• BIST 2.394,83
 • Altın 926.95
 • Dolar 15.8291
 • Euro 16.7139
 • Lefkoşa 25 °C
 • Mağusa 24 °C
 • Girne 23 °C
 • Güzelyurt 23 °C
 • İskele 24 °C
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Cevaplarının Değerlendirilmesi

Cenk DİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın CTP-DP Hükümet Programında yer alan 28 vaadine karşılık sormuş olduğumuz sorulara verilen yanıtları dört gün süreyle gazetemizde yayınladık. Şimdi sıra bu cevapların değerlendirmesine geldi; Cevap Özeti 1: Tüm yurttaşların eşit işe eşit erişim hakkı gözetilerek insanca çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarına ulaşılması, sosyal güvenlik hakkına sahip olması hususunda çalışmaların sürdüğü hükümetin 5 yıllık çalışma süresince bu konuya ulaşılması maksadıyla çalışmalar yapıldığı ve yapılacağı belirtilmiştir. KIB-TEK istihdamlarının bu eşit işe eşit erişim hakkı kapsamının neresinde olduğuna dair soruya ise bu hususun her kurumun kendi sorumluluğunda bulunduğu cevabı verilmiştir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 2: Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde AB normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonları ile TAM UYUM sağlanacaktı. Bu amaca ulaşmak için “önlerindeki 4 yıllık çalışma süresince ve 1,5 yıllık geçmiş zamanda yapılan çalışmalar aşağıya çıkartılmıştır” cevabı verilerek henüz TAM UYUM sağlanması amacının gerçekleşmediği açıkça görülebilmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 3: Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası’nın AB müktesebatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi çalışmaları henüz devam etmekte olup TASARI hazırlıkları sürmekte ve bitince meclise sevk edilmeye çalışılmaktadır. DENETİM ile ilgili bölümün güçlendirilmesi, kamuya personel istihdamı konusundaki KISITLAMALAR nedeni ile GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİĞİ açıkça ifade edilmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 4: Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin, GENEL ÜCRET olarak uygulanmasına SON verilmesi ve performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine GEÇİŞ için TASLAK hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Çeşitli paydaşlardan görüş alınmaya devam edilmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 5: İşyerlerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak için çok yararlı uygulama ve kolaylıklar getirilmesi amacıyla, DANIŞMA Meclisi aracılığıyla paydaşlarla yapılacak görüşmeler sonrası Meclis’e göndermek üzere TASARI hazırlanmaktadır. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 6: İşe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük (Bakanlığın ifadesidir, engellilik olması lazım), yaş ve benzeri temellere dayanan her türlü ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak için 2 yasa TASARISI HAZIRLANMA AŞAMASINDADIR. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 7: İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması için gerekli etkin denetim sistemi oluşturulması sağlanması için çalışmalar yürütülmekte, yasa tasarısı hazırlanmakta, önlemler uygulanmaktadır. Bakanlık en çok eleştiriyi bu yönde almaktadır. İş kazalarını henüz istenen düzeyde önlenememiştir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 8: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eksik olan tüzüklerden 3 tanesi hazırlanmış olup 7 tanesi halen yapım aşamasındadır. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleşmemiştir. Cevap Özeti 9: Yurtdışından yabancı işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması için gerekli tedbirler alınması, sektörlerin işgücü ihtiyacının belirlenmesi amacıyla İŞGÜCÜ İHTİYAÇ ANALİZİ güncelleştirilme çalışmaları devam etmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleşmemiştir. Cevap Özeti 10: Yerel İşgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamında birçok teşvik yürürlüğe KONMUŞTUR. 3500 kişinin özel sektöre istihdamı SAĞLANMIŞTIR. 193 genç girişimciye destek SAĞLANMIŞTIR. SONUÇ: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. Cevap Özeti 11: İşsizliğin en yoğun olarak görüldüğü toplum grubu olan gençlerin istihdamına teşvik sağlanarak çalışma yaşamına yeni giren gençlerin yeterli iş tecrübesi kazanması sağlanmaktadır. SONUÇ: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. Cevap Özeti 12: Devlet ihalelerine katılacak firmalar ile yatırım amaçlı devlet teşviki alan firmaların öncelikli olarak yerli işgücüne istihdam sağlamaları yönünde teşvik edilmesi için Merkezi İhale Komisyonu ile görüşme ve çalışmalar devam etmektedir. SONUÇ: Vaat gerçekleşmemiştir. Cevap Özeti 13: İşsizliğin azaltılması çalışmaları teşvik sistemi ile devam etmektedir. 2013 yılında işsizlik oranı %8,4 olup 2014 yılında bu oran %8,3’e gerilemiştir. SONUÇ: Hedefe tam olarak ulaşılmamakla birlikte, doğru yolda adımlar atıldığı, çok az olmasına rağmen 2014 oranından da izlenebilmektedir. Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 14: İşgücünün niteliğinin artırılması yanında verdiği hizmetlerin kalitesinin artırılması, standartların yükseltilmesi amacıyla meslek standartlarının oluşturulması ve çalışma yaşamında mesleki sertifikasyon uygulamasının geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yürütülmüş ve MEB tarafından yasa TASARISI hazırlanmıştır. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 15: Sendikalaşmanın önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. SONUÇ: Vaat gerçekleştirilmemiştir. Cevap Özeti 16: Sendikalar ile işveren örgütlerinin bir araya gelerek genel çalışma yaşamı ile sektörlerin özel sorunlarına birlikte çözüm bulacak sosyal diyalog mekanizması olan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi” OLUŞTURULMUŞTUR. SONUÇ: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. Cevap Özeti 17: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çalışmalar 3 koldan yürütülmekte olup, seçim yasakları nedeniyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi personel alınamaması gerekçesiyle faaliyete geçememiştir. Yılsonundan önce faaliyete geçebileceği düşünülmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 18: Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi mevcut yapısıyla sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Sosyal Sigortalar Fonu’nun açıklarının kapatılması ve mali yapısının iyileştirilmesi için kayıtsızların kayıt altına alınması, aktif sigortalıların artırılması, sosyal sigorta emeklilerinin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalara devam edilmektedir. Veri tabanı çalışmaları son aşamaya gelmek üzeredir. SONUÇ: Çalışmalar sürmesine rağmen henüz vaat gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 19: İhtiyat Sandığı Fonu’nda bulunan birikimlerin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi çalışmaları teşvik edilmektedir. Borç yükü dikkate alındığında; SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 20: Etkin bir denetim mekanizması oluşturmakla ilgili çalışmalar kamudaki personel istihdamı sınırlaması nedeniyle istenilen düzeyde olmamıştır. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 21: Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korumaya ve desteklemeye muhtaç yurttaşlar için verilen hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, bu alanda hizmet veren kamu-özel bütün kurumların denetlenmesinin sağlanması, yaşlı, engelli ve korumaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmemesi için etkin önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Engelsiz yaşam evi için ihale hazırlıkları devam etmektedir. GADEM, ÇOGEM ve ŞÖDAM ayni binada hizmet vermeye başlamıştır. SONUÇ: Çalışmalara başlanılmış olmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamamış vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 22: Kadına Karşı her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için etkin önlemler alma ve kadın sığınma evi açma çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılına tamamlanmaları planlanmaktadır. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilmemiştir. Cevap Özeti 23: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerinin organizasyon yapısı teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması, yurttaşa hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışmalar devam etmektedir. SONUÇ: Vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Cevap Özeti 24: Çalışma koşullarını düzenleyen İş Yasası AB müktesebatıyla uyum çalışmaları devam etmektedir. SONUÇ: Henüz gerçekleştirilemedi. Cevap Özeti 25: İş uyuşmazlıklarının çözümü için yasa hazırlıkları devam ediyor. SONUÇ: Henüz hazırlanmadı. Cevap Özeti 26: İş Sağlığı ve Güvenliği eksik tüzükleri hazırlanmaya devam ediyor. SONUÇ: Henüz gerçekleştirilmedi. Cevap Özeti 27: Sosyal Yardım ve Rehabilitasyon mevzuatında değişiklikler yapılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. SONUÇ: Henüz gerçekleştirilmedi. Cevap Özeti 28: Toplumun her kesiminin sosyal haklarının AB ülkelerinde olduğu gibi eksiksiz şekilde güvence altına alınması amacıyla Ayrımcılığın Önlenmesi Yasası çalışmaları sürdürülmektedir. SONUÇ: Henüz gerçekleştirilmedi. GENEL DEĞERLENDİRME: 10, 11, 16’ncı vaatler tam olarak GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. Geriye gelen 25 vaat henüz gerçekleştirilememiştir. Hükümet süresinin tam ömrünü tamamlasa bile 60 ay süreceği düşünülürse, geçen 20 aylık süre sonucunda geriye 40 aylık görev süresi kalmıştır. Geçen 1/3 sürede gerçekleştirilen vaat sayısı 3/28’dir. 1/3 zaman süresi geçtiğinden, tamamlanması gereken vaat sayısının bu orana dayanarak 9/28 olması gerekmekteydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın vaatlerinin gerçekleşme oranı: % 10,71 olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığa, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtında verdiği cevaplardan ötürü teşekkür ederiz.          

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları