• BIST 2.399,06
 • Altın 948.515
 • Dolar 15.9574
 • Euro 16.8883
 • Lefkoşa 24 °C
 • Mağusa 26 °C
 • Girne 21 °C
 • Güzelyurt 23 °C
 • İskele 26 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 12 °C

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Hasan Taçoy’a Sorular

Cenk DİLER

Günde bir bakanımıza yazılı olarak HÜKÜMET PROGRAMINDA halka vermiş oldukları vaat ve sözleri hatırlatacak ve cevap bekleyeceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, 5nci maddesinin 1nci fıkrasında; “HERKES BİLGİ İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.” demektedir. Ne kadar da güzel yazılmış. Az ve öz bir biçimde… Ben da “o” herkesten biri olduğuma göre, soruyor ve cevap bekliyorum: İlk soru demeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy’a: 6 Eylül 2013 tarihli CTP-BG, DP-UG Hükümet Programında vermiş olduğunuz aşağıda sıralamış olduğum sözlerden ve vaatlerden hangilerini gerçekleştirmiş bulunuyorsunuz.

 1. Ulaştırma alt yapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektör katılımını artıracak modeller geliştirecektiniz. Bu modeller nelerdir? Gerçekleştirdiniz mi? Özel sektörü bu alt yapı ihtiyaçlarına ne oranda katacaksınız?
 2. Şehirlerarası otoyol projelerinin İVEDİLİKLE ihale edilip yapılması ve STANDARTLARIN yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilecekti. Projeleriniz hazır mı? Bu STANDARTLAR hangi standartlardır? Bu ihaleler aşamasında TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ hizmeti almayı düşünüyor musunuz? Yoksa bu yapılacak yollar da ÖLÜM TUZAKLARI ile dolu mu olacaktır?
 3. Çevre politikalarına ters düşmeyecek yeni marinalar yapılabilmesi için gerekli girişimlere başladınız mı? Girişimden öte, bunların yapımına ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
 4. Denizcilik Birimi hayata geçirildi mi? Geçirilmedi ise çalışma ve hazırlıklar hangi aşamadadır?
 5. Tüm denizcilik sektörünü tek çatı altında toplayan bir Denizcilik Müsteşarlığı kurulacaktı. Müsteşarlık kuruldu mu? Özel sektörü temsil edecek KKTC Deniz Ticaret Odası kurulmasını teşvik edecektiniz. Ettiniz mi?Müsteşarlık kurulması ve Ticaret Odası açılması çalışmaları ne aşamadadır?
 6. Kent içi ulaşım altyapısı ihtiyaçlarına, belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretilecekti. Kent içi ulaşımı henüz REZALET bir durumda bu durum gün boyu insanların psikolojik durumlarını da etkilemekte ve çeşitli OLUMSUZ durumlara sebep teşkil etmektedir. Bu konuda ne zaman çözüm üreteceksiniz? Şu ana kadar yapmış olduğunuz girişimler nelerdir?
 7. Bilgi toplumuna dönüşümü destekleyecek yönde bilgi ve iletişim teknolojisi alt yapısı geliştirilecek ve internet kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Alt yapı geliştirildi mi? Bu konuda yapılanlar nelerdir? Alt yapı çalışmaları gerçekleştirilirken KAPALI ZARF, İLANLI, REKABET, SAYDAMLIK, ŞEFFAFLIK gibi ihale usullerine uyuluyor mu?
 8. Posta sektörü sürat, kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ve AB düzenlemeleri paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacaktı. Yapılandırıldı mı?
 9. E-devlet Projesi ivedilikle tamamlanıp hayata geçirilecek ve kamu reformunun bir parçası olacaktı. E-devlet projesi hala daha gerçekleştirilemedi. 2004 yılından beridir her hükümet programında vaat edilen e-devlet projesinde gelinen son aşama nedir? Engeller nelerdir? Ne zaman hizmete sokulması düşünülmektedir?
 10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara sınırı olan batısında Yeşilırmak ile doğusunda Gazimağusa arasında kalan tüm kıyı alanları ile bu kıyıya bağlantılı kıyı kenar çizgisinden 12 deniz mili ile ölçülen ve denize doğru kapsayan deniz alanlarının politik, ekonomik, sosyal açıdan egemenlik (hükümranlık) alanı olarak ilan edilecekti. Edildi mi? Bu bölgelerde neden egemen değiliz? Yasal çalışmalar ne durumdadır?
 11. Bu alanda geçerli olacak yeni kıyı kanunu çıkarılarak uygulamaya konulması hedefinizdi. Bu hedefinize ulaştınız mı?
 12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gemicilik işletmeleri vergi muafiyeti ve istisnaları sağlanmak suretiyle teşviklendirilecekti. Muafiyet ve istisna sağlandı mı?
 13. Kıyı kanununun ve bu kanuna dayalı tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasından sonra kıyı alanlarının planlanması ve yönetimi ile desteklenmesi sağlanacaktı. Kanun çıkarıldı ve planlaması yapılarak destek sağlandı mı?
 14. Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımacılık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacaktı. Nuh zamanından kalma minibüslerle bu işin sürdürülmesine daha ne kadar devam edeceksiniz? Bu konuda bir planlamanız ya da çalışmanız var mı?
 15. Kıyı alanlarının planlanması kapsamında öncelikle kıyı koruma alanları belirlenecekti. Bu alanlar belirlendi mi?
 16. Kıyıdan başka bir yerde yapılması mümkün olmayan ticari limanlar, cruise yolcu limanları, turizm amaçlı yat limanları, yelken okulları, yat kulüpleri, balıkçı barınakları, balık çiftlikleri, denizden uluslararası giriş ve çıkış kapıları, fenerler, deniz alanlarındaki sondaj kuyuları, bu kuyulara bağlı boru şebekesi, enerji hatları, askeri ve sivil amaçlı haberleşme ve radar sistemlerinin dünya standartlarında imarı ile ilgili çalışmalar yapılacaktı. Turizmin göz bebeği Girne limanındaki yıkıntılar nedeniyle turistler düşmekte ve ambulanslarla hastanelere kaldırılmakta iken, bu sözünüz içerisinde hangilerini tuttuğunuzu yine de sormadan edemeyeceğim. Bu çok çok iddialı vaatlerden hangileri ne zaman gerçekleştirilecek? Şu ana kadar gerşekleştirdiğiniz çalışmalar ne durumdadır?
 17. En geç iki yıl içerisinde yerleşik alan içerisinde; Girne’de denizde 1100, karada 150 tekne kapasiteli yat limanı; Gazimağusa’da denizde 700, karada 100 tekne kapasiteli yat limanının acilen yapılması, her iki limana uluslararası liman statüsü verilmesi sağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir liman devleti olması sağlanacaktı. Eylül 2015 tarihinde vermiş olduğunuz süre doluyor. Herhangi bir girişiminiz var mı? Kapalı Zarf Teklif Usulü İHALE hazırlığınız var mı? Bir liman devleti olma hayalinin neresindeyiz?
 18. Bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası işbirliğini ve özel kesimin sistem içindeki etkinliğini artıran bir yapılanma oluşturulacaktı. Bu ifade MUĞLAK olmasına rağmen, bu konuda özel kesimin etkinliğini artıran bir yapılanma içerisine girdiniz mi?
 19. Bilişim sektörü için gerekli hukuki altyapıya ilişkin yasal düzenleme yapılacaktır. 3 Mart 2014 tarihinde sunulmuş olan Bilişim Suçları yasa tasarısı ne durumdadır?
 20. Kamu-özel ortaklığına dayalı bir havayolu şirketinin oluşturulması için çalışma başlatılacaktı. Çalışma başlatıldı mı? Bu havayolu şirketi ne zaman oluşturulacak?
 21. Özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve talebinin artırılması desteklenecekti. Bu konuda ne gibi tedbirler alıp nasıl çalışmalar yaptınız?
 22. Özel kesimin üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinin piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi ve artırılması sağlanacaktı. Son durum ne aşamadadır?
 23. Kamu kurumlarındaki sorun ve ihtiyaçların Ar-Ge yoluyla giderilmesine yönelik destekler sağlanacaktı. Sağlandı mı? Sağlanan sorun ve ihtiyaçlar nelerdir? Hangileri çözüme kavuşturuldu?
 24. Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü, bilimsel ve teknik alanlarda sertifikasyon ve akreditasyon görevlerini yürütecekti. Yürütüyor mu? TSE üçgeni gibi kaç yerli ürüne KTSE üçgeni verildi? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldı?
 25. AB başta olmak üzere Ar-Ge alanında yetkinleşmiş ülkeler ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri artırılacaktı. Kimlerle ne gibi işbirlikleri sağlandı?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Yol güvenliğinin artırılması ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktı. Trafiği TEK ÇATI altında toplamak amacıyla yapmış olduğunuz 10 civarı yasal değişiklik sonucunda ne oldu? Bahsedilen TEK ÇATI kuruldu mu? Bir Bakanlar Kurulu Kararı’nda bu TEK ÇATI için aylık 4000 STG. Civarındaki kararın gereği yerine getirildi mi?
 2. Trafik Eğitimi ilkokuldan başlayarak liseye kadar verilecek öğrencilerin seviyelerine göre ve AB ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak tüm müfredatlaraentegre edilecekti. Edildi mi?1983 yılı Kurucu Meclis Hükümet Programları ile başlayan ve 32 yıldır söylenen bu sözler ne zaman hayat bulacaktır?
 3. Kaza kara noktalarının belirlenmesi, bunların rehabilitasyonu ve yol tasarımlarına yönelik AB mevzuatı gözetilerek ülkemizin onar yıllık Karayolu Master Planlarının hazırlanması sağlanacaktı. KARA NOKTALAR belirlendi mi? Bunların REHABİLİTASYONU yapıldı mı? AB mevzuatı gözetilerek YOL TASARIMLARI yapılıyor mu? Çıkılacak İHALELERDE bu AB uyumlu tasarımlar dikkate alınacak mı? Karayolu MASTER PLANI hazırlandı mı?
 4. Periyodik Araç muayeneleri AB ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak özel sektöre devredilecekti. Periyodik ve Yol Kenarı Muayenelerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktı. Ne devredildi ne de uyumlaştırıldı. Hala daha çağ dışı yöntemlerle insanlar boş yere sıra beklemekte ve devlet onlardan hiç hak etmediği bedeller almaktadır. Bu konu ile alakalı hazırlığınız var mı? Ne zaman sonuçlanacaktır?
 5. Sürüş Ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyumlu yeni ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı bir sisteme geçilecekti. Sürüş Ehliyetlerine ilişkin yasal mevzuatımız AB müktesebatına uyumlaştırılacaktı. İnsanlar hala daha ölmeye devam ediyor. Sürüş ehliyetleri bir yana, sürüş okullarına bir denetim getirmeyi düşünüyor musunuz? AB mevzuatı bu konuda İSVEÇ SIFIR VİZYON esintisiyle hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlık veya girişiminiz var mı?
 6. Bütün Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına yönelik yasal ve idari boşluklar AB müktesebatına uyumlu olarak giderilecekti. Yasal mevzuat ne durumdadır?
 7. Geçtiğimiz dönemde trafik ile ilgili birimlerin tek elde toplanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ettirilerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında bu birimleri bünyesinde toplayacak Trafik Hizmetleri Dairesi kurulacak ve etkin şekilde çalışması sağlanacaktı. İzlediğim kadarıyla bazı yasalarda TADİLAT yapıldı. TRAFİK HİZMETLERİ DAİRESİ kuruldu mu? Bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili birlikte hareket ettiğiniz kurum, kuruluş, üniversiteler ve bilimsel yöntemler, araştırmalar, yayınlardan ne derecede faydalanmaktasınız?
 8. ÇALIŞTAY sonuçlarını halka ayrıntılı olarak yayınlayacak mısınız?
 9. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı piyasasına giriş koşulları, sürücülerin çalışma ve dinlenme saatleri, takograf ve hız kısıtlayıcı cihazların kullanımına yönelik yasal ve idari düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktı. Bu konuda yapılmakta olan çalışmalar varsa son durumu hakkında bilgi verir misiniz?
 10. Denizcilik ve Havacılık Sektörlerinde AB Müktesebatına uygun olarak güvenlik ve teknik gereksinimlere yönelik yasal ve idari düzenlemeler ülkemiz siyasi koşullarına bağlı olarak ileriye taşınacaktı. Taşındı mı?
 11. Dünyada Telekomünikasyon piyasaları rekabete açık durumdadır. Ülkemizde Telekomünikasyon Dairesi’nin rekabet koşullarına hazırlanabilmesi adına gerekli yasal ve idari düzenlemeler AB Müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktı. Tamamlandı mı? Hükümet Programı ile verilen ÖZERKLEŞTİRME sözünden vazgeçildi mi? Son yaptığınız KAMU-ÖZEL işbirliği konusundaki demecinizden, Başbakan “haberim yok” diye bahsetti. Bu konuda, Hükümet Programında da bir emare bulunmamaktadır. Telekomünikasyon Dairesi konusundaki düşünceniz ÖZELLEŞTİRME mi? ÖZERKLEŞTİRME mi?
 12. 2008 yılında KABLOSUZ TELEFON hizmetlerinin hazır olduğu ilgili bakan Salih Usar ve Daire Müdürü tarafından açıklanmış olmasına rağmen, bu sistemin akıbeti hakkında bilginiz var mı? 1 milyon 568 bin Amerikan Doları verilerek alınan bu sistemin atıl halde durduğu İDDİALARI doğru mu?
 13. Bilgi ve İletişim Sistemleri kapsamında Evrensel Hizmetlerin belirlenmesi ve bu hizmetlerin AB Müktesebatına uygun olarak seçilecek operatörler tarafından kırsal kesime ulaştırılması sağlanacaktı. Bu husus sağlandı mı?
 14. TRAMVAY Projesi ile ilgili son gelişmeler nelerdir?

Yukarıdaki soruları bakanlığa yazılı olarak da göndereceğim. 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde ve yasal süresi içerisinde cevabınızı bekliyorum. Cevaplarınızı kamuoyu ile de paylaşacağım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları