Mısır hükümetinden "Demokrasiyi Koruma Programı"

KAHİRE Mısır hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni programın, tüm Mısırlılara siyasete katılma hakkı verdiği, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini garanti altına aldığı ifade edildi. Programda yer alan maddeler şöyle: 1- Geçici anayasada yer aldığı şekliyle yol haritasının uygulanmasına devam edilmesi, siyasi hareketlerin sürecin dışında bırakılmaması. 2- Mısır hükümetinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışması. 3- Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve demokratik ilerleyişe katkıda bulunacak şekilde etkin hale getirilmesi. 4- Olağanüstü halin kaldırılması, bilgi alma ve barışçıl gösteri düzenleme özgürlüğünün sağlanması. 5- Vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunması. 6- Yol haritasına ve kanuna bağlı kalan herkese siyasi sürece katılma hakkının tanınması. 7- Siyasi sürece dahil olmak isteyenlerin kayıtsız şartsız şiddetten uzak durması ve silah bırakması. 8- İbadethanelere yönelik saldırılara karşı durulması ve vatandaşların özgürce ibadetlerini yerine getirmesi için çalışılması, ibadethanelerin siyasi eylemler için kullanılmaması. 9- Düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyan hukuki çerçevenin oluşturulması. 10- Tüm vatandaşların Mısır ekonomisinin canlanması ve üretimin artırılması için çalışmaya çağrılması. 11- Geçiş döneminde adaletin, bağımsız ulusal komiteler aracılığıyla tesis edilmesi.