Aday olacak kamu görevlisine seçim rehberi

ANKARA - Göksel Yıldırım Devlet Personel Başkanlığı,  2014 yılı mahalli idareler seçiminde aday olmak isteyen kamu görevlilerine yönelik rehber hazırladı. Rehbere göre, gelecek yıl  yapılacak olan mahalli idareler seçimine ilişkin süreç 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak ve 30 Mart 2014 Pazar günü de seçimler gerçekleştirilecek. Seçimlerde aday olacak hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve  kuruluşlarının memur statüsündeki  görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 1 Aralık 2013 Pazar gününden geçerli olacak şekilde en geç 29 Kasım 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar görevlerinden ayrılma isteklerini içeren dilekçeyi kurumlarına vermeleri gerekiyor. Aday olacaklar bu tarihten önce de istifa edebilecek. Emekli olduktan sonra aday olmak isteyen kamu görevlilerinin de belirtilen süreler içerisinde emeklilik talebinde bulunmaları gerekiyor. Anayasanın 76. maddesine istinaden sürekli ve geçici işçilerin mahalli idareler seçiminde aday olabilmek için istifa etmelerine gerek bulunmuyor. Aday olmak için görevden ayrılmaya ilişkin talepler kurumu tarafından reddedilemeyecek.