Mısır'da krizin aşılması için 5 adımlık öneri

KAHİRE   Mısır'da bir grup din adamı, siyasetçi ve düşünür, askeri darbeye karşı demokratik sürecin yeniden işlemesi için 5 adımlık bir öneride bulundu. Sunulan önerinin metni, Ezher Şeyhi Danışmanı Hasan eş-Şafii, hukukçu Muhammed Selim el-Avva, düşünür Muhammed Ammara ve gazeteci yazar Fehmi Huveydi gibi pek çok kişi tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklandı. Önerinin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı açıklamada, "Savunma Bakanı General Abdulfettah es-Sisi'nin 24 Ağustos günü yaptığı konuşmada halkı meydanlara inmeye çağırması gerçekte halkı birbirine kırdırma çağrısıdır ve sosyal güvenliği tehdit etmektedir" ifadesine yer verildi.  Kriz ortamından çıkmak için demokrasi sürecinin yeniden işlemesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, bunun için 5 adımlık bir öneri sunuldu. Öneriler, şu başlıklarla sıralandı: - Ordunun askıya aldığı anayasanın 141 ve 142. maddelerine istinaden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkisini geçici ulusal bakanlığa devretmesi.  - Geçici bakanlığın meclis seçimleri yapılması çağrısında bulunması. - Seçimlerin sonuçlarına göre ve kanuna uygun olarak devlette yürütme yetkisine sahip olacak daimi bakanlığın oluşturulması.  - Daha sonra anayasa hükümleri gereğince erken seçimlerin yapılması. - Anayasanın düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, demokrasi temelinde ulusal uzlaşının sağlanması.