• BIST 10771.36
 • Altın 2449.214
 • Dolar 32.8194
 • Euro 35.0403
 • Lefkoşa 24 °C
 • Mağusa 24 °C
 • Girne 26 °C
 • Güzelyurt 21 °C
 • İskele 24 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 21 °C

Hekim Örgütleri: Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı Daha Sorunlarla Karşılıyoruz

Hekim Örgütleri: “Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı Daha Sorunlarla Karşılıyoruz”
Hekim Örgütleri: Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı Daha Sorunlarla Karşılıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası temsilcileri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında, bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşıladıklarını belirtti. 

Üç hekim örgütü bugün, 14 Mart Tıp Haftası’nın açılışı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında sırasıyla, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Ömer Taşargöl ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut söz alarak birer açıklama yaptı. 

Hekim örgütleri temsilcileri açıklamalarında, “Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşıladıklarını” belirterek, hükümetlerin sağlıktaki sistemsizliği, alt yapı ve sağlık çalışanı eksikliğini gidereceği vaatlerinin karşılıksız kalmaya devam ettiklerini kaydetti.

Pandemi şartları altında daha da zorlaşan koşullarda sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlerin büyük bir özveri ile ve risk altında görev yaptığını yineleyen hekim örgütleri, Çalışma ve Sağlık Bakanlarının gündemine defalarca getirilen kadro, özlük hakkı, iş güvencesi, baskı ve mobbing, uzmanlık ve yetki alanları dışında görevlendirme gibi hekimlerin yaşadıkları sorunlara “acilen çözüm” bulunması çağrılarını yineledi.

Hekim örgütleri ayrıca, toplumun alım gücü düştükçe toplum sağlığının tehdit altına girdiğine, kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin arttığına da dikkat çekerek, “kamusal sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması gerekliliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına” vurgu yaptı. Ancak örgüt temsilcileri, kamu hastanelerinin ve sağlık hizmeti sunumunun, toplumun talebini karşılamaktan giderek daha da uzaklaştığını, sağlık hizmetine erişimin her geçen gün zorlaştığına işaret etti.  

ASVAROĞLU: “ADAMIZDA MAALESEF OTURMUŞ BİR SAĞLIK SİSTEMİ VE GELENEĞİ YOKTUR”

Basın toplantısında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, “Sağlık plan ve sistem işidir, son dakikada anı kurtaracak çözümlerle olacak iş değil… Adamızda maalesef oturmuş bir sağlık sistemi ve geleneği yoktur” dedi.

Asvaroğlu, koruyucu hekimliğin önemine işaret ederek, “Sağlık politikalarını oluşturanların hedefi bu olmalı, koruyucu hekimliğe, sağlık sisteminin geliştirilmesine yatırım yapılmalı” diye konuştu. 

“Ümitsiz olmadıklarını, tüm sağlık emekçileriyle beraber hekimlik mesleğinin onurunun ve sağlık sisteminin korunması için mücadeleye devam edeceklerini” belirten Asvaroğlu, “Geçen yıl da dediğimiz gibi; temennimiz sağlığın, gerçek sağlıkçıların inisiyatifinde yönetildiği, kişisel çıkarların sağlık politikalarının önüne geçmediği, siyasi hedefler doğrultusunda görevlerin ve konumların alet edilmediği, halk sağlığının bazı ekonomik oyunlara ve çıkarlara alet olmadığı, daha sağlıklı bir tıp haftasında sizlerin karşısında olmaktır” diye konuştu.

TAŞARGÖL: “ACİL SERVİSLERDE ÇALIŞAN ACİL TIP UZMANLARININ TÜMÜ, PRATİSYEN HEKİMLERİN BAZILARI KAMUDAN İSTİFA ETTİ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Ömer Taşargöl de, pandemi sürecine eklenen ekonomik krizin sağlık sektörünü de etkilediğini belirterek, kamu sağlık sistemindeki “yıllanmış sorunların bu dönemde de aynen devam ettiğini” söyledi.

Dr. Taşargöl, “Hekim ve hastalar için zor günler devam ediyor. Kamu hekimlerinin kadro ve özlük hakkı sorunları, alt yapı ve donanım eksiklikleri, ilaç eksikliği ve yokluğu hem hizmet vereni, hem de alanı olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

“Yasaların güncellenmemesi nedeniyle, hekimlerin sözleşmeli, mecburi hizmetli çalışma süresi yıllara uzamakta, bu durum ise istifalara neden olmaktadır” diyen Dr. Ömer Taşargöl, “Acil servislerde çalışan acil tıp uzmanlarının tümü, pratisyen hekimlerin bazıları, kamudan istifa etmiş, bu durum sistem için büyük sistem oluşturmuştur” dedi. 

Taşargöl, pandemi ekibinin ise iki yıl süreyle “azimli ve düzenli” bir hizmet sunarak başarılı bir çalışma gösterdiğini, aşılama ve koruyucu önlemlerle bu alanda iyi bir performansın söz konusu olduğunu söyledi.

“Hızlı devalüasyon, fiyat istikrarı olmaması nedeniyle ilaç eksikliği ve pahalılık ileriki günlerde de hekimi ve hastayı olumsuz etkilemeye devam edeceğini” belirten Taşargöl, “Kamu sağlık hizmetlerine en çok gereksinim duyulan bu dönemde ilaç eksikliği dar gelirli vatandaş için büyük sorun olmaktadır” şeklinde konuştu.

Taşargöl, yakın zamanda gündem oluşturan yaşlı bakımevleri soruna ilişkin, “‘Sosyal Devlet’ anlayışının zayıflaması, yasal boşluklar, sistemsizlik, günümüz yaşam biçimi ve çalışma şartları sonucu ortaya çıkmış vicdan sızlatan bir durum” değerlendirmesinde bulunarak, ilgili bakanlıkların ve yönetimin bu sorunu çözmek için “ivedi karar üretmesi ve yasal düzenleme yapması” gerektiğini belirtti.

kttb-14-mart-tip-haftasi-poster-2022.jpg

GÜRKUT: “HÜKÜMETLERİN SAĞLIKTAKİ EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİ VAATLERİ KARŞILIKSIZ KALMAYA DEVAM EDİYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise “Toplumun alım gücü düştükçe sağlığı tehdit altına girmekte, kamusal sağlık hizmetlerine olan talebi artmaktadır” değerlendirmesinde bulunarak, “Kamusal sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması gerekliliği, toplumun tüm kesimlerine hizmet verebilme kapasitesi ihtiyacı ve standartların yüksek tutulmasının önemi bir kez daha anlaşılmıştır” dedi.

Dr. Özlem Gürkut, “Gelen giden hükümetlerin sağlıktaki sistemsizliği, alt yapı ve sağlık çalışanı eksikliğini gidereceği vaatleri ise karşılıksız kalmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.  

Ülkede sağlık yasalarının, “ya denetimsizlik yüzünden uygulanmadığını ya da güncel ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar eskimiş durumda” olduğunu belirten Gürkut, toplum sağlığını ve sağlık hizmeti sunumunu düzenlemek için “gerekli birçok yasanın da eksik” olduğunu kaydetti. 

“Kamu hastanelerimiz ve sağlık hizmeti sunumu, toplumun talebini karşılamaktan giderek daha da uzaklaşmakta, sağlık hizmetine erişim her geçen gün zorlaşmaktadır” diyen Gürkut, şunları söyledi:

“Kısa süre önce hükümet programında yer alan ve Lefkoşa’ya yapılacağı iddia edilen yeni hastanenin Türkiye’deki ihalesinin iptal edildiği duyurulmuştur. Kendi hastanesini yapmayı bile başaramayan hükümetlerin ve yöneticilerin ise, ülke bütçesini ve kaynaklarını siyasi atamalara, yoktan var edilen danışmanlara harcamakta bir mahsur görmemesi ya da saraylar yaptırmayı planlaması toplumun güvenini sarsmaya, umudunu karartmaya devam etmektedir.”

Gürkut, sağlık hizmeti sunumunun sadece tedavi edici hizmetler bakımından ele alındığını, koruyucu sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin göz ardı edildiğini belirterek, yakın geçmişte bir yaşlı bakımevinde yaşananlara işaret etti. 

Gürkut, ülkede açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin vereceği eğitimin “standardize edilememiş olmasının ciddi bir sorun” olduğunu da belirtti. Ülkede sağlık personeli ihtiyacına dair hiçbir planlama olmadığını savunan Gürkut, “Sağlık alanındaki insan iş gücünün dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini, aksi takdirde günümüzde olduğu gibi bazı branşlarda uzman hekim eksikliği yaşanması kaçınılmaz olacağı” uyarısında bulundu.

“ÇALIŞMA VE SAĞLIK BAKANLARININ GÜNDEMİNE DEFALARCA GETİRİLEN SORUNLARA ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMALIDIR” 

KTTB Başkanı Gürkut, pandemi şartları altında daha da zorlaşan koşullarda sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlerin büyük bir özveriyle ve risk altında görev yaptığını söyledi. 

Gürkut, özelde çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca devleti yanlarında bulamadıklarını belirterek, “Devlet, özel sağlık sisteminden elini çekmiş, sistem patronların hegemonyası altına girmiştir. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin özlük hakları her geçen gün kırpılmakta, yatırımları yapılmamaktadır. İş güvenceleri patronların iki dudağı arasında bulunmaktadır” dedi.


ASİSTAN HEKİMLERİN SORUNLARI…

“Kamuda çalışan hekimlerin ise güncellenmeyen teşkilat yasaları nedeniyle sayılarının ihtiyaca cevap veremeyecek noktada olduğunu” ifade eden Özlem Gürkut, şunları kaydetti:

“Az sayıda hekimle, zoraki nöbetler, ek mesailer, uzmanlık ve yetki alanları dışında görevlendirmeler ile hizmet sürdürülmeye çalışılmaktadır. Günümüzde kamuda görev yapan hekimlerin sadece yarısının iş güvencesi (kadro) mevcut olup, sözleşme, mecburi hizmet, hizmet alım anlaşması gibi farklı statülerle çalıştırılan hekimler üzerindeki baskı ve mobbing de gözle görülür boyuta ulaşmış durumdadır. Uzmanlık eğitimlerinin ilk yarısı boyunca Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimlerimiz idare tarafından yedek iş gücü gibi algılanmakta, nerede eksiklik varsa orada görevlendirilmeye çalışılmaktadırlar. Tuttukları nöbetlerin ücretini bile tam olarak alamayan asistan hekimlerin burada bulunma nedenleri olan eğitimleri ise idarenin ilgi alanına girmemektedir. Aynı hekimler uzmanlık eğitimlerinin kalan süresi için Türkiye’deki eğitim hastanelerine gittiklerinde ise yabancı uyruklu olarak, tamamen sağlık güvencesiz ve maaşsız olarak çalıştırılmaktadır. Kendi çalıştığı hastanede COVID-19’a yakalanan hekimimizin test ücretini, ilaç ücretini, hatta çekilen tomografisinin ücretini cebinden ödemesi gerekmiştir. Bu kabul edilebilir değildir. Çalışma ve Sağlık Bakanlarının gündemine defalarca getirilen bu sorunlara acilen çözüm bulunmalıdır.” 

kttb-tip-haftasi-(2).jpg

14 MART TIP BAYRAMI PROGRAMI 

“Bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı daha sorunlarla karşılamaktayız” diyen Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi nedeniyle geçen iki yılda tıp haftası programlarını iptal ettiklerini ancak bu yıl pandemiyi gözeterek sınırlı sayıda etkinlikle tıp haftası programı oluşturduklarını da ifade ederek, programla ilgili detayları paylaştı.

Programa göre, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Lefkoşa’da Hidden Garden Salonu’nda yapılacak Tıp Töreni’nde basın ödülleri, kurumsal ödüller, teşekkür belgeleri verilecek. Ayrıca meslekte 25. ve 50. hizmet yıllarını dolduran hekimlere plaket ve onur belgeleri sunulacak. Bu vesileyle geçen iki yılda 25. ve 50. hizmet yıllarını doldurmuş olan ancak plaket ve onur belgelerini alamayan hekimlere de sunum yapılacak.
 
16 Mart 2022 Çarşamba akşamı, yakın geçmişte hayatını kaybeden KTTB eski başkanlarından Dr. Mustafa Hami’yi anmak için KTTB Konferans Salonunda  toplantı düzenlenecek. 

18 Mart 2022 Cuma akşamı ise açık havada Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek ve Grup RAST’ın yer alacağı konserde hekimler bir araya gelecek. 

Etiketler: , , ,
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler