• BIST 9530.47
 • Altın 2481.977
 • Dolar 32.4505
 • Euro 34.6831
 • Lefkoşa 25 °C
 • Mağusa 22 °C
 • Girne 23 °C
 • Güzelyurt 25 °C
 • İskele 22 °C
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 23 °C

Muhaceret Affı Yolda

Muhaceret sorunları nedeni ile ülkeye giriş yapamayan, kaçak duruma düşen yabancılara yabancılara ‘muhaceret affı’ sağlayacak ve heyecan ile beklenen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusuna da UBP-DP Azınılık hükümeti neşter vuruyor.
Muhaceret Affı Yolda

Muhaceret sorunları nedeni ile ülkeye giriş yapamayan, kaçak duruma düşen yabancılara yabancılara ‘muhaceret affı’ sağlayacak ve heyecan ile beklenen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusuna da UBP-DP Azınılık hükümeti neşter vuruyor.

Merakla beklenen ve ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konuşan yabancıların beklediği ‘Muhaceret Affı’ konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile çalışma başlatmak üzere olduklarını kaydetti.

MUHACERET AFFI ÇIKTI

SIKINTILARI GÖRÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, çalışma yaşamındaki sıkıntıları farklı boyutlardan ve net şekilde gördüğünü belirtti ve “Muhaceret affının gerçekleşmemesinden dolayı bir insanlık suçu işliyoruz. Muhaceret affına takılan bir kimsenin kendi haklarını korumamasından ya da işverenin kendisine bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hatalı davranışlardan dolayı KKTC’ye turistik anlamda bile giriş çıkış yapamaması kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. Bakanlığımız bu konuda birtakım çalışmalara yakın zamanda başlayacak.”

liman.jpg

2014 YILINDA YAPILDI

2014 yılı sonunda geçen Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ülkede kayıt dışına düşmüş veya para cezalarını ödemedikleri için ülkeye girişlerine engel konulan yabancıların, bir asgari ücret ödeyerek YASAL hale girmelerine ilişkin düzenlemeler içeriyordu.

 

FASIL 105

YABANCILAR VE MUHACERET  YASASI

 

(21/1982; 44/1989, 32/2004, 38/2006, 28/2007; 50/2007; 31/2008; 55/2011 ve 62/2014

 sayılı Değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

 

 

 

 

 

MADDE DİZİNİ

Madde 1.  Kısa İsim

Madde 2.  Yorum

Madde 3.  Onaylanmış Liman

Madde 4.  Muhaceret Memurları.

Madde 5.  Muhaceret Memurlarının Polis Memurlarının Yetkilerine Sahip Olması

Madde 6.  Yasaklanan Göçmenler.

Madde 7.  Belirli Durumlarda KKTC’ne Girişi Yasaklama Yetkisi.

Madde 8.  Belirli Kişilerin KKTC’ne girmelerinin Serbest Oluşu.

Madde 9.  Pasaportlar ve Vizeler.

Madde 10. Yabancıların KKTC’ne Kayıtsız Koşulsuz Girme hakkına sahip olmadığı

Madde 11. Dost Devlet Gemi ve Uçaklarının Mürettabatına ilişkin özel kurallar.

Madde 12. KKTC’ne Giren ve KKTC’den ayrılan kişilere ilişkin özel kurallar.

Madde 13. Yasaklı Göçmenin KKTC’ni Terketmesi için Emir.

Madde 14. Sınır Dışı Edilme Emirleri.

Madde 15. Yoksul Duruma Düşen Müstahdemlerin Ülkelerine Geri Gönderilmesi.

Madde 16. Sınır Dışı Edilme Masraflarının Karşılanması vs..

Madde 17. Kaptan veya Pilotun Yasaklı Göçmenin Ülkesine Geri Gönderilmesine ilişkin  

                  Sorumluluğu.

Madde 18. Şüpheli Bir Göçmenin Üstünü ve Bagajını Arama Yetkisi.

Madde 19. Suçlar ve Cezalar.

Madde 20. Bakanlar Kurulunun Tüzük Yapma Yetkisi.

Madde 21. Koruma.

 

 

                                                           --------------------------------

 

 

 

 

 

                     YABANCILAR VE MUHACERETLE İLGİLİ YASALARI

                 DEĞİŞTİREN VE BİRLEŞTİREN YASA

13/1952

18/1956                                                                                                       19 Haziran 1952

  

 

Kısa isim.

 

1.

Bu Yasa, Yabancılar ve Muhaceret Yasası olarak isimlendirilir.

 

 

 

Yorum

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(1)

Bu Yasada metin başka türlü gerekmedikçe

"geçici sakin ",  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sürekli sakin olmayan ve sürekli ikamet dışında başka bir amaç için yasal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giren bir yabancıyı anlatır.

"göçmen", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde  sürekli sakin olmayan ve sürekli ikamet amacıyla yasal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giren bir yabancıyı anlatır ;

" Kıbrıs yerlisi ", yabancı bir ülkede bulunduğu ve kısıtlı olmadığı bir sırada, bir yurttaşlık belgesi almak suretiyle veya kendi  isteği ile veya resmi bir eylem ve işlem sonucu,  5 Kasım 1914 tarihinde veya ondan sonraki bir tarihte,  bulunduğu yabancı ülke yurttaşlığına girmemiş bulunan ve :

 

 

 

 

(a)

Kıbrıs'ta doğan veya babası Kıbrıs'ta doğan ; veya

 

R.G.5.11.1914

R.G.11.4.1948

R.G.13.9.1929

Ek2A.5.8.1943

Ek2A15.9.1949

 

 

(b)

1914 - 1943 Kıbrıs (İlhâk) Emirnamelerine veya 1948 İngiliz Yurttaşlık Yasası veya onu değiştiren veya onun yerini alan herhangi bir Yasa uyarınca, Vali tarafından verilen bir yurttaşlık belgesine dayanılarak İngiliz Uyruğu statüsünü elde eden ; veya

 

 

 

 

(c)

yukarıdaki paragraflar kapsamına giren bir kişinin karısı olup yetkili bir Mahkeme kararıyla veya bir ayrılık sözleşmesi uyarınca kocasından ayrı yaşamayan ; veya

 

 

 

 

(d)

yukarıdaki paragraflar kapsamına giren bir kişinin, on sekiz yaşını doldurmamış evlâdı, üvey evlâdı veya yasal biçimde edinilmiş evlâtlığı olan,

herhangi bir kişiyi anlatır.

 

        

 

 

 

" mülteci “, muhaceretle ilgili yasalara uyulmadan insancıl nedenlerle ve olağanüstü bir düzenleme ile, 3 Eylül 1939 tarihinden sonra Kıbrıs'a girmesine veya Kıbrıs'ta ikamet etmesine izin verilen herhangi bir kişiyi anlatır. Ancak Kıbrıs'ta sürekli olarak sakin olan biri  ile evli olan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

 

 

 

 

" onaylanmış liman ", bu Yasa amaçları bakımından Bakanlar Kurulunca giriş veya çıkış limanı olarak ilân edilen herhangi bir deniz veya hava limanını anlatır ;

" pasaport ", bir kişiye, uyruğu olduğu bir Devlet tarafından veya böyle bir Devlet adına verilen  ve ilgili olduğu kişinin fotoğrafını ve pasaport veya belgeyi veren Devlet tarafından veya yürürlükte olan  herhangi bir Tüzük tarafından zaman zaman istenen ayrıntıları, şerhleri ve vizeleri içermek suretiyle tamamlanmış olan geçerli bir pasaportu veya geçerli başka bir seyahat belgesini anlatır.

 

 

 

 

" sürekli sakin ":

 

 

 

 

(a)

Kıbrıs yerlisi bir kişiyi ;

 

 

 

 

(b)

bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük kuralları uyarınca,  sürekli ikamet için verilen bir ikamet tezkeresine sahip olan veya böyle bir ikamet tezkeresi almaya hak sahibi olan bir kişiyi ,

 

 

 

 

anlatır.

 

 

 

 

" yabancı ", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı veya Kıbrıs yerlisi olmayan bir kişiyi anlatır.

" yasaklı göçmen " bu Yasa kuralları uyarınca Kıbrıs'a girişi yasaklanmış göçmen sayılan bir kişiyi anlatır ;

" yoksul", Muhaceret Dairesi Müdürünün kanısınca, kendisinin ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayamayacak durumda olan veya böy1e bir duruma düşme veya Devlete yük olma olasılığı bulunan bir kişiyi anlatır.

 

 

 

(2)

Bir kişi –

 

 

 

 

(a)

mülteci ise ;

 

 

 

 

(b)

doğduğu zaman  annesi mülteci idi  ise, salt Kıbrıs’ta

doğmuş olması nedeniyle ;

 

 

 

 

(c)

doğduğu zaman   annesi, " sürekli sakin " deyiminin tanımlanmasının (a) ve (b) paragraflarında gösterilen kategorilere giren bir kişi değil ise idi  ve ondan sonra da söz konusu tanımlamanın (b) kategorisine giren bir kişi niteliğini kazanmamışsa idi, sadece Kıbrıs'ta doğmuş olması nedeniyle,   

 

 

 

 

"Kıbrıs yerlisi " ve "sürekli sakin " deyimlerinin anlamları kapsamına girmez.

 

 

Onaylanmış

liman.

3.

Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlayacağı bir duyuru ile,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin herhangi bir limanını, bu Yasa amaçları bakımından onaylanmış liman olarak ilân edebilir.

 

 

Muhaceret memurları.

 

 

4.

(1)

İçişleri ile görevli Bakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin baş Muhaceret Memurudur ; ancak bu Yasa uyarınca veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük uyarınca kendisine verilen görev ve yetkilerin tümünü veya herhangi birini,  Bakanlığının herhangi bir memuruna, devredebilir.

 

 

 

(2)

Kaymakam, ilçesinin muhaceret memurudur, ancak bu Yasa uyarınca veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük uyarınca kendisine verilen görev ve yetkilerin tümünü veya herhangi birini, bir veya bir kaç kişiye ya ismen ya da işgal ettikleri mevkilerin adlarıyla devredebilir.

 

 

Muhaceret memurlarının Polis memurlarının yetkilerine sahip olması.

 

5.

Bir muhaceret memuru, bu Yasa ile verilen görevleri yerine getirmek için, bir polis memurunun  sahip olduğu yetkilere sahip olur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelen herhangi bir gemi veya uçağa girip orada arama yapabilir.

 

Yasaklanan göçmenler

6.

(1)

Aşağıdaki kişiler, yasaklı göçmen sayılırlar ve bu Yasada veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzükte veya Bakanlar Kurulunca ısdar edilen herhangi bir emirnamede öngörülen durumlar dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmelerine izin verilmez: :

 

 

 

 

(a)

herhangi bir yoksul ;

 

 

 

 

(b)

Geri zekâlı veya akıl hastası veya akli yetenekleri zayıf olan herhangi bir kişi veya başka herhangi bir nedenle kendi kendine gerektiği biçimde bakamayan herhangi

 

 

 

 

 

bir kişi;

 

 

 

 

(c)

Kamu sağlığına tehlike oluşturan bir bulaşıcı veya infeksiyöz hastalıktan muztarip olduğu bir Devlet tabibince belgelendirilen herhangi bir kişi veya herhangi bir mevzuat uyarınca kamu sağlığı yararına çıkarılan Tüzük gereklerine uymayı  reddeden herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(d)

Kasten adam öldürmekten hüküm giyen veya işlediği bir suçtan mahkûm edilerek bir süre hapis cezasına çarptırılan ve cezası kayıtsız koşulsuz affedilmemiş bulunan ve kasten adam öldürmekle veya işlediği suçla ilgili koşullar dolayısıyla Muhaceret Memurunca istenmeyen bir göçmen sayılan herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(e)

herhangi  bir fahişe veya başkalarını  fuhuş  yaptırarak sağladığı kazançla geçinen herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(f)

resmi devlet kayıtlarından veya Bakanlar Kurulunun herhangi bir yabancı ülke Hükümetinden veya herhangi başka bir güvenilir kaynaktan resmen aldığı bilgilere dayanılarak Bakanlar Kurulunca istenmeyen kişi  sayılan herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(g)

Barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni  veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve  Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu,  Bakanlar Kurulunu tatmin edecek delillerle kanıtlanmış görülen herhangi bir kişi ;

 

Bölüm 154

 

 

(h)

Ceza Yasasının 63’üncü maddesinde veya onu değiştiren veya yerini alan herhangi başka bir Yasada tanımlanan bir yasa dışı birlik veya derneğin üyesi olan herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(i)

gerek bu Yasa uyarınca gerekse sınır dışı ediliş sırasında yürürlükte bulunan başka herhangi bir mevzuat uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin-den sınır dışı edilmiş bulunan herhangi bir kişi ;

 

                                                (j)

ilgili zamanda yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuat uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişi yasaklanmış bulunan herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(k)

bu Yasada veya bu Yasa uyarınca çıkarılan  herhangi bir Tüzükte veya bu Yasa veya böyle bir Tüzük uyarınca verilen herhangi bir izinde öngörülen herhangi bir yasaklama, koşul, kısıtlama veya sınırlandırmaya aykırı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  giren veya orada ikamet eden herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

(l)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine göçmen olarak girmek isteyen, ancak içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yetkili makamlarınca verilmiş bir giriş vizesi bulunan pasportuna ek olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine göçmen olarak girmesi için bu Yasa kuralları uyarınca yapılmış bir Tüzük gereğince Baş Muhaceret Memurunca verilmiş bir göç izni bulunmayan herhangi bir yabancı ;

 

 

 

 

(m)

bu Yasa kuralları uyarınca yasaklı göçmen sayılan herhangi bir kişi .

 

 

 

(2)

Bakanlar Kurulu veya Bakanlar Kurulunun direktifi ile herhangi bir muhaceret memuru, bir yasaklı göçmenin,  Bakanlar Kurulunca uygun görülecek bir süre için ve uygun görülecek koşullarla Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmesine ve orada kalmasına  izin  verebilir.

 

 

 

(3)

Bu maddenin (2)’nci fıkrası uyarınca verilen herhangi bir izin, Bakanlar Kurulunca herhangi bir zaman iptal edilebilir. İznin bu şekilde iptal edildiği durumlarda, 13’üncü maddenin (1)’inci fıkrasının (d) veya (e) bendleri,  bu fıkraya uygulanırmış gibi, ilgili izin  sahibi hakkında, duruma göre, (d) veya (e) bendlerinde öngörüldüğü biçimde işlem yapılabilir.

 

 

Belirli durumlarda KKTC’ne girişi yasaklama yetkisi

 

 

7.

Bu Yasanın veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzüğün içerdiği kurallara bakılmaksızın ve kişi1erin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişlerini yasaklamak amacıyla,  bu Yasa ile veya bu Yasa uyarınca çıkarılan  herhangi bir Tüzükle verilen diğer yetkilere halel gelmeksizin, Bakanlar Kurulu, Kıbrıs yerlisi olmayan veya giriş tarihinden geriye doğru son on yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mutad bir sakin olarak en az yedi yıl süreyle ikamet etmiş olmayan kişilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmelerini yasaklayabilir.

 

 

Belirli kişilerin KKTC’ne girmelerinin serbest oluşu..

8.

Muhaceret memurunca kimlikleri bilindiği takdirde veya kimlikleri muhaceret memurunu tatmin edecek biçimde kanıtlandığı takdirde, aşağıdaki kişilerin daha fazla bir formaliteye gerek görülmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  girmelerine izin verilebilir:

 

 

 

(a)

6’ncı  maddenin (1)’inci. fıkrasının (g), (h), (i) veya (j) bendlerinde gösterilen kategorilere girmeyen herhangi bir Kıbrıs yerlisi ;

 

 

 

(b)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kamu hizmetinde bulunan herhangi bir kişi ;

 

 

 

(c)

 

Herhangi bir Devletçe yöntemine uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  akredite edilen herhangi bir kişi ;

 

 

 

 

 

 

 

(d)

giriş tarihinden geriye doğru son on yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mutad bir sakin olarak en az yedi yıl  süreyle ikamet etmiş bulunan ve 6’ncı maddenin (1)’inci. fıkrasının (f), (g), (h), (i) veya (j) paragraflarında gösterilen kategorilere girmeyen yabancı herhangi bir kişi ;

 

 

 

(e)

yukarıdaki paragraflarda gösterilen kişilerden herhangi birinin karısı veya on sekiz yaşını doldurmamış bekâr çocuğu.

 

 

Pasaportlar ve vizeler

9.

(1)

8’inci madde kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine pasaportsuz giremez. Pasaportsuz giren kişiler yasaklı göçmen sayılır.

     Ancak istisnai durumlarda Baş Muhaceret Memuru bu fıkrada öngörülen gerekliliklerden vazgeçebilir.

 

 

 

(2)

Pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti makamlarınca verilmiş bir vize bulunmayan herhangi bir yabancı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giremez. Pasaportunda böyle bir vize bulunmadığı halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giren yabancılar yasaklı göçmen sayılırlar.

 

 

 

(3)

Bakan1ar Kurulu, zaman zaman çıkaracağı bir emirname ile:

 

 

 

 

(a)

herhangi bir ülkenin yurttaşları için; veya

 

 

 

 

(b)

emirnamede belirtilecek herhangi bir sınıfa mensup kişiler için

 

 

 

 

pasaport veya giriş vizesi istenmesinden vazgeçilmesine direktif verebilir.

 

 

 

Yabancıların KKTC’ne kayıtsız koşulsuz girme hakkına sahip olmadığı.

10.

8’inci madde kurallarına bağlı kalınması koşuluyle, pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin yetkili makamlarınca verilmiş bir giriş vizesi bulunan ve yasaklı göçmen olmayan bir yabancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kayıtsız koşulsuz girme hakkına sahip değildir ve durum ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişi reddolunabilir;  meğer ki sözkonusu kişi :-

 

 

 

(a)

sürekli sakin olmakla birlikte, bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük gereğince sürekli ikamet için verilmiş bir ikamet tezkeresi sahibi olsun ; veya

 

 

 

(b)

göçmen olmakla birlikte, bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzükte öngörülen kurallar gereğince kendisine veya kendisi adına verilmiş bir göç iznine sahip olsun ;

 

 

 

(c)

geçici sakin olmakla birlikte, tasarrufunda bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzükte öngörülen kurallar gereğince verilmiş bir giriş iznine veya karaya çıkma iznine sahip olsun.

 

 

Dost Devlet gemi veya uçaklarının mürettebatına ilişkin özel kurallar.

 

11.

Dost bir Devletin gemi veya uçağının mürettebatına mensup görevlilere, kimliklerini kanıtlayacak belgeleri varsa, onaylanmış limandaki muhaceret memurunca, uygun görülecek koşul ve kısıtlamalara bağlı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmeleri için izin verilebilir ve sözkonusu koşul ve kısıtlamalar izin belgesinde belirtilir.

 

KKTC’ne giren veya KKTC’den ayrılan kişilere ilişkin özel kurallar.

12.

(1)

 

 

(2)

Kimse, onaylanmış limandan başka bir yerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giremez veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılamaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine denizden giren bir kişi, muhaceret memuru ile Devlet tabibinin onamı olmaksızın gemiden karaya çıkamaz. Gemi kaptanı da ilgili muhaceret memuru ile Devlet tabibinin onamı alınmadan bu gibi bir kişinin gemiden karaya çıkmasına izin veremez.

 

 

 

(3)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hava yoluyla yolcu olarak gelen kişilerin derhal en yakın bir muhaceret memuruna bizzat başvurmaları gerekir.

 

 

 

(4)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  gelen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden  ayrılan herhangi bir geminin kaptanı veya herhangi bir uçağın pilotu, gemi veya uçakta bulunan yolcuların adlarının tam ve doğru bir listesini, muhaceret memurunca istenecek diğer bilgilerle birlikte, muhaceret memuruna verir. Sözkonusu listeler, duruma göre, kaptan veya pilot tarafından imzalanır ve Baş Muhaceret Memurunca zaman zaman Resmî Gazete'de yayımlanacak bildirilerde belirtilecek sayıda hazırlanır ve muhaceret memuruna verilir. Gemi veya uçaktaki yolcuların her biri, listelerin hazırlanması için gerekli olan tam ve doğru bilgiyi, duruma göre, kaptan veya pilota verir.

 

 

38/2006

 

 

 

 

(5)

Bu maddenin (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü veya (4)’üncü  fıkraları kurallarına aykırı davranan veya sözkonusu kurallara aykırı davranılmasında herhangi bir kişiye akıl veren veya yol gösteren veya yardım eden bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 10.000-YTL (On Bin Yeni Türk Lirası)’na  kadar para cezasına veya 3 (Üç) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

50/2007

 

 

(6)

Bu madde kurallarına aykırı olarak herhangi bir suçun işlenmesi halinde mahkeme bu maddede öngörülen para ve/veya hapis cezasına ek olarak suçun işlenmesinde kullanıldığı mahkeme kararıyla kesinleşen her türlü motorlu veya motorsuz deniz ve kara araçları için  müsadere emir verebilir.

 

 

Yasaklı göçmenin KKTC’ni terketmesi için emir.

13.

(1)

Yasaklı göçmen sayılan herhangi bir kişi ile ilgili olarak muhaceret memuru :

(a)  sözkonusu kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine

      deniz yoluyla gelmişse, ona, geldiği gemi i1e Kuzey

      Kıbrıs Türk Cumhuriyetini terketmesini emredebilir;   

 

(b)    sözkonusu kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine

         hava yoluyla gelmişse, ona, geldiği uçakla veya

         muhaceret memurunca uygun  görülecek başka bir

         uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini  ilk fırsatta

         terketmesini emredebilir;

 

 

 

 

(c)

ona, belirli bir süre içinde ve muhaceret memurunca uygun görülürse, belirli bir yol üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini terketmesini emredebilir ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

sözkonusu kişi, 6’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (i) bendinde gösterilen kategoriye giren bir yabancı ise, onun 14’üncü maddede öngörüldüğü biçimde sınırdışı edilmesi amacıyla gerekli emirnamenin hazırlanması için tutuklanmasını sağlayabilir ;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

sözkonusu kişi, Kıbrıs yerlisi olmayan veya yasaklı göçmen sayıldığı tarihten geriye doğru son on yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mutad bir sakin olarak en az yedi yıl süreyle ikamet etmemiş olan bir yabancı ise, sınır dışı edilmesi amacıyla gerekli emirnamenin hazırlanması için tutuklan-masını sağlayabilir .

     Ancak, bu bend kuralları, 6’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (i) bendinde gösterilen kategoriye giren herhangi bir kişiye uygulanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Bu maddenin (1)’inci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendleri uyarınca aleyhine emir verilmiş herhangi bir kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini terkedeceği güne kadar gözetim altına alınmak üzere tutuklanmasını veya Baş Muhaceret Memurunun onayı ile muhaceret memurunca yönerilecek bir yerde alıkonulmasını emredebilir.

         Ancak, kimse bu fıkra uyarınca sekiz günden daha

 uzun bir süre için tutuklanamaz veya herhangi bir yerde  hapsedilemez, meğer ki, o arada, Mahkeme, bir  muhaceret memurunun başvurusu üzerine ve ilgili kişiyi de dinledikten sonra, söz konusu kişinin Mahkemece uygun görülecek ek bir süre için daha tutuklanmasını veya hapsedilmesini onaylamış olsun.

 

 

 

Sınırdışı edilme emirleri.

 

32/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

(1)

Bu Yasa kurallarına ve bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük gereğince verilen herhangi bir ruhsat veya izindeki kayıtlara bağlı kalınması koşuluyla, Baş Muhaceret Memuru, yasaklı göçmen olan herhangi bir yabancının veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sınırlı bir süre kalmak üzere izinli olarak giren, ancak o süre bittikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalmaya devam eden herhangi bir kişinin veya 6’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (i) bendinde gösterilen kategoriye giren herhangi bir kişinin,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden sınır dışı edilmesini ve bu arada, sınır dışı edilinceye kadar muhafaza altında alıkonmasını emredebilir.

 

 

 

(2)

Sınır dışı edilmesi emredilen bir yabancı, aşağıdaki yer1ere gönderilebilir.

 

 

 

 

(a)

Ait olduğu  ülkedeki bir yere ; veya

 

 

 

 

(b)

Bakanlar Kurulunun onayı ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, kendi ülkesi dışında bir ülkeden gelmişse, geldiği ülkeye veya gönderilmeye rıza göstereceği herhangi bir yere. Ancak her iki durumda da, gönderileceği yerin Hükümetinin ilgili kişiyi almayı kabul etmesi gerekir.

 

 

 

(3)

6’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (i) bendinde göste­rilen kategoriye giren ve sınır dışı edilmesi emredilen bir yabancı, Bakanlar Kurulunun onayı ile, han­gi ülkeden gelmişse o ülkeye veya gönderilmeye rıza göstereceği herhangi bir yere gönderilebilir; ancak her iki durumda da, gönderileceği ülke Hükümetinin ilgili kişiyi almayı kabul etmesi gerekir.

 

 

 

(4)

Bu Yasada öngörü1en herhangi bir kurala bırakılmaksızın, Baş Muhaceret Memuru, kendi takdirine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine deniz yoluyla gelen herhangi bir yasaklı göçmene, gideceği yeri belirtmeksizin, geldiği gemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmasını emredebilir.

 

 

 

 

 

 

 

(5)

(a)

Bu madde ile verilen sınır dışı etme yetkisi, bu Yasada öngörülen herhangi bir kurala bakılmaksızın, 6’ncı maddenin (1)’inci fıkrasının (f), (g) ve (h) bendlerinde gösterilen kategorilere giren herhangi bir kişinin sınır dışı edilmesinde de kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

(b)

    Ancak, sınır dışı edilecek kişinin, sınır dışı edilme emrinin verildiği anda., yabancı bir Devlet yurttaşı olması gerekir.

Bu fıkra uyarınca sınır dışı edilmesi emrolunan bir kişi, yurttaşı olduğu ülkeye veya Bakanlar Kurulunun direktif vereceği  başka herhangi herhangi bir ülkeye gönderilebilir; ancak bu gibi başka ülkenin ilgili kişiyi almayı kabul etmesi gerekir.

 

 

 

 

(c)

Bu fıkra uyarınca aleyhine bir sınırdışı edilme emri çıkarılan ve bu emir uyarınca sınır dışı edilen herhangi bir kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-tindeki  taşınır ve taşınmaz malları için bir temsilci atayıncaya kadar veya söz konusu mallarla ilgili olarak başka bir düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlar Kurulu, isdar edeceği bir yetki belgesiyle, sınırdışı edilen kişinin malları için bir yediemin atayabilir ve sözkonusu malların yediemince yönetilmesi için veya genellikle bu bend amaçlarının daha iyi biçimde yerine getirilmesi için tüzükler yapabilir.

 

 

32/2004

 

(6)

Baş Muhaceret Memuru, aleyhine sınırdışı edilme emri çıkarılan ve bu emir uyarınca sınırdışı edilen yabancı kişiler hakkında yurttaşı oldukları ülkenin elçilik, konsolosluk veya temsilciliklerine bilgi verir.

 

 

Yoksul duruma düşen müstah-demlerin ülkelerine geri gönderilmesi.

15.

(1)

Bir muhaceret memurunun istida ile başvurusu üzerine ve ilgili işveren veya işverenin temsilcisi dinlendikten sonra, Mahkeme, Kıbrıs yerlisi olmayan bir kişinin, bir hizmet sözleşmesi uyarınca görev yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girdiğine ve o kişinin sözleşmenin yürürlük süresi içinde veya sözleşmesinin sona ermesinden veya sona erdirilmesinden başlayarak altı ay içinde, yoksul duruma düştüğüne kanaat getirirse, o kişiyi yasaklı göçmen olarak ilân eder. Bunun üzerine, söz konusu kişinin geçimi, tedavisi, ülkesine geri gönderilmesi veya sınır dışı edilmesi için devletçe yapılan masraflar, sözkonusu kişinin sözleşme yaptığı işverenden istirdat edilir. Ödenmediği durumlarda ise, muhaceret memurunun istida ile başvurusu üzerine, Mahkeme, daha ileri işlem yapmadan,  ilgili işverenin, sözkonusu masrafları karşılayacak miktarda taşınır malına elkoymak suretiyle zaptedilmesi ve satılması veya masrafların, ilgili işverenin taşınmaz mallarından yeteri kadarının satılması yoluyla karşılanması için emir verir.

 

Bölüm 155

 

(2)

Bu gibi emirler, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası veya onu değiştiren veya yerini alan herhangi bir Yasa kuralları uyarınca verilen cezaların ödenmesine ilişkin emirler gibi icra edilirler.

 

 

Sınır dışı edilme masraflarının karşılanması v.s.

16.

(1)

Bir muhaceret memurunun istida ile başvurusu üzerine ve ilgili kişiyi de dinledikten sonra, Mahkeme, bir yasaklı göçmenin kendisinin, karısının, çocuklarının veya geçindirmekle  yükümlü olduğu yakınlarının geçimi, tedavisi veya sınır dışı edilmesi için devletçe masraf yapıldığına kanaat getirirse, daha ileri işlem yapmadan, masrafların, ilgili kişinin taşınır mallarından yeteri kadarının zaptedilip satılması yoluyla veya taşınmaz mallarından yeteri kadarının satılması yoluyla tahsil edilmesi için emir verir.

 

Bölüm 155

 

(2)

Bu gibi emirler, Ceza Mahakemeleri Usulü Yasası veya onu değiştiren veya yerini alan herhangi bir yasa kuralları uyarınca verilen cezaların ödenmesine ilişkin emirler gibi icra edilirler.

 

 

Kaptan veya

Pilotun, Yasaklı

Göçmenin

Ülkesine Geri Gönderilmesi-ne ilişkin Sorumluluğu.

17.

(1)

Bir kişinin sınır dışı edilmesi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini  terketmesi emredildiğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmak üzere olan bir geminin kaptanı veya bir uçağın pilotu,  ilgili sınırdışı edilme emrinin veya muhaceret memurunun emrinin ibrazı üzerine  ve gereken yol masrafları ödenmesi ve tahsil edilmesi üzerine, sınır dışı edilen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini terketmesi emredilen  kişiyi ve eğer varsa, karısını, çocuklarını ve geçindirmekle yükümlü olduğu yakınlarını,  gemiye veya uçağa alıp onların, muhaceret memurunca durumun gereğine göre verilecek direktif uyarınca,  geminin gideceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki bir limana kadar veya uçağın ineceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki bir uçak alanına kadar, duruma göre, gemide veya uçakta seyahat etmelerini ve seyahat süresince iaşe ve ibatelerini sağlar.

 

 

 

 

3.21/1982

 

(2)

Herhangi bir gemi kaptanı veya uçak pilotu, bu maddenin (1)’inci. fıkrasında belirtilen kişilerden herhangi birini, söz konusu fıkrada öngörüldüğü biçimde gemisine veya uçağına almayı reddederse,  bir suç işlemiş olur ve yüz bin Türk Lirasına kadar  para cezasına çarptırılabilir.

 

 

 

(3)

Yukarıdaki maddeler uyarınca ödenmiş olan masraflar dışında bu maddenin (1)’inci fıkrasında belirtilen kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  dışına çıkmak için yapacakları seyahat masrafları ve seyahatla ilgili masraflar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden  ayrılacakları güne kadarki geçim masrafları,  Devlet bütçesinden karşılanır.

 

 

Şüpheli bir göçmenin üstünü ve bagajını arama yetkisi.

18.

Bir muhaceret memurunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmek üzere olan bir kişinin, 6’ncı. maddenin (1)’inci  fıkrasının (f), (g), (h) veya (i) bendlerinden herhangi birinin öngördüğü anlamda yasaklı göçmen olduğuna kuşku duyması için nedeni olması ve o kişiye bunu bildirmesi durumunda, söz konusu kişinin üstünü ve bagajını araması veya arattırması yasaldır.

     Ancak, bir kadının üstü yalnız bir kadın görevli tarafından aranabilir.

 

 

Suç ve Cezalar

19.

(1)

(a)

Kendisinin  veya başka herhangi bir kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalmasına ruhsat veya izin verilmesi için yapılan bir dilekçe ile ilgili olarak gerçek dışı  bir rapor, beyanname veya bildirimde bulunan;

 

 

 

 

(b)

Gerçek dışı bir rapor, beyanname veya bildirimle kendisi veya başka herhangi bir kişi  için bir ruhsat veya izin elde eden;

 

 

 

 

(c)

bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzük uyarınca verilen herhangi bir ruhsat veya izinde yasalara aykırı olarak değişiklik yapan ;

 

 

 

 

(d)

Sahtelenmiş veya yasalara aykırı olarak üzerinde değişiklik yapılmış  herhangi bir ruhsat veya izni kullanan  veya makûl özürü olmadan tasarrufunda bulunduran;

 

 

 

 

(e)

bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan  herhangi bir Tüzük uyarınca veya bu Yasanın veya sözkonusu Tüzüğün öngördüğü amaçlar için, muhaceret memuru-nun soru sorabileceği herhangi bir konu ile ilgili olarak muhaceret memurunca sorulan soruları yanıtlamayı reddeden veya onlara gerçek dışı  yanıtlar veren ;

 

 

 

 

(f)

bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan  herhangi bir Tüzük uyarınca veya bu Yasanın veya sözkonusu Tüzüğün öngördüğü amaçlar için, bir muhaceret memurunun isteyebileceği herhangi bir belgeyi muhaceret memuruna ibraz etmeyi reddeden ;

 

 

 

 

(g)

bu Yasaya veya bu Yasa uyarınca çıkarılan  tüzüklere aykırı olarak herhangi bir yasaklı göçmenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmesine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalmasına yardım eden ;

 

 

 

 

(h)

bu Yasaya veya bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklere  aykırı olarak davranan herhangi bir kişiyi, böylece davrandığını bildiği veya davrandığına inanması için makul sebepler olduğu halde, barındıran veya ona yataklık eden ;

 

 

 

 

(i)

herhangi bir muhaceret memurunun görevini yerine getirmesine, aktif veya pasif olarak  direnen veya yerine getirmesini aynı şekilde engelleyen ;

 

 

 

 

(j)

bu Yasa uyarınca verilen bir ruhsatın sahibi olarak ruhsatttaki herhangi bir kayıt  veya koşula aykırı davranışta bulunan

 

 

 

 

(k)

bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük uyarınca verilen herhangi bir iznin sahibi olarak, bu gibi bir izinde yer alan herhangi bir kayıt veya koşu1a aykırı davranışta bulunan;

 

 

 

 

(l)

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici sakin olarak belirli bir süre için girdiği halde, söz konusu sürenin sona ermesinden sonra Baş Muhaceret Memurundan izin almaksızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalan;

 

 

 

 

(m)

üstünün veya bagajının 18’inci maddede öngörüldüğü biçimde aranmasına izin vermeyi reddeden,

 

4(1).21/1982

 

 

 

herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve altı aya kadar hapis cezasına veya Elli Bin Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 

 

 

4(2).21/1982

 

 

 

(2)

Bir yasaklı göçmen, aşağıda belirtilen hususları kanıtlama-dıkça, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunduğu takdirde  bir suç işlemiş sayılır ve bir muhaceret memuruna, 13’üncü madde kuralları uyarınca verilen yetkiler saklı kalmak koşu­luyla, altı aya kadar hapis cezasına veya Yüz Bin Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir:

 

 

 

 

(a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yasal yollardan girdiğini ;

 

 

 

 

(b)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hava yolu ile geldiğini ve daha önce yasaklı göçmen sayılmış birisi olmadığını ve en yakın bir muhaceret memuruna bizzat başvurmak üzere yola çıkmış olduğunu ;

 

 

 

 

(c)

bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir tüzük uyarınca veya başka herhangi bir Yasa kuralları uyarınca verilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kalmasına yetki veren bir ruhsat veya izne sahip olduğunu ; veya

 

 

 

 

(d)

ruhsatı veya izni sona ermiş veya iptâl edilmiş olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılması için makûl bir fırsat bulamadığını.

 

 

 

(3)

Bu Yasa kuralları uyarınca bir geminin  kaptanına veya bir uçağın pilotuna verilen herhangi bir ceza:

 

 

 

 

(a)

geminin kaptanına verilmişse, gemiye limanı terketme izni verilmeden önce ;

 

 

 

 

(b)

uçağın pilotuna verilmişse, uçağın kalkışından önce,

 

 

 

 

ödenmelidir. İlgili emrin veya duruma göre, kaptanın veya pilotun mahkumiyet belgesinin bir suretinin Muhaceret memurunca liman veya havaalanının yetkili makamına ibrazı, o makama, söz konusu cezanın ödenmiş olduğu tatminkâr bir biçimde kanıtlanıncaya kadar, geminin limanı terketmesine veya uçağın havaalanından ayrılmasına izin vermeyi reddetmesi için tam yetki verir.

 

 

32/2004

28/2007

 

 

 

63/2006

 

 

 

 

28/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

(A)Bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan herhangi bir Tüzük gereğince Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine onaylanmış bir limandan giriş yapan ve girişte kendisine verilen Ziyaretçi İzni süresi bitmiş olan ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilen Çalışma İzni, İş Yapma İzni veya İş Kurma İzni süresi bitmiş olmasına rağmen izin süresini uzatmayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan yabancı uyruklu kişileri saptar.

(B)Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memurun yukarıdaki (A) bendi uyarınca tespit edilen yabancı uyruklu kişilerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı ile giriş yapmış olanları bu maddedeki diğer kurallara bakılmaksızın en kısa sürede ülkeden şıkışlarını sağlamak maksadıyla Polis Genel Müdürlüğüne bildirir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine pasaportla giriş yapmış olanlardan ise Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memurun uygun görmesi koşulu ile en geç bir aylık  süre sonuna kadar İkamet İzni almak için gerekli işlemleri başlatmalarını veya ülkeden ayrılmalarını ister.

 

 

28/2007

31/2008

 

 

 

(C)Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memurun yukarıdaki (A) bendi uyarınca saptayacağı ilgili yabancı kişinin, yetkili makamlardan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunduğu gün sayısı tespit edilir ve izinsiz olarak kaldığı her gün için Muhaceret İşleriyle  Görevli Daire tarafından yürürlükteki günlük asgari ücret kadar para cezası kesilerek kendisinden tahsil edilir.

            Ancak, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında ön izin alınarak ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişiye veya çalışma izin süresi bitmiş olan kişiye, işverenin çalışma izinleriyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Çalışma İşleri ile Görevli Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, bu bend uyarınca belirlenen ceza kesilmez ve yurtdışına çıkışına izin verilir.  Ayrıca ön izin alınarak ülkeye giriş yapan fakat sağlık sorunları sebebiyle muhaceret izni alamayacağı Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığın raporuna dayanarak tespit edilen kişilerden, rapor tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde yurt dışına çıkmaları halinde, bu bend uyarınca ceza kesilmez.

 

 

32/2004

28/2007

 

 

 

 

(5)

Hiçbir işveren, Çalışma İzni sahibi olmayan ve Çalışma İzni süresi dolmuş olmasına rağmen iznini yenilememiş olan bir yabancı uyruklu kişiyi istihdam edemez.  İstihdam edenler bir suç işlemiş olurlar ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasasında bu gibi suçlar için öngörülmüş olan cezalarla cezalandırılırlar.

 

 

Bakanlar Kurulunun Tüzük yapma yetkisi.

20.

(1)

Bakanlar Kurulu, aşağıda belirtilen konuların tümü veya herhangi biri hakkında, Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle Tüzükler yapabilir :

 

 

 

 

(a)

yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişinin yasaklanması ;

 

 

 

 

(b)

yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişinin kontrolü ve düzenlenmesi ve bu gibi girişlerin ve yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikametinin koşula, kısıtlamaya ve sınırlandırmaya bağlı tutulması ;

 

 

 

 

(c)

yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine göçmen olarak girişlerinin kontrolü ve düzenlenmesi ;

 

 

 

 

(d)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden yabancıların tescili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde dolaşım ve hareketlerinin kontrolu ve düzenlen-mesi ;

 

 

 

 

(e)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girmesine izin verilen herhangi bir yabancının bizzat kendisi veya yabancı adına başka birisi tarafından yatırılacak para miktarının veya verilecek güvencenin belirlenmesi ;

 

 

 

 

(f)

Yabancıların  ödeyeceği harçların (2)’nci fıkra kurallarına bağlı olarak belirlenmesi ;

 

 

 

 

(g)

şüpheli durumlarda yabancıların hangi  yurttaşlığa bağlı olduğunun  kararlaştırılması ;

 

 

 

 

(h)

Kıbrıs yerlisi olmayan veya son on yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mutad sakin olarak en az yedi yıl ikamet etmemiş bulunan yabancı uyruklu kişilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikametlerinin kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve sınırlandırılması ve bu gibi yabancı uyruklu kişilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde icra edecekleri herhangi bir iş, ticaret, meşguliyet,  isihdam  veya meslek bakımından, koşula, kısıtlamaya ve sınırlandırmaya bağlı tutulmaları ;

 

 

 

 

(i)

bu Yasa uyarınca  veya bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzükler uyarınca kullanılacak formaların ve tutulacak, verilecek ve hazırlanacak sicil, şahadetname veya istatistiki bilgi çizelgelerinin biçimlerinin belirlenmesi ve gerekli görülecek ek formaları belirleyebilmesi için Baş Muhaceret Memuruna yetki verilmesi ;

 

 

 

 

(j)

Tüzüklerde öngörülen amaçlar için gerekli olan makamların ve memurların atanması ve bu gibi makam ve memurlarla Baş Muhaceret Memuruna gerekli ve uygun olan yetkilerin verilmesi;

 

 

 

 

(k)

genellikle bu Yasanın daha iyi bir biçimde uygulanmasının sağlanması.

 

2.44/1989

 

(2)

Bakanlar Kurulu,  (1)’inci fıkra kuralları uyarınca yapacağı tüzüklerle 5000.—TL ile 500.000.—TL arasında harç alınmasını öngörebilir.

     Ancak Bakanlar Kurulu bu harçları, Devlet Planlama Örgütünün saptadığı yıllık enflasyon oranını dikkate alarak 10 katına kadar artırabilir.

 

 

 

(3)

Bu madde uyarınca yapılan herhangi bir Tüzüğün yabancılara ilişkin kuralları, ya tüm yabancılara genel olarak ya da ilgili Tüzükte belirtilen herhangi bir sınıf, kategori veya tanımlamaya giren yabancılara ilişkin olabilir.

 

 

 

(4)

Bu madde uyarınca yapılan herhangi bir Tüzükle ilgili bir işlemde veya böy1e bir Tüzük uyarınca yapılan veya yapılması tasarlanan herhangi bir şeyle ilgili olarak herhangi bir kişinin –

 

 

 

 

(a)

Yabancı olup olmadığı ; veya

 

 

 

 

(b)

özel bir sınıf, kategori veya tanımlamaya giren bir yabancı olup olmadığı,

 

 

 

 

konusunda  ortaya bir sorun çıkarsa, söz konusu kişinin, duruma göre, yabancı olup olmadığını veya özel bir sınıf, kategori veya tanımlamaya giren bir yabancı olup olmadığını kanıtlama yükü o kişiye düşer.

 

 

 

5.21/1982

 

(5)

Bu maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca yapılan herhangi bir Tüzükte, Tüzük kurallarına aykırı herhangi bir davranış için üç aya kadar hapis cezası veya Yirmi Beş Bin Türk Lirasına kadar para cezası veya her iki ceza birden öngörülebilir.

 

 

 

 

 

 

Koruma

21.

Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Yasalar * uyarınca çıkarılan herhangi bir Emirname, yapılan herhangi bir Tüzük veya verilen herhangi bir ruhsat veya izin veya yapılan herhangi bir iş, bu Yasa uyarınca çıkarılmış, yapılmış veya verilmiş sayılır.

 

                ---------------------------------------

 

 

 

 

55/2011 sayılı değişiklik yasası ile getirilen  Geçici 1’inci madde.

 

 

Geçici Madde

Ülkede İzinsiz Kalanların Durumu

32/2004

28/2007

55/2011

 

 

 

 

 

 

1.

(1) Halen ziyaretçi izni, ikamet izni, öğrenci izni, iş kurma izni veya çalışma izni bitmiş olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan yabancı uyruklu kişiler, bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendinin öngördüğü cezayı ödemeye devam ederler.

      Ancak, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde bu Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, herhangi bir para cezası ödemeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapabilirler.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapan yabancılara, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları halinde otuz gün ziyaretçi izni verilir.

(3) Bu madde kurallarından yararlanarak, herhangi bir para cezası ödemeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tekrar giriş yapan kişiler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle yeniden cezalı duruma düşmeleri halinde, bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezaları da, yeni oluşan cezalarıyla birlikte ödemekle yükümlüdürler.

        Ancak bu gibi kişiler, çalışma izni, iş kurma izni, ikamet izni veya öğrenci izni aldıktan sonra cezalı duruma düşmeleri halinde, bu fıkra kuralları uygulanmaz ve bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezalardan sorumlu tutulmazlar.

 

 

 

Geçici Madde

Yurtdışında Olanların Durumu

28/2007

 

 

 

2.

Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulan yabancılardan, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşıyla evli olan veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce evli olduğu yabancı eşinin yasal ve geçerli muhaceret izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi koşuluyla bu yabancılara, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları ve giriş esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar cezayı ödemeleri koşuluyla ülkeye girişlerine izin verilir.

 

 

 

 

 

55/2011 sayılı değişiklik yasası ile getirilen  Geçici 2’inci madde.

 

 

Geçici Madde

 

Ülkeden Çıkış Yapmadan Yasal Hale Gelmede Kolaylık

55/2011

2.

(1) Halen ziyaretçi izni, ikamet izni, iş kurma izni veya çalışma izni bitmiş olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan yabancı uyruklu kişiler, bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendinin öngördüğü cezayı ödemeye devam ederler.

         Bu madde kapsamındaki yabancılardan işvereni ile iş ilişkisi devam etmesine karşın süresi dolan çalışma izninin uzatılması ve/veya yenilenmesi ile ilgili işlemler işverenin ihmali nedeniyle gerçekleşmemiş ise, iznin sona erme tarihi ile bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreye ait sosyal güvenlik kurumlarına yapılması gereken yatırımların geriye dönük olarak bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde ödenmesi ve aynı süre içerisinde Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlıktan çalışma izni alınması halinde, söz konusu kişiler, bu Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapmadan, yasal hale gelirler.

         Ancak, bu fıkra kurallarından yararlanmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine pasaport ile giriş yapılması şarttır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine nüfus cüzdanı ile giriş yapanların, bu (Değişiklik) Yasasından yararlanabilmesi için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapması koşuldur.

 

 

55/2011

 

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca yasal hale gelen kişilerin eşlerine ve 18 yaşından büyük, önceden evlenip ayrılmış olmasına bakılmaksızın bekar çocuklarına, Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yurt dışına çıkış yapmadan yasal hale gelmek için herhangi bir para cezası ödemeden, bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde Muhaceret Dairesine başvurmaları halinde ziyaretçi izni verilir.

       Ancak, bu fıkra kurallarından yararlanmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine pasaport ile giriş yapılması şarttır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine nüfus cüzdanı ile giriş yapanların bu (Değişiklik) Yasasından yararlanabilmesi için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkış yapması koşuldur.

 

 

55/2011

 

(3)  Bu madde kurallarından yararlanarak, ülkeden çıkış yapmadan yasal hale gelen kişiler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle yeniden cezalı duruma düşmeleri halinde, bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezaları da, yeni oluşan cezalarıyla  birlikte ödemekle yükümlüdürler.

        Ancak bu gibi kişiler, çalışma izni, iş kurma izni, ikamet izni veya öğrenci izni aldıktan sonra cezalı duruma düşmeleri halinde, bu fıkra kuralları uygulanmaz ve bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezalardan sorumlu tutulmazlar.

 

 

 

 

55/2011 sayılı değişiklik yasası ile getirilen  Geçici 3’üncü madde.

 

 

Geçici Madde

Bazı Yaban-cıların Ülkeye Girişlerinde Kolaylık

55/2011

3.

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkışlarında, haklarında tahakkuk etmiş para cezasını ödemedikleri nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişlerine engel konulan yabancılar, bu Yasanın öngördüğü cezayı ödemeye devam ederler.

       Ancak, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının 18 yaşından büyük, önceden evlenip ayrılmış olmasına bakılmaksızın bekar çocukları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının anne veya babası, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce muhaceret izniyle ikamet eden yabancıların, 18 yaşından büyük, önceden evlenip ayrılmış olmasına bakılmaksızın bekar çocukları veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce evli olduğu yabancı eşinin yasal ve geçerli muhaceret izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden kişiler veya Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlıkça, işverenin çalışma izinleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle cezalı duruma düştüğü, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilen kişiler, ödenecek ceza miktarının aylık asgari ücret tutarını aşması halinde, bu Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde  aylık asgari ücret olan 1.300.-TL (Bin Üç Yüz Türk Lirası) ödemeleri koşulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapabilirler.

 

55/2011

 

(2) 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek-öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası kapsamında olup bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar, herhangi bir para cezası ödemeden, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altmış gün içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirler.

 

 

55/2011

 

 

(3) Bu madde kurallarından yararlanarak, ülkeye girişlerinde kolaylık sağlanıp yasal hale gelen kişiler, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle yeniden cezalı duruma düşmeleri halinde, bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezaları da, yeni oluşan cezalarıyla birlikte ödemekle yükümlüdürler.

        Ancak bu gibi kişiler, çalışma izni, iş kurma izni, ikamet izni veya öğrenci izni aldıktan sonra cezalı duruma düşmeleri halinde, bu fıkra kuralları uygulanmaz ve bu (Değişiklik) Yasası uyarınca ödemekten affedildikleri cezalardan sorumlu tutulmazlar.

 

 

Geçici Madde Suç ve Cezalar

32/2004

 

2.

(1)Yukarıdaki Geçici (1)’inci Madde ile saptanmış süre içinde İkamet İzni, İş Yapma İzni veya Çalışma İzni almak için gerekli işlemleri başlatmayanlar en geç saptanmış sürenin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmak zorundadırlar.

(2)Yukarıdaki Geçici (1)’nci Madde ile saptanmış üç aylık sürenin veya Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan üç aylık sürenin sonunda İkamet İzni, İş Yapma İzni veya Çalışma İzni alamayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde izinsiz olarak kalmaya, iş yapmaya veya çalışmaya devam edenler suç işlemiş olurlar.  Bu hususun bir çıkış kapısında veya yapılan herhangi bir denetim veya kontrolde tesbit edilmesi halinde saptanmış üç aylık sürenin son gününe tekabül eden tarihten başlayarak, ilgili kişinin yetkili makamdan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kaldığı sure gün olarak tesbit edilir ve izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kaldığı her gün için yürürlükteki asgari ücretin iki günlük tutarına eşit miktarda para  cezası Muhaceret İşleriyle Görevli Dairece kesilerek kendisinden tahsil edilir.

(3)Ülkede izinsiz olarak kaldığı herhangi bir çıkış kapısında veya herhangi bir kontrol veya denetimde saptanan bu gibi yabancı kişiler, Muhaceret İşleriyle Görevli Dairece kesilmiş para cezasını ödemiş olsalar dahi Polis Genel Müdürlüğünce ülkeden çıkarılırlar.

(4)Ilgili kişinin belirlenmiş para cezasını ödememesi halinde Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği memurun yazılı talebi ile, Polis Genel Müdürlüğünce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden çıkışı sağlanır ve çıkış kaydına, para cezasını ödemediğine dair şerh düşülerek yeniden giriş yapmasına engel konularak bu gibi kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişlerine izin verilemez.

 

 

Geçici Madde

Ülkede İzinsiz Kalanların Durumu

63/2006

28/2007

31/2008

1.

Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyetine onaylanmış bir limandan giriş yapan ve girişte kendisine verilen Ziyaretçi İzni bitmiş olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan, İkamet İzni ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilen İş Kurma İzni veya Çalışma İzni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan yabancılara, bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi uyarınca bir cezanın tahakkuk etmiş olması halinde, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihtenbaşlayarak bir ay içerisinde ödemeleri koşuluyla bu ceza yerine, yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar ceza uygulanır.  Tahakkuk eden cezanın yürürlükteki aylık asgari ücret miktarından az olması halinde tahakkuk eden ceza miktarı uygulanır.  Bu madde kapsamındaki yabancılardan, işvereniyle iş ilişkisi devam etmesine karşın süresi dolan Çalışma İzninin uzatılması ve/veya yenilenmesi, işverenin ihmali nedeniyle gerçekleşmemişse, iznin sona erme tarihi ile bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreye ait sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının geriye dönük olarak ödenmesi halinde ülkeden çıkış yapmalarına gerek olmaksızın bu madde kurallarından faydalanırlar.

 

 

Geçici Madde

Yurt Dışında Olanların Durumu

28/2007

31/2008

2.

Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulan yabancıların, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evil olan veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce evli  olduğu yabancı eşinin yasal ve geçerli muhaceret izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasal ve geçerli muhaceret izniyle ikamet eden yabancıların, 18 yaşından büyük bekar çocukları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları ve giriş esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar cezayı ödemeleri koşuluyla ülkeye girişlerine izin verilir.

 

 

Geçici Madde 1

Muhaceret İzinsiz Olmaları Nedeniyle Oluşan Para Cezasını Ödemedikleri İçin Ülkeye Girişlerine Engel Konulan Yabancıların Durumu

62/2014

 

1.

(1) Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulan ve ödenecek para cezası tutarı, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret turarından fazla olan aşağıda belirtilen yabancılar, bu Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları ve giriş esnasında bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında para cezası ödemeleri koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapabilirler:

(A) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olanlar,

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,

(C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının anne veya babası,

(Ç) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte Beyaz Kimlik Kartı sahibi ile evli olanlar,

(D) Beyaz Kimlik Kartı sahibinin on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,

(E) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma, öğrenci izni ile ikamet eden yabancıların eşleri,

(F) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma izni ile ikamet eden yabancıların on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,

(G) Bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler ile bunların anne, baba ve eşleri.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında para cezasını ödeyerek bu (Değişiklik) Yasasından yararlanan yabancılara, bu Yasa veya başka bir yasa uyarınca ülkeye girişlerine engel herhangi bir sebep olmaması koşuluyla, ülkeye girişlerinde otuz günlük ziyaretçi izni verilir.

 

 

Geçici Madde

Ülkede Bulunan Yabancılara, Çıkış Yaparak veya Çıkış Yapmadan Yasal Hale Gelmede Kolaylık Sağlanması

62/2014

2.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişte kendisine verilen ziyaretçi izni bitmiş olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan, veya ikamet izni, eşe refakat izni, çalışma izni, iş kurma izni veya öğrenci izni bitmiş olmasına rağmen uzatmayan ve bu nedenle bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi uyarınca haklarında tahakkuk eden para cezası tutarı, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret turarından fazla olan aşağıda belirtilen yabancılar, bu Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki ay içerisinde ülkeden çıkış yapmaları ve çıkışta bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret turarında para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalan kısmından sorumlu tutulmazlar ve ülkeye tekrar gelmeleri halinde, bu Yasa veya başka bir yasa uyarınca ülkeye girişlerine engel herhangi bir sebep olmaması koşuluyla, ülkeye girişlerinde kendilerine otuz günlük ziyaretçi izni verilir.

          Ancak yurt dışına çıkış yapmadan bu maddeden yararlanmak isteyen aşağıdaki yabancılar, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki ay içerisinde Muhaceret Dairesine başvurarak bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında para cezasına ilave olarak 200-TL (İki Yüz Türk Lirası) ek bir meblağı Muhaceret Dairesi veznesine yatırmak zorundadır:

 1. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olanlar,
 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının anne veya babası,
 4. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte Beyaz Kimlik Kartı sahibi ile evli olanlar,
 5. Beyaz Kimlik Kartı sahibinin on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,
 6. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma, öğrenci izni ile ikamet eden yabancıların eşleri,
 7. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte ikamet, çalışma, iş kurma izni ile ikamet eden yabancıların on sekiz yaşından büyük bekar çocukları,
 8. Bu (Değişiklik) Yasası yürürlüğe girmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler ile bunların anne, baba ve eşleri.

 

 

Geçici Madde

Ülkeden Çıkış Yapmayanlara Ziyaretçi İzni Verilmesi ve Ön İzinden Muaf Tutulmaları

63/2006

   25/2012

 

62/2014

 

3.

 

Ülkeden çıkış yapmadan yukarıdaki Geçici 2’nci Maddeden yararlananlara Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan otuz günlük ziyeretçi izni verilir. Bu maddeden yararlanan bir yabancının otuz günlük ziyaretçi izni süresi içinde, çalışma izni almak amacıyla işvereni tarafından müracaat edilmesi halinde, bu müracaat, başka bir Yasanın herhangi bir kuralında aksine hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasasının 23’üncü maddesi uyarınca yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğünde öngörülen ön izin işlemlerinden muaf tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Yasalar şunlardır: 1940 Bölüm 40, 19/1950 ve 11 /1951.

 

Yürürlüğe Giriş

22.

Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

                         

                                                    

 

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler