• BIST 2.372,35
 • Altın 945.624
 • Dolar 15.9132
 • Euro 16.8274
 • Lefkoşa 17 °C
 • Mağusa 16 °C
 • Girne 16 °C
 • Güzelyurt 15 °C
 • İskele 16 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 15 °C

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Çuvalladı! %6,76 (2)

Cenk DİLER

Araya bayram girse de bıkmadık usanmadık. Sorularımıza cevap verme zahmetine katlanan bakanlıkların cevaplarını yayınlamaya devam ediyoruz. Bu bakanlığımız çoğu önemli sorumuzu yayınlamasa da verdiği cevaplar ve gerçekleşme oranını aşağıda sizlere sunuyoruz. S.21. Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebinin artırılması desteklenecekti. Bu konuda ne gibi tedbirler alıp nasıl çalışmalar yaptınız? C.21. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.22. Özel kesimin üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinin piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi ve artırılması sağlanacaktı. Son durum ne aşamadadır? C.22. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.23. Kamu kurumlarındaki sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine yönelik destekler sağlanacaktı. Sağlandı mı? Sağlanan sorun ve ihtiyaçlar nelerdir? Hangileri çözüme kavuşturuldu? C.23. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.24. Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü, bilimsel ve teknik alanlarda sertifikasyon ve akreditasyon görevlerini yürütecekti. Yürütüyor mu? TSE üçgeni gibi kaç yerli ürüne KTSE üçgeni verildi? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldı? C.24. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.25. AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri artırılacaktı. Kimlerle ne gibi işbirlikleri sağlandı? C.25. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, şu hedefler hayata geçirilecektir: S.26. Yol güvenliğinin artırılması ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktı. Trafiği TEK ÇATI altında toplamak amacıyla yapmış olduğunuz 10 civarı yasal değişiklik sonucunda ne oldu? Bahsedilen TEK ÇATI kuruldu mu? Bir Bakanlar Kurulu Kararı’nda bu TEK ÇATI için aylık 4000 STG. Civarındaki kararın gereği yerine getirildi mi? C.26. Yasal değişiklikler yapılmaya başlanmış fakat vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. Keşmekeş henüz sürmektedir. S.27. Trafik Eğitimi ilkokuldan başlayarak liseye kadar verilecek öğrencilerin seviyelerine göre ve AB ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak tüm müfredatlara entegre edilecekti. Edildi mi? 1983 yılı Kurucu Meclis Hükümet Programları ile başlayan ve 32 yıldır söylenen bu sözler ne zaman hayat bulacaktır? C.27. 32 YILLIK VAAT HENÜZ gerçekleştirilmemiştir. S.28. Kaza kara noktalarının belirlenmesi, bunların rehabilitasyonu ve yol tasarımlarına yönelik AB mevzuatı gözetilerek ülkemizin onar yıllık Karayolu Master Planlarının hazırlanması sağlanacaktı. KARA NOKTALAR belirlendi mi? Bunların REHABİLİTASYONU yapıldı mı? AB mevzuatı gözetilerek YOL TASARIMLARI yapılıyor mu? Çıkılacak İHALELERDE bu AB uyumlu tasarımlar dikkate alınacak mı? Karayolu MASTER PLANI hazırlandı mı? C.28. AB ile ortak çalışma yapılmış olup sonuçlar hala değerlendirme aşamasındaymış. VAAT GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.29. Periyodik Araç muayeneleri AB ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak özel sektöre devredilecekti. Periyodik ve Yol Kenarı Muayenelerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktı. Ne devredildi ne de uyumlaştırıldı. Hala daha çağ dışı yöntemlerle insanlar boş yere sıra beklemekte ve devlet onlardan hiç hak etmediği bedeller almaktadır. Bu konu ile alakalı hazırlığınız var mı? Ne zaman sonuçlanacaktır? C.29. Soru cevaplanmamıştır. VAAT GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.30. Sürüş Ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyumlu yeni ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı bir sisteme geçilecekti.  Sürüş Ehliyetlerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktı. İnsanlar hala daha ölmeye devam ediyor. Sürüş ehliyetleri bir yana, sürüş okullarına bir denetim getirmeyi düşünüyor musunuz? AB mevzuatı bu konuda İSVEÇ SIFIR VİZYON esintisiyle hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlık veya girişiminiz var mı? C.30. Avrupa ülkelerine çeşitli turistik!!! Geziler düzenlenmesine rağmen henüz VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.31. Bütün Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına yönelik yasal ve idari boşluklar AB müktesebatına uyumlu olarak giderilecekti. Yasal mevzuat ne durumdadır? C.31. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.32. Geçtiğimiz dönemde trafik ile ilgili birimlerin tek elde toplanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ettirilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında bu birimleri bünyesinde toplayacak Trafik Hizmetleri Dairesi kurulacak ve etkin şekilde çalışması sağlanacaktı. İzlediğim kadarıyla bazı yasalarda TADİLAT yapıldı. TRAFİK HİZMETLERİ DAİRESİ kuruldu mu? Bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili birlikte hareket ettiğiniz kurum, kuruluş, üniversiteler ve bilimsel yöntemler, araştırmalar, yayınlardan ne derecede faydalanmaktasınız? C.32. Sadece bazı yasalarda düzenlemeler yapılmakta olup VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.33. ÇALIŞTAY sonuçlarını halka ayrıntılı olarak yayınlayacak mısınız? C.33. Çalıştaylar yapılmakta ama varılan sonuçlar takip edilmemektedir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.34. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı piyasasına giriş koşulları, sürücülerin çalışma ve dinlenme saatleri, takograf ve hız kısıtlayıcı cihazların kullanımına yönelik yasal ve idari düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktı. Bu konuda yapılmakta olan çalışmalar varsa son durumu hakkında bilgi verir misiniz? C.34. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.35. Denizcilik ve Havacılık Sektörlerinde AB Müktesebatına uygun olarak güvenlik ve teknik gereksinimlere yönelik yasal ve idari düzenlemeler ülkemiz siyasi koşullarına bağlı olarak ileriye taşınacaktı. Taşındı mı? C.35. Sivil Havacılık Dairesi 1 Ocak 2015 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları kapsamında “PAT Sahası Kullanma Talimatı” hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Bunun sonucunda Ercan Havalimanı pist, apron ve taksi yollarında yapılan tüm uygulamalar uluslararası düzenlemeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca 2 Haziran 2015 tarihinde Bakanlığımız ve TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında Sivil Havacılık alanında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokol ile TC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kendi mevzuatı dâhilinde KKTC havacılık faaliyetleri için yapacağı yetkilendirmenin KKTC Sivil Havacılık Dairesi tarafından tanınması sağlanmıştır. Denizcilikle ilgili herhangi bir cevap verilmemiştir. VAAT KISMEN GERÇEKLEŞMİŞTİR. S.36. Dünyada Telekomünikasyon piyasaları rekabete açık durumdadır. Ülkemizde Telekomünikasyon Dairesi’nin rekabet koşullarına hazırlanabilmesi adına gerekli yasal ve idari düzenlemeler AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktı. Tamamlandı mı? Hükümet Programı ile verilen ÖZERKLEŞTİRME sözünden vazgeçildi mi? Son yaptığınız KAMU-ÖZEL işbirliği konusundaki demecinizden, Başbakan “haberim yok” diye bahsetti. Bu konuda, Hükümet Programında da bir emare bulunmamaktadır. Telekomünikasyon Dairesi konusundaki düşünceniz ÖZELLEŞTİRME mi? ÖZERKLEŞTİRME mi? C.36. Çalışmalar devam etmektedir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.37. 2008 yılında KABLOSUZ TELEFON hizmetlerinin hazır olduğu ilgili bakan Salih Usar ve Daire Müdürü tarafından açıklanmış olmasına rağmen, bu sistemin akıbeti hakkında bilginiz var mı? 1 milyon 568 bin Amerikan Doları verilerek alınan bu sistemin atıl halde durduğu İDDİALARI doğru mu? C.37. 1 milyon 568 bin Amerikan Doları verilerek alınan ve 2008 yılında devreye konulmak istenen kablosuz telefon hizmeti o dönem yaşananlar nedeniyle 2009 yılı başlarında hukuka takılmıştı. Devlet tarafından işletilmesi kararı yine Bakan Hasan Taçoy’un ilk döneminde alınmıştı. Fakat daha sonra gelen idare bunu devreye koymayı tercih etmemişti ve yeterli olmadığını savunmuştu. Şimdiki dönemde de bakıldığında tam anlamıyla yeterli görünmemekte o zaman yapılmak istenilene dahi cevap veremez durumda olduğu görünmektedir. Ancak kırsal kesimde kullanılması amacıyla yenilenme yapılabilir mi diye çalışma yapılmaktadır. Sayıştay bu konuya derhal el atmalı ve soruşturma yapmalıdır. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.38. Bilgi ve İletişim Sistemleri kapsamında Evrensel Hizmetlerin belirlenmesi ve bu hizmetlerin AB Müktesebatına uygun olarak seçilecek operatörler tarafından kırsal kesime ulaştırılması sağlanacaktı. Bu husus sağlandı mı? C.38. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.39. TRAMVAY Projesi ile ilgili son gelişmeler nelerdir? C.39. Cevap verilmemiştir. VAAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. Not: 37 ve 39. Sorular Hükümet Programına dahil değildi. GENEL DEĞERLENDİRME: Bakanlık 37 vaat içerisinde sadece 2 tam bir de yarım vaat GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. Vaatlerini hükümet sonunda gerçekleştirme oranı: %6,76 olmuştur.  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları