HÜKÜMET DÜŞTÜ

20 Mayıs'ta CTP-BG, DP TDP ve UBP’deki 8 Milletvekilinin imzasıyla meclise sunulan güvensizlik önergesi için Cumhuriyet Meclisi Özel gündemle toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Yektaoğlu  başkanlığında başlayan genel kurul, CTP-BG, DP, TDP milletvekillerinin katılımıyla açıldı.

UBP Milletvekilleri, nisabın sağlanmasının ardından toplantıya katıldı.

Güvensizlik Önergesi açık oylama ile oylandık.

Önergeye 27 kabul 21 ret oyu verildi.

CTP-BG, DP VE TDP Evet, UBP ise hayır oyu kullandı.

UBP Milletvekili Mustafa Gökmen oylama sırasında yoktu.

Oylama bitince, Meclis Başkanı Hasan Bozer, hükümete güvensizlik oyu verildiğini ve Başbakan İrsen Küçük’ün istifasını Cumhurbaşkanına sunması gerektiği bilgisini verdi.

İrsen Küçük başkanlığındaki UBP Hükümeti 17 Mayıs 2010’da kurulmuştu.

Birinci Küçük Hükümetinde en son 18 Eylül 2012’de değişiklik yapılmıştı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulun, haftada bir Perşembe günü yasama ve denetim göreviyle toplanmasına karar verdi.

Bir sonraki birleşim 13 Haziran Perşembe günü.