• BIST 5.031,98
 • Altın 1211.438
 • Dolar 19.0481
 • Euro 20.4952
 • Lefkoşa 14 °C
 • Mağusa 16 °C
 • Girne 15 °C
 • Güzelyurt 13 °C
 • İskele 16 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 5 °C

Kıbrıslılar ne düşünüyor? İşte son anket

Standart Eurobarometer 90 Araştırması’na göre Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” oranı 2018 yılında yüzde yüzde 60 olarak ortaya çıkarken, 2017 yılında bu oran yüzde 61 idi.
Kıbrıslılar ne düşünüyor? İşte son anket

Standart Eurobarometer 90 Araştırması’na göre Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” oranı 2018 yılında yüzde yüzde 60 olarak ortaya çıkarken, 2017 yılında bu oran yüzde 61 idi.
Kıbrıs Türk toplumu fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (yüzde 36), ekonomik durum (yüzde 28) ve işsizlik (yüzde 26) ile ilgili konuları en önemli toplumsal sorunlar olarak ortaya koyarken, Kıbrıs sorunu toplumdaki en önemli konu olarak ancak 4. sırada yer aldı.
Toplumdaki bireylerin önemli bir bölümü (yüzde 42) genelde hayatın gidişatı ile ilgili daha iyi olacağı yönünde yorumda bulunurken, yüzde 10’luk bir kesim ise, belirsizliği işaret ederek “bilmiyorum“ cevabı verdi.
“KIBRIS SORUNU GERİDE EKONOMİK PROBLEMLER GÜNDEMDE ÜST SIRADA”
Standart Eurobarometer 90 Araştırması 8-20 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 5 aday ülke (Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve Kıbrıs Türk toplumunu kapsıyor.
Araştırma sonuçlarında 2018 yılında Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmelerin gündemin oldukça gerisine düştüğü, bunun yanında yerel ekonomik problemler ve sosyal konuların toplumun gündeminde daha üst sıralarda kendisine yer bulduğu bildiriliyor.
Çalışmada, Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli konuların önceki yıllardaki gibi ekonomik eksendeki başlıklar olduğu, öncelikli gündemin alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması olduğu kaydedildi.
Özellikle dövizdeki artışın gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkilediği bildirilirken, bunun yanı sıra ekonomik durum, suç düzeyinin artması ve işsizlik öne çıkan toplumsal sorunlar olarak tespit edildi.
“YAŞAM MEMNUNİYETİ YÜZDE 60 GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 1 DÜŞÜŞ”
2018 yılında gerçekleşen Standart Eurobarometer 90 Araştırması kapsamında Kıbrıs Türk toplumunda “yaşamdan memnuniyet” oranı 2018 yılında yüzde 60 olarak ortaya çıkarken, 2017 yılında bu oran yüzde 61 idi.
2018 yılında da yüzde 1’lik bir düşüşle yüzde 60 seviyesine gelerek Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamalardaki sıralamada Kıbrıs Türk toplumunun yeri geçmiş yıllara göre de neredeyse değişmedi.
Bu oran ile Kıbrıslı Türkler yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 23 puan gerisinde yer aldı.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin “yaşamdan memnuniyet” ortalaması yüzde 83 olup geçtiğimiz yıla göre ( yüzde 82) önemli bir değişim yaşanmadı.
Danimarka (yüzde 96), Hollanda (yüzde 95), İrlanda (yüzde 97), Lüksemburg (yüzde 96), Malta (yüzde 96), İsveç (yüzde 96) gibi ülkeler, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında memnuniyet oranı en yüksek olan ülkeler olarak öne çıktı.
Kıbrıs Türk toplumunun ise “yaşamdan memnuniyet” konusunda, sıralamada, sadece Romanya (yüzde 56), Bulgaristan (yüzde 49) ve Yunanistan’ın (yüzde 49) üzerinde durduğu görüldü.
“EN ÖNEMLİ TOPLUMSAL SORUNLAR ; FİYATLAR, ENFLASYON”
Kıbrıs Türk toplumu fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (yüzde 36), ekonomik durum (yüzde 28) ve işsizlik (yüzde 26) ile ilgili konuları en önemli toplumsal sorunlar olarak ortaya koydu.
“KIBRIS SORUNU EN ÖNEMLİ DÖRDÜNCÜ SORUN”
Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde Kıbrıs sorunu toplumdaki en önemli konu olarak ancak 4. sırada yer almasına rağmen yüzde 17 oranından yüzde 19 oranına yükseldi.
2018 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili somut adım/görüşme olmamasına rağmen, Kıbrıs konusu gündemdeki yerini yine ekonomik sorunlar sonrasındaki yerini koruduğu ve bu konuda yıllar içinde farklı bir değişim izlenmediği kaydedildi.
Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında yüzde 53 oranında olumlu ve pozitif bir algı yaygın olduğu görülürken, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında olumlu imaj algısı yüzde 43 olduğu bildirildi.
Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu sorulduğunda ifadeler arasında tek cevap şeklinde birinci sırayı alan yüzde 22 oranı ile `AB Üye Devletleri arasında barış` ifadesi oldu.
“HAYATIN GİDİŞATI İLE İLGİLİ DAHA İYİ OLACAK DİYENLER YÜZDE 42”
Kıbrıs Türk toplumu bireylerinin önemli bir bölümü (yüzde 42) genelde hayatın gidişatı ile ilgili daha iyi olacağı yönünde yorumda bulunurken, yüzde 10’luk bir kesim ise, belirsizliği işaret ederek “bilmiyorum“ cevabı verdi.
Genel hayatın gidişatı konusunda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve aynı kalacağını belirtenlerin ise yüzde 25 oranında olduğu tespit edildi.
AB 28 ülkelerine bakıldığında ise aynı kalacak diyenlerin oranı Kıbrıs Türk toplumundaki cevapların iki katından da fazla olduğu görüldü.
AB 28’de bu oran yüzde 58 iken, daha kötü olacağını belirtenlerin oranı (yüzde 23) AB 28 ortalamasının tam iki katı, daha kötü olacak diyenler AB 28’de yüzde11 oranında.
Önümüzdeki, 12 aylık sürede yüzde 38’lik bir kesim kişisel ekonomik/parasal durumunun iyi şekilde gelişeceğini düşünürken, toplumdaki ekonomik durumun ise kötü olacağını düşünenler yüzde 42 oranında ölçüldü.
Kıbrıslı Türklerin verdiği cevaplara bakınca, gerek kişisel gerekse toplum adına yapılan gelecek öngörüsünde, daha iyi olacak ve aynı kalacak diyenlerin oranları yakın çıkarken, kişisel anlamda ekonomik/parasal durumun daha iyi olacağını düşünenler AB 28 ülkelerinin ortalamasında yüzde 23 iken, toplumdaki ekonomik gidişatın daha iyi olacağını düşünenlerin oranı nerdeyse aynı yüzde 21.
Kıbrıs Türk toplumu içinyüzde 21’lik bir kesim toplumdaki istihdam durumunun daha iyi olacağına inanırken, yüzde 40 oranında bir çoğunluk kesim ise istihdam koşullarının daha kötü olacağına işaret ediyor. Bu oran geçen yıla göre yüzde10 artış gösterirken, yüzde 8 oranında da bu yönde ne olacağı konusunda belirsizlik içinde kalarak “bilmiyorum” cevabı verdi.
Bu oran AB 28 ülkeleri için aynı kalacak diyenler yüzde 48 oranı ile, daha iyi olacak (yüzde 23) ve daha kötü olacak (yüzde 24) diyenlerin oranlarına ayrı ayrı bakıldığında verilen cevapların iki katı olarak görünüyor.
“SUÇ ORANLARI BEŞİNCİ SIRADA”
Ekonomik durum, fiyatların artması ve işsizlik gibi toplumdaki kişileri doğrudan etkileyen konuların hemen ardından yakın oranlarda, toplumun gündemindeki en önemli beşinci sırada yer alan konu suç oranları oldu.
Raporda, “Bunların sebebi son birkaç ve yine son bir yıl içerisinde yaşanan ve medyaya oldukça olumsuz bir şekilde yansıyan çeşitli cinayetler, aile içi şiddet gibi konulardan kaynaklı olabileceği tahmin edilmektedir. Artan şiddet ve cinayet olayları toplumun gündeminde geniş yer tutmuştur, bunun sonucunda suçlar konusundaki endişe çıkan oranlar ile paralellik göstermektedir.” denildi.
Bu dönem içerisinde yine Kıbrıs sorunu toplumdaki en önemli konu olarak 4. sırada yer alarak yüzde17 oranından yüzde19 oranına yükselirken, geçen yıla göre yüzde 2 artış gösterdi.
“ÖNCELİKLİ SORUNLAR ÖRTÜŞÜYOR”
Bu başlık altında yer alan sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, genel olarak Avrupa Birliği vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin öncelikli sorunlarının (işsizlik, ekonomik durum) örtüştüğü kaydedildi.
Farklı çıktılar olarak, 2018 yılında örneğin göç konusu AB 28 ülkelerinde ilk 3 sorun arasında yer alırken (yüzde 21), bu konunun toplumsal bir sorun olarak endişe yarattığı söylenebilirken; Kıbrıs Türk toplumunda bu konu ise önemli sorun olarak sadece yüzde 3 civarında bir oranda kaldı.
Benzer şekilde sağlık ve sosyal güvenlik konusu da AB 28’de 4. sırada en önemli sorun olarak yerini alırken (yüzde 20), bu konu Kıbrıs Türk toplumunda göreceli olarak daha alt sıralarda yüzde 14 oranlarında kaldı.
Çevre, iklim ve enerji AB 28’e göre de daha düşük oranda (yüzde 3) sorun olarak görülmekteyken, AB 28’de bu oran yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.
Diğer yandan daha az öncelikli konulara bakıldığında AB 28 ülkeleri ile de benzer sonuçlar yer aldığı görülmekte (terorizm, eğitim sistemi, vergilendirme gibi).
“EKONOMİK VE İŞSİZLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE DESTEK VERİLMESİ”
Standart Eurobarometer 90 Araştırması sonuç bölümünde Kıbrıs Türk toplumu için yapılacak destek ve yardım çalışmalarının temelini ekonomik ve işsizlik sorunlarının çözümünün oluşturması gerektiği araştırmadan ortaya çıkan sonuçlardan biri olarak değerlendirildi.
Raporda, “Bütün sosyo-ekonomik sorunların temelinde yatan ve Kıbrıs Türk Toplumunun Avrupa Birliği’nin faydalarından yeterli derecede faydalanmasına engel teşkil eden Kıbrıs sorununun bir durağanlaşma sürecine girmesi bu tür sorunların öne çıkmasına da vesile olmuştur” denildi.
Yapılan araştırmadan elde edilen bir diğer sonucun ise Kıbrıs Türk Toplumu ve AB 28 ülkeleri arasında Avrupa Birliği’nin en önemli sonucunun ne olduğu algısı olduğu belirtilirken, “ ‘AB üye devletleri arasındaki barış” konusunda Kıbrıs Türk toplumunun AB 28 ortalamasından yüzde10 daha düşük bir algı ortaya koyması (yüzde 33’e yüzde 22) bir önceki yılda ifade edildiği gibi yine, Avrupa Birliği’nin bu faydasını yeterince göremediği sonucunu işaret ettiği söylenebilir” değerlendirmesi yapıldı.
2018 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerin durağan şekilde bir ara döneme girmiş olmasının bu algıda bir etki yarattığının da düşünülebileceği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler