• BIST 1.479,930
 • Altın 553,18
 • Dolar 9.5897
 • Euro 11.1482
 • Lefkoşa 15 °C
 • Mağusa 15 °C
 • Girne 20 °C
 • Güzelyurt 13 °C
 • İskele 15 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 4 °C

İşte KKTC'nin uyuşturucu raporu

İşte KKTC'nin uyuşturucu raporu

 

Uyuşturucu'nun korkunç boyutlarda olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Ülkemizde yapılan “Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı 2015” araştırması uyuşturucu kullanımın korkunç boyutlara geldiğini göze çarpıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı 2015” Ev Araştırması Raporu, ülkede yatıştırıcı ve sakinleştirici nitelikli ilaç kullanımında belirgin artışı; yasa dışı madde kullanımının ise yüzde 8 olduğunu ortaya koydu.

HAZIRLAYAN:

LEPİM Lefkoşa Psikiyatri Merkezi Çalışması

Haziran 2015

 

Kopyası drugDünyada psikoaktif madde kullanımı giderek artan ve tüm insanlığı tehdit eden bir biyopsikososyal sorun haline geldiği gözlenmiştir(Sutherland ve Shepherd, 2001; Karakuş, Evlice ve Tamam, 2012). Tütün, alkol ve diğer psikoaktif madde (DPM) kullanımı, insan sağlığını etkilemekte ve pek çok ölüme neden olmaktadır (Degenhardt ve ark., 2008; Johnston, 2010a).Tütün, alkol ve DPM kullanımı evrensel hastalık yükünün %5’ini oluşturmaktadır (Gulliver ve ark., 2015). Dünya geneline bakıldığında tütün kullanımı ölüme neden olan en önemli beş neden arasında yer almaktadır (WHO, 2009). Alkol kullanımının ise 3.3 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır (NationalInstitute on AlcoholAbuseandAlcoholism, 2015). Bununla birlikte, 1960 yılından itibaren yasadışı madde kullanımından dolayı olan ölümlerin de giderek artttığını ve dünya genelinde yasadışı psikoaktif madde kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 200.000 kişi civarında olduğu bildirilmektedir (Darke ve ark., 2006). Amerika’da her yıl 440.000 kişinin ölümünü tütün kullanımı ile ilişkilendirirken, alkol ve yasadışı madde kullanımının da her yıl 100.000 kişinin ölümüne sebep olduğu ortaya konulmaktadır (NationalInstitute on DrugAbuse, 2010). Eroin, kokain gibi bazı psikoaktif maddeler birkaç kullanımda dahi bağımlılık yapması nedeniyle dünyadaki ticareti son yıllarda büyük boyutlara ulaşmış ve kara paranın önemli bir kaynağı haline gelmiştir (Derdiman, 2006).Tütün, alkol ve DPM kullanılmasına gençlik çağında başlanıldığı düşünülürse, hem kişinin kendi geleceği hem de toplumun geleceği açısından bakıldığında, sorunun büyüklüğü ve tehlikesi açık bir şekilde kendini göstermektedir (Köknel, 1983; Johnston, 2010b; NIDA, 2010). Özellikle ergenlik döneminde madde kullanımı bağımlılık gelişimi için ve aynı zamanda suç ve şiddetle ilgili olabileceğinden toplum sağlığı için önemli bir sorun olabilmektedir (Evren ve ark.,2014). Madde kullanım bozuklukları, kullanıcı bireyi etkilemekle beraber kullanıcı bireyin ailesine ve yaşadığı topluma da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Castren ve ark.,  2015; Yılmaz ve ark., 2014).

Tüm dünya kendi kültürlerini tehdit eden psikoaktif maddelere karşı önlemler almaya yönelmektedir.Psikoaktif maddelerle mücadele hukuk, ekonomi, tıp, eğitim gibi multi-disipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Ayrıca önleme çalışmaları tedavi maliyetleri göz önüne alındığı zaman daha akılcı görülmektedir. Özellikle risk gruplarının başında gelen genç kesim, önleme çalışmalarının ana hedefi olmaktadır (Botvin ve ark., 1995; Çakıcı ve ark., 2014; Ögel, 2004).

drug (1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de madde kullanım oranları giderek arttığı bildirilmektedir.Kıbrıs’ın bir ada olması, madde transit taşımacılığı için elverişli bir ortam hazırlamaktadır (Çakıcı, 2000). Stratejik konum olarak Kıbrıs, bu madde trafiğinde doğu ve batının kesişme noktası durumundadır (Boyiadjis, 2004). KKTC ‘Altın Hilal’ adıyla bilinen Afganistan, Pakistan ve İran’dan Avrupa’ya doğru giden madde taşımacılığı rotası üzerindedir. Balkan yolu adı verilen bu yolun güney ayağı Kıbrıs’a da uzanmaktadır. Türkiyeli ve Kıbrıslı kaçakçıların Türkiye’den başlayıp Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri üzerinden bu yolu kullandıkları bilinmektedir. İngiltere’ye götürülen eroinin önemli bir kısmının da Türkiye ve Kıbrıs üzerinden girişyaptığı bildirilmektedir (Booth, 1996). UNODC 1980’lerde Balkan rotası olarak ifade edilen coğrafi konumun günümüzde de aktif olarak kullanılan eroin rotası olduğu bilinmekte ve son 20 yıldır Türk ve Balkan kökenli grupların bu rota üzerinden eroin transferi yaptığı belirtilmektedir (UNODC, 2012). Aynı zamanda, Türkiye’ye getirilen bonzainin de Avrupa ve Çin’in yanı sıra KKTC’den de transfer edildiği bildirilmektedir (TUBİM, 2012). Genel olarak transit rota üzerinde bulunan tüm ülkelerin madde kullanımtrafiğinden etkilendiği belirtilmektedir (Affinnih, 2002;Madi, 2004).

Son yıllarda KKTC’de yasa dışı madde trafiği giderek arttığı bildirilmektedir (Karaokçu, 2000). KKTC Başbakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun hazırladığı raporlarda, KKTC’de madde kullanımının arttığını ortaya konulmuştur (Çakıcı, Karaokçu ve Çamlıköylü, 2006;DAÜ-PDRAM, 2015). Çakıcı (1999) tarafından yapılan nitel bir araştırmada da madde kullanımının özellikle Türkiye’den gelen üniversite öğrencileri, İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türkler ve turist gençler arasında arttığı bildirilmiştir.

KKTC’de psikoaktif madde kullanımı ile ilgili ilk bilimsel çalışma 1996 yılında 2215 lise ikinci sınıf öğrencisi arasında yapılmış ve bu çalışmada öğrencilerin %47,2’sinin sigara, %80,8’inin alkol ve % 5,5’inin DPM yaşamları boyunca en az bir kez kullandığı saptanmıştır (Çakıcıve Çakıcı, 2000). 1999’da aynı anket formu ile lise ikinci sınıf öğrencileri arasında evreni temsil eden 641 kişilik örneklem üzerinde araştırma yinelenmiş ve yaşan boyu sigara içme yaygınlığı %40,6, alkol %79,7 ve herhangi bir DPM kullanımı yaygınlığı %8,3 olarak saptanmıştır (Çakıcı ve Çakıcı, 2000). 2004 yılında KKTC’de yer alan 33 lisenin tümünde, 2267 lise ikinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir diğer araştırmadayaşam boyu sigara içme yaygınlığı %35,2, alkol kullanma yaygınlığı %85,9 ve herhangi bir DPM yaygınlığı %8,0 olarak belirlenmiştir (Çakıcı ve ark., 2010).2011 yılında KKTC’de yer alan 34 lisenin tümünde, 2114 lise ikinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir diğer araştırmada yaşam boyu sigara içme yaygınlığı %26,8, alkol kullanma yaygınlığı %75,6 ve herhangi bir DPM yaygınlığı %10,0 olarak saptanmıştır (Eş, 2015).

bonzai Ortaokulların tümünü kapsayan 13-14 yaş grubu 861 ortaokul üçüncü sınıf öğrenci arasında yapılan çalışmada ise yaşam boyu sigara içme yaygınlığı %19,7, alkol %61,9, herhangi bir DPM kullanımı yaygınlığı %5,8 olarak bulunmuştur (Çakıcı ve ark., 2001). Üniversite öğrencileri arasında yapılan yaygınlık çalışmalarında da KKTC’deki hayat boyu en az bir kez sigara kullanımının %69,5, alkol kullanımının %81 ve herhangi bir DPM kullanımının da %15,6 olduğu bildirilmiştir (Çakıcı ve ark., 2014).

KKTC’de yetişkin nüfustaki madde kullanım yaygınlığı ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır.Bugüne kadar toplum genelini temsilen yapılan çalışmalar, benzer yöntemleve aynı anket formu kullanılarak 2003, 2008 ve 2013 yıllarında yapılan ev çalışmalarıdır. 2003 yılında 825 kişi arasında Kuzey Kıbrıs genelini temsil eden bir örneklemle yapılan ev çalışmasında, 18-65 yaş grubunda sigara içme yaygınlığı %44.5, alkol %82.1 ve herhangi bir DPMkullanma yaygınlığı %5.9 oranında bulunmuştur (Çakıcı ve ark., 2003). Aynı şekilde, 2008 yılında 804 katılımcı ile gerçekleştirilen ev çalışması sonuçlarına göre hayat boyu sigara kullanım oranı %64, alkol kullanım sıklığı %77,1 ve yasadışı madde kullanım sıklığı %7,7 olarak belirlenmiştir (Çakıcı ve ark., 2014). 2013 yılında 1040 kişinin katılımı ile yapılan ev çalışmasında ise yaşam boyu sigara kullanım sıklığı %62,1,alkol kullanma sıklığı 82,3%veDPM kullanım sıklığı %8,4 olarak tespit edilmiştir(Çakıcı ve ark., 2015).bonzai-zehrinin-zararlari-nelerdir-bonzai-nedir-h1408877755[1]

KKTC’de 2003, 2008 ve 2013 yıllarında yapılan ev yaygınlık çalışmaları en sık olarak kullanılan maddenin esrar olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte belirtilen yıllarda yapılan araştırmalar bonzai, ecstasy, kodeinli şurup ve yatıştırıcı-sakinleştirici ilaç kullanımının da yaygın kullanılan maddeler arasında yer aldığını göstermektedir (Çakıcı ve ark., 2003; 2014; Tütar, 2014). Özellikle Bonzai kullanımının son yıllarda giderek KKTC genelinde yayılması dikkat çekicidir (Tütar, 2014). Kıbrıs’ın küçük bir ülke olması psikoaktif maddelerin ulaşılabilirliğini artırdığı ve yeni maddeleri hızlı bir şekilde yayılmasına neden olduğu görülmektedir (Çakıcı, 2000).

Bu çalışma ile KKTC’de bugün hangi maddelerin kullanıldığını, risk faktörlerinin neler olduğunu ve neden kullanıldığınıaraştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma, 2003, 2008 ve 2013 yıllarında yapılan ev çalışmalarındaki aynı anket ve aynı yöntem kullanılması nedeniyle bir takip çalışması niteliğindedir. Dolayısıyla her dört çalışmayı da birbiriyle karşılaştırılmak 12 yıllık bir süreç içerisinde KKTC’de madde kullanımındaki artışı ve değişen maddeleri takip etmemizi sağlayacaktır. Elde edilen verilerde yola çıkarak günümüze uygun önleme programları ve halk sağlığı politikaları geliştirilebilecektir.

 

YÖNTEM

Örneklem

Çalışmanın evreni Kuzey Kıbrıs’ta 18-65 yaş arasında yaşayan ve Türkçe konuşan bireylerdir. Çalışmada kotalı çok basamaklı tabakalandırılmışseçkisiz (randomize) örneklem yöntemi ile seçilen 994 kişi çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınan bireyler cinsiyet (kadın, erkek), yaş (18-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-65), yerleşim (köy, şehir), bölge özellikleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır. Örneklemin seçiminde 4 Aralık 2011 yılında yapılan son nüfus sayımındaki istatistikler göz önüne alınmıştır (Nüfus Sayımı, 2011). Son nüfus sayımındaki özellikler doğrultusunda KKTC Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele olmak üzere 5 ana bölgenin nüfus özellikleri dikkate alınmıştır. Bu 5 ana bölge şehirlerde mahallelere, kırsal kesimlerde köylere ayrılmıştır. Bu şekilde randomize olarak 16 mahalle, 17 köy ve 5 bucak merkezi (Lefke, Güzelyurt, Mehmetçik, İskele, Geçitkale) çalışmaya alınmıştır.

 

Anket Formu

Çalışmanın anket formu Avrupa Konseyi’nin “Model Avrupa Anketi” (The Model EuropeanQuestionnaire) isimli anket çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket, Çakıcı ve ark.’nın (2003, 2008 ve 2013) çalışmalarında kullandığı Türkçeye uyarlanmış şekli esas alınarak uygulanmıştır. Anket formu aydınlatılmış onam ve sosyo-demografik form içermektedir.

 

Uygulama

Araştırma Mayıs-Haziran 2015 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta yapılmıştır. Çalışmada başlangıç noktaları şehirlerde randomize olarak belirlenen sokaklardan, köylerde ise köy merkezlerinden (köy kahvesi veya camisi) kuzeye, güneye, doğuya ve batıya gidecek şekilde belirlenmiştir.

Anketörler sokakların başlangıç noktalarından bir kare yapacak şekilde yolun sağından ve en küçük numaradan başlamışlardır. Her üç evden biri çalışmaya alınmış ve sağa dönülen ilk sokaktan dönülerek bir kare yapacak şekilde yön belirlemişlerdir. Kare tamamlandıktan sonra başlangıç noktasından bir sonraki sokaktan tekrar başlanarak yeni bir kare olacak şekilde devam edilmiştir. Bu şekilde görüşmecilerin görüşme yaptıkları ev seçiminde ortak bir yöntem sağlanarak görüşmeciden kaynaklanabilecek hata payı önlenmiştir. Her üç evden biri çalışmaya alınmış ve her girilen evde erkek-kadın ve yaş kotaları dikkate alınmıştır. Girilen her evde bir kişi çalışmaya alınmış ve birinci evde kadın sonrakinde erkek olacak şekilde seçilmiştir. Yaş kotasında ise eğer evde birden fazla aday varsa en yakın yaş günü tarihi olan çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya 47 anketör katılmış ve anketörler eğitimden geçirilerek çalışmaya alınmıştır. Her görüşmeci en fazla 21 kişiye anket uygulamıştır. Bu şekilde görüşmecinin uygulamalarından kaynaklanabilecek hata payı azaltılmaya çalışılmıştır.

 

İstatistiksel Yöntem

Yaygınlık verileri aynı araştırmacılar tarafından benzer yöntemle yapılan ve aynı anket formunun kullanıldığı 2003 (825 kişi), 2008 (804 kişi) ve 2013 (1040 kişi) yıllarında yapılmış araştırmalarla karşılaştırılarak verilmiştir. Çalışmada betimleyici istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Gruplar arası farklı özellikler ki-kare istatistik yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

 

 

 

 

SONUÇLAR

 

Tablo 1. Olguların yaş dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

18-29 151 31,0 154 30,9 305 30,9
30-39 107 22,0 118 23,6 225 22,8
40-49 96 19,7 94 18,8 190 19,3
50-59 70 14,4 68 13,6 138 14,0
60 ve üzeri 63 12,9 65 13,0 128 13,0
Toplam 487 100 499 100 986 100

X2=0,503,df=4, p=0,973,Cevap Vermeyenler (CV)=8 (%0,8)

 

Olgular daha çok genç nüfustan oluşmaktadır.

 

 

Tablo 2. Olguların halen kiminle yaşadığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Yalnız 34 7,1 64 12,9 98 10,1
Eşimle-partnerimle 276 58,0 253 51,1 529 54,5
Çocuklarımla 33 6,9 23 4,6 56 5,8
Anne ve babamla 81 17,0 92 18,6 173 17,8
Anne veya babamla 19 4,0 20 4,0 39 4,0
Üvey anne veya üvey babamla 0 0,0 1 0,2 1 0,1
Akrabalarımla 3 0,6 15 3,0 18 1,9
Arkadaşlarımla 16 3,4 20 4,0 36 3,7
Diğer 14 2,9 7 1,4 21 2,2
Toplam 476 100 495 100 971 100

X2=24,110,df=8, p=0,002,CV= 23 (%2,3)

 

Olgular çoğunlukla eşiyle, partneriyle veya anne ve babası ile yaşıyordu.

 

 

Tablo 3. Olguların öğrenim düzeyi dağılımı

 

 

Kadın

N               %

Erkek

N               %

Toplam

N                %

Okula gitmedim 21 4,3 7 1,4 28 2,9
İlkokul 120 24,7 91 8,3 211 21,5
Ortaokul 45 9,3 72 14,5 117 11,9
Lise 150 30,9 172 34,7 322 32,8
Üniversite ve üzeri 150 30,9 154 31,0 304 31,0
Toplam 486 100 496 100 982 100

X2=18,672,df=4, p=0,001,CV=12 (%1,2)

 

Olgular daha çok lise veya üniversite mezunuydu.

 

 

Tablo 4. Olguların babalarının öğrenim düzeyi dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Okula gitmedim 79 16,3 85 17,1 164 16,7
İlkokul 224 46,3 239 48,2 463 47,2
Ortaokul 64 13,2 72 14,5 136 13,9
Lise 73 15,1 70 14,1 143 14,6
Üniversite 44 9,1 30 6,1 74 7,6
Toplam 484 100 496 100 980 100

X2= 3,741, df=4, p=0,442, CV=14 (%1,4)

 

Olguların babaları daha çok ilkokul mezunuydu.

 

 

 

Tablo 5. Olguların annelerinin öğrenim düzeyi dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Okula gitmedim 107 22,0 105 21,2 212 21,6
İlkokul 213 43,8 231 46,6 444 45,2
Ortaokul 51 10,5 57 11,5 108 11,0
Lise 81 16,7 87 17,5 168 17,1
Üniversite 34 7,0 16 3,2 50 5,1
Toplam 486 100 496 100 982 100

X2=7,675, df=4, p=0,104, CV=12 (%1,2)

 

Olguların anneleri de daha çok ilkokul mezunuydu.

 

 

 

Tablo 6. Olguların doğum yeri dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Kıbrıs 303 61,8 304 60,7 607 61,3
Türkiye 174 35,5 186 37,1 360 36,3
İngiltere 4 0,8 3 0,6 7 0,7
Diğer 9 1,8 8 1,6 17 1,7
Toplam 490 100 501 100 991 100

X2=0,481,df=3, p=0,923, CV=3 (%0,3)

 

Olgular daha çok Kıbrıs ve Türkiye doğumluydu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Olguların annelerinin doğum yeri dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Kıbrıs 270 55,2 270 53,9 540 54,5
Türkiye 203 41,5 221 44,1 424 42,8
İngiltere 3 0,6 1 0,2 4 0,4
Diğer 13 2,7 9 1,8 22 2,2
Toplam 489 100 501 100 990 100

X2 =2,346, df=3, p=0,504, CV=4(%0,4)

 

Olguların anneleri daha çok Kıbrıs ve Türkiye doğumluydu.

 

 

Tablo 8. Olguların babalarının doğum yeri dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Kıbrıs 267 54,5 258 51,6 525 53,0
Türkiye 208 42,4 228 45,6 436 44,0
İngiltere 2 0,4 2 0,4 4 0,4
Diğer 13 2,7 12 2,4 25 2,5
Toplam 490 100 500 100 990 100

X2=1,011, df=3, p=0,799, CV=4 (%0,4)

 

Olguların babalarının doğum yeri daha çok Kıbrıs ve Türkiye’ydi.

 

 

Tablo 9. Olguların yaşamlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği yer dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Köy 227 46,5 201 40,1 428 43,3
Şehir 250 51,2 284 56,7 534 54,0
Şehir dış mahallesi 11 2,3 16 3,2 27 2,7
Toplam 488 100 501 100 989 100

X2=4,500, df=2, p=0,105, CV=5 (%0,5)

 

Olguların yaşam yerleri açısından bakıldığında köy ve şehirde yaşama oranları benzer olarak görülmektedir.

 

 

Tablo 10. Olguların çalışma durumudağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 220 45,6 353 71,5 573 58.7
Hayır 262 54,4 141 28,5 403 41,3
Toplam 482 100 494 100 976 100

X2=67,063, df=1, p=0,000, CV=18(%1,8)

 

Erkekler kadınlara göre daha çok çalıştıkları görülmektedir.

 

Tablo 11. Olguların sosyal destek durumudağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 190 41.7 207 39,9 397 40,8
Hayır 286 58,3 289 60,1 575 59,2
Toplam 476 100 496 100 972 100

X2=0,332, df=1, p=0,564, CV=22 (%2,2)

 

Kadınların da erkeklerin de sosyal destek düzeyi birbirilerine benzemektedir.

 

 

 

Tablo 12. Olguların gelir durmudağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Çok iyi 8 1,6 14 2,8 22 2,2
İyi 168 34,4 155 31,0 323 32,7
Orta 287 58,7 283 56,6 570 57,6
Kötü 21 4,3 36 7,2 57 5,8
Çok kötü 5 1,0 12 2,4 17 1,7
Toplam 489 100 500 100 989 100

X2 =8,896, df=4, p=0,064, CV=5 (%0,5)

 

Hem kadınların hem de erkeklerin gelir düzeyleri genellikle orta ve iyi olarak tanımlanmaktadır.

 

 

 

Tablo 13. Olguların uyuşturucu maddeler hakkında en fazla bilgi aldıkları yerin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Basından 368 77,5 358 73,1 726 75,2
Kitap, dergi vb. 21 4,4 20 4,1 41 4,2
Aile ve akrabalar 13 2,7 8 1,6 21 2,2
Arkadaşlar 25 5,3 44 9,0 69 7,2
Okul öğretmenleri 3 0,6 2 0,4 5 0,5
Doktor, hemşire veya sağlık görevlisi 3 0,6 7 1,4 10 1,0
Gençlik merkezi 0 0 1 0,2 1 0,1
İnternet 31 6,5 23 4,7 54 5,6
Diğereleri 11 2,3 27 5,5 38 3,9
Toplam 475 100 490 100 965 100

X2=17,077, df=8, p=0,029, CV=29(%2,9)

 

Kadınlar uyuşturucu hakkında bilgileri daha çok basından ve internetten öğrenirken erkekler ise basından ve arkadaşlardan öğrenmektedirler.

 

 

 

Tablo 14. Olguların hayatlarındaki dinin öneminin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Çok önemli 243 51,8 214 45,4 457 48,6
Kısmen önemli 185 39,4 195 41,4 380 40,4
Önemli değil 41 8,7 62 13,2 103 11,0
Toplam 469 100 471 100 940 100

X2=6,381, df=2, p=0,041, CV=54(%5,4)

 

Kadınlar erkeklere göre daha çok dinin önemli olduğunu düşünmektedirler.

 

 

 

Tablo 15. Olguların boş zamanlarını geçirdikleri kişilerin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Yalnız 46 9,5 51 10,2 97 9,9
Anne-baba 45 9,3 31 6,2 76 7,8
Arkadaşlar 106 22,0 168 33,7 274 28,0
Eş/sevgili/partner 167 34,6 185 37,1 352 35,9
Kardeşlerimle 18 3,7 11 2,2 29 3,0
Akrabalar 56 11,6 27 5,4 83 8,5
Başkalarıyla 1 0,2 1 0,2 2 0,2
Diğer 43 4,8 24 4,8 67 6,8
Toplam 482 100 498 100 980 100

X2 =34,745, df= 7, p=0,000, CV=14(%1,4)

 

Hem erkekler hem kadınlar eşleriyle ve arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmeleri yanında erkekler yalnız da zaman geçirebilmekte kadınlar ise akrabalarıyla da zaman harcayabilmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16. Olguların uyuşturucu maddeleri duyma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Uçucu Madde

Hayır

Evet

            51

430

         10,6

89,4

40      456            8,1

91,6

            91

886

            9,3

90,7

Yatıştırıcı Madde

Hayır

Evet

200      275           42,1   57,9           204

287

         41,5

58,5

          404

562

          41,8   58,2
Esrar

Hayır

Evet

18       462            3,8     96,3             18

478

            3,6     96,4 36      940            3,7     96,3
Bonzai

Hayır

Evet

48      431          10.0   90.0 31      464            6,3     93,7 79      895  

8,1*    91,9

Amfetamin 

Hayır

Evet

 

77

391

            16,5

83,5

    134

348

           27,8

72,2

 

211

739

             22,4*

77,8

Ectacy

Hayır

Evet

174     298           36,9   63,1 80      411          16,3  83,7 254    709             26,4*  73,6
Kokain   

Hayır

Evet

47      432            9,8     90,2 35      457            7,1     92,9 82      889            8,4    91,6
Relevin

Hayır

Evet

422      47           90,2     10,0 402      72           84,8  15,2  

824

119

         87,4*   12,6
Eroin  

Hayır

Evet

43      433            9,0     91,0 28       463            5,7

94,3

71      896            7,3*    92,7
LSD  

Hayır

Evet

379      92          80,5  19,5 351    129          73,1  26,9 730    221          76,8*  23,2
Kodeinli şurup  

Hayır

Evet

382      86           81,6   18,4 377      99           79,2   20,8  

759         185

          80,4  19,6
Hap

Evet

Hayır

233    237  

49,6   50,4

 

255    228

 

52,8    47,2

488     465  

48,8  51,2

AnabolizanSteroid

Hayır

Evet

411      58           87,6  12,4 393      83          82,6   17,4 804    141                         85,1*

14,9

*p<0,05

 

Olgular daha çok uçucu maddeleri, esrar, bonzai, kokain ve eroin gibi maddeleri duyduklarını belrtmektedirler.

 

 

 

Tablo 17. Olguların okul dönemi boyunca boş zamanlarını geçirdikleri yer dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Kendi evinde 343 74,7 214 44,1 557 59,0
Akrabasının evinde 9 2,0 5 1,0 14 1,5
Arkadaşının evinde 35 7,6 53 10,9 88 9,3
Caddede/sokakta 15 3,3 43 8,9 58 6,1
Anne veya babanın işyerinde 11 2,4 52 10,7 63 6,7
Gençlik klubü/ spor klubünde 5 1,1 47 9,7 52 5,5
Diskotek /dans salonunda 5 1,1 12 2,5 17 1,8
İnternet kafede 0 0 7 1,4 7 0,7
Kafe/restorant 17 3,7 17 3,5 34 3,6
Kahvede 2 0,4 9 1,9 11 1,2
Diğer 17 3,7 26 5,4 43 4,6
Toplam 459 100 485 100 944 100

X2= 124,423, df=10, p=0,000, CV=50(%5)

 

Kadınlar daha çok kendi evinde veya arkadaşının evinde erkekler ise kendi evleri yanında, arkadaşlarınınn evi, spor kulüpleri gibiyerklerde boş zamanlarını geçirmektedirler.

 

 

Tablo 18. Olguların uyuşturucu maddeyi kullandıkları yer dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiç kullanmadım 461 95,1 447 89,9 908 92,4
Kıbrıs 15 3,1 21 4,2 36 3,7
Yurtdışı 9 1,9 30 6,0 39 4,0
Toplam 485 100,0 498 100,0 983 100,0

X2=12,354,df=2, p=0,002, CV=11 (%1,1)

 

Uyuşturucu maddeleri daha çok kadınlar Kıbrıs’ta denedikleri görülürken erkekler Kıbrıs yanında yurt dışında da denedikleri görülmektedir.

 

Tablo 19. Olguların uyuşturucu madde kullanma nedenlerinin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiç kullanmadım 444 94,5 420 87,3 867 90,9
Akran grubu 3 0,6 16 3,3 19 2,0
Bir ilişkiyi sürdürebilme 0 0,0 2 0,4 2 0,2
Merak 14 3,0 34 7,1 48 5,0
Yalnızlık 2 0,4 4 0,8 6 0,6
Başkasının baskısı 1 0,2 0 0,0 1 0,1
Tepki 2 0,4 1 0,2 3 0,3
Düşüncesizlik 0 0,0 1 0,2 1 0,1
Başka 4 0,9 3 0,6 7 0,7
Toplam 470 100,0 481 481 951 100,0

X2=22,913,df=8, p=0,003, CV=43 (%4,3)

 

Olgular uyuşturucu maddeleri daha çok meraktan dolayı denemektedirler.

Tablo 20. Olguların sağlık davranışları hakkındaki görüşlerinin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Sigara içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

22           56           27         144       241

 

4,5

11,4

5,5

29,4

49,2

 

28           70           22         163        218

 

5,6       14,0         4,4       32,5     43,5

 

50         126         49         307       459

 

5,0

12,7       4,9       31,0      46,3

Bira, şarap içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

20

128

72

101

66

 

4,1

26,3

14,8

20,7

34,1

 

34

188

65

105

496

 

6,9

37,9

13,1

21,1

100.0

 

54

316       137

206       270

 

5,5*     32,1      13,9      21,0      27,5

Viski, votka, konyak içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

18

89

62

119

200

 

3,7

18,2

12,7

24,4

41,0

 

29

169

53

125

123

 

5,8

33,9

10,6

25,1

24,6

 

47

258

115

244

323

 

4,8*

26,1

11,7

24,7

32,7

Bonzai içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

8

1

2

45

432

 

1,6

0,2

0,4

9,2

88,5

 

3

3

6

70

417

 

0,6

0,6

1,2

14,0

83,6

 

11

4

8

115

849

 

1,1*

0,4

0,8

11,7

86,0

Esrar içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

9

7

7

55

411

 

1,8

1,4

1,4

11,2

84,0

 

8

17

12

97

362

 

1,6

3,4

2,4

19,6

73,0

 

17

24

19

152

733

 

1,7*

2,4

1,9

15,4

78,5

Eroin veya kokain benzeri uyuşturucu içmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

 

7

2

2

45

431

 

 

1,4

0,4

0,4

9,2

88,5

 

 

3

5

3

67

421

 

 

0,6

1,0

0,6

13,4

84,4

 

 

10

7

5

112

852

 

 

1,0

0,7

0,5

11,4

86,4

Bar veya meyhaneye gitmek

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

26

132

55

93

183

 

5,3

27,0

11,2

19,0

37,4

 

40

188

50

113

106

 

8,0

37,8

10,1

22,7

21,3

 

66

320

105

206

289

 

6,7*

32,5

10,6

20,9

29,3

Sakinleştirici-uyku ilacı almak

Kesinlikle onaylama

Onaylama

Kararsız olma

Onaylamama

Kesinlikle onaylamama

 

 

9

19

23

84

352

 

 

1,8

3,9

4,7

17,2

72,3

 

 

7

22

24

115

331

 

 

1,4

4,4

4,8

23,0

66,3

 

 

16

41

47

199

683

 

 

1,6

4,2

4,8

20,2

69,3

*p<0,05

 

Olgular alkolü sigaraya göre daha çok içilmesini onaylarken, özellikle yasadışı maddeler içerisinde en çok onaylanan psikoaktif maddenin esrar olduğu görülmektedir.

 

Tablo 21. Olguların trafik kurallarına uymama nedeniyle polisle sorun yaşayıp yaşamadığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hayır 419 86,6 345 69,7 764 78,0
Evet 65 13,4 150 30,3 25 22,0
Toplam 484 100,0 495 100,0 979 100,0

X2=40,645,df=1, p=0,000, CV=15 (1,5)

 

Erkekler kadınlara göre trafik kurallarına uymama nedeni ile daha çok sorun yaşadıkları görülmektedir.

 

 

Tablo 22. Olguların yasadışı bir eylem nedeniyle polisle sorun yaşayıp yaşamadığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hayır 477 98,4 456 92,1 933 95,2
Evet 8 1,6 39 7,9 47 4,8
Toplam 485 100.0 495 100,0 980 100,0

X2= 20,820,df= 1, p=0,000, CV=14(%1,4)

 

Erkekler kadınalra göre daha çok yasadışı bir eyleme katıldıkları tespit edilmiştir.

 

 

Tablo 23. Olguların uyuşturucu madde ile ilgili olarak polisle sorun yaşayıp yaşamadığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hayır 481 99,2 481 97,2 962 98,2
Evet 4 0,8 14 2,8 18 1,8
Toplam 485 100,0 495 100,0 980    100,0

X2=5,454,df=1, p=0,020, CV=14 (%1,4)

 

Erkekler kadınlara göre uyuşturucu bir madde ile ilgili olarak polisle sorun yaşama oranı daha yüksektir.

 

 

Tablo 24. Olguların arkadaşlarının yasadışı etkinlikte bulunup bulunmadığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hayır 451 93,0     402 81,5 853 87,2
Evet 34 7,0 91 18,5 125 12,8
Toplam 485 100,0 493 100,0 978 100,0

X2=28,743,df= 1, p= 0,000, CV=16 (%1,6)

 

Erkeklerin arkadaşları kadınların arkadaşlarına göre yasadışı etkinlikte bulunma oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

 

Tablo 25. Olguların yasadışı bir madde kullanmaya karar verdiklerinde nerden bulacaklarını bilip bilmediklerinin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Bilenler (evet) 29 5.8 95 18.4 124 12.3
Bilmeyenler (hayır) 467 94.2 420 81.6 887 87.7
Toplam 496 100.0 515 100.0 1011 100.0

X2 =18,642, df=1,  p=0,000,  CV=21 (2,1)

 

Erkekler kadınlara göre daha çok yasadışı bir maddeyi nerden bulacağını bilmektedirler. Erkeklerin beşte biri bir yasadışı maddeyi nerden bulacağını bilebilmektedir.

 

 

 

Tablo 26. Olguların alkol etkisindeyken cinsel ilişki yaşama sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiçbir zaman 406 86,2 249 52,5 656 69,3
1-2 kere 35 7,4 83 17,5 118 12,5
3 veya daha fazla 23 4,9 95 20,0 118 12,5
Herzaman 7 1,5 47 9,9 54 5,7
Toplam 471 100,8 474 100,0 945 100,0

X2=130, 711,df= 3,  p=0,000, CV=49(%4,9)

 

Erkekler kadınlara göre alkol etkisinde daha çok cinsel ilişkiye girmektedirler. Erkeklerin hemen hemen yarısı bu tür bir olay yaşadığını bildirmektedir.

 

 

Tablo 27. Olguların esrar, eroin, kokain gibi bir maddenin etkisindeyken cinsel ilişki yaşama sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiçbir zaman 461 98,5 440 93,4 901 96,0
1-2 kere 5 1,1 12 2,5 17 1,8
3 veya daha fazla 1 0,2 11 2,3 12 1,3
Herzaman 1 0,2 8 1,7 9 1,0
Toplam 468 100,0 471 100,0 939 100,0

X2=17,140,df= 3, p=0,001, CV=55 (%5,5)

 

Erkekler kadınlara göre yasadışı bir madde etkisindeyken cinsel ilişki yaşama sıklığı daha yüksektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 28. Olguların Kıbrıs’ta uyuşturucu madde kullanma yerlerinin dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N       %

Evde tek başına 4 0,9 6 1,3 10 1,1
Evde arkadaşlarıyla 3 0,7 5 1,1 8 0,9
Arkadaşının evinde 8 1,8 4 0,9 12 1,3
Caddede/sokakta 0 0,0 9 2,0 9 1,0
Bir meyhane veya kulüpte 3 0,7 6 1,3 9 1,0
Gençlerin buluştuğu başka mekan 2 0,4 3 0,7 5 0,6
Okulda 0 0,0 1 0,2 1 0,1
Askerde 0 0,0 1 0,2 1 0,1
Başka bir yerde 1      0,2 7 1,6 8 0,9
Hiç kullanmayanlar 431 95,4 406 90,6 837 93,0
Toplam 452 100 448 10,0 900 100,0

X2=19,663,df= 9, p=0,020, CV=94 (%9,5)

 

Kadınlar daha çok uyuşturucu maddeleri arkadaşlarıyla alırken erkekler daha çom cadde ve sokaklarda alabilmekedirler.

 

 

 

Tablo 29. Olguların evlerinde alkolün en çok servis edilme zamanlarının dağılımı

 

 

Kadın

N               %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiçbir zaman 194 41,4 179 37,5 373 39,4
Misafir olduğunda 108 23,0 119 24,9 227 24,0
Herhangibir zaman, meze olmadan, rahatlatıcı bir içecek olarak 9 1,9 23 4,8 32 3,4
Herhangibir zaman, mezeyle 15 3,2 30 6,3 45 4,8
Öğle yemeğinde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Akşam yemeğinde 9 1,9 18 3,8 27 2,9
Sadece pazar günleri 9 1,9 7 1,5 16 1,7
Birşeyler kutlarken 109 23,2 77 16,1 186 19,7
Diğer 16 3,4 24 5,0 40 4,2
Toplam 469 100 477 100 946 100

X2=22,551,df=7, p=0,002, CV=48 (%4,8)

 

Hem kadınlar hem erkekler alkolü misafir olduğunda evlerinde ikram edildiğini belirtmektedirler. Erkekler meze masalarında da servis edilebildiğini kadınlar ise birşeyler kutlanırken servis yapıldığını bildirmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 30. Olguların şimdiki sigara, pipo ya da puro gibi tütün içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

İçenler 163 33,5 246 50,1 409 41,8
İçmeyenler 324 66,5 245 49,9 569 58,2
Toplam 487 100 491 100 978 100

X2=27,796, df=1,  p=0,000, CV=16 (%1,6)

 

Şimdiki sigara kullanımı %41,8 olarak tespit edilmiştir. Erkekler kadınlardan daha yüksek oranda sigara kullanmaktadır.

 

 

Tablo 31. Olguların hayatları boyunca sigara içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 435 48,5 128 26,1 363 37,3
1-2 39 8,1 24 4,9 63 6,5
3-5 27 5,6 13 2,7 40 4,1
6-9 6 1,2 5 1,0 11 1,1
10-19 8 1,7 4 0,8 12 1,2
20-39 8 1,7 9 1,8 17 1,7
40 veya daha fazla 161 33,3 307 62,7 468 48,0
Toplam 484 100 490 100 974 100,0

X2=87,5, df=7,  p=,000,CV= 437 (%44,0)

 

Hayatboyu en az bir kez sigara kullanma oranı %62,7’dir. Erkeklerde bu oran %73,9 kadınlarda ise %51,5’tir.

 

 

Tablo 32. Olguların son 12 ayda sigara içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 312 64,5 219 44,5 531 54,4
1-2 15 3,1 9 1,8 24 2,5
3-5 6 2,2 12 2,4 18 1,8
6-9 8 1,7 4 0,8 12 1,2
10-19 5 1,1 4 0,8 9 0,9
20-39 11 2,3 11 2,2 22 2,3
40 veya daha fazla 127 26,2 233 47,4 360 36,9
Toplam 484 100 492 100 976 100

X2=53,063, df=7,  p=,000, CV=18 (%1,8)

 

Son 12 ayda sigara kullanma oranı %45,6’dır. Erkeklerde bu oran %55,5 kadınlarda ise %35,5’tir.

 

 

 

 

 

Tablo 33. Olguların son 30 günde sigara içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiç içmeyenler 330 68,9 230 46,9 560 57,8
Haftada 1 sigaradan az 14 2,9 17 3,5 31 3,2
Günde 1 sigaradan az 4 0,8 6 1,2 10 1,0
Günde 1-5 sigara 34 7,1 21 4,3 55 5,7
Günde 6-10 sigara 25 5,2 18 3,7 43 4,4
Günde 11-20 sigara 32 6,7 67 13,7 99 10,2
Günde 20-30 sigara 17 3,5 54 11,0 71 7,3
Günde 31-40 sigara 3 0,6 14 2,9 17 1,8
Günde 40 sigaradan fazla 20 4,2 63 12,9 83 8,6
Toplam 479 100 490 100 969 100

X2=83,696, df=8, p=,000, CV=25 (%2,5)

 

Son 30 günde sigara içme sıklığı %42,2’dir. Erkeklerde bu oran %53,1 kadınlarda ise %31,1’dir.

 

 

 

Tablo 34. Olguların sigaraya başlama yaşlarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

11 ve altı 6 2,8 18 5,2 24 4,3
12 3 1,4 18 5,2 21 3,8
13 5 2,3 11 3,2 16 2,9
14 8 3,7 23 6,7 31 5,6
15 12 5,6 31 9,0 43 7,7
16 16 7,5 33 9,6 49 8,8
17 21 9,8 31 9,0 52 9,3
18 ve üzeri 143 66,8 178 51,9 321 57,6
Toplam 214 100 343 100 557 100

X2 =17,307, df=7, p=0,016, CV=437 (%44,0)

 

Olgularımızda sigaraya başlama yaşının 11 yaş ve öncesine kadar indiği görülmektedir. Bu oranlar erkeklerde daha yüksek olmasına rağmen kızlarda da 11 yaş ve öncesinde de sigara başlama görülebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 35. Olguların hayatları boyunca alkollü bir içecek içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 193 40,3 79 15,9 272 27,9
1-2 33 6,9 13 2,6 46 4,7
3-5 32 6,7 19 3,8 51 5,2
6-9 28 5,8 9 1,8 37 3,8
10-19 43 9,0 19 3,8 62 6,4
20-39 28 5,8 36 7,3 64 6,6
40 veya daha fazla 122 25,5 321 64,7 443 45,4
Toplam 479 100 496 100 975 100

X2 =168,984, df=6, p=0,000, CV=19 (%1,9)

 

Hayatboyu en az bir kez alkol kullanma oranı %72,1’dir. Erkeklerde bu oran %84,1 kadınlarda ise %59,7’tir.

 

 

Tablo 36. Olguların sigarayı bırakmakta zorlanıp zorlanmadıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Çok zorlananlar 46 15,3 80 21,3 126 18,8
Zorlananlar 38 12,6 64 17,3 102 15,2
Zorlanmayanlar 52 17,3 68 18,4 120 17,9
Hiç zorlanmayanlar 165 54,8 158 42,7 323 48,1
Toplam 301 100 370 100 671 100

X2=11,109, df=3, p=0,011, CV=323 (%32,5)

 

Olguların %34’ü sigarayı bırakmakta zorlandıklarını bildirmektedirler. Erkekler kadınlara göre daha çok sigarayı bırakmakta zorlandıklarını bildirmişlerdir.

 

 

Tablo 37. Olguların son 12 ay içinde alkollü bir içecek içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 258 53,9 127 25,6 385 39,4
1-2 57 11,7 27 5,4 83 8,5
3-5 35 7,3 35 7,0 70 7,2
6-9 32 6,7 25 5,0 57 5,8
10-19 37 7,7 62 12,5 99 10,1
20-39 20 4,2 40 8,0 60 6,1
40 veya daha fazla 41 8,6 181 36,4 222 22,7
Toplam 479 100 497 100 976 100

X2=156,556, df= 6, p=0,000, CV=18 (%1,8)

 

Son 12 ayda alkol kullanma oranı %60,6’dır. Erkeklerde bu oran %74,4 kadınlarda ise %46,1’dir.

 

 

 

Tablo 38. Olguların son 30 gün içinde alkollü bir içecek içme sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 329 58,4 184 37,7 513 52,7
1-2 72 15,0 73 14,8 145 14,9
3-5 32 6,7 53 10,8 85 8,7
6-9 15 3,1 36 7,3 51 5,2
10-19 13 2,7 50 10,1 63 6,5
20-39 10 2,1 27 5,5 37 3,8
40 veya daha fazla 10 2,1 70 14,2 80 8,2
Toplam 481 100 493 100 974 100

X2=129,239, df=6, p=0,000, CV=20 (%2,0)

 

Son 30 günde sigara kullanma oranı %47,3’dür. Erkeklerde bu oran %62,3 kadınlarda ise %41,6’dır.

 

 

Tablo 39. Olguların son 30 gün içinde alkol kullanma sıklığının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiç 336 71,2 196 39,8 532 55,2
Haftada ikiden fazla 25 5,3 77 15,7 102 10,6
İki haftada bir 70 14,8 85 17,3 155 16,1
Haftada bir 25 5,3 65 13,2 90 9,3
Günde 1 kez 1 0,2 32 6,5 33 3,4
Haftada iki kez 15 3,2 37 7,5 52 5,4
Toplam 472 100 492 100 964 100

X2=120,647, df=5, p=0,000, CV=30 (%3,0)

 

Son 30 günde erkekler kadınlara göre daha yoğun bir şekilde alkol kullanıyorlar. Hergün içenlerin oranı %3,4’dür.

 

 

Tablo 40. Olguların bir seferde genellikle ne kadar alkol aldıklarının dağılımı ( bir içki, bir şişe veya bardak bira, bir kadeh şarap, bir bardak rakı veya diğer içkiler anlamında kullanılmıştır)

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiç 227 47,9 99 20,0 326 33,7
1-2 içki 201 42,4 199 40,3 400 41,3
3-4 içki 36 7,6 126 25,5 162 16,7
5 veya fazla içki 10 2,1 70 14,2 80 8,3
Toplam 474 100 494 100 968 100

X2 =144,916,df=3, p=0,000, CV=26 (%2,6)

 

Bir seferde 5 veya daha fazla içki alma %8,3’dür. Bu oran erkeklerde %14,2 kadınlarda ise %2,1’dir. 5 defadan daha az içenlerin oranı %58’dir. 5 defadan daha az içenlerin oranı erkeklerde %65,8 kadınlarda %50’dir.

 

Tablo 41. Olguların en son içki içtiklerinde nerede olduklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hiçbir zaman içki içmeyenler 164 36,9 70 14,4 234 25,1
Evde

 

117 26,3 151 31,1 268 28,8
Başka birisinin evinde 16 3,6 30 6,2 46 4,9
Dışarda sokak park veya açık havada 21 4,7 56 11,5 77 8,3
Bir barda veya kafede 42 9,4 55 11,3 97 0,4
Diskoda

 

7 1,6 22 4,5 29 3,1
Lokantada

 

67 15,1 79 16,3 146 15,7
Diğer

 

11 2,5 23 4,7 34 3,7
Toplam

 

445 100 486 100 931 100

X2=75,307, df=7, p=0,000, CV=63 (%6,3)

 

En son içki içtiklerinde olgular daha çok evde veya lokantada oldukları görülmektedir. Erkekler kadınlara göre sokakta içme oranı belirgin bir şekilde yüksektir.

 

 

 

Tablo 42. Olguların alkol almaya başladıkları yaşların dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

11 ve altı 3 1,4 6 1,6 9 1,5
12 2 0,9 10 2,6 12 2,0
13 0 0,0 8 2,1 8 1,3
14 3 1,4 14 3,7 17 2,8
15 9 4,1 51 13,4 60 10,0
16 9 4,1 41 10,7 50 8,3
17 25 11,5 36 9,4 61 10,2
18 ve üzeri 166 76,5 216 56,5 382 63,8
Toplam 217 100 382 100 599 100

X2= 37,234, df=7, p=0,000, CV=395 (%39,7)

 

11 yaş ve altında da alkol kullanmaya başlama hem kızlarda hem erkeklerde görülmektedir. Erkeklerin yarıya yakını 18 yaşından önce alkol kullanımına başlamaktadır. Kadınların ise ¼’ü 18 yaş öncesinde alkol kullanmaya başlamaktadır.

 

 

 

 

Tablo 43. Olguların sürekli olarak alkol kullanmaya başlama yaşlarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

11 ve altı 1 2,6 3 2,0 4 2,2
12 0 0,0 1 0,7 1 0,5
13 0 0,0 1 0,7 1 0,5
14 2 5,3 1 0,7 3 1,6
15 1 2,6 6 4,1 7 3,8
16 3 7,9 10 6,8 13 7,0
17 2 5,3 10 6,8 12 6,5
18 ve üzeri 29 76,3 115 78,2 144 77,8
Toplam 38 100 147 100 185 100

X2=4,820, df=7, p=0,682, CV=809 (%81,1)

 

Sürekli alkol kullanma yaşı genellikle 18 ve üzeri olduğu görülmektedir. Ancak 11 yaşın altında da sürekli alkol kulllanımı ile ilgili olgular bulunurken, yoğunlaşma daha çok 14 yaşından sonra görülmeye başlamaktadır.

 

Tablo 44. Olguların hayatları boyunca sarhoş olma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 337 71,1 186 37,5 523 53,9
1-2 70 14,8 104 21,0 174 17,9
3-5 40 8,4 75 15,1 115 11,9
6-9 6 1,3 34 6,9 40 4,5
10-19 9 1,9 28 5,6 37 3,8
20-39 6 1,3 9 1,8 15 1,5
40 veya daha fazla 6 1,3 60 12,1 86 6,8
Toplam 474 100 496 100 970 100

X2 =134,601, df=6, p=0,000, CV=24 (%2,4)

 

Hayatı boyunca en az bir kez sarhoş olma sıklığı %46,1’dir. Erkeklerin kadınlara göre hemen hemen 2 kat daha fazla sarhoş olma yaygınlığı bulunmaktadır.

 

 

Tablo 45. Olguların son 12 ayda sarhoş olmasıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 396 65,3 316 85,5 712 75,1
1-2 46 15,1 73 9,9 119 12,1
3-5 8 6,8 33 1,7 41 4,3
6-9 5 2,3 13 1,1 18 1,9
10-19 1 3,3 16 0,2 17 1,8
20-39 5 2,3 11 1,1 16 1,7
40 veya daha fazla 42 4,5 22 0,4 24 ,5
Toplam 463 100 484 100 947 100

X2=65,633, df=6, p=0,000, CV=47 (%4,7)

 

Son 12 ayda en az bir kez sarhoş olma sıklığı %24,9’dur.

Tablo 46. Olguların son 30 günde sarhoş olma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

0 438 94,8 377 78,4 815 86,4
1-2 14 3,0 60 12,5 74 7,8
3-5 5 1,1 18 3,7 23 2,4
6-9 3 0,6 12 2,5 15 1,6
10-19 2 0,4 16 1,2 8 0,8
20-39 0 0,0 3 0,6 3 0,3
40 veya daha fazla 0 0,0 5 1,0 5 0,5
Toplam 462 100 481 100 943 100

X2=55,548, df=6, p=0,000, CV=51 (%5,1)

 

Son 30 günde en az bir kez sarhoş olma sıklığı %13,6’dır.

 

 

 

Tablo 47. Olguların hangi nedenlerden dolayı alkollü içki kullandıklarının dağılımı

  Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Eğlenmek

 

208 75,6 295 72,8 503 74,0
Uyuyabilmek

 

2 0,7 11 2,7 13 1,9
Denemek

 

16 5,8 7 1,7 23 3,4
Sinirlenmek

 

4 1,5 6 1,5 10 1,5
Sıkıntı

 

7 2,5 15 3,7 22 3,2
Rahatlama

 

9 3,3 29 7,2 38 5,6
Sorunlardan uzaklaşma 1 04 2 0,5 3 0,4
Arkadaşlarının içmesi 19 6,9 28 6,9 47 6,9
Kendini iyi hissetme

 

9 3,3 12 3,0 21 3,1
Toplam

 

275 100 405 100 680 100

X2 =16,885, df=8, p=0,031, CV=314 (%31,6)

 

Alkol genellikle olgular tarafından eğlenmek amacıyla kullanılmaktadır. Rahatlamak veya kendini iyi hissetmek amacıyla da kullanılabildiği görülmektedir.

 

 

 

 

 

Tablo 48. Olguların uçucu kullanan birilerini kişisel olarak tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 42 9,1 86 17,9 128 13,6
Hayır 420 90,9 394 82,1 814 86,4
Toplam 462 100 480 100 942 100

X2 =15,617, df=1, p=0,000, CV=52 (%5,2)

 

Olgular %13,6’sı uçucu madde kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

 

Tablo 49. Olguların hayat boyu uçucu madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 2 0,4 12 2,4 14 1,4
Hayır 488 99,5 490 97,6 978 99,6
Toplam 490 100 502 100 920 100

X2=7,003,df=2,  p=,030,  CV=74 (%7,4)

 

Olguların %1,4’ü uçucu madde kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla uçucu madde kullanmaktadırlar.

           

 

 

Tablo 50. Olguların son 12 ay boyunca uçucu madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 3 6 6 2,7 9 2,1
Hayır 201 213 213 97,3 414 97,9
Toplam 204 100 219 100 423 100

X2=0,817,df=1, p=0,366 CV=571 (%57,4)

 

Olguların son 12 ayda uçucu madde kullanımı %2,1’dir.

 

 

 

Tablo 51. Olguların son 30 gün boyunca uçucu madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 1 0,5 2 0,5
Hayır 193 99,5 212 99,5 405 99,5
Toplam 194 100 213 100 407 100

X2=0,004,df=1, p=0,947, CV=587 (%59,1)

 

Olguların son 30 günde uçucu madde kullanımı 0,5’dir.

 

 

 

 

Tablo 52. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün uçucu madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Hergün veya hemen hemen hergün 1 25 1 33,3 2 28,6
Haftada bir kezden az 3 75 2 66,7 5 71,4
Toplam 4 100 3 100 7 100

X2 =0,58, df=1, p=0,809, CV=987 (%99,3)

 

Olgulardan yalnızca 2 kişi uçucu maddeleri hemen hemen her gün kullanmaktadır.

 

 

Tablo 53. Olguların ilk kez uçucu madde kullanma yaşı sıklığı

 

 

Kadın

N              %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 2 50,0 2 22,2 4 30,8
15-20 yaş 0 0 5 2 5 38,5
Bilmiyorum, hatırlamıyorum 2 50,0 2 22,2 4 30,8
Toplam 4 100 9 100 13 100

X2 =3,611, df=2, p=0,164, CV=981 (%98,7)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de uçucu madde kullanan bireyler olduğu görülmektedir.

 

 

Tablo 54. Olguların yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanan birilerini kişisel olarak tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 97 20,4 100 20,4 197 20,4
Hayır 378 79,6 389 79,6 767 79,6
Toplam 475 100 489 100 964 100

X2 =0,000, df=1, p=0,991, CV=30 (%3,0)

 

Olgular %20,4’üyatıştırıcı ve sakinleştirici kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 55. Olguların hayat boyu yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 32 6,9 23 4,9 55 5,9
Hayır 430 93,1 448 95,1 878 94,1
Toplam 462 100 471 100 933 100

X2=1,755, df=1, p=0,185, CV=61 (%6,1)

 

Olguların %5,9’uyatıştırıcı ve sakinleştirici ilaçları kullanmaktadırlar. Kadınlar erkeklere göre daha fazla uçucu madde kullanmaktadırlar.

           

 

 

 

Tablo 56. Olguların son 12 ay boyunca yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 16 7,0 14 6,0 30 6,5
Hayır 212 93,0 219 94,0 431 93,5
Toplam 228 100 233 100 461 100

X2=0,193, df=1, p=0,661, CV=533 (%53,6)

 

Olguların son 12 ayda yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç kullanımı %6,5’dir.

 

 

Tablo 57. Olguların son 30 gün boyunca yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 1 0,5 2 0,5
Hayır 193 99,5 212 99,5 405 99,5
Toplam 194 100 213 100 407 100

X2=0,004, df=1, p=0,947, CV=562 (%56,5)

 

Olguların son 30 günde yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç kullanımı %0,5’dir.

 

 

Tablo 58. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 5 33,3 7 43,8 12 38,7
Haftada birkaç kez 6 46,0 1 63,8 7 22,6
Haftada en az bir kez 1 6,7 2 12,5 3 9,7
Haftada bir kez den az 3 20,0 6 37,5 9 29,0
Toplam 15 100 16 100 31 100

X2 =5,211, df=3, p=0,157, CV=963 (%96,9)

 

Olguların son 30 günde yatıştırıcı sakinleştirici ilaç kullanımı 0,5’dir.

 

 

Tablo 59. Olguların ilk defa yatıştırıcı, sakinleştirici ilaç kullanım sıklığı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 3 15,8 1 4,3 4 9,5
15-20 yaş arası 7 36,8 4 17,4 11 26,2
20-30 yaş arası 4 21,1 5 21,7 9 21,4
30 yaşından sonra 3 15,8 12 52,2 15 35,7
Bilmeme-hatırlamama 2 10,5 1 4,3 3 7,1
Toplam 19 100 23 100 42 100

X2 =7,348,df=4, p=,119, CV=952 (%95,8)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde yatıştırıcı sakinleştirici ilaç kullanımı bulunduğu  görülmektedir.

Tablo 60. Olguların esrar (ot,keyif, gannav, haşiş, marihuana) kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 54 11,4 122 25,1 176 18,4
Hayır 418 88,6 364 74,9 782 88,6
Toplam 472 100 486 100 958 3100

X2=29,803, df=1, p=,000, CV=36 (%3,6)

 

Olgular %18,4’üesrar kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 61. Olguların esrar (ot, keyif, gannav, haşiş, marihuana) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 15 3,2 27 5,7 42 4,5
Hayır 448 96,8 446 94,3 894 95,5
Toplam 463 100 473 100 936 100

X2=3,327, df=1, p=0,068, CV=58 (%5,8)

 

Olguların %4,5’iesrar kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla esrar kullamaktadır.

 

 

Tablo 62. Olguların son 12 ay boyunca esrar (ot, keyif, gannav, haşiş, marihuana) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 4 1,9 9 4,1 13 3,0
Hayır 203 98,1 212 95,9 415 97,0
Toplam 2037 100 221 100 428 100

X2 =1,662, df=1, p=0,097, CV=566 (%56,9)

 

Olguların son 12 ayda esrar kullanımı %3,0’dür.

 

 

Tablo 63. Olguların son 30 gün boyunca esrar (ot, keyif, gannav, haşiş, marihuana) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 3 1,5 3 1,4 6 1,5
Hayır 192 98,5 207 98,6 399 98,5
Toplam 195 100 210 100 405 100

X2=0,008,df=1, p=,927, CV=589 (%58,9)

 

Olguların son 30 günde uçucu madde kullanımı %1,5’dir.

 

 

 

 

Tablo 64. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün esrar (ot, keyif, gannav, haşiş, marihuana) kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 1 20,0 3 75,0 4 44,4
Haftada en az bir kez 1 20,0 0 0,0 1 11,1
Haftada bir kezdenaz 3 60,0 1 25,0 4 44,4
Toplam 5 100 4 100 9 100

X2=2,925,df=2, p=0,232, CV=985 (%59,3)

 

Olgulardan 9 kişi esrar maddesini hemen hemen her gün kullanmaktadır.

 

 

Tablo 65. Olguların ilk defa ne zaman esrarkullandıklarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 1 14,3 4 26,7 5 22,7
15-20 yaş arası 2 28,6 6 40,0 8 36,4
20-30 yaş arası 2 28,6 2 13,3 4 18,2
30 yaşından sonra 2 28,6 3 20,0 5 22,7
Bilmeme-hatırlamama 0 0 0 0 0 0,0
Toplam 7 100 15 100 22 100

X2=1,257, df=3, p=0,739, CV=972 (%97,8)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de esrar maddesini kullanmaktadır.

 

 

Tablo 67. Olguların bonzai kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 38 8,0 97 19,9 135 14,0
Hayır 435 92,0 391 80,1 826 86,0
Toplam 473 100 488 100 961 100

X2=27,902, df=1, p=0,000, CV=33 (%3,3)

 

Olgular %14’übonzai kullanan birilerini tanıdığını belirtmektedir.

 

 

Tablo 68. Olguların bonzai kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 10 2,2 23 4,9 33 3,5
Hayır 454 97,8 449 95,1 910 97,2
Toplam 464 100 472 100 936 100

X2=5,081,df=1, p=0,024, CV=58 (%5,8)

 

Olguların %3,5’ibonzai kullanmaktadır. Erkekler kadınlardan daha fazla bonzai kullanmaktadırlar.

Tablo 69. Olguların son 12 ay boyunca bonzai kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 2 1,0 9 4,0 11 2,5
Hayır 206 99,0 217 96,0 423 97,5
Toplam 208 100 226 100 434 100

X2 =4,001, df=1, p=0,045, CV=560 (%56,3)

 

Olguların son 12 ayda bonzai kullanımı %2,5’dir.

 

 

Tablo 70. Olguların son 30 gün boyunca bonzai kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 7 3,2 7 1,7
Hayır 192 100 211 96,8 403 98,3
Toplam 192 100 218 100 410 100

X2 =6,272, df=1, p=0,012, CV=584 (%58,8)

 

Olguların son 30 günde bonzai kullanımı %1,7’dir.

 

 

Tablo 71. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün bonzai kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 4 50,0 4 44,4
Haftada birkaç kez 0 0,0 1 12,5 4 11,1
Haftada en az bir kez 0 0,0 0 0,0 0 0
Haftada bir kez den az 1 100 3 37,5 1 44,4
Toplam 2 100 8 100 9 100

X =1,406, df=2, p=0,495, CV=985 (%99,1)

 

Olgulardan 4 kişi bonzai maddesini hemen hemen her gün kullanmaktadır.

 

 

Tablo 72. Olguların ilk defa ne zaman bonzai kullandıklarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 1 33,3 2 11,8 3 15,0
15-20 yaş arası 0 0,0 6 35,3 6 30,0
20-30 yaş arası 0 0,0 7 41,2 7 35,0
30 yaşından sonra 0 0,0 1 5,9 1 5,0
Bilmeme-hatırlamama 2 66,7 1 5,9 3 15,0
Toplam 3 100 17 100 20 100

X2 =9,542, df=4, p=0,049, CV=974 (%98,0)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de bonzai kullanmaktadır.

Tablo 73. Olguların amfetamin (speed, pep)  kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 4 0,9 18 3,7 22 2,3
Hayır 465 99,1 469 96,3 934 97,7
Toplam 469 100 487 100 956 100

X2 =8,590, df=1, p=0,003, CV=38 (%3,8)

 

Olgular %2,3’üamfetamin kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

 

Tablo 74. Olguların amfetamin (speed, pep) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,2 6 1,3 7 0,8
Hayır 456 99,8 466 98,7 922 99,2
Toplam 457 100 472 100 929 100

X2=3,439, df=1,p=0,064, CV=65 (%6,5)

 

Olguların %0,8’iamfetamin kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla amfetamin kullamaktadır.

 

 

 

Tablo 75. Olguların son 12 ay boyunca amfetamin (speed, pep) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 5 2,3 5 1,2
Hayır 204 100 217 97,7 421 98,8
Toplam 204 100 222 100 426 100

X2 =4,649, df=1, p=0,031, CV=568 (%57,1)

 

Olguların son 12 ayda amfetamin kullanımı %1,2’dir.

 

 

 

Tablo 76. Olguların son 30 gün boyunca amfetamin (speed, pep) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 4 1,9 4 1,0
Hayır 185 100 203 98,1 388 99,0
Toplam 185 100 207 100 392 100

X2 =3,612, df=1, p=0,057, CV=602 (%60,6)

 

Olguların son 30 günde amfetamin kullanımı %1,0’dır.

 

 

 

 

Tablo 77. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün amfetamin (speed, pep) kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 3 60,0 3 50,8
Haftada birkaç kez 0 0,0 1 20,0 1 16,7
Haftada en az bir kez 0 0,0 1 20,0 2 33,3
Haftada bir kez den az 1 100 0 0,0 0 0,0
Toplam 1 100 1 100 6 100

X2 =2,400, df=2, p=0,301, CV=988 (%99,4)

 

 

 

Tablo 78. Olguların ecstasy kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 18 3,8 65 13,3 83 8,7
Hayır 451 96,2 424 86,7 875 91,3
Toplam 469 100 489 100 958 100

X2 =27,042, df=1, p=0,000, CV=36 (%3,6)

 

Olgular %8,7’siecstasy kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 79. Olguların ecstasy kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 3 0,7 12 2,5 15 1,6
Hayır 456 99,3 463 97,5 919 98,4
Toplam 459 100 475 100 934 100

X2=5,181,df=1, p=0,023, CV=60 (%6,0)

 

Olguların %1,6’sıecstasy kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla ecstacykullamaktadır.

 

 

Tablo 80. Olguların son 12 ay boyunca ecstasy kullanma sıklığı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 8 3,7 9 2,2
Hayır 196 99,5 209 96,3 405 97,8
Toplam 197 100 217 100 414 100

X2 =4,907, df=1, p=0,027, CV=580 (%58,4)

 

Olguların son 12 ayda ecstasy kullanımı %2,2’dir.

 

 

Tablo 81. Olguların son 30 gün boyunca ecstasy kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 4 1,9 5 1,3
Hayır 185 99,5 204 98,1 389 98,7
Toplam 186 100 208 100 394 100

X2 =1,504, df=1, p=0,220, CV=600 (%60,4)

 

Olguların son 30 günde ecstasy kullanımı %1,3’dür.

 

 

Tablo 82. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün ecstasy kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 1 33,3 2 28,6 3 30,0
Haftada birkaç kez 1 33,3 5 71,4 6 60,0
Haftada en az bir kez 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada bir kez den az 1 33,3 0 0,0 1 10,0
Toplam 3 100 7 100 10 100

X2 =2,857, df=2,  p=0,240, CV=984 (%99,0)

 

Olgularda 3 kişi hergünecstasy kullanmaktadır.

 

 

Tablo 83. Olguların ilk defa ne zaman ecstasy kullandıklarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 1 10,0 1 8,3
15-20 yaş arası 0 0,0 5 50,0 5 41,7
20-30 yaş arası 0 0,0 3 30,0 3 25,0
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeme-hatırlamama 2 100 1 10,0 3 25,0
Toplam 2 100 10 100 12 100

X2 =7,200, df=3, p=0,066, CV=982 (%98,8)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de ecvstasy kullanmaktadır.

 

 

Tablo 84. Olguların kokain kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 17 3,7 40 8,2 57 6,0
Hayır 448 96,3 445 91,8 893 94,0
Toplam 465 100 485 100 950 100

X2=8,874, df=1, p=0,003, CV=44 (%4,4)

 

Olgular %6,0’ıkokain kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 85. Olguların kokain kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 4 0,9 11 2,3 15 1,6
Hayır 452 99,1 459 97,7 911 98,4
Toplam 456 100 470 100 926 100

X2=3,110, df=1, p=0,078, CV=68 (%6,8)

 

Olguların %1,6’sıkokain kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla kokain kullamaktadır.

 

 

Tablo 86. Olguların son 12 ay boyunca kokain kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 2 1,0 7 3,4 9 2,2
Hayır 196 99,0 201 99,6 397 97,8
Toplam 18 100 208 100 406 100

X2 =2,596, df=1, p=0,107, CV=588 (%59,2)

 

Olguların son 12 ayda kokain kullanımı %2,2’dir.

 

 

Tablo 87. Olguların son 30 gün boyunca kokain kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 2 1,1 2 1,0 4 1,0
Hayır 184 98,9 199 99,0 383 99,0
Toplam 186 100 201 100 387 100

X2 =0,006, df=1, p=0,938, CV=607 (%61,1)

 

Olguların son 30 günde kokain kullanımı %1,0’dır.

 

 

Tablo 88. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün kokain kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada birkaç kez 1 33,3 0 0,0 1 16,7
Haftada en az bir kez 0 0,0 1 33,3 1 16,7
Haftada bir kez den az 2 66,7 2 66,7 4 66,7
Toplam 3 100 3 100 6 100

X2 =2,000, df=2, p=0,368, CV=988 (%99,4)

 

Olgularda hergünkokain kullanan birey tebit edilmemiştir..

 

 

Tablo 89. Olguların ilk defa ne zaman kokain kullandıklarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 1 11,1 1 7,7
15-20 yaş arası 1 25,0 2 22,2 3 23,1
20-30 yaş arası 1 25,0 5 55,6 6 46,2
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeme-hatırlamama 2 50,0 1 11,1 3 23,1
Toplam 4 100 9 100 13 100

X2 =2,829, df=3, p=,419, CV=981 (%98,7)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de kokain kullanımı bulunmaktadır.

 

 

Tablo 90. Olguların eroin kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 19 4,1 52 10,8 71 7,5
Hayır 442 95,9 428 88,9 870 92,5
Toplam 461 100 480 100 941 100

X2=15,186, df=1, p=0,000, CV=53 (%5,3)

 

Olgular %7,5’ieroin kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 91. Olguların eroin kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,2 7 1,5 8 0,9
Hayır 449 99,8 456 98,5 905 99,1
Toplam 450 100 463 100 913 100

X2=4,370, df=1, p=0,037, CV=81 (%8,1)

 

Olguların %0,5’iamfetamin kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla eroin kullamaktadır.

 

 

Tablo 92. Olguların son 12 ay boyunca eroin kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 4 1,9 4 1,0
Hayır 190 100 204 98,1 394 99,0
Toplam 190 100 208 100 398 100

X2 =3,691, df=1, p=0,055, CV=596 (%6,0)

 

Olguların son 12 ayda eroin kullanımı %1,0’dir.

 

 

 

Tablo 93. Olguların son 30 gün boyunca eroin kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 2 1,0 2 0,5
Hayır 179 100 200 99,0 379 99,5
Toplam 179 100 202 100 381 100

X2 =1,782, df=1, p=0,182, CV=613 (%61,7)

 

Olguların son 30 günde eroin kullanımı %0,5’dir.

 

 

Tablo 94. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün eroin kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 1 100 1 50,0
Haftada birkaç kez 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada en az bir kez 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada bir kez den az 1 100 0 0,0 1 50,0
Toplam 1 100 1 100 2 100

X2 =2,000, df=1, p=0,157, CV=992 (%99,8)

 

Olgularda son 30 günde yalnızca 1 kişi hergüneroin kullanmaktadır.

 

 

Tablo 95. Olguların ilk defa ne zaman eroin kullandıklarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15-20 yaş arası 0 0,0 2 40,0 2 28,6
20-30 yaş arası 0 0,0 2 40,0 2 28,6
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeme-hatırlamama 2 100 1 20,0 3 42,9
Toplam 2 100 5 100 7 100

X2 =3,733, df=2, p=0,155, CV=987 (%99,3)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde eroin kullanan bulunmaktadır.

 

 

Tablo 96. Olguların LSD (‘trips’, ‘asit’)  kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 6 1,3 11 2,3 17 1,8
Hayır 457 98,7 473 97,7 930 98,2
Toplam 463 100 484 100 947 100

X2=1,281, df=1, p=0,258, CV=47 (%4,7)

 

Olgular %1,8’iLSD kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

Tablo 97. Olguların LSD (‘trips’, ‘asit’) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 2 0,4 6 1,3 8 0,9
Hayır 451 99,6 463 98,7 914 99,1
Toplam 453 100 469 100 922 100

X2 =1,880, df=2, p=0,170, CV=72 (%7,2)

 

Olguların %0,9’uLSD kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla LSD kullamaktadır.

 

 

Tablo 98. Olguların son 12 ay boyunca LSD (‘trips’, ‘asit’)kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 5 2,4 6 1,5
Hayır 192 99,5 203 97,6 395 98,5
Toplam 193 100 208 100 401 100

X2 =2,415, df=1, p=,120 , CV=593 (%59,7)

 

Olguların son 12 ayda LSD kullanımı %1,5’dir.

 

 

Tablo 99. Olguların son 30 gün boyunca LSD (‘trips’, ‘asit’) kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 5 2,4 6 1,5
Hayır 182 99,5 202 97,6 384 98,5
Toplam 183 100 207 100 390 100

X2 =2,240, df=1, p=0,134, CV=604 (%60,8)

 

Olguların son 30 günde LSD kullanımı %1,5’dır.

 

 

Tablo 100. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün LSD (‘trips’,‘asit’) kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 0 0 0 28,6
Haftada birkaç kez 0 0,0 0 0 0 0,0
Haftada en az bir kez 1 50,0 1 20,0 2 28,6
Haftada bir kez den az 1 50,0 4 80,0 5 42,9
Toplam 2 100 5 100 7 100

X2 =1,283, df=2, p=0,526 , CV= 987 (%99,3)

 

Olgularda hergünLSD kullanan bulunmamaktadır.

 

 

Tablo 101. Olguların ilk defa LSD (‘trips’,‘asit’) kullanma yaşlarının dağılımı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 1 16,7 1 11,1
15-20 yaş arası 1 33,3 3 50,0 4 44,4
20-30 yaş arası 0 0,0 1 16,7 1 11,1
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeyenler, hatırlamayanlar 2 66,7 1 16,7 3 33,3
Toplam 3 100 5 100 8 100

X2 =2,625, df=3, p=0,453, CV=985 (%99,1)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de LSD kullanımı bulunmaktadır.

 

 

Tablo 102. Olguların kodeinli şurup kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 9 1,9 15 3,1 24 2,5
Hayır 455 98,1 467 96,9 922 97,5
Toplam 464 100 482 100 946 100

X2=1,314,df=1,p=0,252, CV=48 (%4,8)

 

Olgular %2,5’ikodeinli şurup kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

 

Tablo 103. Olguların kodeinli şurup kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,2 7 1,5 10 1,1
Hayır 450 99,3 459 98,5 909 98,9
Toplam 453 100 466 100 919 100

X2=1,506,df=1, p=0,220, CV=75 (%7,5)

 

Olguların %1,1’ikodeinli şurup kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla kodeinli şurup kullamaktadır.

 

 

Tablo 104. Olguların son 12 ay boyunca kodeinli şurup kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 2 1,0 3 0,7
Hayır 191 99,5 208 99,0 399 99,3
Toplam 192 100 210 100 402 100

X2 =3,811, df=2, p=0,149, CV=592 (%59,6)

 

Olguların son 12 ayda kodeinli şurup kullanımı %0,7’dir.

 

Tablo 105. Olguların son 30 gün boyunca kodeinli şurup kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 1 0,5 1 0,3
Hayır 178 100 203 99,5 381 99,7
Toplam 178 100 204 100 382 100

X2 =0,875, df=1, p=0,350, CV=612 (%61,6)

 

Olguların son 30 günde kodeinli şurup kullanımı %0,3’dür.

 

 

Tablo 106. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün kodeinli şurup kullanmasıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N               %

Toplam

N          %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada birkaç kez 0 0,0 1 100 1 50,0
Haftada en az bir kez 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada bir kez den az 1 100 0 0,0 1 50,0
Toplam 1 100 1 100 2 100

X2 =5,143, df=3,  p=,162,  CV=992 (%99,8)

 

Olgularda hergünkodeinli şurup kullanan bulunmamaktadır.

 

 

Tablo 107. Olguların hap  kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 25 5,5 60 12,5 85 9,1
Hayır 432 94,5 419 87,5 851 90,9
Toplam 457 100 479 100 936 100

X2 =14,101, df=1, p=0,000, CV=58 (%5,8)

 

Olgular %9,1’ihap kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

Tablo 108. Olguların ilk defa kodeinli şurup kullanma yaşlarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 1 14,3 1 11,1
15-20 yaş arası 0 0,0 3 42,9 3 33,3
20-30 yaş arası 0 0,0 2 28,6 2 22,2
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeyenler, hatırlamayanlar 2 100 1 14,3 3 33,3
Toplam 2 100 7 100 9 100

X2 =5,143, df=3, p=0,162, CV=985 (%99,1)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde de kodeinli şurup kullanmaktadır.

Tablo 109. Olguların hap kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 3 0,7 15 3,2 18 2,0
Hayır 444 99,3 447 96,8 891 98,0
Toplam 447 100 462 100 909 100

X2 =7,765, df=1, p=0,005, CV=85 (%8,6)

 

Olguların %2,0’ıhap kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla hap kullamaktadır.

 

 

 

Tablo 110. Olguların son 12 ay boyunca hap kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 10 4,8 11 2,8
Hayır 188 99,5 197 95,2 385 97,2
Toplam 189 100 207 100 396 100

X2 =6,770, df=1, p=0,009, CV=598 (%60,2)

 

Olguların son 12 ayda hap kullanımı %2,8’dir.

 

 

 

Tablo 111. Olguların son 30 gün boyunca hap kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 1 0,5 7 3,5 8 2,1
Hayır 181 99,5 195 96,5 376 97,9
Toplam 182 100 202 100 384 100

X2 =3,990, df=1,  p=,046,  CV=610 (61,4)

 

Olguların son 30 günde hap kullanımı %2,1’dir.

 

 

 

Tablo 112. Olguların anabolizansteroid kullanan birilerini tanıma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 15 3,2 21 4,4 36 3,8
Hayır 448 96,8 460 95,6 908 96,2
Toplam 463 100 481 100 944 100

X2 =,816 df=1, p=0,366, CV=50 (%5,0)

 

Olgular %3,8’ianabolizansteroid kullanan birilerini tanımaktadırlar.

 

 

 

 

Tablo 113. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün hap kullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N            %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 3 42,9 3 37,5
Haftada birkaç kez 0 0,0 2 28,6 2 25,0
Haftada en az bir kez 0 0,0 1 14,3 1 12,5
Haftada bir kez den az 1 100 1 14,3 2 25,0
Toplam 1 100 7 100 8 100

X2 =3,429, df=3, p=0,330, CV=986 (99,2)

 

Olgularda 3 kişi hergünhap kullanmaktadır.

 

 

Tablo 114. Olguların ilk defa hap kullanma yaşlarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

15 yaşından önce 0 0,0 1 8,3 1 7,1
15-20 yaş arası 0 0,0 5 41,7 5 35,7
20-30 yaş arası 0 0,0 5 41,7 5 35,7
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeyenler, hatırlamayanlar 2 100 1 8,3 3 21,4
Toplam 2 100 12 100 14 100

X2 =8,556, df=3, p=0,036, CV=980 (%98,6)

 

Olgular 15 yaş öncesinde de hap kullanmaktadır.

 

 

Tablo 115. Olguların anabolizansteroidkullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 3 0,7 5 1,1 8 0,9
Hayır 450 99,3 459 98,9 909 99,1
Toplam 453 100 464 100 917 100

X2 =0,457, df=1, p=0,499, CV=77 (%7,7)

 

Olguların %0,9’uanabolizansteroid kullanmaktadırlar. Erkekler kadınlara göre daha fazla anabolizansteroidkullamaktadır.

 

 

Tablo 116. Olguların son 12 ay boyunca anabolizansteroidkullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 2 0,9 2 0,5
Hayır 195 100 210 99,1 405 99,5
Toplam 195 100 212 100 407 100

X2 =1,847, df=1, p=0,174, CV=587 (%59,1)

 

Olguların son 12 ayda anabolizansteroid kullanımı %0,5’dir.

 

Tablo 117. Olguların son 30 gün boyunca anabolizansteroidkullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 0 0,0 1 0,5 1 0,3
Hayır 184 100 206 99,5 390 99,7
Toplam 184 100 207 100 391 100

X2 =0,891, df=1, p=0,345, CV=603 (%60,7)

 

Olguların son 30 günde amfetamin kullanımı %0,3’dür.

 

 

Tablo 118. Olguların son 30 gün boyunca kaç gün anabolizansteroidkullandıklarının dağılımı

 

 

Kadın

N              %

Erkek

N               %

Toplam

N                %

Her gün veya hemen her gün 0 0,0 1 100 1 20,0
Haftada birkaç kez 1 25,0 0 0,0 1 20,0
Haftada en az bir kez 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Haftada bir kez den az 3 75,0 0 0,0 3 60,0
Toplam 4 100 1 100 5 100

X2 =5,000, df=2, p=0,082, CV=989 (%99,5)

 

Olgularda 1 kişi hergünanabolizansteroidkullanmaktadır.

 

 

Tablo 119. Olguların ilk defa anabolizansteroidkullanma yaşlarının dağılımı

 

Yaş

Kadın

N             %

Erkek

N           %

Toplam

N           %

15 yaşından önce 0 0,0 0 0,0 0 0,0
15-20 yaş arası 0 0,0 2 50,0 2 33,3
20-30 yaş arası 0 0,0 1 25,0 1 16,7
30 yaşından sonra 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bilmeyenler, hatırlamayanlar 2 100 1 25,0 3 50,0
Toplam 2 100 4 100 6 100

X2 =3,000, df=2, p=0,223, CV=988 (%99,4)

 

Olgularda 15 yaş öncesinde anabolizansteroid kullanımı bulunmamaktadır.

 

 

Tablo 120. Olguların hayat boyu herhangi bir psikoaktif madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 48 11,7 63 14,7 111 13,2
Hayır 363 88,3 365 88,3 728 86,8
Toplam 411 100 428 100 839 100

X2=1,689, df=1, p=0,194,CV=2 (%0,2)

 

Olguların %13,2’sihayatboyu en az bir kez sigara ve alkol dışında herhangi bir psikoaktif madde kullanmaktadırlar. Erkekler ve kadınların oranı birbirine yakındır.

Tablo 121. Olguların hayat boyu herhangi bir yasadışı madde kullanma sıklığı

 

 

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

Evet 20 4,7 49 11,2 69 8,0
Hayır 404 95,3 392 88,9 796 92,0
Toplam 424 100 441 100 865 100

X2 =12,732, df=2, p=0,002, CV=2 (%0,2)

 

Olguların %8,0’ıhayatboyu en az bir kez sigara ve alkol dışında yasadışı bir psikoaktif madde kullanmaktadırlar. Erkekler ve kadınlardan daha fazla kullanmaktadır.

 

 

Tablo 122. Olguların uyuşturucu ilacı almaya başladıkları yaşların dağılımı

 

Yaş

Kadın

N                %

Erkek

N                %

Toplam

N                %

12 ve öncesi 0 0 1 3,3 1 2,4
13 1 8,3 1 3,3 2 4,8
14 2 16,7 2 6,7 4 9,5
15 0 0,0 1 3,3 1 2,4
16 0 0,0 4 13,3 4 9,5
17 1 8,3 5 16,7 6 14,3
18 ve üzeri 8 66,7 16 53,3 24 57,1
Toplam 12 100 30 100 42 100

X2=4,433, df=6, p=0,618, CV=952 (%95,8)

 

Olgularda 12 yaş öncesinde de sigara ve alkol dışında psikoaktif madde kullanımına başlandığı görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 123. Olguların yasadışı madde kullanan ve kullanmayanların bazı sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması

 

 

Kullanan

N                %

Kullanmayan

N                %

 

x2               p

Cinsiyet

Kadın

Erkek

 

15

48

 

23,8

76,2

 

475

454

 

51,1

48,9

 

17,618

 

0,000**

Yaş grubu

18-29

30-39

40-49

50-59

60 ve üzeri

 

38

15

9

1

0

 

60,3

23,8

14,3

1,6

0,0

 

267

210

182

138

128

 

28,9

22,7

19,7

14,9

13,8

 

35,989

 

0,000**

Eğitim durumu

Hiç okulagitmeyen

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

 

0

8

12

21

21

 

0,0

12,9

19,4

33,9

33,9

 

28

203

106

302

283

 

3,0

22,0

11,5

32,8

30,7

 

7,337

 

0,119

Doğum yeri

Kıbrıs

Türkiye

Diğer

 

34

25

4

 

54,0

39,7

6,3

 

574

335

21

 

61,7

36,0

2,3

 

4,720

 

0,094

Kimlerle yaşadığı

Ailesiyle yaşayanlar

Ailesiyle yaşamayanlar

 

44

18

 

71,0

29,0

 

774

137

 

85,0

15,0

 

8,488

 

0,004*

Yaşamlarını geçirdikleri yer

Köy

Şehir

Şehir Dışı Mahalle

 

11

48

4

 

17,5

76,2

6,3

 

417

487

24

 

44,9

52,5

2,6

 

19,412

 

0,000**

Dinin önemi

Önemli

Kısmen Önemli

Önemli değil

 

32

17

14

 

50,8

27,0

22,2

 

426

364

89

 

48,5

41,4

10,1

 

10,958

 

0,004**

**p>0,001, *p>0,005

 

 

Olgular incelendiğinde erkekler kadınlara göre daha yoğun olarak yasadışı psikoaktif madde kullanmaktadır. Yoğunlukla yasadışı maddeler 18-29 yaş aralığında kullanımın olduğu görülmektedir. Şehirlerde köylere göre daha fazla yasadışı madde kullanılmaktadır. Eğitim, dine verilen önem veya ailesiyle yaşamak yasadışı madde kullanımına engel olamamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 124. KKTC’de 2003, 2008, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan psikoaktif madde yaygınlık ev çalışmalarının karşılaştırılması.

 

Psikoaktif Maddeler

 

2003 Yaygınlık Araştırması

%

 

2008

Yaygınlık Araştırması

%

 

2013

Yaygınlık Araştırması

%

 

2015

Yaygınlık Araştırması

%

Sigara 65,4 % 66 62,1 62,7
Alkol 82.3 77,1 68,5 72,1
Yatıştırıcı-Sakinleştirici 2,2 2,0 1,9 5,7
Esrar 2,9.2 6,0 7,7 4,5
Amfetamin 0,5.9 1,1 0,3 1,2
Ecstasy 0,95 2,9 2,0 1,5
Kokain 0,10.9 1,1 1,0 1,3
Eroin 0,2.1 0,9 0,8 0,8
LSD 0,1.2 0,4 0,3 0,7
Uçucu 0,6 1,0 1,2 1,4
Bonzai -0.6 - 3,0 3,5
Kodeinli şurup - - 0,3 0,8
Herhangi 3,9 8,5 8,5 13,2
Yasa Dışı 3,0 8,0 8,4 8,0

 

 

Sigara ve alkol kullanımında geçmiş yılllara göre belirgin değişiklik bulunmamaktadır.  Yasal maddeler arasında ise uçucu kullanımında belirgin bir değişiklik olmamakla beraber yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç kullanımında geçmiş yıllara göre belirgin artış bulunmaktadır. Yasadışı maddeler arasında esrar kullanımı geçmiş yıllara göre düşme görülürken bonzai kullanımının yükseldiği görülmektedir.Ecstasy de geçmiş yıllara göre popülaritesini kaybettiği görülmektedir. Diğer yasadışı maddelerin ise geçmiş yıllara göre belirgin değişikliği bulunmamakta ve kullanımları düşük oranda olduğu izlenmektedir. Hayatboyu en az bir kez herhangi bir sigara ve alkol dışındaki psikoaktif madde kullanımı yaygınlığı %13,2’dir ve geçmiş yıllara göre artmıştır. Yasadışı madde kullanımı ise %8,0’dır.

 

 

 

 

TARTIŞMA

Bu çalışma psikoaktif madde kullanımının KKTC’de giderek artmakta olduğunu ve son yıllarda madde tercihlerinin değiştiğini göstermiştir. Çalışma 2003, 2008 ve 2013 yılllarındakipsikoaktif madde kullanım yaygınlığını belirlemeye yönelik yapılan ev çalışmalarının devamı niteliğinde olup, KKTC genelini kapsaması, aynı yaş grubuna uygulanması ve aynı soruları içeren anket formu kullanılması nedeniyle KKTC’deki artış oranlarını ve değişen madde tercihlerini izlememizi sağlamıştır.

 

Sigara Kullanımı

Çalışmamızda hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranı %62,7 olarak bulunmuştur. Hayat boyu sigara kullanım oranı 2003’de %44,7 (Çakıcı ve ark., 2003), 2008’de %64 (Çakıcı ve ark. 2014), 2013’de ise %62,1 (Tütar, 2014) olarak tespit edilmiştir. KKTC’de lise gençliğinde yapılan çalışmalar hayatboyu en az bir kez sigara kullanımının %26,8 ile %47,2 arasında olduğunu göstermektedir (Çakıcı ve Çakıcı, 1996; 1999; Çakıcı ve ark., 2000; Eş, 2011). 2012 yılında da üniversite öğrencilerine yapılan anket çalışması sonucunda öğrencilerin yaşam boyu sigara içme oranı %69,5 bulunmuştur (Çakıcı ve ark., 2010). Tüm bu bulgular, lise yaşamından erişkinlik yaşamına geçildiğinde hayatboyusigara kullanım oranlarının arttığını ortaya koymaktadır.

KKTC’de şimdiki sigara kullanım yaygınlığı %41,8 bulunmuştur. Dünya bankası verilerine göre, sigara içme yaygınlığı Doğu Asya ve Pasifik’te %34, Avrupa ve Orta Asya’da %35, Latin Amerika ve Karayipler’de %32, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da %21, Güney Asya’da %20 ve Sahra altı Afrikası’nda ’dir (Anderson, 2006). Bu verilerden yola çıkarak sigara yaygınlığın dünyada en yüksek olduğu bölge Avrupa ve Orta Asya ülkeleri olduğu anlaşılmaktadır. Kıbrıs’taki sigara kullanımının yaygınlığı hem dünya ortalamasından, hem de bulunduğu bölge itibarı ile de Avrupa ortalamasından yüksektir. Daha spesifik olarak baktığımızda Amerika’da 50 eyalet ile Kolombiya Cumhuriyetinde telefonda anket uygulanması sonucu elde edilen 2009-2010 verilerinin kullanıldığı bir yetişkin çalışmasının bulguları (King ve ark., 2012) ile İran’ın başkenti Tahran’da yapılan anket çalışması sonuçlarına (Fotouhi ve ark., 2009) göre değerlendirildiğinde Kıbrıs’ta sigara içme oranının yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca KKTC’deki sigara kullanım oranları El Salvador (%42,7), Guatemala (%43,1) ve Honduras (%43,8) gibi Latin Amerika ülkelerinin oranlarıyla (Tong ve ark., 2011) benzerlik göstermektedir. Ancak bizim çalışmamızın bulgularından daha yüksek oranlar da Ukrayna (%66,8), Rusya (%63) ve Türkiye (%60,3) gibi ülkelerde bulunmaktadır (Ögel ve ark., 2003; Bobak ve ark., 2006).

 

Alkol kullanımı

Çalışmada yetişkinlerde yaşam boyu alkol kullanma sıklığı %72,1 olarak bulunmuştur. Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı 2003 yıllındaki çalışmada %82,1, 2008 yılındaki çalışmada %77,1, 2013 yılındaki çalışmada ise %68,5 olduğu belirlenmiştir. Tüm bu veriler karşılaştırıldığında KKTC’deki alkol kullanımınınyüksek oranlarda kullanıldığı görülmektedir.Lise çalışmasında hayat boyu en az bir kez alkol kullanım oranı %85,9 (Çakıcı ve ark., 2010) iken, üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmada ise %81,0 (Çakıcı ve ark., 2014) düzeyinde bulunmuştur. İstanbul’da 15 ayrı ilde yapılan bir lise çalışmasının sonucunda alkol kullanma yaygınlığı %51,2 (Ögel ve ark., 2006), üniversite öğrencilerinde yaygınlık oranları ise %30-%76 arasında bulunmuştur (Altındağ ve ark., 2005; Yılmaz ve ark., 2007). Avustralya ve Amerika Birleşik Devletlerinde 1995, 1998, 2001, 2002 ve 2004 yıllarındaki alkol kullanım oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada ise Avustralya’da yaşam boyu alkol kullanım oranı %87,8-90,4, Amerika Birleşik Devletlerinde ise yaşam boyu alkol kullanımının %83,7-84,8 arasında olduğu bildirilmiştir (Maxwell ve ark., 2006). Bu sonuçlarla kıyaslandığında KKTC’de geçmiş yıllardaki alkol kullanım yaygınlığı, Avustralya ve Amerika ile benzerlik göstermektedir. Buna karşın KKTC’deki alkol kullanımı ortak tarih ve kültür değerlerine sahip Türkiye (Çakıcı ve ark. 2014) ile karşılaştırıldığında ise farklılık göstermekte ve daha yüksek kullanım oranlarının bulunduğu görülmektedir (World HealthOrganization, 2004). Kıbrıs’ın turistik bir ada olmasının, görsel ve yazılı medyada serbestçe yapılan reklamlar bulunmasının, yasal düzenlemelerin eksikliğinin alkol kullanımının yüksek oranlarda kullanılmasına yol açmaktadır. Ayrıca üniversitelerin genç nüfuslara sahip olmasının, alkolün kolay erişilebilir konumunun, özendirici sunumların, düşük fiyatların ve kültürel nedenlerin de alkol kullanımının artmasında etkili olduğu bildirilmektedir (Çakıcı ve ark., 2003; Çakıcı ve ark., 2010).

 

Diğer Psikoaktif Madde (DPM) kullanımı

Çalışmada bireylerin herhangi bir madde kullanma oranı %13,2 iken, yasadışı madde kullanma sıklığı %8 olarak bulunmuştur. Yasadışı madde kullanma oranları 2003 yılında %3,0, 2008 yılında %7,7 ve 2013 yılında ise 8,4’dür. KKTC’de yasadışı madde kullanım oranı Kamboçya (%4), Çin (%6), Hong Kong (%0,5), Endonezya (%2,5), Makao (%0,1), Malezya (%2,1), Myanmar (%0,9), Filipinler (%2,1) Vietnam (%0,2) ülkelerinden yüksek, Mısır (%9,6) ve Amerika’daki (10,3) kullanım oranlarına yakındır (Devaney ve ark., 2007; Chaloupka ve Weschler, 1997). Yeni Zelanda’da yasa dışı madde kullanım oranı ise (%77,3) KKTC’deki kullanım oranından belirgin bir şekilde yüksek olarak tespit edilmiştir (Boden ve ark., 2006). Dünya çapında 185 milyon yetişkinde yasa dışı madde kullanımı bulunduğu bildirilmektedir (Anderson, 2006).

Çalışmaya katılan bireylerde yaşam boyu esrar kullanma oranı %4,5 bulunmuştur. 2003’de ise esrar kullanımı %2,9 iken 2008 yılında %6,0 ve 2013 yılında ise %7,7 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi KKTC’deki lise ve üniversite çalışmalarında da esrar kullanılan yasa dışı maddeler içinde ilk sırayı almaktadır (Çakıcı ve ark., 2010; Çakıcı ve ark., 2014). Bu sonuç Dünya ile benzerlik göstermektedir. Dünya Uyuşturucu Madde Raporuna göre dünyadaki esrar kullanım oranları; Okyanusya %14.5, Orta ve batı Afrika %12.6, Kuzey Amerika %10.5, Afrika %8, Batı ve Orta Avrupa %6.9, Yakın ve Orta Doğu Asya %3.6, Asya %2, Doğu ve Güney Doğu Asya %0.9’dur (United Nation Office, 2014). Bu sonuçlarla kıyaslandığında KKTC’de esrar kullanımı Avrupa ortalamasıyla benzerlik gösterirken, Okyanusya, Amerika ve Afrika’dan düşük, ancak Asya ülkelerinden yüksektir.

Bonzai kullanımı son yıllarda en popülerleşen madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bonzai kullanımı KKTC’de son yıllarda çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve kullanımı ucuz da olması nedeniyle giderek artmaktadır. Son yıllarda bonzainin yaygınlaşması esrar ve ekstazi kullanımının yerine geçtiği görülmektedir.

Ekstazi 2003’ten 2008’e belirgin bir artış göstererek kullanma oranı %0,9’dan %2,9’a yükselmiştir (Çakıcı, 2014). 2013 yılında ise 2.0’a (Tütar, 2014), 2015 yılında ise 1,5’e düşmüştür. Ekstazinin lise çalışmalarında 2004’e kadar son 8 yıl içinde KKTC’de 3 kat arttığı belirlenmiştir (Çakıcı ve ark., 2010). Ancak 2004 yılından itibaren ekstazinin yasadışı kapsamına alınması ve bonzai gibi daha popülerleşen maddelerin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda ekstazi kullanımında düşüş yaşandığı görülmektedir.

Çalışmamızda yaşam boyu amfetamin, kokain, eroin ve LSD maddelerinin kullanım oranları %0,6-1,3 arasında bulunmuştur. 2003 yılında ise %0,1-0,5, 2008 yılında %0,4-1,1 ve 2013 yılında %0,3-1,0 arasında bulunmuştur. Kullanımda artış görülse de çok belirgin bir farklılık bulunamamıştır. Lise çalışmalarında bu maddelerin oranları %0,3-2,4 olarak, üniversite çalışmalarında da %0,3-1,8 bulunmuştur (Çakıcı ve ark., 2010; Çakıcı ve ark., 2014). Bizim çalışmamızda olduğu gibi lise ve üniversite gençliğinde de bu maddelerin kullanım oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Bu oranlar amfetamin, kokain, eroin ve LSD gibi maddelerin dünyanın pek çok yerinden KKTC’de daha düşük kullanıldığını göstermektedir (Lev-Ran ve ark., 2013; Merline ve ark., 2004).

Yaşam boyu yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaçların kullanımında son yıllara göre ciddi bir artış bulunmaktadır. Her ne kadar yeşil reçeteye tabii kullanımı denetimli olan bu ilaçların kullanımı yüksek olması denetimin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Uçucu maddelerin kullanımlarında da artış olduğu görülse de Türkiye, Amerika, Kanada ve Mısır ülkelerinin araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre uçucu kullanımı daha düşük olduğu görülmüştür (Lev-Ran ve ark., 2013; Boztaş ve Arısoy, 2010). Uçucu maddelerin ulaşımının kolay ve ucuz olması, yasal düzenlemelerin eksikliği nedenleriyle gençlerde yaygın olduğu bildirilmektedir(Çakıcı ve ark., 2010). Diğer maddelerle kıyaslandığında uçucu maddeleri kullanmaya başlama yaşının genellikle düşük olduğu bildirilmektedir (Ögel, 1997). KKTC’de olduğu gibi, Türkiye’de de uçucu madde kullanım yaşı oldukça düşük ve ergenlerde kullanımı yaygındır (Boztaş ve Arısoy, 2010).

Çalışmamızda KKTC genelinde madde kullanımının büyük ölçüde artmış olduğu gözler önüne serilmiştir. Genel olarak yasal ve yasadışı tüm maddelerin yaşam boyu kullanma oranlarının kadınlarda daha düşük değerlerde olduğu ortaya çıkmış ve yaygınlığın özellikle genç nüfusta ve erkeklerde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda sigara ve alkol kullanım oranlarında belirgin bir değişiklik olmamasına karşınDPM kullanımında geçmiş yıllara göre belirgin bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda KKTC’de yetişkinler arasında esrar, ekstazi ve bonzai maddelerinin daha yaygın olarak kullanıldığı da belirlenmiştir. Bu sonuçlar sigara ve alkole yönelik toplum genelinde önleme programlarının hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yasa dışı madde kullanımını önlemeye yönelik programlar hazırlanırken de özellikle esrar ve bonzaiye yönelik etkin önleme çalışmaları hazırlanmalıdır. KKTC’de giderek artan bu sosyal tehlikeye karşı bir ulusal devlet politikası geliştirilmeli ve ilgili tüm kurumların işbirliği çerçevesinde multidisipliner bir yaklaşımla çalışmalar yapılmalıdır.

 

KAYNAKÇA

Altındağ. A., Yanık, M., Yengil, E., Karazeybek, H. (2005). Şanlıurfa’da üniversite öğrencilerinde madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi, 6(2): 60-64.

Affinnih, Y.H. (2002). RevisitingSub-SaharanAfricanCountries’ DrugProblems: Health,Social, EconomicCosts, andDrug Control Policy. SubstanceUse&Misuse, 37(3), 265-290.

Anderson, P. (2006). Global Use Of Alcohol, DrugsandTobacco.DrugandAlcohol

Review, 25, 489-502.

Bobak, M.,Gilmore, A., McKee, M., et al. (2006). Changes in smokingprevalence in Russia,

1996- 2004. Tob Control, 15(2): 131- 135.

Boden, J.M.,Fergusson, D.M., Horwood, J.L. (2006). Illicitdruguseanddependence in a

newzealandbirthcohort. Aust N Z J Psychiatry, 40, 156-163.

Booth, M. (1996). Haşhaştan Eroine: Uyuşturucunun 6000 yıllık Öyküsü. Arıkan Ö(Çeviren).

Sabah Kitapçılık ve San. Ve Tic. A. Ş. İstanbul.

Botvin, G. (1995). Principles of prevention. RH Coombs, D Ziedonis. Handbook on Drug

AbusePrevention, Boston: Allyn& Bacon.

Boyiadjis, G.(2004).Step forPrevention of DrugAbuse: Findings of Pancyprian General

            PopulationSurvey. KentheaPublication: Cyprus. p.11.

Boztaş, M.H., Arısoy, Ö. (2010).Uçucu madde bağımlılığı ve tıbbi sonuçları. Psikiyatride

            Güncel Yaklaşımlar, 2(4), 516-531.

Castren, S.,Salonen, A.H., Alho, H., Lahti, T., ve Simojoki, K. (2015). Past-yearGambling            BehaviourAmongPatientsReceivingOpioidSubstitutionTreatment. Substance       AbuseTreatment, Prevention, andPolicy, 10(4), doi: 10.1186/1747-597X-10-4.

Census of Population (2011).Social and economic characteristics of population December 4,     2011.North Cyprus, State Institute of Statistics, Printing Division.

Chaloupka, F.J.,Weschler, H. (1997).Price, tobaccocontrolpoliciesandsmokingamong

youngadults. Journal of HealthEconomics, 16,359-373.

Çakıcı, M. (1999).MaddeKullanıcılarınınÖzellikleri: Türkiye’deÇokMerkezliBir  Araştırma (BirinciAşama). 3P Dergisi, 7(1), 34-36.

Çakıcı, M. (2000). KKTC Araştırmaları ile Uyuşturucu Madde Kullanımı. Lefkoşa: KKTC        Devlet Basımevi.

Çakıcı, M., Çakıcı, E. (2000). K.K.T.C. Lise Gençliğinde Uyuşturucu Madde Kullanım   Yaygınlığı 1996. Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi.

Çakıcı, M., Çakıcı, E. (2000). K.K.T.C. Lise Gençliğinde Uyuşturucu Madde Kullanım   Yaygınlığı 1999. Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Subaşı, B. (2001). KKTC Ortaokul Öğrencileri Arasında Madde

            Kullanım Yagınlığı. 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları (28-31

Mayıs 2001, Lefkoşa), 176-182, Lefkoşa.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Bekiroğulları, Z., et al. (2003). Kuzey Kıbrıs’ta Madde Kullanımının        Yaygınlığı. Lefkoşa: KKTC Devlet Basımevi.

Çakıcı, M.,Karaokçu, H., Çamlıköylü, F. (2006). KKTC’de Uyuşturucu Madde Kullanımı

Raporu. Uyuşturucu ile Mücadele ve Önleme Komisyonu (UMÖK), Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi, 2006. Çakıcı M, Karaokçu H, Çamlıköylü F. KKTC‟de Uyuşturucu Madde Kullanımı Raporu. Uyuşturucu ile Mücadele ve Önleme Komisyonu (UMÖK), Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., ve Eş, A. (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Öğrencilerinde    Psikoaktif Maddeleri Kullanma Yaygınlığı. AnatolianJournal of Psiychiatry, 11, 206           212.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Eş, A.,Ergün, D. (2014). ThePrevalenceand Risk Factors of     SubstanceUseAmongUniversityStudents in TurkishRepublic of NorthernCyprus.            Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 108-115.

Çakıcı, M., Çakıcı, E., Karaaziz, M., Tutar, N., Eş, A. (2014). KTC’dePsikoaktifMaddelerin     KullanımYaygınlıklarıve Risk Etkenleri.BağımlılıkDergisi, 15(4), 159-166.

Darke, S.,Degenhardt, L., Mattick, R. (2006). Mortalityamongstillicitdrugusers: epidemiology, causesandintervention. Cambridge UniversityPress.

Degenhardt, L., Chiu, W.T., Sampson, N., Kessler, R.C., Anthony, J.C., Angermeyer, M.,         Bruffaerts, R., Girolamo, G., Guruje, O. (2008).Toward a Global View of Alcohol,  Tobacco, Cannabis, and Cocaine Use: Findings from the WHO World Mental Health Survey.Plos Medicine, 5(7), 1053-1067.

Derdiman, R.C. (2006). Uyuşturucu Maddeler Hakkında Genel Bilgi ve Uyuşturucu      Maddelerle Mücadele Esasları. Akademik Araştırmalar Dergisi,28, 103-122.

Devaney, L.M.,Reid, G., Baldwin, S. (2007).Prevalence of illicitdruguse in asiaandthe

pacific. DrugAlcoholRev, 26, 97-102.

Doğu Akdeniz Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi (2015). Kuzey

Kıbrıs’ta Uyuşturucu Madde Çalışmaları Raporu. 20 Mayıs 2015 tarihinde http://pdram.emu.edu.tr/wp-content/uploads/2012/11/Rapor.pdf adresinden edinilmiştir.

Eş, A. (2015).LiseÖğrencilerindeSigara, AlkolvePsikoaktifMaddeKullanımıileStresleBaşetmeYöntem,IveKontrolOdağıİlişkisi. Yayınlanmamışdoktoratezi, Yakın DoğuÜniversitesi, Lefkoşa.

Evren, C., Ögel, K., Demirci, A. C., Evren, B., Yavuz, B. G. veBozkurt, M. (2014).       Prevalance of Lifetime Tobacco, Alcohol and Drug Use Among 10 Grade Students in           Istanbul. KlinikPsikofarmakolojiBülteni, 24(3), 201-210, doi:        10.5455/bcp.2014131023259.

Fotouhi, A.,Khabazkhoob, M., Hashemi, H., Mohammad. K. (2009). Theprevalence of

cigarettesmoking in residents of theran. Ach Iran Med, 12(4): 358-364.

Gulliver, A.,Farrer, L., Chan, J. KY., Tait, R.J., Bennett, K., Calear, A.L., ve diğerleri.

(2015). Technology-basedInterventionsforTobaccoandOtherDrugUse in Univesity

andCollegeStudents: a SystematicReviewand Meta- Analysis. AddictionScience&

ClinicalPractice, doi: 10.1186/s13722-015-0027-4.

Johnston, L. (2010a). Monitoringthefuture: Nationalresults on adolescentdruguse:           Overview of keyfindings. DIANE Publishing.

Johnston, L. D. (2010b). MonitoringtheFuture: NationalSurveyResults on DrugUse, 1975           2008: Volume II: CollegeStudentsandAdultsAges 19-50. DIANE Publishing.

Karakuş, G.,Evlice, Y.E., ve Tamam, L. (2012). Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarda Alkol    ve Madde Kullanım Bozukluğu Sıklığı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,    37(1), 37-48.

Karaokçu, H. (2000). Kuzey Kıbrıs’ta Uyuşturucunun Ucu. Ölüm Büyüsü. Lefkoşa: Işık

Kitabevi Yayınları.

King, B.A.,Dube, S.R, Tynan, M.A. (2012). CurrentTobaccoSurvey. Am J Public

            Health,102(11), 93-99.

Köknel, Ö. (1983). Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Lev-Ran, S.,Strat, Y.L., Imtiaz, S., ve diğerleri. (2013).Genderdifferences in prevalence ofsubstanceusedisordersamongindividualswithlifetimeexposuretosubstances: resultsfrom a largerepresentativesample. TheAmericanJournal On Addiction, 22, 7-13.

Madi, M. (2004). DrugTrade in Kyrgyzstan: Structure, Implications an Countermeasures.           Central AsianSurvey, 23(3-4), 249-273.

Maxwell, J.C.,Tackett-Gibson, M., Dyer, J. (2006).Substanceuse in urban andruraltexas

schooldistricts. Drugs: Education, Preventionand Policy,13(4): 327-339.

Merline, C.A.,O’Malley, P.M., Schulenberg, J.E., ve diğerleri. (2004).Substanceuseamong         adults 35 years of age: prevalence, adulthoodpredictorsandimpact of adolescent        subtsanceuse. Am J PublicHealth, 94(1), 96-102.

NationalInstitute on DrugAbuse. (2010). Drug, Brains, andBehavior: TheScience of

Addiction. 20 Nisan 2015 https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/sciofaddiction.pdfadresinden edinilmiştir.

NationalInstitute on AlcoholAbuseandAlcoholism (2015). AlcoholFactsandStatistics.

20 Nisan 2015 tarihinde http://www.niaaa.nih.gov/ adresinden edinilmiştir.

Ögel, K. (1997). Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık. İstanbul: İletişim Yayınları.

Ögel, K., Tamar, D., Özmen, E., et al. (2003). İstanbul örnekleminde sigara kullanım

yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi, 4 (3): 105-108.

Ögel, K., Taner, S., Eke, C.Y. (2006). Onuncu sınıf öğrencileri arasında tütün, alkol ve madde

kullanım yaygınlığı: İstanbul örneklemi. Bağımlılık Dergisi, 7(1): 18-23.

Ögel, K., Taner, S., Eke, C. Y., Erol, B. (2004). Madde bağımlılığını önlemede öğretmen ve

ebeveyn eğitimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5(4):213-221.

Sutherland , I.,Shepherd, J.P. (2001). Research Report: SocialDimensions of Adolescent

SubstanceUse. Addiction, 96, 445-458.

Tong, V.T.,Turcios-Ruiz, R.,M, Dietz, P.M., England, L.J. (2011).Patternsandpredictors of

currentcigarettesmoking in womenand men of reproductiveageecuador, El Salvador,

Guatemala and Honduras. Rev. PanamSaludPublica, 30 (3): 240-247.

TUBIM (2012). NationalDrug Report 2012. Ankara: Department of Anti-Smugglingand

OrganizedCrime Publications.

Tütar, N. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Madde Kullanımının Yaygınlığı, 2013.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.

UNODC. (2012). Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Dünya Uyuşturucu

Raporu. Birleşmiş Milletler Yayınları, Sales No. E.12.XI.1., s. 1.

United Nation Office On DrugsandCrime. (2014) World Drug Report, 2008.

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_ eng_web.pdf.

(01.12.2014 tarihinde ulaşıldı).

World HealthOrganization. (2004).Department of MentalHealthandSubstanceAbuse

Geneva.

World HealthOrganization (2009). Global HealthRisks: MortalityandBurden of             DiseaseAttributabletoSelectedMajorRisks. World HealthOrganization.

Warf, B. (2014). High Points: an HistoricalGeography of Cannabis. GeographicalReview,          104(4), 414-438.

Yılmaz, A., Can, Y., Bozkurt, M., ve Evren, C. (2014). Alkol ve Madde Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(3), 243-256.

Yılmaz, G., İbiş, S., Sevindi, T. (2007). Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu

öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, 8(2):

85-90.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • “CMC’DE ACİLEN SAYIM YAPILMALI”13 Nisan 2018 Cuma 06:45
 • Girne’de kavga: 3 yaralı, 1 tutuklu18 Ocak 2018 Perşembe 17:02
 • 850 araç sürücüsünden 202’sine ileri işlem18 Ocak 2018 Perşembe 16:16
 • TDP'de aday belirleme Pazar günü23 Kasım 2017 Perşembe 14:36
 • "Yoksa gizlice sözler mi verdiniz?"24 Ocak 2017 Salı 11:58
 • Karakolda Dayak Savcılığa taşındı03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:51
 • Lamborghini marka araç ortalığı karıştırdı..03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:47
 • Kermiya – Dereboyu yolunda kaza...03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:42
 • Siyasi rant, tarih dinlemiyor03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:35
 • LTB’den Online Canlı Destek ve Şikayet Takip Hizmeti03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:21