• BIST 2.438,84
 • Altın 964.455
 • Dolar 16.1904
 • Euro 17.3519
 • Lefkoşa 35 °C
 • Mağusa 36 °C
 • Girne 30 °C
 • Güzelyurt 33 °C
 • İskele 36 °C
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 29 °C

Kadınlar Asla İnanmayın!

Cenk DİLER

Lütfen geçmişte verilen sözlere bakın: KKTC HÜKÜMET PROGRAMLARINDA KADINLAR İLE İLGİLİ VAATLER 1994 1nci DP-CTP Hükümet Programı: Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, kadın, erkek, yaşlı yurttaşlarımızla özürlülerimize gerekli çağdaş yardım ve hizmeti vermek, hükümetimizin sosyal hizmet anlayışının esasıdır. Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin görevleri arasında olacaktır. Kadınlarımızın bazı yasalar karşısındaki eşitsizliğini sona erdirmek, kadınların toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, kadın sorunlarını saptayıp çözüm yolları bulmak için bu amaçla oluşturulan örgütlerde diyalog ve işbirliği içinde çaba harcanacaktır. Kıbrıs Türk Kadınlarının 1994 Uluslararası Aile Yılı etkinliklerine katılabilmeleri, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi, kadın hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi, gerekli olanların yasalaştırılması veya mevzuatın bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmeleri için kreş ve çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılmasını ve hizmetlerinin etkinleştirilmesini sağlayacak teşvik edici önlemler alınacaktır. 1995 2nci DP-CTP Hükümet Programı: Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, kadın, erkek ve yaşlı yurttaşlarımıza çağdaş yardım ve hizmeti vermek, hükümetimizin sosyal hizmet anlayışının esasıdır. Köy Kadın Kurslarının gereksinim duyulan tüm köylerde açılması ve yaygın eğitimin kırsal alanlardan başlayarak geliştirilmesi için önlemler alınacaktır. Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin görevleri arasında olacaktır. Kadınlarımızın bazı yasalar karşısındaki eşitsizliğini sona erdirmek, kadınların toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, kadın sorunlarını saptayıp çözüm yolları bulmak için bu amaçla oluşturulan örgütlerle diyalog ve işbirliği içinde çaba harcanacaktır. Bu bağlamda hayata geçirilen Kadın ve Aile Sorunları Birimi'nin mevcut statüsünü geliştirmek ve çağdaş yapıya kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. Kadın hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi, gerekli olanların yasalaştırılması veya mevzuatın bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmeleri için kreş ve çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılmasını ve hizmetlerinin etkinleştirilmesini sağlayacak teşvik edici önlemler alınacaktır. 1995 3ncü DP-CTP Hükümet Programı: Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, kadın, erkek ve yaşlı yurttaşlarımıza çağdaş yardım ve hizmeti vermek, Hükümetimizin sosyal hizmet anlayışının esasıdır. Köy Kadın Kurslarının gereksinim duyulan tüm köylerde açılması ve yaygın eğitimin kırsal alanlardan başlayarak geliştirilmesi için önlemler alınacaktır. Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin görevleri arasında olacaktır. Kadınlarımızın bazı yasalar karşısındaki eşitsizliğini sona erdirmek, kadınların toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, kadın sorunlarını saptayıp çözüm yolları bulmak için bu amaçla oluşturulan örgütlerle diyalog ve işbirliği içinde çaba harcanacaktır. Bu bağlamda hayata geçirilen Kadın ve Aile Sorunları Birimi’nin mevcut statüsünü geliştirmek ve çağdaş yapıya kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. Kadın hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi gerekli olanların yasalaştırılması veya mevcut yasalarımızdaki mevzuatın bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmeleri için kreş ve çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılmasını ve hizmetlerinin etkinleştirilmesini sağlayacak teşvik edici önlemler alınacaktır. 1996 UBP-DP Hükümet Programı: Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin ana görevleri arasında olacaktır.  Kadın hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi, gerekli olanların yasalaştırılması veya mevcut yasalarımızdaki mevzuatın bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. 1999 UBP-TKP Hükümet Programı: Ülkemizde sosyal barışın güçlendirilerek sürdürülmesi, refah düzeyinin artırılması, birlik ve dayanışmamızın perçinlenerek ülkemizde huzur ve güvenin sürdürülmesi için öncelikle demokrasimizin daha da güçlendirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, ailenin ve toplumumuzun temeli olan kadının statüsünün ve toplumdaki yerinin güçlendirilerek geliştirilmesi sağlanacaktır. Hükümetimiz, kadının toplum içinde hak ettiği yeri almasını, ekonomik, sosyal, politik ve iş yaşamındaki etkinliğini arttırmasını, erkeklerle eşit koşullarda tüm faaliyetlere ve etkinliklere özgürce katılmasını sağlayacak önlemleri alacaktır. Ayrıca, Cumhuriyet Meclisimizin kabul ettiği Birleşmiş Milletler ’in Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde öngörülen hususları güvence altına alan, somutlaştıran ve her alanda kadına cinsel farklılığı dolayısıyla uygulanabilecek ayırımcı tutumları ortadan kaldıracak “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Yasası”, ilgili kadın örgütleriyle işbirliği içinde yürürlüğe konacaktır. Kadın sağlığı koruma merkezleri ve menopoz klinikleri kurulacaktır. 2001 UBP-DP Hükümet Programı: Kamu dışında çalışan kadınlar ve ev kadınlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapacaktır. Aile Yasası’nın uygulanması izlenecek, ortaya çıkabilecek olan sorunlara karşı yasal önlemler alınacaktır Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde öngörülen hakların yaşama geçirilmesini sağlamak için bir İzleme Komitesi kurulacaktır. Hükümetimiz, kadının, ekonomik, sosyal, politik ve iş yaşamındaki etkinliğini arttırmasını, erkeklerle eşit koşullarda tüm faaliyetlere ve etkinliklere özgürce katılmasını sağlayacak önlemleri alacak ve kadının gelişmesinin önündeki her türlü siyasal, sosyal, ekonomik ve yasal engeller kaldırılacaktır. Kadının ekonomik yaşama daha fazla katılımı için özellikle kırsal kesimde sanat ve meslek edindirme kursları açılacak, kendi yörelerinde istihdamları sağlanacaktır. 2004 1nci CTP-DP Hükümet Programı: Çalışma hayatındaki kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve kadının iş hayatına etkin bir şekilde katılımının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. KKTC Meclisince de kabul edilen “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ne bağlı olarak çalışmaları başlatacak ve gerekirse her türlü olumlu ayrımcılığı uygulamak için yasal değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin politik, ekonomik ve sosyal yaşama tam ve etkin katılım ile sağlanabileceğinin bilincinde olacağız. Kadın Çalışmaları Dairesi’ni, özellikle kadın örgütlerinin Meclise sundukları öneriler doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Aile yasası uygulamaları izlenecek ve bu yasayla bağımlı veraset yasası ve diğer ilgili yasalar uyumlaştırılacaktır. Ana-çocuk sağlığı ve yeni Aile Yasası’nın öngördüğü AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ’nin açılması sağlanıp, doğum öncesi ve sonrası izinler, kadınlar ve çocuklar lehine yeniden düzenlenecek, Avrupa Birliği normlarına ulaşılabilmesi için çaba harcanacaktır. 2005 2nci CTP-DP Hükümet Programı: Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin katılımı için teşvik edici önlemler yaygınlaştırılacaktır. 2005 CTP-DP Hükümet Programı: KKTC Meclisi’nce de kabul edilen “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”ne bağlı olarak çalışmaları başlatacak ve gerekirse her türlü olumlu ayrımcılığı uygulamak için yasal değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin politik, ekonomik ve sosyal yaşama tam ve etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde olacağız. Kadın Çalışmaları Dairesi’ni, özellikle kadın örgütlerinin Meclise sundukları öneriler doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Aile yasası uygulamaları izlenecek ve bu yasayla bağımlı veraset yasası ve diğer ilgili yasalar uyumlaştırılacaktır. Ana-çocuk sağlığı ve yeni Aile Yasası’nın öngördüğü AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ’nin açılması sağlanıp, doğum öncesi ve sonrası izinler, kadınlar ve çocuklar lehine yeniden düzenlenecek, Avrupa Birliği normlarına ulaşılabilmesi için çaba harcanacaktır. 2006 CTP-ÖRP Hükümet Programından: KKTC Meclisi'nce de kabul edilen "BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’ne bağlı olarak çalışmaları başlatacak ve her türlü pozitif ayrımcılığı uygulamak için yasal değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin politik, ekonomik ve sosyal yaşama tam ve etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde olacağız. Kadın Çalışmaları Dairesi'ni, özellikle kadın örgütlerinin Meclise sundukları öneriler doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Aile yasası uygulamaları izlenecek ve bu yasayla bağımlı veraset yasası ve diğer ilgili yasalar uyumlaştırılacaktır. Ana-çocuk sağlığı ve yeni Aile Yasası'nın öngördüğü AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ'nin açılması sağlanıp, doğum öncesi ve sonrası izinler, kadınlar ve çocuklar lehine yeniden düzenlenecek, Avrupa Birliği normlarına ulaşılabilmesi için çaba harcanacaktır. 2009 UBP Hükümet Programı: Hükümetimiz, kadın örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Kadın Çalışmaları Dairesinin yeniden organizasyonunu gerçekleştirecek ve hedeflenen amaca uygun bir yapıya ulaşılmasını sağlayacaktır. Birey ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde birinci derecede etkin olan kadınlarımızın ortaya çıkan her türlü sorunlarıyla ilgilenilmesi, hükümetimizin ağırlık vereceği konulardan biridir. Hükümetimiz aileyi halkımızın temel taşlarından biri olarak kabul etmektedir. Ulusal bütünlüğümüzün ve dayanışmanın sağlanmasında ve pekiştirilmesinde, ulusal değerlerimizin korunmasında ve geliştirilmesinde önemli yeri olan ailenin ve onun bireylerinin birlikteliğini sağlayan kadının yaşamımızdaki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Kadınların kamusal yaşama katılımının daha da artırılması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Kadınla ilgili dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine destek sağlanacak; kadınları ilgilendiren yasal düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliğine gidilecektir. Hükümetimizin kadına yönelik politikaları şunlardır; Kadınlarımız ile ilgili hakların savunulmasında öncü olmayı sürdürecek ve çağdaş aile yapısını güçlendirmek hedefi ile bölgesel aile danışmanlığı birimleri oluşturacaktır. Kadınların hakları korunarak geliştirilecek ve kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamdaki katılımları ve konumları güçlendirilecektir. Kadının var olan sağlık, sosyal ve hukuki güvenliği AB normları çerçevesinde daha da geliştirilecek ve toplumsal yaşamda yer almaları ve kalkınma sürecine etkin katılımları sağlanacaktır. Mevcut mevzuatta, kadınların aleyhine olan düzenlemeler tespit edilerek cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yasal düzenlemeler yapılacaktır. Ev hanımlarının ülke aile ekonomisine katkılarını artırmak amacı ile yöresel özellikleri taşıyan üretim yapmaları sağlanacak, bu amaçla uygun koşullarla kredilendirilmeleri için olanak yaratılmaya çalışılacaktır. Aile planlaması ve ana ile ilgili alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından bölgesel eğitim seminerleri düzenlenecektir. 2013 CTP-DP-TDP Hükümet Programı: KKTC çalışma yaşamının önemli sorunlarından biri de yüksek işsizlik oranıdır. Özellikle yüksek genç işsizliği ile kadın işsizliği dikkat çekmektedir. Bu yüksek işsizlik oranı işgücü planlamasının olmamasından kaynaklanan yapısal bir mahiyettedir. Bu sorunu gidermek için bir yandan ekonominin istihdam yaratma kapasitesini artırmaya yönelik tedbirler alınırken, öte yandan ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla meslek edindirme kursları ile çıraklık ve meslek eğitimini geliştirmek için gerekli adımlar atılacaktır. Hükümetimiz, toplumların cinsiyet ayrımından uzak, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğine dayalı bir yapıyla ilerleyebileceğine inanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin siyasal, ekonomik ve sosyal yaşama etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde olarak, bu alanda gerekli adımlar atılacaktır. 2013 CTP-DP Hükümet Programı: Anayasa değişikliği ile kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi sağlanacaktır. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ciddi sorunlar bulunduğunun bilinciyle; fırsatlara erişim, kaynakların dağılımı ve hizmetlerden faydalanma gibi temel konularda eşitliğin gözetildiği, çalışma yaşamında cinsiyet temelinde ayrımcılığın önlendiği, kadınların istihdama katılımının teşvik edildiği, kadın işsizliğinin azaltılmasını amaçlayan çalışmalar yanında, medeni ve siyasal haklar, eğitim hakkı, ekonomik haklar ve sağlık hakkı gibi temel konuları içerecek uygulamalar hayata geçirilecektir. Kadına karşı her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için etkin önlemler alınacak ve kadın sığınma evleri açılacaktır. NOT: Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları