos_coc_web_bannerheight="100lrfixga<meta lrfixga<meta_2ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hyarticle.com/.YAZARLA" tth="250" height="100lrfixgoogle-s=" /></p></dip://ww_s="in<annep://ww_s="i_1s="height="100id="last_min"><div class="viewport"><uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="htekenkpki-://piay-hur5351yollara>Arif Ass=yae05hk>Bekenkpove berU yal… target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="htekenkpki-://piay-hur5351yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www1ac95_saykibr" widArif Ass=yaorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hvitrsa">ks-secdmlikle n115350yollara>Ediz TUNCELe05hk>Vitrsa">ks s 260mlikle target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hvitrsa">ks-secdmlikle n115350yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www9103_saykibr" widEdiz TUNCELorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="h/www.siyyoikibr-ayrimyunan115345yollara>lar yollara haargetyor-1siyyoinlr serU mlla ">!..="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="h/www.siyyoikibr-ayrimyunan115345yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www65_saykibr" widta name="authorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hiargeyada/ere-reftrndumki-:="teido-doticgi-jose-carrerask115344yollara>Mesut GÜNSEVaargetİargeyades ">ererreftrndum ove P"teido Doticgi & Jose Carreras="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hiargeyada/ere-reftrndumki-:="teido-doticgi-jose-carrerask115344yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www7622_saykibr" widMesut GÜNSEVorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hefsace-koylmaaeb//nuk115340yollara>Firrat BorakaargetEfsace köy ‘desKALEBURNUdesdes="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hefsace-koylmaaeb//nuk115340yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www11462_saykibr" widFirrat Borakorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="httcmen-is15aeiri--calisma-yyoam-d11533-yollara>Mcluün Rahvancı:ğluaargetGa-çmen İam260leeaveazan: İst Yaençed="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="httcmen-is15aeiri--calisma-yyoam-d11533-yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24ac9_saykibr" widMcluün Rahvancı:ğluorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hmarifet-krizi-yoneteerlmekd115334yollara>Nezihi BEYAZaargetMarifet, Krizi Yöonteerlmek="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hmarifet-krizi-yoneteerlmekd115334yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24ac3_saykibr" widNezihi BEYAZorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="heylulgencuk115331yollara>H/tice İNTAÇaargetE"iül encu="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="heylulgencuk115331yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www9099_saykibr" widH/tice İNTAÇorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hogretmna.com/kd11531-yollara>Ayşegtal GısbliaargetÖğretmna">Inek… target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hogretmna.com/kd11531-yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www1ac94_saykibr" widAyşegtal Gısbliorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="huw.soz kp-fazla-de-el-tumkomnum-sm-uc.soz-hamdimkpistimkynd-mn115294yollara>H/re Ergenaarget“Ü26aröz kpafazla a kil, tstmömrstm gu ü26aröz; hamdU m, pilı m, ="ndım”...="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="huw.soz kp-fazla-de-el-tumkomnum-sm-uc.soz-hamdimkpistimkynd-mn115294yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a68_saykibr" widH/re Ergenorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hrerk o-bu-ktdrkylnizkkp-n da.rerk o-bu-ktdrkylnizn115211yollara>MustafalKedlzadeaargetHerk oabu ktdrıylnızkkpın da herk oabu ktdrıylnız?!="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hrerk o-bu-ktdrkylnizkkp-n da.rerk o-bu-ktdrkylnizn115211yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a69_saykibr" widMustafalKedlzadeorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hczi-o-mo></na-zirveslnya/da/kauan/kauanc://zal://w115190yollara>Erkut YILMAButhARaargetCzi-o-Mo></na zirvesl yr ">kirran>kirranc //zal:akk!="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hczi-o-mo></na-zirveslnya/da/kauan/kauanc://zal://w115190yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www62_saykibr" widErkut YILMAButhARorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hnyoil-iyi-rna n115067yollara>lahosnmOygaraargetNsıl iyi">Ina ?="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hnyoil-iyi-rna n115067yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a70_saykibr" widtahosnmOygarorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hrakli.com/kdtsterse-hur5047yollara>Me" cge="Çaarget‘desHlkbll">Ineksdes tsterse-… target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hrakli.com/kdtsterse-hur5047yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a66_saykibr" widMe" cge="Çorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="h/usma-hakk-d115024yollara>CenrDeLERaargetKusmalhakked!="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="h/usma-hakk-d115024yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www7642_saykibr" widCenrDeLERorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hruo-behramn114960yollara>Ali CanaargetHu grBehram target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hruo-behramn114960yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a67_saykibr" widAli Canorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="haskn11490-yollara>A SmoKAVAZaargetuthK target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="haskn11490-yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24ac6_saykibr" widA SmoKAVAZorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hboslugu-erlim-kulta nstnat-difdunsamn114898yollara>Yusuf Özgü SERTELe05hk>BoşluğacBdüm-Ktaltstr-Stnat difdunsam target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="htoslugu-erlim-kulta nstnat-difdunsamn114898yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a64_saykibr" widYusuf Özgü SERTELorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hdunya-coykibeltykibrcok-tehlikrlibere-yeen114820yollara>Erol SABIRaargetDüiyonoykibel İ260h.nok Tehlikrli Bir.Ye target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hdunya-coykibeltykibrcok-tehlikrlibere-yeen114820yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24ac7_saykibr" widErol SABIRorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hmoog-peleeci-ve-erlinmtyenle n114782yollara>Oshan SABIRLIaargetMoog Peleeciaveanrlinmtyenle ="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hmoog-peleeci-ve-erlinmtyenle n114782yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www63_saykibr" widOshan SABIRLIorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hrayat-ereleslkbere-muca Slty--caki-dilin11473-yollara>Ali ŞahinaargetHayat Birdlik Bir.Mtaca Sltyeaza ili konu target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hrayat-ereleslkbere-muca Slty--caki-dilin11473-yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a60_saykibr" widAli Şahinorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hsimdi-mas-alknyoil-tthizltyec g-mn114704yollara>Ds="v grDOĞANaargetŞimdiomas-ayelsıl tthizltyec koh?="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hsimdi-mas-alknyoil-tthizltyec g-mn114704yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www192c9_saykibr" widDs="v grDOĞANorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="h2013tkp-okarrn114678yollara>Ali ÜNCÜe05hk>2013destkpaNokarr="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="h2013tkp-okarrn114678yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a63_saykibr" widAli ÜNCÜorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="hbi nstbah-uynd-gyunankyrsanis.com/nberelrgleon-buom/kd114677yollara>Celal Öz h.hanaargetBrer-ybah u="ndıgfal ">kyrsani">Niko Birr kodesc270biom/k target="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="hti nstbah-uynd-gyunankyrsanis.com/nberelrgleon-buom/kd114677yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a61_saykibr" widCelal Öz h.hanorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv></lcu<uass="magoogle-" l class="overview"><li><a href="h/uz://www.detakdeaizin-incoikde-eldi nti nlahanc:tticlsidirn114627yollara>Merthtn HAMİTaargetKuz-gorusme-15 Akdeaizdesin İncoi D kildir, Bir.Lahanc Tticlslldont!="arget="_sease_top ba" /> l class="overview"><li><a href="h/uz://www.detakdeaizin-incoikde-eldi nti nlahanc:tticlsidirn114627yollara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="http://www24a65_saykibr" widMerthtn HAMİTorbris.co45/i/loading54msos_coc_wiv><çlü görheight="100s="i_tinyi Bugr"rheight="100"uttonsoprevykibriswebyki"ü görheight="100 Bugr"><05hkcon-rss" Bugnura-i><lileonxe=0i>1=<span><05hkcon-rss" Bugnura-i><lileonxe=1">2=<span><05hkcon-rss" Bugnura-i><lileonxe=2ss3=<span><05hkcon-rss" Bugnura-i><lileonxe=3">4=<span><05hkcon-rss" Bugnura-i><lileonxe=4">5=<span>< görheight="100"uttonsonass="ibrisweİlyki"ü görüşme< görüşme</a></li></ulrfixgoogle-ibottom"ü görheight="100lrfixga<metass=anın sos="overview"><li><a href="hvide:-galykicom/ttVİDEO GALERİ tth="250" height="100lrfixgoogle-s="n"><div clgallyky_s="in<annevide:_s="in></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hellibtncuksykisiistiucuncu-filmoi kp-ilk-goruntule n107vllara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="httvide:/107aykibr" wid'Elli tncu' sykisiist ü26üicü filmoi kp ilk enistartültn!orbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >'Elli tncu' sykisiist ü26üicü filmoi kp ilk enistartültn! target="_se class="btm"></div></div></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hho-ytounanselon-mahsa nmaay-hyyo-lkadam-=nsnl-zincri-ile//pniariad-d106vllara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="httvide:/106aykibr" widHo-ytou'drselon mahsa maay- ya gU gadam =nsnl zincri t="_/pniarıldonorbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >Ho-ytou'drselon mahsa maay- ya gU gadam =nsnl zincri t="_/pniarıldon target="_se class="btm"></ass=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hbu/da/ifdu-ercatwwwhopticorldn kpkilahikdinletoik105vllara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="httvide:/105aykibr" widBu ">ifdu: Ercat'drhopticnisldn kp ilahi dinletoiorbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >Bu ">ifdu: Ercat'drhopticnisldn kp ilahi dinletoi target="_se class="btm"></div></div></li><li class=ss=anın sonucu</a></li><li><a href="hvide:lu-game-of-thronesamn7nsezop-ilk-fragmaii-y-alnönd-d104vllara>2ykibocukSOS/"><img _cke_saved_src="httvide:/104aykibr" widVİDEOLU: Game of Thrones'un 7. sezop ilk fragmaini y-ayenöndıorbris.co127/i/loading96/sos_05hkcon-rss"tlss=<span><05hkcon-rss"wrapword >VİDEOLU: Game of Thrones'un 7. sezop ilk fragmaini y-ayenöndı target="_se clas lü /></p></dilrfixgoogle-i Bugr vide:_s="ii Bugr"rheight="100 Bugr/7705hkci><li class=1">1=<span><05hkcp"></li><li c">2=<span><05hkcp"></li><li 3ss3=<span><05hkcp"></li><li 4">4=<span><05hkcp"></li><li 5">5=<span><05hkcp"></li><li 6">6=<span><05hkcp"></li><li 7">7=<span><05hkcp"></li><li 8">8mAargerüşme< görüşme</a></li></ulrfixgoogle-ibottom"ü görheight="100lrfixgat_>get"ü görüşme< görüşme</a></li></um></_outgr"rheight="100"></_bottom "></_posimetass=height="100locialss=ano="iconbackgroundi></a>: #3b5998 l class="ocolor: #3b5998" href="https://www.fa/www.deta_bönk="ibriswe/" targett="_tlank"et"ww.i><li claber 3b5998" "ü it="_seaso="iconbackgroundi></a>: #00abf1 l class="ocolor: #00abf1" "httpszta/www.deta_bönk="ibrisweT: #00att="_tlank"et"ww.i><li claber r: #00a"ü it="_seaso="iconbackgroundi></a>: #d0422a l class="ocolor: #d0422a" href="https://plus.g/www.deta_bönk="ibrisweG422a"+tt="_tlank"et"ww.i><li claber gr: #"ü it="_seaso="iconbackgroundi></a>: #ff9954msl class="overview"><li><a href="hrssfa/www.deta_bönk="ibrisweRSS, Nget Feed, Hwww. Be="Rmww."ww.i><li claber rss"ü it="_se"nasay"icon-rss"navn></li><li clptile-s="anın sonucu</a></li><li><a href="h.fa/www.deta_self">Anc Sayfa="_se class="btm"></div><|e class="btm"></s="anın sonucu</a></li><li><a href="http:ww.detaykibris91s.com/t/www.deta_self">SPOR="_se class="btm"></div><|e class="btm"></s="anın sonucu</a></li><li><a href="hrio2016ww.detaykibris90s.com/t/www.deta_self">Rio2016="_se class="btm"></div><|e class="btm"></ptile-s="anın sonucu</a></li><li><a href="hgo></ctw.det/www.deta_self">İlytilim="_se class="btm"></div><|e class="btm"></ptile-s="anın sonucu</a></li><li><a href="hgues-ibo" h.det/www.deta_self">Ziyaty:çi D f00ai="_se class="btm"></div><|e class="btm"></ptile-s="anın sonucu</a></li><li><a href="hs="overview"><li><a href="hsiteww.rita-prid9scom/t/www.deta_self">Site Hwrita-prı="_se class="btm"></div><|e class="btm"></ptile-s="anın sonucu</a></li><li><a href="hrssfa/www.deta_self">RSS="_se class="btm"></div><|e class="btm"></s="anın sonucu</a></li><li><a href="hadvertpeialww.detaykibris98s.com/t/www.deta_self">Advertpeial="_se clas lü /></p></dilafo/distrong>TstmHlkbına Slkblldont © 2014 "httporusme-15mAatrong> | İzinsiz yghtynak enisterrlme kp y-ayenönamaz.<br" wTel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351h="125" /></p></digm-sigass=anın sos="overviewcmerlisimef="hraww.dlastcom/20scom/t/www.deta_bönk="ibrisweCMNget Hwww. Pastcona S <scia>H/ww. S <sci="_se.i><li claber cm="ibrisweCMcBdülim Tekn</ajilyki"ü irüşme< görüşme<!-- 0.014352083206177 --e< görübodyrüom/l>