• BIST 8334.94
 • Altın 1629.728
 • Dolar 27.3788
 • Euro 28.9506
 • Lefkoşa 19 °C
 • Mağusa 19 °C
 • Girne 22 °C
 • Güzelyurt 18 °C
 • İskele 19 °C
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 15 °C

CTP-BG, DP-UG HÜKÜMET PROGRAMI

Cenk DİLER

KKTC Başbakanı, ani bir kararla ve Devlet İhale Tüzüğü’nün en tehlikeli ve şaibe yaratan maddesi olan 3(2) maddesine dayanarak bir önerge hazırladı. Bu önergede belirtilenler ışığında, Hükümetin 1 yıllık icraatlarının KAMUOYUNDA YARATTIĞI ALGIYI ÖLÇMEK ve çeşitli konularda araştırma yapmak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla 30.000 TL. ‘nin bir araştırma şirketine ödenmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu toplantı odasındaki tüm bakanlar da bunu onayladı. Vatandaşlık görevimizi yerine getirip, Sayın Başbakan’a istediği ALGI konusunda yardımcı olabilmek maksadıyla derhal işe koyulduk. 20 Ağustos 2013 tarihinde Koalisyon Görüşmeleri Hazırlık Kâğıdını imzalayıp ORTAKLIK için anlaşan CTP-BG, DP-UG daha fazla gecikmeden de, 6 Eylül 2013 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden hükümetin yol haritası sayılan HÜKÜMET PROGRAMI’nı okudular. Aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçmiş durumda. 56 sayfa ve 403 vaat içeren bu programı DETAY’lı olarak DETAY için inceledim. Okuyacağınız 6 sayfalık vaatler sadece SÖZ VERDİKLERİ yasal mevzuatın ne derece gerçekleştiğini ayrıntılamaktadır. Durum gayetiyle VAHİMDİR. Hatta SKANDAL boyutlarındadır. Bir arpa boyu yol gidilmemiştir. İşte 403 vaat arasından, sadece YASAL MEVZUAT ile ilgili vaatlerin GERÇEKLEŞTİRİLME oranı; Karar sizindir. 6 Eylül 2014 Tarihli CTP-BG, DP-UG Hükümet Programında Değiştirileceği/Çıkartılacağı/Yapılacağı Sözü Verilen Yasal Mevzuat

1)         Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir. Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürülecektir. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler hükümetimizce Haziran 2014’te referanduma sunulacak.  Mecliste bulunan 4 partinin toplam oy oranları %96.28 olmasına ve Anayasa Değişikliği için EVET kararı almalarına rağmen; BAŞARILAMADI.
2)         Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.  KALDIRILMADI.
3)         Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.  DEĞİŞTİRİLMEDİ.
4)         Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.  DEĞİŞTİRİLMEDİ.
5)         Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.    DEĞİŞTİRİLMEDİ.
6)         Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.  DÜZENLENMEDİ.
7)         Memurların siyaset yasağının kaldırılması.KALDIRILMADI.
8)         Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.  DÜZENLENMEDİ.
9)         Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.    YAPILMADI.
10)       Geçici 10. maddenin kaldırılmasıKALDIRILMADI.
11)       Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.DEĞİŞTİRİLDİ.
12)       Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.    YAPILMADI.
13)       Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.  SAĞLANMADI.
14)       Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.    SAĞLANMADI.
15)       Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.  DEĞİŞTİRİLMEDİ.
16)       Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.    SAĞLANMADI.
17)       İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.  BAŞLATILMADI.
18)       Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.        OLUŞTURULMADI.
19)       Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.  GEÇİRİLMEDİ.
20)       Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.        KALDIRILMADI.
21)       Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.  HAZIRLANMADI. (Komitede)
22)       Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecektir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecektir.      GEÇİRİLMEDİ.
23)       Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.  ATANMADI.
24)       Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.    SAĞLANMADI.
25)       Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecektir.Nakil Tüzüğü gözden GEÇİRİLDİ. / Polis Yasası DÜZENLENMEDİ.
26)       Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecektir.  DÜZENLENDİ.
27)       Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.  UYGULANIYOR.
28)       Vergide kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde vergi mevzuatı güncellenip basitleştirilecek, vergi tabanı genişletilecek buna paralel olarak yükümlüler üzerindeki vergi yükü azaltılacaktır.    AZALTILMADI.
29)       Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hayata geçirilerek uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak, muhasebe mesleği yetkisinin işleyişine yönelik kriterler uluslararası ilkelere göre düzenlenecektir.    DÜZENLENMEDİ.
30)       Yerel kaynaklar artırılacak; çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki belli kesimler aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.    YAPILMADI.
31)       Teşvik imkânları sağlayan yasalarda, bir yandan ekonominin önünü açıcı düzenlemeler yapılırken diğer yandan kayıt dışılığa yönlendiren unsurlar dikkate alınarak gerekli değişiklikler hayata geçirilecektir.    TAM TERSİ YAPILDI. VERGİ PEŞKEŞİ UYGULANDI.
32)       Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatı tamamlanarak düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.  SAĞLANMADI.
33)       Devletle, işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.  YAPILMADI.
34)       Finansal enstrüman ve faiz sistemi KKTC Merkez Bankası bünyesinde geliştirilecek, bankaların takipteki alacaklarının tahsilâtının hızlandırılmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir.    GEÇİRİLMEDİ.
35)       Her tür yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasalar, yapısal düzenlemeler ile sonuç alıcı uygulamalar hayata geçirilecek, kamu kurumlarında yolsuzluğu önleyecek iç politikalar ile etik kurallar uygulamaya konacaktır.    KONULMADI.
36)       KKTC’de gerçekleşecek olan büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak katılmaları teşvik edilecek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak, tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat düzenlemelerine gidilecektir.    YAPILMADI.
37)       Uzun vadeli stratejik planlarla ekonomiyi yönetmek ve mali disiplini sağlamak adına, bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlayacak olan AB Müktesebatı ile uyumlu Kamu Maliye Yönetimi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.                 KONMADI.
38)       Vatandaşlık Yasası 6 ay içerisinde yeniden düzenlenecektir.  DÜZENLENMEDİ.
39)       51/95 sayılı Belediyeler Yasası günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenerek yerinden yönetimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  DÜZENLENMEDİ.
40)       Bu kapsamda Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirip yerel yönetimleri yönetsel olarak güçlendirip mali yönden etkin ve hesap verebilir olmalarını sağlayacağız.  SAĞLANMADI.
41)       Muhaceret Dairesi’nin uyguladığı mevzuatın günümüz koşullarında yaşanan sıkıntıları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.  DÜZENLENMEDİ.
42)       7/2000 sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’ndan ötürü İnsan hakları kuruluşları tarafından insan ticareti konusunda birçok eleştiri alınmaktadır. Özellikle ABD tarafından her yıl yayımlanan ve tüm dünya ülkelerini kapsayan İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz insan haklarını en çok ihlal eden ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Hükümetimiz, söz konusu yasayı insan haklarına saygı temelinde yeniden düzenleyecektir.      SEKS KÖLELİĞİ SON HIZ DEVAM EDİYOR.   TAM BİR FİYASKO!
43)       Yabancıların gayrimenkul alım satımıyla ilgili yürürlükte bulunan 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası günümüz koşullarına uyarlanarak işlemlerin hızlandırılması sağlanacaktır.    SAĞLANMADI.
44)       Rekabet Kurulu ile ilgili mevzuat değiştirilerek kurumun özerkliği ve işlevselliği güvence altına alınacaktır.  ALINMADI.
45)       Özelleştirme Yasası gözden geçirilecek, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenlenecektir.  DÜZENLENMEDİ.
46)       Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.    TAM BİR FİYASKO!
47)       Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.    YAPILMADI.
48)       Sağlık hizmetlerinin sunumu kamu ve özel bir bütün olarak anayasal hak ve ilkeler temelinde, sürdürülebilirlik, verimlilik, kesintisiz, kolay erişilen kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla yeniden düzenlenecektir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası bu ilke ve anlayışlar temelinde, sağlık çalışanlarının yönetimde sorumluluk aldığı özerk hastane yönetimleri perspektifiyle yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemelerin hizmeti verenlerin ve alanların da memnun olacağı bir temelde yapılması planlanmaktadır.      HİÇBİRİ YAPILMADI.
49)       Hasta Hakları Yasa taslağı en kısa sürede Meclis’ten geçirilerek, sağlık sisteminin hasta merkezli olarak yeniden organize edilmesinin zemini hazırlanacaktır.  GEÇİRİLMEDİ.
50)       Sağlıkta finansman sorununu kökten çözecek olmazsa olmaz diye nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak; tüm bireylerin sağlık açısından sigortalanması sağlanarak, gerek kamuda gerekse özel sektörde olmak üzere herkese eşit sağlık hizmeti sunulacaktır. Şu anda ülkemizde bu konuda yaşanan farklılıklar son bulacaktır.      YAPILMADI.
51)       Özel sağlık hizmetlerini düzenleyen yasalar diğer yasalar ile uyumlu ve sinerji oluşturacak şekilde yeniden şekillendirilecektir.  ŞEKİLLENDİRİLMEDİ.
52)       Hükümetimiz tütün ürünleri tüketiminin azaltılması için çok etkin bir şekilde mücadele kararlılığındadır. Bu kapsamda “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” revize edilerek, ülkemizin dumansız, yaşanabilir bir imaja ulaştırılması hedeflenmektedir.    TAM BAŞARISIZLIK.
53)       Yurttaşlarımızın işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.          YAPILMADI.
54)       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzükler hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.KONMADI. İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR.
55)       Sağlıklı ve rantabl üretimler için izlenebilir tarım uygulamaları ile üretim öncesi, üretim aşaması ve üretim sonrasında yapılan uygulamaların kayıt altına alınması çalışmalarına başlanacak ve tarımsal pazarlamanın önünün açılması için ‘hal yasası’ çalışmaları tamamlanacaktır.
56)       2014 yılının sonbaharında ülkemize ulaşması beklenen yıllık 75 milyon metreküp suyun içme ve kullanma dışında kalanının tarım sektöründe kullanılması düşünülmüş olmasına ve yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen henüz daha hangi üreticilerin hangi ürünleri üreteceği ve bu ürünleri nasıl pazarlayacağı yönünde çalışmalar tamamlanamamıştır. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz, KKTC’de acilen “Su Master Planı”, “Su Yönetimi” ve “Toprak Kullanım” yasalarını Meclis’e sevk edecektir. “Toprak Etüt ve Haritalama” verileri, tarım sektörünün gelişim projeksiyonları ve nüfus artış trendleri baz alınarak ciddi bir planlamaya gidilmesi için gerekenler yapılacaktır.            TAM BİR FİYASKO! HİÇBİRİ YAPILMADI.
57)       Sporumuza maddi destek sağlayan sponsorluk ile ilgili yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek ve bu yönde teşviklendirme yapılacaktır.    YAPILMADI.
58)       Sporun, turizm alanında da hak ettiği yeri alması için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır.  YAPILMADI.
59)       Gençlerin uyuşturucu kullanımını önleme ve rehabilite programları hayata geçirilecektir. Bu bağlamda rehabilitasyon merkezi kurulması, ceza yasasındaki gerekli değişikliklerin yapılarak kamu hizmeti cezası getirilmesi için ilgili tüm birimlerle işbirliği halinde çalışmalar yapılacaktır.  TAM BİR FİYASKO! BÜYÜK ORANDA ARTIŞ VAR.
60)       Hâlihazırda yürürlükte olan ve sadece derneklere maddi yardım olanağı veren Kültür Dairesi Teşkilat Yasası revize edilerek vakıf, şahıs ve topluluklara da kültürel aktivitelerde kullanılmak üzere maddi kaynak sağlanması olanağı verilecektir.    YAPILMADI.
61)       Turizm sektörünün en önemli çekim merkezlerinden biri olan kıyılarımızın korunması, yerli halk ve turistler tarafından dengeli bir şekilde kullanımını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.  TAM AKSİNE, ŞAHISLARA SİT ALANLARI DA DÂHİL PEŞKEŞ ÇEKİLMEYE BAŞLANDI.
62)       Bu alanda geçerli olacak yeni kıyı kanunu çıkarılarak uygulamaya konulması hedefimizdir.  ÇIKARILMADI.
63)       Kıyı kanununun ve bu kanuna dayalı tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasından sonra kıyı alanlarının planlanması ve yönetimi ile desteklenmesi sağlanacaktır.  SAĞLANMADI.
64)       Bilişim sektörü için gerekli hukuki altyapıya ilişkin yasal düzenleme yapılacaktır.  YAPILMADI.
65)       Çevre Yasası’nın tadil edilmesi ve hükümetimizin çevre politikasına güç katacak günümüze ve ileriye yönelik tüzüklerin zaman kaybedilmeden çıkarılması sağlanacaktır.  ÇIKARILMADI.
66)       Çevre Yasası’nı düzenleyerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine neden olanlar ile ilgili yasal yaptırımlar hayata geçirilecektir.  ÇEVREMİZ TAM BİR ÇÖPLÜK GİBİ.
67)       Kirli yatırımlar ile ilgili yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacaktır.  YAPILMADI.
68)       Özel Eğitim Yasası ile bu alanda sunulacak olan hizmetlerin daha çağdaş hale getirilmesi sağlanacak, alanda hizmet sunan hayır kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile etkin işbirlikleri gerçekleştirilecektir.    GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ.
  GERÇEKLEŞME ORANI:                      3.5/68  %5,1

   

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları