• BIST 11156.2
 • Altın 2545.653
 • Dolar 32.8875
 • Euro 35.8578
 • Lefkoşa 39 °C
 • Mağusa 40 °C
 • Girne 34 °C
 • Güzelyurt 36 °C
 • İskele 40 °C
 • İstanbul 31 °C
 • Ankara 34 °C

Siyasal Eğilimler Anketi yayınlandı

Siyasal Eğilimler Anketi yayınlandı

Sosyolog Kudret Akay, KKTC halkının çeşitli olgularla ilgili olarak siyasal eğilimlerini belirleme amacıyla yaptığı “Siyasal Eğilimler Ocak 2015” anketinin sonuçlarını yayınladı.

KKTC halkının; kimlik, demokrasi, fırsat eşitliği, özgürlükler, milliyetçilik, dini inanç konularındaki görüş ve eğilimlerini araştıran anket çerçevesinde toplam 720 haneden 720 kişi ile görüşme yapıldı.

Ülke demokrasisi ve fırsat eşitliğini değerlendirmeleri istenen katılımcılardan büyük bölümü demokrasi ve fırsat eşitliğinin “hiç olmadığını” belirtirken, ankete katılanlar kendilerini ortanın sağında, milliyetçi ve dini inançları güçlü kişiler olarak tanımladı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Akay, “Siyasal Eğitlimler Aralık 2014” isimli bir önceki anket çalışması ile “Siyasal Eğilimler Ocak 2015” çalışmasının paralellik gösterdiğini, son araştırmanın, KKTC devletine sahip çıkan halkın, aynı zamanda bu devletin daha demokratik, özgür, adil ve fırsat eşitliği olan bir yapıda olmasını istediğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın yetkililere mesajlar verdiğini söyleyen Akay, halkın reform beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

ANKETİN YÖNTEM VE ÖRNEKLEMİ

“Siyasal Eğilimler Ocak 2015” anketiyle ilgili TAK’a bilgi veren Sosyolog Kudret Akay, “araştırmanın, KKTC halkının çeşitli olgularla ilgili olarak siyasal eğilimlerini belirleme amacıyla yapıldığını” bildirdi. Önceden hazırlanmış, test edilmiş anket soru kağıtlarının kullanıldığı, örneklemle belirlenen deneklerle yüz yüze görüşme metodu ile gerçekleştirilen anketin, örnekleme çerçevesini KKTC seçmen listesi oluşturdu.

Örneklem büyüklüğü; 1.96 güven aralığı, 0.25 olasılık oranı ve 0.035 hata payı ve 1.2’lik bir desen etkisi hesaplanarak bulundu.

Örneklem dağılımı yapılırken de, her ilçeden örnekleme seçilecek seçmen sayısı ilçelerin seçmen sayıları oranınca oransal olarak dağıtıldı.

Araştırmada, örneklemin ilk aşamasından sonra belirlenen her sandıktan 12 kişiyle görüşüldü. İlk aşamada her ilçeden örnekleme çıkan sandıklar, sandık büyüklüklerine oransal olarak sistematik seçildi. İkinci aşamada ise her sandıktan 12 kişi sistematik olarak seçildi.

Örneklemde seçilen 720 hanede güncel olarak bir hane halkı listesi dolduruldu ve bu listede seçimlerde seçmen olabilme özelliklerini taşıyan kişiler arasından bir kişi istatistiki bir yöntemle belirlendi.

Anket çerçevesinde toplam 720 haneden 720 kişi ile görüşme yapıldı.

KUDRET1“HALKIN REFORM BEKLENTİSİ VAR”

Sosyolog Kudret Akay, daha önce yayınladığı araştırmada, KKTC halkının çözümle ilgili görüşlerini, beklenti ve eğilimlerine yer verdiklerini hatırlattı.

Halkın devletle ilgili beklentilerini ve düşüncelerini ölçmeye çalıştıklarını söyleyen Akay, Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşmaya çalışan halkın, diğer taraftan da kendi içinde reform beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

Akay, araştırmanın, halkın daha adil ve demokratik, fırsat eşitliği olan bir toplumsal yapıya ulaşma hedefi bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Halkın kendi devletiyle çözüme varma hedefinde olduğuna işaret eden Kudret Akay, aynı zamanda bu devletin daha demokratik, özgür, adil ve fırsat eşitliği olan bir yapısı olmasını istediğini vurguladı.

Halkın siyasetçiden daha iyiye gitmeyi talep ettiğini belirten Akay, araştırmada halkın kimlik ve milliyetçilikle ilgili duruşlarını da ölçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Akay, seçim yasakları nedeniyle araştırmanın bazı bölümlerinin ve bulguların yayınlanamadığını da söyledi.

“KİMLİK… KIBRISLI TÜRK”

Araştırmanın kimlik olgusunu değerlendirdiği bölümünde katılımcılara “Kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusu yöneltilirken, katılımcıların çoğunluğu kendilerini Kıbrıslı Türk olarak tanımlıyor.

Katılımcıların yüzde 46,7’si kendini Kıbrıslı Türk olarak tanımlarken, 25,9’u Kıbrıslı, yüzde 9,3’ü Türk, yüzde 7,8’i Müslüman Türk, yüzde 7,1’i Kıbrıs Türkü, yüzde 1,7’si Müslüman ve yüzde 1,6’sı da diğer olarak tanımladı.

Kudret Akay, kimlik tanımına bakıldığında, Kıbrıslı Türklüğün ana belirleyici olduğunun görüldüğünü belirtti.

Untitled-1“HALKIN DAHA DEMOKRATİK BİR DÜZENE GEÇİLMESİ TALEBİ VAR” kudret Ülke demokrasisine yönelik soruya gelindiğinde, katılımcıların çoğunluğunun KKTC’de hiç demokrasi olmadığına inandığı görülüyor.

“Genel olarak ülkemiz demokrasisini aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman, ‘sizce ülkemiz ne kadar demokratiktir?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 44,8’i ‘hiç demokrasi yoktur’ şeklinde cevap verirken, yüzde 2,3’ü de ‘tam anlamıyla demokrasi’ vardır yanıtını verdi” diyen

Akay, bunun ciddi bir oran olduğunu belirtti.

Bu sonucun, halkın daha demokratik bir düzene geçilmesi talebi olduğunu gösterdiğini söyleyen Akay, “Halk, demokrasinin demokratikleştirilmesini, içinde yaşadığı düzenin daha demokratik bir hale gelmesini istiyor” dedi.

Halkın devlete sahip çıktığını, ama devletin daha demokratik olmasını istediğini söyleyen Akay, bununla halkın siyasetçiye mesaj verdiğini, siyasetçilerin bunu gündeminin ana maddesi haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

Akay, araştırmanın tüm olgularında bunun belirgin bir şekilde ortaya çıktığını da söyledi.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU KURULMALI”

Fırsat eşitliği ile ilgili olarak “Genel olarak ülkemizdeki fırsat eşitliğini aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman sizce ülkemizdeki fırsat eşitliği ne düzeydedir?” sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 57,7’si “hiçbir alanda fırsat eşitliği yoktur”, yüzde 2,0 ise “her alanda fırsat eşitliği vardır” şeklinde yanıtladı.

Sonucu değerlendiren Akay, devlet kurumlarının halkın fırsat eşitliği olmadığına inanmasının sebeplerini araştırması gerektiğini vurguladı.

Akay, bağımsız bir fırsat eşitliği komisyonu kurulması gerektiğini de kaydetti.

“HALK BELİRLİ ALANLARDA ÖZGÜRLÜKLER BULUNDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR”

“Genel olarak ülkemizdeki özgürlükleri aşağıdaki ölçekte 1 ile 7 arasında değerlendirdiğiniz zaman sizce ülkemizdeki bireysel özgürlükler ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,4 “hiçbir alanda özgürlük yoktur” diye cevap verirken, yüzde 16,6 “her alanda özgürlük vardır” diye cevap verdi.

Özgürlük konseptinin ortalamasının, demokrasi ve fırsat eşitliğinden daha yüksek çıktığını söyleyen Akay, halkın belirli alanlarda ciddi özgürlükler bulunduğunu düşündüğünü kaydetti.

Herkesin özgürlüğü farklı şekilde tanımladığını belirten Akay, “Herkes benim tanımımla değil, kendi anladığı özgürlük kavramıyla bir oran verdi. Dolayısıyla özgürlüklere inandığını söyleyenlerin oranı diğer iki kavrama göre yüksek çıktı” dedi.

“ÇOĞUNLUK ORTANIN SAĞINDA”

“Siyaset alanında kendinizi sağ ile sol arasında nerede hissettiğinizi aşağıdaki ölçekte işaretleyerek lütfen belirtir misiniz” sorusunu yanıtlayanların yüzde 44,5’lik bölümü kendini ortanın sağında olarak tanımladı.

En sol olarak tanımlayanlar yüzde 19,7 ve en sağ olarak tanımlayanlar ise yüzde 22,7 oranında.

“MİLLİYETÇİLİK GÜÇLÜ”

“Kendiniz ne oranda milliyetçi olarak tanımlarsınız?” sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 49,4’ü “çok güçlü milliyetçiyim” cevabını verirken, yüzde 10,4’ü ise “hiç milliyetçi değilim” yanıtını verdi.

Akay, “Ciddi şekilde milliyetçi bir halkımız vardır. Halk kendini solda veya sağda nitelendirebilir, ama ortalaması kendini çok güçlü milliyetçi olarak tanımlıyor” diye konuştu.

“HALK DİNİ İNANCININ ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANIYOR”

Sosyolog Akay’ın, “Siyasal Eğilimler Ocak 2015” anketinde dini inançlarla ilgili görüşler de araştırılıyor.

“Dini inancınızın gücünü aşağıdaki ölçekte işaretleyerek lütfen belirtir misiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 46,3’ü “dini inancım çok güçlüdür” olarak yanıt verirken, yüzde 5,6’sı ise “dini inancım yoktur” yanıtını verdi.

Kudret Akay, “Halk kendi inancının çok güçlü olduğuna inanıyor. Bu maddede kendilerine dini inancın ölçeğini sormadım. Ama insanlar kendi inanç şekilleriyle, dini inançlarının güçlü olduğunu söylüyor. Buradan çıkacak mesaj çok önemlidir. ‘Halkın dini inancının zayıf olduğu’ söylemi yanlıştır. Çünkü halk dini inancının güçlü olduğuna inanıyor” dedi.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler