• BIST 11064.85
 • Altın 2559.282
 • Dolar 33.0331
 • Euro 35.9507
 • Lefkoşa 30 °C
 • Mağusa 29 °C
 • Girne 29 °C
 • Güzelyurt 28 °C
 • İskele 29 °C
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 27 °C

İçişleri Bakanlığı’nın Vaatleri Ne Durumda? (1)

Cenk DİLER

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na dayanarak bakanlıklardan talep ettiğimiz cevaplar gelmeye devam ediyor. Bugün ele alacağımız bakanlık, İçişleri Bakanlığıdır. Hükümet Programı’nda yer alan vaatleri ve verilen cevaplar ile sonuçlar aşağıda görülmektedir. Cevaplar için İçişleri Bakanı Sayın Teberrüken Uluçay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. SORU 1. Yeni vatandaşlık mekanizması ile; doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl kota belirlenecektir. CEVAP 1. Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’nca Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir. Tasarı Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündemindedir. Meclise gönderdiğimiz tasarıda oran uygulaması BULUNMAMAKTADIR. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.2. Evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilecektir. C.2. Meclise gönderilen tasarıda aralıksız altıncı yılını dolduranlar olarak düzenlenmiştir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. S.3. Beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvuru hakkı tanınacaktır. C.3. Altıncı yılını yeni dolduran beyaz kimlik sahipleri için dokuz yıl olarak düzenlenmiştir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.4. Başvuruların en eski tarihte gelenden başlayarak en yeni tarihe gelene doğru sırayla değerlendirilmesi sağlanacaktır. C.4. Ardışık çalışma izni olarak on beşinci yılını dolduran kişiler başvuruları ile birlikte yurttaşlığa gidebileceklerdir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.5. Özel durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir yapı oluşturacaktır. C.5. Spor, bilim, teknik, siyaset, kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş kişiler, 1074 Kıbrıs Barış Harekâtına katılanlar ile eşleri ve çocukları; şehit düşenlerin dul eş ve çocukları yasadaki koşulları sağlamaları halinde Meclis kararı ile yurttaş olabileceklerdir. DEĞERLENDİRME: Tasarı yasalaşırsa vaat gerçekleştirilecektir. Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.6. Yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaması sağlanacaktır. C.6. Yeni vatandaş olan kişilerin ilk seçimde oy kullanamamaları Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olacağından Yurttaşlık Yasa Tasarısı kapsamına alınmamıştır. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.7. KKTC’de doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini burada yapmış kişilere, 18 yaşını geçmeleri durumunda, vatandaşlık konusunda, kota çerçevesinde öncelik hakkı verilecektir. C.7. Oran tasarıda kaldırılmış olup bu kişiler yasadaki koşulları sağlamaları halinde yurttaş olabileceklerdir. DEĞERLENDİRME: Tasarı henüz yasalaşmadığından vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.8. Yabancı yatırımcılara yasada belirlenen objektif ve ayrıntılı düzenlemeler çerçevesinde ikamet hakkı verilecektir. C.8. Yasada belirtilen oranda yatırım yapan ve objektif belirtilen koşulları sağlayan yatırımcılar Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaş olabileceklerdir. DEĞERLENDİRME: Tasarı henüz yasalaşmadığından vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.9. Bölünmüş ailelerin bütünleştirilmesi için yeni vatandaşlık hakkı yaratmamak koşuluyla çalışma başlatılması sağlanacaktır. C.9. Ailelerin birleştirilmesi için 62/2014 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası uyarınca 09.12.2014-06.02.2015 tarihleri arası muhaceret affı çıkarılmıştır. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLETİRİLMİŞTİR. S.10. Bilgi ve belge yönetimi açısından sağlıklı iletişimin sağlanması e-evrak sistemine geçilmesi, vatandaşın evraklarını çevrimiçi takip edebilmesi ve vatandaşa en kısa sürede cevap verilebilmesi için bütün dairelerimizde Arşiv Otomasyon Projesi’ne geçilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktı. Otomasyon sistemine geçildi mi? C.10. e-devlet yürütme kurulu tarafından çalışmalar devam etmektedir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.11. Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası kapsamında hizmet veren Kaymakamlıkların, vermiş olduğu hizmetlerin elektronik ortamda halkın hizmetine sunulması amacıyla “e-kaymakamlık” projesinin hayata geçirilmesi ve hizmet alıcıların bürokratik prosedürlere takılmadan, hizmet alabilmesi sağlanacaktı. Sağlandı mı? C.11. İhale aşamasındadır. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.12. Sınır kapılarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından öngörülen standartlarda geçiş sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda hava, deniz, kara kapılarına çipli pasaport ve çipli kimlik geçiş sistemlerinin kurulması hedeflenmekteydi. Bu sistem kuruldu mu? C.12. Sınır kapılarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından öngörülen geçiş sistemleri kurulmuş ve hizmete girmiştir. DEĞERLENDİRME: Vaat GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. S.13. Köylerimizin kimlik kazanması, köyde yaşayan vatandaşların sosyal-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, köylerimizin mimari yönden dönüştürülmesi, köy meydanı, sokakları ve köylerin mekânsal iyileştirilmesi amacıyla Köy Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin geliştirilmesi ve ilgili belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte uygulanması hedeflenmekteydi. Bu hedefiniz gerçekleşti mi? C.13. Bakanlığımızın yürüttüğü Köy Gelişim Projesi, Kaleburnu köyünde başlatılmış ve DAÜ ve Dipkarpaz Belediyesi ile birlikte çalışmalara başlamıştır. Bu çerçevede Kaleburnu Köyünün tarihi özelliği dikkate alınarak doğal ve yapılaşmış çevre analizleri yapılarak, fiziksel ve mimari durum tespiti yapılmıştır. Köy ve çevresinde korunacak değerler tespit edilmiş ve köyün sosyo-ekonomik yapısının belirlenebilmesi için köy halkı ile yapılacak anket çalışmaları aşamasına gelinmiştir. Bağlıköy’de bir planlama çalışması, Bağlıköy ve Lefke Belediyesi ile işbirliği içerisinde Şehir Planlama Dairemiz tarafından sürdürülmektedir. Öneriler geliştirilmiştir. İlgili yerel yönetim ve köy halkı ile öneriler paylaşıldıktan sonra yasallaştırılacaktır. Kalkanlı Köyünde Şehir Planlama Dairemiz ve ODTÜ yönetimi ile işbirliği içerisinde köye yönelik planlama çalışması sürdürülmektedir. Hazırlanan planlar kapsamında uygulama projeleri hazırlanıp, finansman sorunu aşıldıktan sonra projeler hayata geçirilecektir. DEĞERLENDİRME: Çalışmalara başlanmış olup vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.14. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenerek yerinden yönetimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirip yerel yönetimleri yönetsel olarak güçlendirip mali yönden etkin ve hesap verebilir olmalarını sağlayacaktınız. Sağladınız mı? Bu reform gerçekleştirildi mi? C.14. 51/95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı günümüz koşullarına uygun olarak, Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir. İvedilik kararından sonra Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeyi beklemektedir. Ayrıca belediyelerin mali yönden güçlendirilmeleri için devlet katkısının artırılmasını da içeren yeni değişiklik yasa tasarısı da Bakanlar Kurulu’nca Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir. Bununla birlikte birbirlerine coğrafik sınırları bulunan belediyelerin bazı hizmetlerinin paylaşımlı olarak yerine getirmeleriyle birlikte bütçelerinde belli oranda tasarrufa gitmelerine imkân yaratabilecek modelleme çalışması tamamlanmıştır. Bu modelleme çalışmasını hayata geçirme çalışmalarımız devam etmektedir. DEĞERLENDİRME: Tasarı yasallaşmamıştır. Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. S.15. Güngör Düzenli Depolama Alanına yapılacak olan ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisinin kurulması, ülke genelindeki belediyelere ait çöplüklerin kapatılması rehabilitasyonu ve transfer istasyonlarının yapımına yönelik AB ile sürdürülen çalışmalar, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ile hayata geçirilecekti. Bunlardan hangileri hayata geçirildi? C.15. Bu konu ile ilgili olarak YAGA’nın direktörlüğünde sürdürülen ve bizim paydaş olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz, Katı Atıktan Enerji Elde Edilmesi Projesi tüm detaylarıyla birlikte hazırlandı. 80-100 milyon dolarlık bir yatırımı gerektiren proje YAP-İŞLET-DEVRET modeliyle hayata geçirilecektir. Yakın gelecekte konu ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Proje hayata geçtikten sonra belediyelere ait olan vahşi depolama alanları kapatılıp rehabilite edilecektir. DEĞERLENDİRME: Vaat henüz GERÇEKLEŞMEMİŞTİR. (Devamı yarın)  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları