Mısır'da anayasa çalışmaları tamamlandı

KAHİRE Mısır'da askeri darbeyle askıya alınan anayasa üzerinde yapılan yeni düzenlemelere göre, ülkede parlamenter sisteme yakın karma bir yönetim biçimi uygulanması planlanıyor.  Uzmanlardan oluşan 10 kişilik komite, hazırladığı taslağı geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a sunacak. Sonraki aşamada, yapılan değişiklikleri tartışılması için taslak, siyasi parti ve heyet temsilcilerinden oluşan 50 kişilik komiteye, komite değerlendirmesinin sonra ise anayasa halk oylamasına sunulacak. Mansur'un anayasa işlerinden sorumlu danışmanı Ali Avad, komitenin hazırladığı anayasa taslağında, Şura Meclisi'nin feshedilip bütün yasama yetkilerinin Millet Meclisi'ne devredilmesine karar verildiğini belirtti. Avad, hazırlanan yeni anayasa taslağına göre, yönetim biçiminin parlamenter sisteme yakın karma bir sistem olacağını, parlamentodaki çoğunluğun hükümeti oluşturacağını, başbakan ve devlet başkanının yürütme yetkisinde ortak olacağını ifade etti. Hazırlanan taslağa göre, askıya alınan anayasada 236 olan madde sayısı 198'le sınırlı tutulurken, anayasanın 2. ve 3. maddelerinde değişiklik yapılmadı. Taslakta ayrıca, cumhurbaşkanlığı süresi 4 yıl olarak belirlenirken, cumhurbaşkanlığı adaylığı 2 defayla sınırlandırıldı. Taslakta, cumhurbaşkanının anayasayı ihlal etmesi ya da vatana ihanet etmesi durumunda milletvekillerinin üçte birinin gensoru vermesiyle suçlanması, halkın düzenlediği gösteriler ne kadar büyük olursa olsun cumhurbaşkanının görevden alınmaması maddeleri de yer aldı.