• BIST 1.441
 • Altın 485,026
 • Dolar 8,2228
 • Euro 9,9825
 • Lefkoşa 21 °C
 • Mağusa 22 °C
 • Girne 21 °C
 • Güzelyurt 20 °C
 • İskele 22 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 17 °C

Kıb-Tek dosyası varan -2.. Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!”

Kıb-Tek dosyası varan -2.. İsim isim açıklamaya devam ediyoruz... KIB-TEK’de akıllara durgunluk veren SAHTE  Setaş Marka D Fuse Alımı!
Kıb-Tek dosyası varan -2.. Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!”

 

KIB-TEK’de akıllara durgunluk veren SAHTE  Setaş Marka D Fuse Alımı!

Sayıştay: “Sorumlu Müdür Muavini DALMAN AYDIN!”

 

Detay Gazetesi Kıb-Tek’de yaşananları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Gazeteniz Detay Cuma günkü sayısında KIb-TEK Genel Müdürü ile ilgili de Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan dava ve usulsüzlük belgelerini yayınlamış ardından Başbakan Ersan Saner konuyu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na havale etmişti.

 

DETAY ÖZEL HABER

 

SAHTE BELGELERLE BÜYÜK DOLANDIRICILIK

“Sahte Belgelerle” KIB-TEK’e 120 Bin USD’lik satış yapıldı, konu Sayıştay raporuna yansıdı! Kıb-Tek’te Yönetim Kurulu kararına rağmen teknik şartnameyi hazırlayan, ihale sonrası bilir kişi olarak ihaleye olumlu görüş veren ve sahte Çin mallarının kurumun deposuna alımının yapılmasını sağlayan aynı kişi çıktı! Tüm bunlar yaşanırken Gazetecileri zan altında bırakan Müsteşar Şahap Aşıkoğlu da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda makamında oturuyordu.

varan2-002.png

ŞARTNAME, BİLİRKİŞİ, TESLİM AL TALİMATI VEREN AYNI KİŞİ

Kıb-Tek’te Müdür Muavini olan Dalman Aydın’ın hazırlattığı teknik şartname ile KIB-TEK 1500 adet Cut-Out D Fuse Alımı için Merkezi İhale Komisyon’u üzerinden ihaleye çıktı. Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihale sonrasında Dalman Aydın KIB-TEK adına bilir kişi olarak ihaleyi kazanan Mord Ltd.’in ürünlerinin uygunluğu için MİK’e olumlu görüş verdi.  Daha sonra ihaleyi kazanan Mors Ltd. ürünleri KıbTek’te çalışanların beyanlarına göre Dalman Aydın’ın talimatı ile teslim aldı. Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara rağmen Şartnameyi Hazırlayan da Bilirkişi olan da Teslim Al talimatı veren de aynı kişi oldu. Tüm bu detaylar Sayıştay raporuna yansıdı.

 

ÜRÜNLER ÇİN MALI ÇIKTI, SETAŞ DAVA AÇTI

Kıb-Tek’e Setaş marka Türk malı diye satın alınan ürünlerin arıza yapması üzerine ilgili firmanın kara listeye alınması gündeme geldi. Setaş firmasının Kıbrıs Distiribüteri KIB-TEK’e kendilerinin bu seri numarası ile böyle bir ürün modeli üretmediklerini bildiren yazı yazdı. Akabinde merkezi Türkiye’de bulunan SETAŞ firması avukatı aracılığı ile kendi isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek KIB-TEK’e ÇİN malı sahte ürün veren MORS LTD’e dava açtı.

 

SAYIŞTAY DENETLEDİ, DALMAN AYDIN GÖREVDEN ALINMADI

Tüm yaşananlar Sayıştay raporuna yansıdı. Sayıştay yayınladığı 44 sayfalık raporda açıkça Kurum Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın’ı işaret etti. Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun Sayıştay Raporunu polise gönderdiği ve geçen hafta kurumda yapılan polis soruşturmasının bu rapor üzerine yapıldığı öğrenildi. 

 

İlgili Haberler:

Erkut Yılmabaşar yazdı.. KIB-TEK’te Mafya Kim? Lideri kim?

 

VARAN 1

 

Gazeteniz Detay Cuma günkü sayısında KIb-TEK Genel Müdürü ile ilgili de Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan dava ve usulsüzlük belgelerini yayınlamış ardından Başbakan Ersan Saner konuyu Başbakanlık Denetleme Kurulu’na havale etmişti.

 

DALMAN AYDIN BİLİRKİŞİ

Sayıştay Raporunda Bilirkişi olarak KIB-TEK adına Tesis Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olan Dalman Aydın’ın ihale ile ilgili olumlu rapor sunduğu görülüyor. Mors LTd’in teklifinin teknik ve özel husular şartnamesine sağladığından verilmesi tavsiye olunur şeklinde rapor yazdığı da Sayıştay Raporuna yansıdı. Bilirkişi heyetinin görüşünün sunulmasının akabine Merkezi İlıale Komisyonu Başkanlığı söz konusu 15000 adet Cut-Out temini ihalesini 10/11/2017  tarih ve MİK.487/2017 numaralı kararı üreterek 5.19 USD birim fiyat üzerinden Türkiye menseli Elepar marka olan Mors Ltd 'in teklifi lehine sonuçlandırmıştır. Bahse konu kararın altında 'Notlar' bölümünde bilirkişi heyetinin uygunluk raporuna göre ihale kararının üretildiğine ilişkin bilgiye yer verildiği de görülmektedir.

sayistay1.png

İHALE MORS LTD’iN

Sunulan standartlara uygunluk belgesinin şartnarnede belirtilen unsurlara uymaması ve/veya "60/80A Cut-Out" malzemesine ait standartlara uygunluk belgesi olmaması ve katalog veya broşürün sunulmaması sebebiyle 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 64(2)(C) maddesi ve yukarıda anılan İdari Şartnamenin 10(5) maddesi ile ilgili şartnamenin "Ek-1 Özel Hususlar" bölümünün 18. maddesine istinaden söz konusu malzemenin değerlendirme dışı bırakılması ve/veya değerlendirmeye alınmaması gerekirken değerlendirmeye alınmış ve MORS LTD’in teklifinde sunmuş olduğu malzeme lehine ihalenin sonuçlandırılmıştır.

 

MORS İLE SÖZLEŞMEYE GÜRCAN EROĞAN İMZA KOYDU

Sözleşmenin 1. maddesinde; " Müteahhit ekteki cetvelde cim, spesifikasyon, miktarbirim fiyat, toplam fiyatı ve sair ayrıntıları gösterilmekte olan malzemelerin tedarik ederek Kuruma satıp teslim etmeyi Kurum da anılan malzemeleri satın ve teslim almayı kabul taahhüt eder," şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu maddede atfedilen ekteki cetvelde MİK.487/201numara karara istinaden 5.19 USD birim fiyat üzerinden toplam bedeli 77,850.00 USD olan Türkiye menşeli Elopar marka 15000 adet Cut-Out malzemesinin 3-4 ay içerisinde teslim edileceği yer almaktadır.

 

TÜRK MALI DEĞİL ÇİN MALI

Yapılan araştırma sonucunda konu ile ilgili Kurum tarafından Ticaret Dairesi'ne hitaben yazılan, fotokopi olan ve Kurumun Genel Müdürü Sayın Gürcan Erdoğan, Tesis Şube Amiri/a) Sayın Vehit Suphi, Planlama YG-OG Şube Amirita) Sayın Hüseyin Akifin imzalarını taşıdığı görülen 08.02.2018 tarih ve S3-TS3/118/2018 sayılı yazıya rastlanılmıştır. İlgili yazıda "Mors Ltd tarafından 25.12.2017 tarihli ve YM 2017-278 numaralı fatura ile ZHEIJIANG YOMIN ELECTRlC CO., LTD Firmasından ithal etmiş olduğu aşağıdaki malzemeler kontrol
edilip onaylandıktan sorıra KIB- TEK sisteminde kullanılacağı saygı ile bilgilerinize sunulur." şeklindeki ifadelere ve malzemenin miktar, tanımını içeren bir tablo ile "15,500 adet house service fuse cut out" malzemesine yer verildiği ve ilgili malzemelerin faturasının yazıya ek olarak sunulduğu görülmüştür. Ek olarak verilen ve Ticaret Dairesi Müdürlüğünce 09.02.2018 tarihinde mühürlenerek ithali onaylanan faturanın: 25.12.2017 tarih ve YM2017-278 numaralı, Qiaqqian Insdustry Area, Liushi, Yueqing, Zhejiang, 325603 China adresinde mukim Zhejiang Yemin Electric Co., Ltd.'e ait ticari fatura (cornmercial invoiee) olduğu ve ilgili yazıda 15500 adet olarak tanımlanan malzemenin ı.60 USD birim fıyat üzerinden toplamda 24,800.00 USD olduğu görülmektedir. Konu ticari faturanın(conunercia1 invoice) üzerinde "Faturada belirtilen Elektirik malzemelerini ithal etmek istiyoruz." şeklinde ifadenin firma görevlisi tarafından imza
konularak not düşüldüğü ve bu notun altında "İTB No:3430" ile "Menşei:Çin" bilgilerinin yer
aldığı görülmüştür

 

 

TESLİM ALIN TALİMATI DALMAN AYDIN’DAN

Bu bağlamda 10.12.2019 tarihinde SAY.O.00-B.7.18.000-1911248, 1249, 1257, 1256 ve 1259 sayılı yazılar ile Sayın Volkan Çetin, Sayın Ahmet Soykara'dan görevin kendilerine nasıl tevdi edildiği ve kontrolü nasıl gerçekleştirdikleri; Ayrıca Sayın Dalman Aydın, Sayın Hüseyin Damdelen, Sayın Göker Başoğlu'ndan Satın Alma Komisyonundaki konumları ile şartname ve diğer mevzuattaki uygunluğun nasıl kontrol edildiği hususlarında bilgi talep edilmiştir. Bunun üzerine Sayın Volkan Çetin ve Sayın Ahmet Soykara 19.12.2019 tarihli cevap yazılarında; malların kontrollerinin görevlendirmelerinin sözlü olarak Tesis Şube Amiri Sayın Dalman Aydın tarafından verildiğini, 15000 adet Cut-Out malzemesinin kontrollerinin Kurum laboratuvarında bulunan imkanlar çerçevesinde, boy ebat ölçümleri ve sigortanın akım dayanıklılık testleri yapıldığını, ayrıca numunenin Elektrik Mühendisleri Odası laboratuvarıarında yanma testine gönderildiğini ifade etmişlerdir.

 

EK DEĞERLENDİRMEDE DALMAN AYDIN İMZASI

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasııun "Tekliflerin Sunulmasıyla ilgili Yöntem ve Sunulacak Bilgiler İle Beyanlar" başlıklı 64(2)(C) maddesine istinaden şartnarnede sunulması zorunlu olan numunenin Elparts Ltd tarafından sunulmaması ve şartnarnede belirtilen unsurlara Mors Ltd'in teklifindeki numunenin uymaması sebebiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve başka bir teklif olmaması nedeniyle ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edilmesi gerekirken 24.12.2018 tarihli yeni bir bilirkişi raporunun "Ek Değerlendirme" şeklinde düzenlendiği görülmüştür.
Söz konusu 24.12.2018 tarihli bilirkişi raporu; "EK DEGERLEN'DİRlME: Daha önceki değerlendirmede idari şartnamenin (Ek:Özel Hususlar) 16.5 maddesi uyarınca en düşük teklif olan Mors Ltd. 'in teklifinin değerlendirilmesi önerilir." şeklinde Kurum Tesis Şube Amiri Sayın Dalman Aydın, i. Derece Mühendis Hançer Kadiroğulları ve i. Derece Mühendis Sayın Burak Alaçam tarafından düzenlenmiştir.

mal_yok-002.png

ÜRÜNLER SETAŞ’IN DEĞİL TÜRK MALI DEĞİL

Energy IQ-Intelligent Energy Engineering and Trading Ltd firmasının Merkezi İhle Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılan ve KKTC Elektrik Kurumu Müdürlüğü'ne dağıtımı yapılan 21.02.2019 tarihli yazısında Setaş’ın söz konusu ürünü üretmediği ve firmanın ürünlerinin sahtelenerek Elektrik Kurumu ihalelerine verildiğinin tespit edildiği bildirilmiştir. Ayrıca anılan yazının ekinde Elektrik Kurumuna hitaben Aktif Elektroteknik San. Ve Tic. AŞ. tarafından yazılan 22.12.2018 tarihli yazı ile belgeler görülmüştür. İlgili yazıda Aktif Group Of Cornpaniesin 2008 yılında Setaş'ı satın aldığı ve bu tarihte "22 kV 'D' sigortasının Setaş
firmasının üretim bandında bulunmadğı. teknik çizim ve üretim dökümanının da bulunmadığı.
görülmüştür. Söz konusu malzemenin ne Setaş ne de başka bir isimle Aktif Group of Companies tarafından  üretiminin ve satışının bulunmadığı, dolayısıyla Kurum tarafından ihale şartnamelerinde belirtilen fabrika kabulünün mutlaka yerinde görülmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.

 

SAYIŞTAY TESPİTLERİNİ SIRALADI

Elektrik Kurumu tarafından;
> "Cut-Out" ye " 'D' Sigortası" alımı ihalelerinde Merkezi ihale Komisyonunun
20
/2016 sayılı Kamu ihale Yasası'nın 72(12) maddesine atfen bilirkişi
g
örevlendirmelerini yazılı olarak talep etmesine rağmen, görevlendirmelerin yazılı
yapıldığnun belge1endiri1emediği,
> "'D' Sigortası" alıını ihalesine ilişkin sahte1eme ve/veya ilgili malzemenin üretim
bandının bulunmaası hususlarındaki iddialara rağmen malzemenin kontrol ve mal
kabulü süreçlerinde gerekli önlemlerin alınmayarak mal kabulünün yapılmasıyla
malz
emenin alındığı,
> Mevzuat uyarınca kati teminat mektuplarının sürelerinin; "Cut-Out" alımında 12
a
ylık, " 'D' Sigortası" alımında 24 aylık garanti süreleri dikkate alınarak belirlenmesi
gerekirken, Mors Ltd 'den vadeleri garanti relerinin bitiminden önce sona eren
"Cut
-Out" alımında 5 ay vadeli " 'D' Sigortası" alımında 4 ay vadeli teminat
mektuplaun alındığı, ayrıca ilgili alımlara yönelik İdari Şartnamelerin "Ek- 1 Özel
Hususlar" bölümünün "Garanti Süresi" başlığı altında orijinal veya noter onaylı
olarak alınması gerektiği hükme bağlanan garanti belgelerinin ise alınmadığı,
?
Yönetim Kurulunun 14.09.2018 tarih ve AH/200/2018 numara karan ile tadil edilen
ih
ale Genelgesi 'nde Şartnam e hazırlayan mühendislerin bilirkişi olarak
derlendirme heyetinde yer almayacağı, almamn şart olması halinde gözlemci
o
lacağı belirlenmesine rağmen, " 'D' Sigorta" alım ihalesinde Sayın Dalman
A
yn'ın. hem bilirki heyetinde görevalıp değerlendirme kararlana imza koyduğu
hem de ilgili ihalenin şartnamelerini hazırlayanlar arasında yer aldığı,
> " 'D' Sigortası" alımında hemen teslim kapsamında olan 300 adet malzemenin
akdedi
len 18.01.2019 tarihli sözleşme yapılmadan önce 09.01.2019 tarihinde teslim
a
lındığı,
> " 'D' Sigortası" alımında MİK.590/2018 numaralı karara istinaden zleşme
bedel
inin 1000 adet üzerinden toplam 123,800.00 USD olarak yapılması gerekirken,
akdedilen sözlme bedelinin 86,660.00 USD olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak
a
lınması gereken %5 kati teminat mektubunun 6,190.00 USD yerine 4,333.00 USD
alınması sebebiyle 1,857.00 USD eksik alındığı,
tespit edilmiştir.

 

 

SAYIŞTAY HUKUK DAİRESİNE SEVK ETTİ

Sayıştay  18 Şubat 2020 tarihli raporunda “Sonuç olarak Türkiye menseli malzemeler yerine ihale Şartnameleri bağlamında evsafa uygun olmayan Çin menşeli malzemelerin Kuruma teslim edilmesine yönelik tüm tespitlerin değerlendirilmek üzere KKTC Hukuk Dairesi'ne havale edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” Sonucunu açıkladı.

 

VARAN 1

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler