Meclis Gündemi: Elektronik Haberleşme Yasası

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu haftanın ilk gününde yeniden yasama görevi ile bir araya gelecek.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Özel) Komitenin Jeoloji ve Maden Dairesi’nin 2009-2012 yıllarına ait gelirleriyle ilgili raporu ve Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de görüşülmüştü.

“Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”; “10 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile tüketici haklarının korunması gözetilirken etkin bir rekabet ortamı içerisinde, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tüketicilere hizmet kalitesi kriterleri doğrultusunda hizmet sunulmasını sağlayabilecek güçlü bir sektörün oluşturulmasını” amaçlıyor.

Yasa’nın mevcut hali ile tahsil edileceği belirlenen ücretlerle ilgili alt ve üst limitlerin düzenlenmesi,  ara bağlantı ücretlerinin belirlenmesinde diğer ülke uygulamalarını da dikkate alan yönteminin de kullanılabilmesi; kimlik bilgisi değiştirilmiş, kayıt dışı, kaçak veya çalıntı cep telefonlarının kullanımını engelleyecek olan  MCKS (Mobil Cihaz Kayıt Sistemi) sistemi ile ilgili hazırlanacak Tüzük kapsamını genişletilmesi ve Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut münhasır yetki süresinin uzatılması amaçlanıyor.”