• BIST 2.438,84
 • Altın 964.455
 • Dolar 16.1904
 • Euro 17.3519
 • Lefkoşa 29 °C
 • Mağusa 28 °C
 • Girne 27 °C
 • Güzelyurt 26 °C
 • İskele 28 °C
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 25 °C

Ataoğlu: Demokrat Parti, İstikrar Ve İktidarın Sigortasıdır

DP Genel Başkanı Ataoğlu’ndan seçmene çağrıda bulundu
Ataoğlu: Demokrat Parti, İstikrar Ve İktidarın Sigortasıdır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm Bakanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, vatandaşlara etkin bir hükümet için partisine destek vermeleri çağrısında bulundu.

 

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yapğtığı yazılı açıklamasıdna, Demokrat Parti’nin halkı bölen, kutuplaştıran kavga eden bir parti olmadığına işaret eden Ataoğlu, “Biz her yerde birleştirici olmayı, kavgayı önlemeyi, uzlaştırıcı olmayı kendimize prensip edindik. İnanınız önümüzdeki dönemde sırf bu özellikleri nedeniyle bile DP’ye büyük ihtiyaç olacaktır. Çünkü DP, istikrar ve iktidarın sigortasıdır” dedi.

 

 

“DP, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ EN DÜZGÜN ŞEKİLDE GÖTÜREBİLECEK TEK PARTİDİR”

 

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin Türkiye ile çok iyi ilişkileri bulunduğunu, DP’nin iki kardeş devlet arasındaki ilişkileri samimiyetle, karşılıklı sevgi ve saygıyla en düzgün şekilde götürebilecek parti konumunda olduğunun altını çizdi.

 

Kıbrıs konusunda, ekonomi alanında atılan ve atılması gereken adımlar olduğunu ifade eden Ataoğlu, Demokrat Parti’nin bu hassas dönmede bu adımların sağlıklı olarak atılmasını sağlayabilecek bir parti olduğunu vurguladı.

 

 

“HERKES SANDIĞA GİTMELİDİR”

 

Ataoğlu yazılı açı9klamasında şunları ifade etti.

 

“Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, değerli kardeşlerim, öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, halkımıza hayırlı olmasını dilerim…

Tüm adaylara, demokrasimize katkılarından dolayı şahsım ve partim adına teşekkür ederim.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Kıbrıs ve Halk sevdalısı bir kişi olarak herkesi oy vermeye davet eder, bunun en temel yurt ödevlerimizden biri olduğunu anımsatırım…

Değerli kardeşlerim bugün de sizlere Demokrat Parti’nin sosyal medya ve internet gazetelerinde de bulabileceğiniz seçim bildirgesinden yola çıkarak memleket meseleleri ile ilgili önümüzdeki dönem neler yapmayı planladığımızı anlatmaya devam edeceğim.

 

 

“KKTC HUKUK DEVLETİ OLACAKTIR”

 

Demokratik ülkelerde, hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama yollarının açık tutulması, yasalar önünde eşitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, idarenin hukuka bağlılığının sağlanması temel değerlerdir.

 

DP, hukuku, korkutmanın ve cezalandırmanın değil, adaleti sağlamanın aracı olarak görmektedir.

 

Mevzuatımızdaki yasakçı hükümler nedeniyle, ülkemiz hukuk devletinden çok yasa devleti görüntüsü vermektedir.

 

Ülkemizin, yasalarını hukuka, hukukunu evrensel adalet ve insan hakları esaslarına dayandırarak ve temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sınırlayan yasakçı hukuk sistemini değiştirerek gerçek anlamda hukuk devleti olacaktır.

 

Amacımız toplumumuzu suçun azaldığı, korkunun olmadığı bir barış toplumu haline getirmektir. İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk” uygulamaları başlatılacaktır.

 

Hukuki konularla ilgili danışmanlık hizmetleri geliştirilip sosyal hizmet olarak halka sunulacak, halkımızın temel ve gündelik sorunlarla ilgili haklarını ve hukuk kurallarını iyi anlamaları sağlanacaktır.

 

 

“ADALET SİSTEMİ YAVAŞ İŞLİYOR”

 

Ülkemizde adalet sistemi çok yavaş işlemekte, bu durum adalete güven duygusunu zayıflatmaktadır. Adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesi için gerekli tüm düzenlemeler yapılacaktır.

 

Yasalarımızdaki yetersizlik, nitelikli yargı elamanı ve yardımcı personel eksikliği, bina ve fiziki mekân yetersizlikleri, modern haberleşme ve iletişim araçlarından yararlanılamaması adaletin tecellisini geciktiren temel faktörlerdir.

 

Demokrat Parti olarak yargı sistemimizin bu sakıncalarının giderilmesi için önümüzdeki iktidar döneminde şunları yapacağız:

 

Genel bütçeden adalet hizmetlerine ayrılan pay, bu hizmetlerin tam ve zamanında yapılmasını sağlayacak bir orana yükseltilecektir.

 

Vatandaşların devlet kuruluşları ile olan ihtilaflarının yargı yoluna başvurulmadan çözümlenmesi için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır.

 

Mevzuattaki dava açma, şikayet, itiraz, temyiz, karar düzeltme, zamanaşımı ve hak düşümü gibi süreler basitleştirilecektir.

 

 

“ADLİ YARDIM SİSTEMİNE İŞLERLİK KAZANDIRILACAK”

 

Maddi imkânsızlıkları nedeniyle hak arama özgürlüğünden yararlanamayanlar için öngörülen “adli yardım” müessesesine işlerlik kazandırılacaktır.

 

Yapılacak düzenleme ile idari işlemlerin yapılmasındaki yetki ve sorumluluk belirsizlikleri giderilerek işlemlere açıklık kazandırılacak, denetim kolaylığı sağlanacaktır.

 

Mahkemeler, çağın gelişmelerine ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde modern araç ve gereçlerle donatılacaktır.

 

Hapishaneler, modern bir örgütlenme, yeterli sayıda personel ve fiziki imkanlar geliştirilerek çağdaş normlara uygun hale getirilecektir.

 

Bu çerçevede;

 

Merkezi Cezaevi yeni binasına taşınacaktır.

 

Hazırlanacak yeni düzenleme ile tutuklu ve hükümlülerin asgari hakları belirlenecek ve alternatif ceza infaz yöntemleri geliştirilecektir.

 

Adli sicil kayıtlarının tutulmasında daha düzenli bir sisteme geçilecek.

 

Ülkemizdeki herkesin şikayet ettiği bir başka konu da siyaset kurumuna duyulan güvenin giderek azalmasıdır.

 

DP bu bağlamda gelecek dönemde şunların yapılması üzerine önemle duracaktır:

 

 

“KAMU YÖNETİMİNE ŞEFFAFLIK GETİRİLECEK”

 

Siyasetçilerin ve kamu yöneticilerinin mal varlıkları şeffaf hale getirilecektir.

 

Kamunun bütün iş ve işlemlerinde şeffaflık asıl, gizlilik istisna olacaktır.

 

Halkın devlete olan güvenini sarsan, ülkemizin imajını zedeleyen yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılması ve suçluların cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki önlemler alınacaktır.

 

Kamu yönetiminde gereksiz yere genişletilen “gizlilik kültürü” ile mücadele edilecektir.

 

“Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı” titizlikle çalıştırılacak ve kamu kuruluşlarının evrak akış sistemleri ve karar alma süreçleri yeniden düzenlenecektir.

 

Kamu ihale sisteminde son dönemlerde yapılan değişiklikler, ihale sistemi çağdaş normlarına uygun olarak iyileştirilecektir.

 

Kamu yönetiminde kırtasiyecilik ve bürokratik formaliteler azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek ve hizmetin gecikmesi sorunu çözümlenecektir.

 

Kamuda denetim birimleri arasındaki karmaşık yapı sadeleştirilecek, performans odaklı etkin bir denetim yapılması yönünde tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda, denetim elemanlarının bağımsızlığı sağlanacak ve kamuda denetime kapalı alanlar en aza indirilecektir.

 

Kamu yöneticilerinin atanmasında teknik yeterliliğin yanı sıra, liyakat sistemi hayata geçirilecektir.

 

 

“KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÖNLENECEK”

 

İstihdamdan alınan vergiler ve primler gözden geçirilerek, gerekli önlemler alınmak suretiyle, haksız rekabete yol açan kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılması önlenecektir.

 

Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, kadın, gençlik, engelliler ve çevre sorunlarının çözümü çağdaşlığı, gelişmişliği, yenilenmeyi benimseyen, isteyen  Demokrat Parti için çok önemlidir.

 

Kadınlarımız hayatın yükünü erkeklerle birlikte paylaşmalarına rağmen, hak ettikleri statüye kavuşamamışlardır.

 

Partimiz, uygulayacağı tüm politikalarda bu durumu göz önünde bulunduracaktır.

 

Kadınlarımızın, erkeklerle birlikte toplumsal sorumluluğu yüklenecek statüye kavuşturulması temel hedefimiz olacaktır.

 

Önümüzdeki dönemde kadınlarımızla ilgili şu çalışmaları yapacağımıza dair söz veriyoruz:

 

 

“KADINLARIMIZA DESTEK VERİLECEK”

 

Kadınla ilgili dernek, vakıf ve diğer sivil toplum örgütleri desteklenecek, kadınları ilgilendiren yasal ve idari düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapacaktır.

 

Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımız mikro kredilerle desteklenerek, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanarak, kadınlar üretime yönlendirilecektir.

 

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için, yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenlenecektir.

 

Kadına yönelik şiddetin, cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesi, muhtaç durumdaki kadınların desteklenmesi ve korunması, öncelikli politikalarımız arasında yer alacaktır.

 

Gençlik, ülkemizin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağıdır.

 

Önümüzdeki dönemde DP olarak mutlaka bir Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasının talepçisi olacağız.

 

Demokrat Parti olarak, mahalli idarelerin gençlere yönelik kültür, sanat, spor, halk dansları, okuma ve araştırma faaliyetlerini teşvik edeceğiz.

 

Yurtdışında yaşayan gençlerimizin, ülkemiz ile ilişkilerini kuvvetlendirmek için, yurt içindeki gençlerimizle kaynaştırıcı ve bütünleştirici sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

 

Madde bağımlılığı ile mücadele için gerekli tedbirler alınacak, bu alandaki çalışmaları yürüten kuruluşlar arasında etkili bir koordinasyon sağlanacaktır.

 

 

“GENÇLERİN KONUT SORUNLARI ÇÖZÜLECEK”

 

Gençlerimizin, doğup büyüdüğü bölgede yaşamlarını sürdürebilmeleri için düşük bütçeli, bölgenin yapısına uygun konut çözümleri yapılacaktır.

 

 

“HİÇ KİMSENİN ÖZEL GEREKSİNİMİ NEDENİYLE AYRIMCILIĞA UĞRAMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR”

 

Engelli vatandaşlarımıza gelince; KKTC'de yaşayan hiç kimsenin özel gereksinimi nedeniyle ayrımcılığa uğramasına izin verilmeyecektir” ilkesi Demokrat Parti’nin özel gereksinimi olan bireylerle ilgili politikasının temelini oluşturmaktadır.

 

Bu bağlamda; kamunun yanı sıra, özel sektörün ve gönüllü kuruluşların engelli bireylere yönelik eğitim vermeleri teşvik edilecektir.

 

Kendi işini kurma imkanı olan engelli vatandaşlara destek verilecektir. Böyle destek alanların kendilerinden sonra gelen engelli arkadaşlarına tecrübeleriyle destek olmalarını sağlayacak bir sistem kurulacaktır.

 

Tıbbi, psikolojik, mesleki ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verilecek; özellikle, küçük yaşta eğitim alamamış engelli bireylerin rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almaları sağlanacaktır.

 

Bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler için bakımevleri açılacak, ailelerin çocuklarının geleceği ile ilgili endişe ve korkuları giderilecektir.

 

Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam Yasası ele alınarak, güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

 

Engelli bireyler konusunda toplumumuzun doğru bilgi edinebilmesi için gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan engelli araç-gereçlerinin kapsamı genişletilecektir.

 

Erişilebilirlik kapsamında, her bireylerin özel gereksinimine uygun hizmetler(ler) geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Bu bağlamda devlet kurumlarında görme engellilere yönelik braille alfabesi ve sesli betimleme uygulamalarının hayata geçirilmesi, işitme engelli bireylere yönelik işaret dili tercümanlarının olması, ortopedik engellilere yönelik hareket kısıtlayıcı engellerin ortadan kaldırılması için ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmalar yapılacaktır.

 

Özel eğitim kurumlarında bilgisayar ve benzeri teknoloji öğretilecek, engelli vatandaşlarımızın bu teknolojiyi özel hayatında ve işlerinde kullanması sağlanacaktır.

 

 

“ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ HİZMET VEREN KURULUŞLARA DESTEK OLUNACAK”

 

Engellilere hizmet konusunda, merkezi yönetim düzenleyici, koordine edici ve denetleyici bir rol üstlenecek, esas hizmeti gönüllü kuruluşların ve özel sektörün katılımıyla yerel yönetimler verecektir.

 

Engellilerin spor yapması için spor kulüplerinin imkan hazırlaması teşvik edilecek, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları geleneksel hale getirilecektir.

 

 

“İZLEME VE DENETLEME ŞUBESİ İLE ÇEVRE EĞİTİM ŞUBESİ KURULACAK”

 

Demokrat  Parti; her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması gerektiğini savunan, çevre sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefleyen savunan bir partidir.

 

Desteğinizle iktidara geleceğimiz yeni dönemde; gerekli görülen yasalarda değişiklikler yapılacak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm tüzükler gözden geçirilecektir.

 

Çevre Koruma Dairesi, Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nda değişikliğe gidilerek, İzleme ve Denetleme Şubesi ile Çevre Eğitim Şubesi kurulması sağlanacaktır. Uzman personeller istihdam edilerek ve yeni ekipmanlar alınarak Daire teknik anlamda güçlendirilecektir.

 

Partimiz döneminde hayata geçen “Ekoloji ve Çevre Dersi” gibi önemli çevre eğitim projelerinin uygulanmasına devam edilecek.

 

 

“ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ DEVAM ETTİRİLECEK”

 

Bakanlığımız döneminde başlatılan ve okullarda uygulanmaya devam edilen Yaban Hayat Farkındalığı ve İklim Değişikliği Çevre Eğitim Projeleri’ne devam edilecektir.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ve okul öncesinden başlayıp tüm kademelere yayılacak olan Çevre Eğitim Destek Kılavuzları’nın uygulanmasına devam edilecektir.

 

 

“ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ PROJESİ TAMAMLANACAK”

 

Ülkemiz çevre sorunlarının başında gelen atık sorununa bütünlüklü bir çözüm getirebilmesi için Entegre Atık Yönetimi Projesi; Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin ilgili makamları ile istişare edilerek tamamlanacaktır.

 

CMC hakkında açılmış tahliye davasının sonuçlanması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek bölgenin en kısa sürede temizlenmesine yönelik bir rehabilitasyon projesinin hazırlanması ve yap işlet devret modeliyle ihale edilerek bölgenin bütünlüklü olarak halkın kullanımına kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMEL PRENSİP OLACAK”

 

Yenilenebilir Enerji, partimizin temel prensiplerinden birisi olacaktır.

Yaygınlaşması amacıyla da hiçbir sorumluluktan kaçılmayacak ve bu yönde çevre eğitimleri düzenlenecektir.

 

Ülkemizdeki arz-talep haritasının oluşturulabilmesi içim Elektrik Mühendisleri Odası tarafından başlatılan Şebeke Stabilite Analizi çalışmasının tamamlanmasına yönelik her türlü katkı konacaktır.

 

 

“ÖZEL KORUMA BÖLGELERİ GÜNCELLENECEK”

 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik oluşturulan mevcut tüzük kapsamında elde edilen verilerle veri tabanı geliştirilecektir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin yönetim planları mevcut veriler ışığında gözden geçirilip güncellenecektir.

 

Nesli tükenme tehlikesi olan türlere yönelik Tür Eylem Planları oluşturulması için projeler geliştirilecektir.

 

Taşkent Doğa Parkı ile birlikte oluşturulan ve ölü yaban hayvanlarının genetik yapısının saklanması ve araştırılması için oluşturulan biyobank kapsamında yapılan çalışmalara devam edilecektir. Flora ve faunanın korunmasına yönelik yayınlar üretilmeye devam edilecektir.

 

 

“SU YASASI TAMAMLANACAK”

 

Su yasasının tamamlanması ve yasallaşması için etkin rol üstlenecektir.

 

Büyük kıyı tesislerinin denize atık su vermesinin engellenmesi için pilot uygulama aşamasında olan ve ilk kez bakanlığımız döneminde devreye giren Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’ne (SAİS) bağlanması ve online izlenmesi sağlanacaktır.

 

 

“GÖNÜLLÜ ÇEVRECİLERİN YASAL İŞLEM YAPMASI SAĞLANACAK”

 

Gönüllü çevrecilerin yasal düzenlemeyle ve gerekli eğitimler aldıktan sonra çevre denetimi yapabilme konusunda yasal işlem yapabilmesi sağlanacaktır.

 

Denetim konusunda yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket edilecektir.

 

2010 yılından beri devam eden sürekli hava kalitesi izleme çalışmaları yeni ekipman alımları ile daha da yaygınlaştırılacaktır.

 

Bakanlığımız döneminde ilk kez kurulmaya başlanan “Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı”’nın tamamlanarak faaliyete geçirilmesi ve başta ithal edilen kömür, akaryakıtların kalitesine yönelik analizlerinin yapılmasına başlanacaktır.

 

 

“DP’YE DESTEK VERİLMELİDİR”

 

Değerli kardeşlerim, sizlere neden Demokrat Parti’ye oy vermeniz gerektiği ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum;

 

Tüm partileri iktidarda, muhalefette, mecliste, görüyor, dinliyor, izliyorsunuz…

 

Demokrat Parti halkımızı bölen, kutuplaştıran kavga eden bir parti değildir.

 

Tam tersine biz her yerde birleştirici olmayı, kavgayı önlemeyi, uzlaştırıcı olmayı kendimize prensip edindik.

 

Ve inanınız önümüzdeki dönemde sırf bu özellikleri nedeniyle bile DP’ye büyük ihtiyaç olacaktır. O nedenle bize destek vermelisiniz, oy vermelisiniz diyoruz.

 

Demokrat Parti’nin Türkiye ile çok iyi ilişkileri vardır..

 

Ve biz DP olarak iki  kardeş devlet arasındaki ilişkileri samimiyetle, karşılıklı sevgi saygıyla en düzgün şekilde götürebilecek partiyiz.

 

Yaptıklarımız ortadadır. Bu konuda da iddialıyız.

 

Kıbrıs konusunda, ekonomi alanında atılan ve atılması gereken adımlar vardır.

 

Demokrat Parti bu hassas dönmede bu adımların sağlıklı olarak atılmasını sağlayabilecek bir partidir.

 

Biz tüm partiler tarafından ortaya konulan projeleri, planları hedefleri saygı ile karşılayan, eğer uygulanması mümkünse uygulanmasına destek verebilecek kompleksi olmayan bir partiyiz.

 

İşte bu nedenlerle, uyumlu çalışacak, plan, proje uygulamaya koyarak sorunları çözecek etkin bir hükümet isteniyorsa Demokrat Parti’ye destek verilmelidir. Takdir sizlerindir”

Etiketler: , , ,
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler