• BIST 98.455
 • Altın 220,074
 • Dolar 5,3279
 • Euro 6,0542
 • Lefkoşa 10 °C
 • Mağusa 8 °C
 • Girne 10 °C
 • Güzelyurt 9 °C
 • İskele 8 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Ankara 2 °C

Eski DAÜ Rektörü'ne "Hodri Meydan"

Eski DAÜ Rektörü'ne "Hodri Meydan"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın bir anda “Demokratik ve Özerk Üniversite” ve “Hukukun üstünlüğü” savunuculuğuna soyunduğunu açıkladı.

DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN üyelerine ve basına dağıttıkları ortak yazılı açıklamada, Öztoprak’a eleştirilerde bulunarak, Öztoprak’ın bazı medya mensuplarının desteğiyle kamuoyunu yanıltmak için çalıştığını kaydetti.

Açıklamalarında Öztoprak’a bazı sorular yönelten iki sendika, halkın ve DAÜ çalışanlarının Öztoprak’ı daha iyi tanıyabilmesi, Demokrasiye, Özerkliğe ve Hukuka “bağlılığını” daha net görebilmesi için, soruların cevaplarını tartışmak üzere bir televizyon programına veya tüm DAÜ çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek ve canlı yayınlanacak bir açık oturuma davet etti. Ortak açıklamada, Öztoprak’a DAÜ Yasası, “münhalsız yapılan istihdamlar”, “işten durdurmalar”, “DAÜ’ye açılan davalar”, “DAİ DAK’ın” durumu gibi sorular yöneltildi.

DAUİşte o açıklama;

Değerli DAÜ Çalışanları,

Bir anda ‘Demokratik ve Özerk Üniversite’ ve ‘Hukukun üstünlüğü’ savunuculuğuna soyunan Prof. Dr. Abdullah Öztoprak kendisine ‘bir şekilde’ yakınlığı olan medya mensuplarının desteği ile kamuoyunu yanıltmak için çalışmaya devam etmektedir. Halkımızın ve siz DAÜ çalışanlarının Sayın Öztoprak’ı daha iyi tanıyabilmesi, Demokrasiye, Özerkliğe ve Hukuka “bağlılığını” daha net görebilmesi için kendisine aşağıdaki soruları yöneltiyoruz. Ayrıca kendisini sizlerin huzurunda arzu edeceği bir televizyon programına veya tüm DAÜ çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek ve canlı olarak yayınlanacak bir açık oturuma bu soruların cevaplarını tartışmak üzere davet ediyoruz. HODRİ MEYDAN!

Sayın Öztoprak,

1. Mahkemeyi kazandığınız yönünde açıklamalarda bulunmanıza rağmen neden şu an rektör değilsiniz?

2. Görevde olduğunuz süre boyunca aşağıdaki yasa ve/veya mevzuat ve/veya sözleşmelerden hangisini ihlal etmediniz?

a) Anayasa b) DAÜ yasası c) DAÜ tüzükleri

d) İş yasası e) Toplu İş Sözleşmesi f) ILO sözleşmesi

g) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum yasası

3. Şu an en büyük savunucusu olduğunuz Demokratik ve Özerk DAÜ yasasının Meclisten geçebilmesi için görevde olduğunuz 5 yıl boyunca hangi girişimleri yaptınız? Tek bir kez bile adını andınız mı?

4. Yeniden rektör olarak atanabilmek için TC yetkililerinden hükümet üzerinde baskı oluşturmasını talep ettiniz mi?

5. DAİ-DAK’ın peşkeş çekilmesinin arkasındaki esas sebep zamanın Maliye Bakanı, DAÜ rektör vekili ve DAÜ VYK başkanı arasında imzalanan ve herkesten gizlenen anlaşma değil midir? Bunun Özerk Üniversite sloganınızla çeliştiğinin farkında mısınız?

6. İcraatlarınızdan dolayı DAÜ aleyhine açılan kaç tane dava vardır? Bu davalardan sonuçlanan var mı? Eğer varsa, mahkemenin vermiş olduğu karar veya kararları uyguladınız mı?

7. Daha önceleri kurum aleyhine açılan davalarda “hiçbir tazminat ödenmeyecektir” demenize rağmen, DAÜ çalışanları ile gerçekleştirdiğiniz bir toplantıda sorulan bir soru üzerine “biz o kararları alırken tazminat ödeyeceğimizi zaten biliyorduk” dediniz mi?

8. DAÜ’nün sizin aldığınız kararlar neticesinde tazminat ödemeye mahkum olması durumunda (ki bu rakamın en az 15 milyon TL olacağı öngörülüyor) bu mali yükümlülüğün DAÜ çalışanlarının maaşlarından, öğrenci harçlarından veya Devlet katkısından ödenmesine vicdanınız onay veriyor mu? İyi idare yasası kapsamında bu tazminatları sizin ödemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

9. Yarı zamanlı (part-time) personel istihdam edip sosyal güvenceden tamamen yoksun bir biçimde tam zamanlı yükle çalıştırdığınız DAÜ personeli var mı? Bunun hem emeğin sömürüsü hem de münhalsiz istihdam anlamına geldiğini siz de kabul ediyor musunuz?

1DAU REKTOR - Kopya0. Münhalsiz yaptığınız birçok istihdamın yanında, UBP delegesi (ki o şahsın delege olduğu ortaya çıktığı gün DAÜ mevzuatına göre herhangi bir siyasi partiye üye olmak ‘görevi sonlandırma’ sebebi idi) bir çalışanın kızını DAÜ’ye münhalsiz olarak istihdam ettiniz mi?

11. Başkanlığını yaptığınız bir Senato toplantısında seçilmiş bir senatörün size “bu yaptığınız yasal değil dediğinde” ve mevzuattan ilgili maddeyi okuduğunda “gayrı yasalsa da ben yaptım oldu, beğenmeyen mahkemeye gitsin” dediniz mi?

12. Rektörlüğünüz boyunca kaç DAÜ çalışanının DAÜ ile olan ilişkisini kestiniz? Bu rakamın 400 civarında olduğu doğru mu?

13. İşine son verdiğiniz DAÜ çalışanlarına ek olarak geriye kalan çalışanların maaşlarını tek taraflı bir kararla kesmenize ve uyguladığınız “şaibeli” burs politikası, konjektürel sebepler ve DAÜ çalışanlarının özverili çalışmaları neticesinde artan öğrenci sayısına rağmen DAÜ’nün bütçesinde bir düzelme olmaması, reel gelirlerin giderek azalması sizin başarısızlığınız değil midir?

14. Göreve geldiğiniz zaman tüm üyelerinin seçimle belirlendiği bir Senato bulmanıza rağmen Senatonun yapısını seçimsiz atamalar yaparak değiştirdiniz mi? Bazı Senato üyelerinin eğilim yoklaması ile belirlenmiş olmalarına rağmen mevcut yasa uyarınca kendilerini görevden alma yetkisine sahip olduğunuz doğru mu? Aralarında size biat eden birçok atanmış senatörlerin de bulunmasına rağmen yasa gereği onayını almanız gereken Senato’yu dikkate bile almadan tüzük değişiklikleri yaptınız mı?

15. İş azlığı gerekçesiyle Hazırlık Okulundan 30 civarında hocamızın işine son verilmesi önerinizden sonra bu rakamın çok yukarılara çıkması ve en sonunda da sendikanın direnç göstermesinden dolayı ancak ödeneksiz izinli olmaları koşulu ile 48’e indirebilmeyi başardığı sayıyı artırma emrini sizlere kimler verdi?

16. Dönemin Eğitim Bakanı, Şahsınız ve DAÜ-SEN başkanının imzasını taşıyan protokol gereği ödeneksiz izinli sayılmaları ve öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak geri işlerine dönmeleri gereken Hazırlık hocalarımızın imza tarihinden çok kısa bir süre sonra işlerine tamamen son verdiniz mi? Öğrenci sayısındaki artışla her ortamda övünen siz verdiğiniz söz ve attığınız imza gereği kaç hocamızı geri işe aldınız? İmzalanan protokolün neredeyse hiçbir maddesine uymadığınızı kabul ediyor musunuz?

17. Antidemokratik uygulamalarınıza ve kurumlarımızı peşkeş çekmenize muhalefet eden sendikacılar hakkında sadece sendikal faaliyetlerinden dolayı onlarca disiplin soruşturması açtınız mı? Sendikacılar hakkında davalar açtınız mı? Bazı sendikacıların sözleşme sürelerini hukuka aykırı bir şekilde kısalttınız mı? Ve hatta bazı sendikacıların sözleşmelerini önce sonlandırıp sonra baskı altında kalarak sadece bir yıllığına uzattınız mı? DAÜ-SEN’i tanımadığınızı söyleyerek yetkilileri ile yıllarca görüşmeyi kabul etmediğiniz doğru mu?

18. 19 Kasım 2014 tarihinde DAÜ-SEN’in Olağanüstü Genel Kurulu’nda onaylanan Toplu İş Sözleşmesi taslağının rektör olduğunuz dönemde çoğu maddesini kabul etmediğiniz doğru mu? Bugün rektör olsaydınız bu Toplu iş Sözleşmesini imzalar ve uygular mıydınız?

19. Yasada olmasına rağmen emeklilik hakkına sahip Asil Kadrolu personel (Muvazzaf Tekaüdiyeli) olarak en son sizin atanmanızdan sonra başka hiçbir DAÜ çalışanını bu kadroya layık görmediğiniz doğru mu? 2005 yılında yapılan grevler neticesinde kazanılan emeklilik hakkı olmayan ve performansa dayalı iş güvencesi anlamına gelen devamlı personel kadrosuna ise göreve geldiğiniz günden itibaren (kurumumuza hiçbir mali külfet getirmemesine rağmen) kimseyi atamadığınız doğru mu? Buna gerekçe olarak da performans tüzüğünün (5 yıl rektörlüğünüz boyunca) hazırlanamadığını gerekçe gösterdiniz mi?

20. İşine son vereceğiniz personelin gündem olduğu bir VYK toplantısında (basına da yansıyan VYK tutanaklarında açıkça görüldüğü şekliyle) performans tüzüğünü bilerek geçirmediğinizi çünkü o tüzüğün uygulamada olması durumunda işine son vermek istediğiniz (başarılı) hocalarımızın işine son veremeyeceğiniz anlamına gelen “Bizde o yüzden performans tüzüğünü durdurduk. Geçirseydik kimsenin görevine son veremezdik” cümlesini kullandınız mı? Ayrıca yine aynı toplantıda somut akademik kriter olmadan aralarında ırkçılık dahil birçok kabul edilemez sebebi öne sürerek bazı DAÜ çalışanlarının işine son verme kararı aldınız mı?

Ve son olarak: Sizinle aynı kadroda (Muvazzaf Tekaüdiyeli) istihdam edilen ve emekli olan personelden kaç tanesi bugün sizin gibi yeniden sözleşme imzalayarak kurumumuzda tam zamanlı olarak görev yapmaktadır? Talep etmelerine rağmen hiçbirisiyle sözleşme imzalamadığınız doğru mu? Cevabınız evetse ve bunun sebebi de sizin almış olduğunuz bir karar ise, sizin de şu an DAÜ’den ayrılmanız gerekmiyor mu?

Sayın Öztoprak, bir kez daha hatırlatıyoruz: bu kurum sizin malınız değildir! Halkın malıdır. Bunu artık anlayın ve evinize dönerek emekliliğinizin tadını çıkarın ki Üniversitemiz de çalışanlarımız da derin bir nefes alıp ileriye umutla bakabilsinler.

Not: Bizler, tüm iddialarımızı belgeleriyle ispatlamaya hazırız.

DAÜ-SEN DAÜ BİR-SEN

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Su konusunda skandal değil de ne?07 Ekim 2015 Çarşamba 03:30
 • Kıbrıs'ın güneyinde Kıbrıslı Türk Rüzgarı02 Nisan 2015 Perşembe 11:26
 • Tatlıses'in koma sonrasındaki İlk Fotoğrafı19 Mart 2015 Perşembe 17:39
 • "Trafik kazalarında uyuşturucu testi şart"11 Mart 2015 Çarşamba 15:09
 • Kayıp Malzezya Uçağı'nın Sırrı !!!07 Mart 2015 Cumartesi 16:21
 • Atina ile Ankara arasında yeni gerginlik02 Mart 2015 Pazartesi 17:36
 • Suat Günsel'in serveti ne kadar?01 Mart 2015 Pazar 12:17
 • Çok Acil Kana İhtiyaç Var --- Paylaşın23 Şubat 2015 Pazartesi 15:54
 • Seçim yasakları başlıyor18 Şubat 2015 Çarşamba 13:16
 • LTB yine denetimlerde geçit vermedi12 Şubat 2015 Perşembe 13:31