• BIST 11156.2
 • Altın 2545.653
 • Dolar 32.8875
 • Euro 35.8578
 • Lefkoşa 40 °C
 • Mağusa 39 °C
 • Girne 37 °C
 • Güzelyurt 38 °C
 • İskele 39 °C
 • İstanbul 32 °C
 • Ankara 34 °C

Dünya Giderken Ay’a Biz Kaldık Yaya

Cenk DİLER

Dünyada her şey STANDARTLAŞIRKEN bizdeki KEŞMEKEŞ son sürat sürmekte/sürdürülmektedir. Dünya TAKSİ ŞÖFÖRLÜĞÜ mesleği için bakın ne standartlar belirlemiş. Bu standart Avrupa’da ICS 03.040.03.100.30 Numaralı standart diye adlandırılıyor. Türkiye’de ise, TS 12727/Nisan 2001 yılında yürürlüğe girmiş ve TAKSİ OTOMOBİLİ ŞÖFÖRÜ STANDARDI adını taşıyor. Okuyunca dudaklarınız uçuklayacak. Tanımlar; Bu standartta aşağıdaki tarifler kullanılır: Taksi otomobili; Taksi otomobili, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan, Taksimetre veya tarife ile insan taşımak için tescil ettirilmiş motorlu taşıttır. Taksi otomobili şoförlüğü; Taksi otomobili şoförlüğü, yolcunun, karayolları yolcu taşımacılık esasları doğrultusunda, trafikkurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde, taksi otomobillerle bir yerden bir yere taşınması ve aracın yönetimiyle ilgili meslek alanıdır. Taksi otomobili şoförü; Taksi otomobili şoförü, şehir içi ve dışında yolcu taşımasını, taksi otomobili denilen küçük taşıma kapasitesine sahip araçlarla, karayolları yolcu taşımacılık esasları doğrultusunda, trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştiren en az B. sınıfı Sürücü Belgesi ile T1 sınıfı Ticari Taşıt Kullanma Belgesi bulunan, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip kişidir. Temel ve mesleki özellikler; Temel ve meslekî özellikler, bu standartta işçi sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım, temel matematik, Türkçe okur-yazarlığı, iletişim becerileri, kişisel beceriler, dış görünüm (kılık kıyafet), insan ilişkileri, harita ve şehir planı okuma bilgisi ve otomobil teknolojisi temel prensipleri gibi konular ile mesleğin icra edilmesinde gerekli mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar, mevzuata ve işin gereğine uygun işletme bilgi ve becerilerinin bütünüdür. Kişisel beceriler; Kişisel beceriler, çalışanların sorumluluk alma, kendine güven, ekip çalışmasına uyum, müşteriye dönük olma, liderlik, müzakere yapma, özeleştiri yapma, problem çözümü ve karar alma konularındaki becerileridir.  İletişim becerileri; İletişim becerileri, çalışanların okuma, yazma, dinleme, konuşma, muhakeme, kendini ifade etme, uygun iletişim türü ve tekniğini seçme/uygulama konularındaki becerileridir. Kapsam; Bu standart; taksi otomobili şoförlüğü mesleği ve bu mesleği icra eden kişilerin tarifini, sınıflandırılmasını, bu meslekte kullanılan asgari araç, gerek ve ekipman ile her sınıftaki elemanın meslek ile ilgili sahip olması gereken özellikler ve bu özelliklerin ölçüm ve değerlendirmesini kapsar.Diğer motorlu taşıt şoförlerinin mesleklerini kapsamaz. Uygulama alanı; Bu standart, taksi otomobili şoförlüğü mesleğinde hizmet veren insan gücünün özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin ölçümü ve değerlendirilmesinde uygulanır. Sınıflandırma, Özellikler, Araç, Gereç ve Ekipman; Sınıflandırma; Sınıflar; Taksi otomobili şoförü tek sınıf olarak sınıflandırılmıştır. Özellikler; Taksi otomobili şoföründeki özellikler temel ve mesleki özellikler olarak aşağıda belirtilmiştir. Taksi otomobili şoförü temel ve mesleki özellikler; Taksi otomobili şoförünün sahip olmasa gereken asgari düzeydeki temel ve mesleki özellikler;

 1. İnsan sağlığı ve iş güvenliği konusundaki temel bilgilere sahip olmak,
 2. Yangından korunma kurallarını bilmek ve yangın söndürme cihazlarını kullanmak,
 3. Mesleğin gerektirdiği güvenli çalışma kurallarını bilmek ve bu kurallara uygun davranışlar göstermek,
 4. İş disiplini, temizlik, düzen, giyim, işe devam gibi konularda kurallarını bilmek ve uygulamak,
 5. İlk yardım malzemelerini tanımak, fonksiyonlarını bilmek ve gerektiğinde doğru olarak kullanmak,
 6. Ortak bir amaca yönelik ekip çalışmasına aktif katılım sağlamak,
 7. Türkçeyi doğru olarak konuşmak ve başkalarıyla rahat iletişim kurmak,
 8. Okuduğunu anlamak, anladığını ve düşüncelerini sözlü, yazılı, resim ve çizimlerle anlaşılır biçimdeİfade etmek,
 1. Dürüst, saygılı ve iş ahlakına sahip davranışlar göstermek,
 2. Dört işlem gerektiren matematiksel hesaplamaları yapmak,
 3. Yol mesafe ölçü sistemlerini bilmek,
 4. Isı, sıcaklık ve etkilerini bilmek,
 5. Taksi otomobili de kullanılan araç, gereç ve ekipmanda meydana gelebilecek arizaya teşhis edebilecek nitelikte bilgiye sahip olmak,
 6. Taksi otomobilinin güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı tedbirler almak,
 7. Taksi otomobili şoförlüğü mesleğinin önemini bilmek,
 8. Harita ve şehir plan okumayı bilmek,
 9. Hizmetin kalite seviyesinin ihtiyaca uygun olması için gerekli düzenlemeleri ve yenilikleri standartlara uygun olarak yapmak,
 10. Yağlama yağları hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Aracın karter, şanzıman ve diferansiyeldeki yağ seviyesini kontrol etmek,
 12. Soğutma sisteminin kontrolünü yapmak,
 13. Krikoyu kullanmak,
 14. Lastik değiştirmek, gerektiğinde lastik tamir etmek,
 15. Akümülatörler hakkında bilgi sahibi olmak ve bakamını yapmak,
 16. Hava filtresini temizlemek,
 17. Tornavida, pense, anahtar takımları gibi el aletlerini uygun yerlerde kullanmak,
 18. Sıkma sökme el aletlerini tanımak ve kullanım yerlerini bilmek,
 19. Vantilatör kayışını kontrol etmek,
 20. Fren aksamını kontrol etmek,
 21. Sigorta ve ampulleri kontrol etmek,
 22. Araç lastiklerini kontrol etmek,
 23. Araç aydınlatma ve işaret sistemlerini kontrol etmek,
 24. Motorlu araçların sigorta, tescil ve vergi işlemlerini bilmek,
 25. Kaza ve yaralanmalarla ilgili hukuki işlemleri bilmek ve uygulamak,
 26. Mesleği ile ilgili oda dernek vb. mesleki kuruluşlara üye olmak, bu alanda düzenlenen etkinliklere katılmak,
 27. İşle ilgili her türlü sorunlara çözümler üretmek,
 28. Ekipmanın sürekli çalışır ve kullanılır halde bulunmasını sağlamak,
 29. Gelir ve gider kayıtlarını tutmak,
 30. Mesleğindeki teknolojik gelişmeleri izlemek,
 31. Taksi otomobiline ait bakım ve yağlama kartını tutmak,
 32. Taksi otomobilinin periyodik bakamlarını yapmak/yaptırmak,
 33. Taksi otomobilinde yapılan ayarlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 34. Taksi otomobilinin emniyetli kullanımı ile ilgili kurallara uygulamak,
 35. Dizel araçlarda hava alma işlemini bilmek ve yapmak,
 36. Taksi otomobilinde yakıt, soğutma, yağlama, aydınlatma, marş ve şarj sistemlerinin bakım ve kontrollerini bilmek,
 37. Aracın bakım ve muayene tarihlerini bilmek,
 38. Haberleşme araçlarının (Mobil telefon, Telsiz vb.) kullanılmasını bilmek,
 39. Aracın özelliğini belirten işaret ve boyaları yaptırmak

  Kullanılan Asgari Araç-Gereç ve Ekipman; − Taksimetre − Battaniye − Bijon anahtarı − Kriko − Cam kırma çekici − Çekme halatı − Takoz − İlk yardım çantası − Reflektör − Seyyar lamba − Takım çantası − Yangın söndürme cihazı − Yedek lastik − Zincir − Yol haritası − Hava pompası − Haberleşme cihaz (Mobil telefon, Telsiz vb.) − Manivela   Özelliklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi; Taksi otomobili şoförünün, Madde 1.de belirtilen özellikler yönünden yeterliliği Madde 2.1.de belirtilen ölçme usul ve esaslarına göre ölçülür ve Madde 2.2.deki esaslara göre değerlendirilir.   Özelliklerin Ölçülmesi; Taksi otomobili Şoförünün teorik bilgi ve mesleki becerilerinin ölçülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.   Teorik bilgilerin ölçülmesi; − En az 10 soruluk klasik yazılı sınav ve − En az 50 soruluk çoktan seçmeli test veya − En az 50 soruluk doğru - yanlış test ile veya − En az 50 soruluk doldurma tipi test ile bilgi düzeyi ölçülür.   Becerilerin ölçülmesi; Adayın mesleki becerilerinin ölçülmesinde, sınıfına uygun olarak sahip olması gereken mesleki özellikler arasından seçilen ve meslekî becerilerin yeterlilik düzeyinin en az % 60.ını kapsayan bir proje uygulaması yaptırılır. Bu proje uygulamasının gerçekleşmesi için, yeterli zaman verilir. Süre sonunda yapılan uygulamanın hizmet ve teknik seviyesi ölçülür. Uygulama yapılırken, uygulama öncesinde, uygulamayı gerçekleştirme sırasında ve uygulama bitiminde Taksi otomobili şoförünün tavır, tutum ve davranışları ölçmeye dahil edilir. Burada verilecek ve toplam beceri puanına eklenecek olan puan, beceri puanının toplamı içerisinde %10.nu geçemez.   Ölçümlerin değerlendirilmesi; Adayın başarılı sayılması için teorik ölçümde 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması esastır. Meslekî becerilerin ölçümünden de en az 100 tam puan üzerinden 60 puan alması zorunludur. Genel değerlendirmede ağırlık olarak, teorik bilgilerden alınan puanın %40.ı ve becerilerin ölçülmesi sonucunda alınan puanının %60.ı alınır Bu iki değerin toplamı 100 tam puan üzerinden 60.dan az olamaz.   Diğer hükümler; İş sahibi olan veya bir iş yapan Taksi otomobili şoförü B. sınıfı, sürücü belgesini ve Ticari Taşıt Belgesini yanında bulundurur. Taksi otomobili şoförü istek üzerine veya eldeki iş sebebiyle görevli olarak gittiğinde ve gönderildiğinde bu belgeleri göstermek zorundadır. Yukarıdaki nitelikler ASTRONOT seçimi için değildir. Sadece ve sadece “Taksi şoförlüğü” içindir. Nasıl ama? Millet “Ay”a biz hala daha YAYA !!!

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları