• BIST 2.394,83
 • Altın 926.118
 • Dolar 15.8258
 • Euro 16.6868
 • Lefkoşa 28 °C
 • Mağusa 28 °C
 • Girne 24 °C
 • Güzelyurt 25 °C
 • İskele 28 °C
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 23 °C

İş Cinayetleri Nasıl Son Bulacak?

Cenk DİLER

Yurdumda süren her yanlışlık İÇSELLEŞTİRİLMEYE/NORMALLEŞTİRİLMEYE çalışılmaktadır. Bu saçma sapan adet/alışkanlık/etkileşim/afyon yüzünden de en bariz SUÇLAR bile CEZASIZ kalmakta ve mağdurlar sadece yas tutularak tarihe mal edilmektedirler. is cinayeti   Artık yeter! Uyanınız!   Hade diyelim ki tüm toplum duyarsızlaştık. “Beni sokmayan yılan bin yaşasın” anlayışını kanıksadık. Anladık tamam! İyi de mağdurlar ya da aileleri ne yapıyor? İşte bunu anlamak mümkün değildir.   Son İŞ CİNAYETİ işleneli bugün üzerinden geçen 43’ncü gündür. Kabinenin en başarısız bakanları arasında yer alan Sayın Aziz Gürpınar, ilk günlerde soruşturmanın devam ettiğini açıklamakla yetinmiş ve bunu “ACİZİZ” ifadeleriyle taçlandırmıştı. 42 gündür yumuşacık koltuğunda, ekibiyle birlikte oturmaya devam etmektedir. Bu gidişle daha da oturmaya devam edecektir.   Yasalarımız, bu olup biten kötü ve acı olaylara seyirci kalacak şekilde mi düzenlenmiştir? Biraz incelersek görürüz ki verebileceğimiz cevap; “hayır”dır! İstenildiği takdirde her şey açık ve net olarak düzenlenmiş olup, İHMALKÂRLIK neticesi işlenen bu suçların cezasız kalmaması pek tabii sağlanabilir.   Çok kısaca bu altyapının olup olmadığına bakalım.   35/2000 sayılı Çalışma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, ilgili dairenin görevlerini şu şekilde sıralamaktadır.   Madde 5.        Dairenin başlıca görevleri şunlardır: (1)       İlgili Yasaların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek; (2)       İş teftişi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; (3)       Yabancı uyruklulara verilecek çalışma izinleri ile ilgili araştırma yapmak ve gerekli kayıtları tutmak; (4)       Yabancı devletlerle yapılan işgücü anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak ve izlemek; (5)       İlgili Yasaların çıraklık, hizmet akdi, ücret, çalışma saatleri, yıllık izinler, asgari ücret, iş düzenlemesi, iş ve çalışma koşulları ile ilgili kurallarının uygulanması yönünde gerekli önlemleri almak; (6)       İşyerlerini ve işyerlerinde kullanılan her türlü makine, alet, araç-gereç, madde ve korunma aygıtlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından denetlemek, bunların işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından yeterliliklerini, etkilerini ve tehlike derecelerini saptamak ve tehlike hallerini azaltmak yönünde gerekli önlemleri almak, gerekli araştırma ve düzenlemeleri yapmak; (7)       İlgili Yasalar gereğince,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki işyerlerinde mevcut makine, buhar kazanı, buhar ihtiva eden kap, basınçlı hava deposu, asansör, kaldıraç, zincir, halat, vinç ve benzeri araç-gereci denetlemek ve bunların kaydını yapmak; (8)       İş kazaları ile meslek hastalıklarını araştırmak, saptamak ve bu tür kaza ve hastalıkların önlenmesi yönünde gerekli önlemleri almak ve bu amaçla kurs, seminer ve benzeri etkinlikleri düzenlemek; (9)       İşgücü, tam çalışma, iş ve meslek eğitimi, niteliksiz işçilere meslek kazandırma, nitelikli işgücünü artırma ve nitelikli işçileri iş başında yetiştirme, işgücü kabulü ve ihracı konularında gerekli planlama, programlama ve uygulama hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek; yerli ve yabancı kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile mesleki kuruluş, birlik ve derneklerin tesis, kaynak, personel ve araç-gereç gereksinimlerini saptamak ve gerektiğinde bu kuruluşlar ile plan ve program uygulamaları bakımından işbirliği yapmak;   45/1994 64/1993 51/1994           (10)     Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası kuralları uyarınca özürlülere uygun iş sağlamak ve özürlülerin istihdamı konusunda gerekli önlemleri almak; (11)     Yasal mevzuat uyarınca kurulması öngörülen kurul, komisyon, komite ve diğer birimlerin çalışmalarına katılmak ve öngörülen görevleri yerine getirmek; (12)     Dairenin görev alanına giren konularda gerekli istatistikleri hazırlamak ve istatistiki bilgileri derlemek, gerekli bültenlerin basım ve dağıtımını sağlamak ve derlenen istatistiki bilgiler ışığında gerekli raporları hazırlamak; (13)     Çalışma yaşamı ile İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri hazırlamak veya hazırlananları inceleyip bunlar hakkında Bakanlığa görüş bildirmek ve (14)     Çalışma yaşamıyla ilgili mevzuatla, Anayasa, Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri ve uluslararası normlara uygun olarak çalışma ve sosyal güvenlik konularında Devletçe üretilecek çözüm yolları ve verilecek hizmetlerin tespiti ve buna bağlı olarak danışmanlık yapacak kurulların oluşturulması için gerekli yasa ve tüzükleri hazırlamak.   Yasalarında, sorumlulara verilen görevler çok açık değil mi? Yani yasal altyapı var.   İş cinayetleri durmayıp devam ettiğine göre, bu görevliler görevlerini yapıyor mu? Yapmıyorsa işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmaları düşünülüyor mu? Son değişiklikle bu tür suçların engellenmesi mümkün mü? Ceza Yasası’nda son yapılan değişiklik çok açık ve net hususlar içermektedir. Bu YENİ EKLENEN maddelere de bir bakalım:     Fasıl 154 Ceza Yasası, bu suçlara ne cezalar öngörmüş:  

Görevi Kötüye Kullanma45/2014Madde 105. Bu bölümde ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, başkalarının haklarını haleldar etmek veya kamunun zararına sebep olmak veya kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak amacıyla, görevinin gereklerine aykırı hareket eden veya mahkeme kararlarına aykırı fiilde bulunan kamu hizmetinde görevli kişi hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.   
Görevi İhmal Etmek45/2014Madde105.A. Bu bölümde ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yerine getirmeyi ihmal etmek veya görevinin gereklerini yerine getirmekte gecikmek suretiyle başkalarının haklarını haleldar eden, kamunun zararına sebep olan veya kendisine veya başkalarına menfaat sağlayan veya mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlü olduğu halde bunları uygulamayan veya bunların uygulanmasını geciktiren kamu hizmetinde görevli bir kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.   

Yasal altyapı da var. Bu yasada GÖREV TANIMLARI da yapılmış. Bu görevler de barem 18-19’dan para çeken BEYZADELERE tevdi edilmiş mi? Edilmiş.   Pınar Memiş Kartal “Görevi kötüye kullanma suçunu” incelediği makalesinde şöyle demektedir: Burada kamu görevlisi failin, kendisine tevdi edilen görevin gereğine aykırı hareket etmesi söz konusudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi failin kendisine resmen verilmiş, kendi görev tanımıyla bağlantılı bir görevin gereğine aykırı hareket etmesi gereklidir ki suçun hareket kısmı gerçekleşebilsin. Görevin gerekleri kanundan, idari işlemden ya da düzenlemeden veya talimat, resmi usul ve esastan kaynaklanıyor olabilir. Burada önemli olan failin, hukuken geçerli ve kendisine tevdi edilmiş olan görevin gereğine aykırı hareket etmesi ve bundan da bir kamu zararı veya kişiler yönünden mağduriyet yahut haksız kazanç doğurmasıdır.   Peki, bu YÜKSEK MAAŞ ÇEKİP de yan gelip yatan amirler, müdürler, müsteşarlar ve bunların  bakanları neden yargılanmıyorlar?   İlgili yasaları ortada…   Görev tanımları gayet açık…   Yaptıkları ya da yapmadıklarından dolayı gerçekleşen İŞ CİNAYETLERİ meydanda…   Birilerinin HAKLARI HALELDAR edildi mi? E şu anda yaşamadıklarına göre! Mutlaka.   Başbakanlık, polis, savcılık…   Hala ne bekliyorsunuz?   Hade göreve!   Yoksa siz da “görevinizi ihmal” eder duruma düşeceksiniz.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları