ÇEKE HAPİSLİK CEZASI KALKTI

 

Günün koşullarına ve Avrupa Birliği’ne uygun olarak hazırlanan ve çek kullanımını kolaylaştıran Poliçeler Değişiklik Yasası, çek yasağına girenleri ceza kapsamında değil de hukuk kapsamında değerlendiriyor.

Yeni yasa, ceza mahkemelerinin ele aldığı karşılıksız çek konusunu hukuk mahkemelerine vererek karşılıksız çekten kaynaklanan hapislik cezasını ortadan kaldırıyor.

Ancak yasa, yazdığı çeki karşılıksız çıkan kişinin bunu dolandırıcılık maksadıyla yaptığının ispatı durumunda Fasıl 154 Ceza Yasası’nda, hapislik öngören “dolandırıcılık” suçuyla yargılanmasını öngörüyor.

Yeni yasayla, bir kişi, piyasaya sunduğu ve karşılıksız çıkan çeklerini ödemeden, çek yasağından kurtulamaz.

Daha önceki yasada, çek yasağındaki bir kişi, borcunu ödese de ödemese de 12 ay sonra çek yasağından çıkabiliyordu.

Yeni yasa, çekin arkasına kime ciro edildiğinin açık isim ve tarihle imzalanarak belirtilmesi zorunluluğunu da getiriyor.

Eski yasaya göre 250 TL olan çek garanti miktarı da değiştirildi.

Yapılan düzenlemeyle bu miktar en az 500 TL’yle sınırlandırıldı.