• BIST 2.396,86
 • Altın 948.515
 • Dolar 15.9574
 • Euro 16.8883
 • Lefkoşa 22 °C
 • Mağusa 24 °C
 • Girne 19 °C
 • Güzelyurt 22 °C
 • İskele 24 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 11 °C

Yurdumun İş Hukuku Ne Durumda? Ya Da Var Mı?

Cenk DİLER

Çoğumuz yazıyı okumadan cevap verebilir. ”Durum içler acısı” sonucuna varabilir. Dünya giderken “Ay’a”, biz kaldık “yaya” diyebilir. Ne deseniz haklısınız. Ülkemizdeki iş kazası oranlarıyla ilgili istatistiki bilgiler, KKTC’nin durumuyla ilgili ipuçları veriyor. Buna göre KKTC’de iş kazası olabilirlik oranı yüzde 3.35. Bir başka deyişle, her 100 işyerinden 3’ünde iş kazası meydana geliyor. Bu rakam Türkiye’deki oranların altında, AB standartları ile de neredeyse aynı seviyede (http://www.eforosgb.com/denetim-icin-is-kazalari-beklenmemeli/). Peki, bu duruma sevinelim mi? Hayır. Çünkü çok basit önlem ve denetimlerle bunu sıfıra yaklaştırmak mümkündür. 1 Ocak 2006 - 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında yurdumuzda, 2 bin 236 iş “kazası” meydana gelmiş. Ölü sayısı 55 olurken, yaralananlar 2 bin 194 kişidir (http://www.havadiskibris.com/Haberler/kibris/is-kazasi-degil-cinayet/36920). Kaza tanımı şöyledir: Yanlışlık ile meydana gelen, olumsuz sonuçlara yol açan olay. Demek ki, burada bahsedilmekte olan olay, yanlışlık ile meydana gelmediğinden, bu duruma “kaza” değil “cinayet” demek tam yerinde olacaktır. İş kazaları yanlışlık sonucu değil, tedbirsizlik ve denetimsizlik sonucu meydana gelmektedir. Bunu en yetkili ağızdan da kanıtlayıp, doğrulatmak mümkündür. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar bu durumu, bir “iş cinayetinden” sonra şöyle açıklamaktadır: “Bu noktada, denetim kapasitemizde bir yetersizlik var. Gerek kapasite gerekse müfettiş kadro yetersizliği bizi zorluyor. Bu kadroları arttırmak için çabalarımız oldu ancak 2014 yılında bunu gerçekleştiremedik. Ancak çalışmalar sürecek.” Diyebilmektedir (http://www.brtk.net/olumlu-kazasi/).  Kısacası, insanların ölmesi önemli değildir. Bütçede para yoktur. Bekleyin! Demektedir. İşçi Sendikaları tam da bu noktada ne yapmaktadır? Yeterli tepkiyi koyup etkin olabildiler mi? Hayır! Dünya bu sorunları nasıl aşmaktadır? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülük esas olarak İŞVERENE yüklenmiştir. Ama işveren bu yükümlülüklerini istediği şekilde yerine getiremeyeceğine göre, devlete de bazı yükümlülükler düşmektedir. Bunlar; İş sağlığı ve güvenliği MEVZUATINI oluşturmak. Bunun uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli TEŞKİLATI KURMAK ve DENETİM görevini yerine getirmektir. Fazla uzağa gitmeyelim. Burnumuzun dibinde Türkiye Cumhuriyeti’nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. İş Kanunu’nun işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin hükümlerini uygulama görevi bu birime verilmiştir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında inceleme, araştırma, eğitim ve mevzuatla ilgili çalışmalar yapmak; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; İş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarını sağlayacak önlemleri almak da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. Teşkilat yapısında bulunan diğer bir kurum ise, İş Teftiş Kurul Başkanlığı’dır. Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıt dışılık, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak çalışma hayatının denetlenmesi, izlenmesi, analizler yapılması ve verimliliği artırıcı tedbirler alınması görevini yürütmektedir. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü de, konu ile ilgili teknik ve bilimsel araştırmaları yapmak, teknik ölçümlemelerde bulunmak ve işverenlere bu alanda EĞİTİM ve BİLGİ sunmaktır. Eşgüdüm içerisinde bu çorbada Sağlık Bakanlığı’nın da tuzu vardır. İş kazalarının kaydının tutulması ve bildirilmesi hususunda görüş verme, alınması gereken sağlık raporlarına itirazları inceleyecek hakem hastane belirleme, işverenlerin işyerlerinde yasa kapsamında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri ile işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda görüş verme yetkisi de Sağlık Bakanlığı’na aittir. Belediyelere düşen görevler de vardır. Tüm sanayi müesseselerinin ve fabrikaların elektrik tesisatının, makine ve motorlarının, kazan, ocak ve bacaların düzenli bir biçimde fenni denetimlerini yapmak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını (bizde maalesef henüz yok) , sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak bunların çevre halkının sağlığı, huzuru ve mallarına zarar vermesine engel olmakla yükümlüdürler. Belediye sınırları içinde yer alan ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerinin denetimi belediyelere aittir. Bu teşkilat yapısını bir de DENETİM ile taçlandırınca alın size işte mükemmeliyet. Yasada Olağan denetim, ilk denetim, periyodik denetim, olağanüstü denetim, önel denetim, iş kazası ve meslek hastalığı üzerine yapılan denetim, şikâyet üzerine denetim şeklindeki denetim yöntemleri ile kaza/cinayet oranlarını SIFIR veya SIFIRA YAKIN yapabiliriz (Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2014). Kim yapacak bunları? Herhâlde ben değil. Bu dönemin en başarısız bakanları arasında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar. en-fazla-olumlu-is-kazasi-insaat    

RESMİ GAZETE 9/10/2014

SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLAR KALP DAMAR AMELİYATLARI İÇİN ACİLEN TEMİN EDİLEN MAZLEMELER İLE ÖZEL SEKTÖRDEN ALINAN HİZMET KARŞILIĞININ ÖDENMESİ Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapmakta olan Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp hastaların yurtdışına sevk edilmeden KKTC Devlet Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Kararı ile yapılan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi ameliyat tutarları ile Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarında kullanmak üzere acil olarak temin edilen malzemeler ile Maüuse Devlet Hast. Mevcut tomografi cihazının hizmet dışı kaldığı 25 Mayıs- 15 Ağustos döneminde özel hastanelerden alınan sağlık hizmetlerine yönelik önergeye ekli tablolarda detayları belirtilen ödemelerden yurtdışı firmalara yapılan 850,330.44 TL’nin, yurtiçi firmalara yapılan 367,638.48 TL’nin, Kalp Damar Cerrahisi Ameliyat Malzemeleri tutarı 22,538.88 TL’nin ödenmesine karar vermiştir.   SARAY BOSNA’DA DÜZENLENEN ULUSAR ARASI RİTMİK CİMNASTİK YARIŞMALARINA KKTC CİMNASTİK FEDERASONU EKİBİNİN KATILIMI Bakanlar Kurulu 19-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saray Bosna’da düzenlenen yarışmaya katılacak olan 8 kişilik ekibin tüm harcamalarının karşılanması amacıyla 20,000 TL’nin karşılanmasına karar vermiştir. KOSOVA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILANAN KARİKATÜRCÜLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI Bakanlar Kurulu 31-4 Haziran 2014 tarihleri arasında Kosova’da düzenlenecek etkinliğe katılacak olan Kıbrıslı Karikatürcüler Mehmet Serkan Gazioğlu ve Musa Kayra’nın gidiş-dönüş uçak biletleri ve konaklama ücretlerinin karşılanmasına karar vermiştir. KKTC’YE DAVET EDİLEN İNGİLİZ GAZETECİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı’nın yurtdışı turizm tanıtım çalışmaları çerçevesinde KKTC’ye davet ettiği Daily Express’in Seyahat Ve Turizm Yazarı Elisa Roche’nin Londra – Ercan geliş-dönüş biletleri değeri olan 336 Stg ve 4 günlük kiralık araç ücreti toplamı 80 Stg ve David Wheeler’in İstanbul – Ercan geliş – dönüş biletleri değeri olan 106,60 Stg’nin karşılanmasına karar vermiştir. ESER EMİN ÖKTEM’İN 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA “GÜZEK SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI”NDA BELİRTİLEN HAKLARDAN YARARLANMASI Bakanlar Kurulu, Bilkent Universitesi Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Eser emin Öktem’in

 • Dönem (Eylül- Ekim- Kasım- Aralık) okul ücreti olan 4,172 TL’nin karşılanması.
 • A- Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (4 ay x 1,300 TL = 5,200 TL) karşılanması;

B – İaşe giderlerinin karşılanması ( 4 ay x 1,200 TL = 4,800 TL) karşılanması; C – Bir adet Ercan – Ankara gidiş-dönüş biletinin karşılanması. D – Ders araç gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene 3,400 TL katkı yapılması  

 • Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı bütçesinden karşılanmasına karar vermiştir. (Toplam: 17,572 TL)

İNGİLTERE’DE DÜZENLENECEK “WBFF” AVRUPA VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASINA KKTC HALTER VE VUCÜT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI Bakanlar Kurulu, 5-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek etkinliğe katılması uygun görülen 2 kişinin tahmini olarak toplam harcamalarının bedeli olarak 7,400 TL’nin (uçak bileti, iaşe-ibate) karşılanmasına karar vermiştir.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları