• BIST 2.372,35
 • Altın 942.117
 • Dolar 15.8689
 • Euro 16.7587
 • Lefkoşa 22 °C
 • Mağusa 25 °C
 • Girne 22 °C
 • Güzelyurt 21 °C
 • İskele 25 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 13 °C

Az Laf! Çok İş!

Cenk DİLER

Laf çok olur da iş olmazsa, bunun adı LAFAZANLIK olur. Lafa bakılmazmış… Aynası “işmiş” kişinin. Aşağıda vaat edilenlerden hepsinin de, bir an yapıldığını düşünelim. Gerçi imkânsız ama hadi öyle olsun. O zaman niye çeşit çeşit hastalıklardan DÜNYA ÖLÜM BİRİNCİLİĞİMİZ var? HÜKÜMET PROGRAMLARINIZDA teşhisi koyduğunuz üzere, ölümümüze sebep olan ve hepsinde DÜNYANIN EN ÜST SIRALARINDA derecelerimiz ve madalyalarımız(!)olan hastalıkların baş NEDENİ; gıdalardaki ZEHİR kalıntılarının kontrol altına alınamaması, iyi denetlenememesi… Bizim de bunları size güvenerek yememiz. Tüketici FARKINDALIĞIYMIŞ! Bak sen! Sen benim soframa gelecek ürünlerin kontrolünü yapma, denetim altına alma, da benim FARKINDALIĞIMI artır! Bu ne demek oluyor ki? Gıdaların yüzüne bakarak içinde ZEHİR olduğu anlaşılabiliyor mu? Farkındalığım artsa ne olacak? Koklayarak anlaşılabilecek mi zehir oranı? Farkındalığımı artırınca ne olacak? Tadılarak belli mi olacak? FARKINDALIK artırma nasıl olacak ki? Sen işini yaparsan ve soframa gelecek olan ürünün GÜVENLİĞİNİ %100 garanti altına alırsan, benim de FARKINDALIĞIMI artırmak için devletin KIT KAYNAKLARINI boş yere harcamamış olacak. Sakın ola! Trafikte ölümlerin nedenlerini, çağdışı bir anlayışla SÜRÜCÜYE atmaya kalkıştığınız gibi, gıda GÜVENSİZLİĞİNİN sorumluluğunu da halka kesmeye kalkmayasınız! Kusura bakmayın da YEMEZLER! Dünya, GIDA GÜVENLİĞİNDE; tarladan-sofraya bu işler devlet eliyle, denetimle, üretici eğitimiyle, reçeteyle, yaptırımla yapılıyor. KKTC’de yapıldığı gibi “yapılmayanların” SUÇU, son kullanıcı olan TÜKETİCİYE yüklenmiyor. Devlet Daire Müdürleri, LAFI bırakmalı ve işlerine bakmalı. Laf var ki iş YOK! Zaten işleri olsa LAF olmazdı! Aşağıda sıralananları önce yapın da sonra halkın farkındalığımızı artırın. İşte yapacaklarınızdan bazıları: 11112013 CTP-DP Hükümet Programı: Ülkemizde sıklıkla görülen sağlık sorunlarından olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, obezite, hipertansiyon ve benzerleri, çoğunlukla tükettiğimiz gıdalarla, yaşam alışkanlıklarıyla bağlantılı hastalıklardır. Bu hastalıklara yakalanan kişiler ve ailelerinde ciddi travmalar oluşmakta,  psikolojik, sosyal ve ekonomik büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle,  sağlıkta en önemli konu, bu hastalıkların oluşmasının önüne geçmek, hastalıkları imkânlar ölçüsünde minimuma indirmek yani koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili şekilde verilmesidir. Bu nedenle toplumda ciddi bir farkındalık yaratılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri ile sürekli eğitim, tarama ve araştırma çalışmaları düzenli bir şekilde sürdürülecektir. İlgili otoritelerin bir araya getirilerek sık ve düzenli aralıklarla,sektördeki sivil toplumun da içinde yer alacağı katılımcılık ve açıklık ilkesiyle gıda güvenliği ve çevre sağlığı denetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş ve analiz sonuçları dünyanın birçok ülkesinde kabul gören Devlet Laboratuvarı Dairesi, bu yıl alınan hormon tahlil cihazı ile daha da güçlendirilmiştir. Yine bu yıl alınması planlanan gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizma tayinleri cihazı ile her türlü analizin yapılması sağlanacaktır. Bununla birlikte gıda güvenliğine ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkisinde bulunan hayvansal orijinli olmayan gıdaların, üretiminden son aşamaya kadar denetimleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı gıda mesleği formasyonuna sahip kamu görevlileri tarafından yapılacak; restoran, gıda üretim yerleri ve içme suyu üretim tesisleri etkin bir şekilde, sıklıkla denetlenecektir.  Bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle bakanlığın kuruluşu ele alınacak, atadan görme tarım teknikleri yerine, çağdaş üretim metotları ile rekabet edebilir ve pazarlanabilir ürünler yetiştirme plan, proje ve politikalarını oluşturabilecek bir birimin yaşam bulmasına olanak sağlanacaktır. Bakanlığın yeni adına uygun olarak gıda sözcüğünün anlamını bulması için gerekli adımlar atılacaktır. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Tarım ve kırsal kalkınma ile Gıda Güvenliği, Veteriner ve Bitki Sağlığı konularında AB’ye uyum çalışmaları Müktesebata Uyum Programına uygun olarak yürütülecektir (Yürütülüyor mu? Neresindesiniz?).
 2. Tarım ve kırsal kalkınma alanında, işletmelerin gelirini ve rekabet gücünü artıracak, çiftlik kayıtlarının etkin bir şekilde tutulmasını sağlayacak yeni bir sisteme gidilecektir. Bu amaçla Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları ile ilgili yasa çalışması yürütülecek ve bu yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek kamu, gerek özel, gerek üretici grupları tarafından tarımın her alanında çiftçiye veya tarımla uğraşan her bireye danışmanlık hizmeti sağlanarak çiftlik yönetimi geliştirilecek ve kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam standartları artırılacaktır (Yeni sisteme geçildi mi? Tıkır tıkır çalışıyor mu?).
 3. Mevcutta dağınık bir yapıda verilen tarım ve kırsal alanlara desteklerin, belli kurallar çerçevesinde tek bir çatı altına toplanarak etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda tarımsal ve kırsal alanlara verilecek destekler ve tarımsal ödemeler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek ve Bakanlık bünyesinde gerekli yapılandırma gerçekleşecektir (Tek çatı inşa edildi mi?).
 4. Üretimde verimin ve üretici birliklerinin etkinliğinin artırılması ve Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi amacıyla, Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılacaktır ( AB standartları yakalandı mı? Yasal düzenlemeler yapıldı mı?).
 5. Tarıma elverişli alanların etkin bir şekilde korunabilmesi ve tarımsal verimin sağlanabilmesi amacıyla toprak koruma ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir (Mevzuat çıkartıldı mı?).
 6. Organik tarım dâhil olmak üzere tarımsal ürünlere yönelik sertifikasyon programlarının etkin bir şekilde uygulanması için yasal bir zemin oluşturulacak ve üreticiler kaliteli ürünler üretmesi yönünde teşvik edilecektir ( O 60 Bin bu projeye mi gidecek?).
 7. Kırsal Kalkınma Planı güncellenerek kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik destekler sağlanacaktır (Kalite arttı mı?).
 8. Yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Bakanlık bünyesinde gerekli idari yapılandırma çalışmaları Kamu Yönetimi Reformu’na paralel olarak gerçekleştirilecektir (Yapılandınız mı?).
 9. Gıda Güvenliğinin çiftlikten sofraya denetiminin sağlanabilmesi için, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde Gıda Güvenliği mevzuatı ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarının yasallaşması için gereken adımlar atılacaktır. Bu yönde idari düzenlemeler gerçekleştirilecektir (11 yasa 84 tüzük çıkarılması gerekiyor. Kaç tane kaldı?).
 10. Veterinerlik alanında hâlihazırda yasallaşmış olan Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Yasalarının uygulanmasını sağlayacak olan tüzüklerin onaylanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı, paketlenmesi, etiketlenmesi, elde bulundurulması, dağıtımı ve denetlenmesini sağlamaya yönelik tedbirlerin AB standartlarında uygulanması amacıyla gerekli yasal ve idari çalışmalar gerçekleştirilecektir. Veteriner hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yem güvenliğinin sağlanması hedefiyle ilgili yasa çalışmalarının onaylanıp yürürlüğe girmesi için gerekli adımlar atılacaktır (Yasaların çıkmasının üzerinden yıllar geçti. Tüzüklerin eksik olduğu biliniyor. Bitki Sağlığı Yasası da böyle mi uygulanacak?).
 11. Bunun yanında, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir halka olan yem güvenliğine ve hayvan hastalıklarının eradikasyonuna yönelik adımlar atılacak ve ülkemizde ekonomik zarara neden olan ve gıda güvenliğini etkileyen hastalıkların yok edilerek etkin denetimlerle yeniden oluşma riskini ortadan kaldıracak projeler hayata geçirilecektir (Daha atılacak adımdan bahsediliyor).
 12. İnsan sağlığını ve tarımsal ticaretimizi etkileyen bitki sağlığı, bitki koruma ürünleri, tohumculuk ve bitki çeşit hakları alanında etkin ve kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturmak yönünde gerekli tüm yasal düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu olarak gerçekleştirilecektir (Hala daha etkin denetim mekanizması oluşturacaksınız?).

Yukarıdakiler, son hükümet programınızdan alınmıştır. Hangilerini yapıp, uygulamaya koyup, verim aldınız ki, dünya parası harcayıp TÜKETİCİ FARKINDALIĞINI artıracaksınız? Görevleriniz bunları yapmak ve halkı ÖLÜMDEN kurtarmaktır. ÖLDÜREREK FARKINDALIK ARTIRILAMAZ!!! Yani; AZ LAF! ÇOK İŞ!  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları